moved menu from a rc file option to a command line option
[mikachu/openbox.git] / nls / nl_NL / main.m
1 $set 14 #main
2
3 $ #RCRequiresArg
4 # fout: '-rc' heeft een argument nodig (bestandsnaam)\n
5 $ #MENURequiresArg
6 # fout: '-menu' heeft een argument nodig (bestandsnaam)\n
7 $ #DISPLAYRequiresArg
8 # fout: '-display' heeft een argument nodig (displaynaam)\n
9 $ #WarnDisplaySet
10 # waarschuwing: kan omgevingsvariabele 'DISPLAY' niet instellen\n
11 $ #Usage
12 # Openbox %s: (c) 2002 - 2002 Ben Jansens\n\
13   \t\t\t  2001 - 2002 Sean 'Shaleh' Perry\n\
14   \t\t\t  1997 - 2000 Brad Hughes\n\n\
15   -display <displaynaam>   gebruik aangegeven display.\n\
16   -rc <bestandsnaam>       gebruik alternatief resource bestand.\n\
17   -menu <bestandsnaam>     gebruik alternatief menu bestand.\n\
18   -version                 toon versie en stop.\n\
19   -help                    toon deze hulp tekst en stop.\n\n
20 $ #CompileOptions
21 # Gecompileerd met instellingen:\n\
22   Debugging:               %s\n\
23   Interlacing:             %s\n\
24   Shape:                   %s\n\
25   Slit:                    %s\n\
26   8bpp Ordered Dithering:  %s\n\
27   Event Clobbering:        %s\n\n