Add --exit translation to vietnamese translation.
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-11-12 19:12+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions/execute.c:88
21 #, c-format
22 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
23 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki '%s' z UTF-8"
24
25 #: openbox/actions/execute.c:97 openbox/actions/execute.c:115
26 #, c-format
27 msgid "Failed to execute '%s': %s"
28 msgstr "Wykonanie '%s' nie powiodło się: %s"
29
30 #: openbox/client_list_combined_menu.c:90 openbox/client_list_menu.c:93
31 msgid "Go there..."
32 msgstr "Przejdź..."
33
34 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96
35 msgid "Manage desktops"
36 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
37
38 #: openbox/client_list_combined_menu.c:97 openbox/client_list_menu.c:156
39 msgid "_Add new desktop"
40 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
41
42 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
43 msgid "_Remove last desktop"
44 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
45
46 #: openbox/client_list_combined_menu.c:150
47 msgid "Windows"
48 msgstr "Okna"
49
50 #: openbox/client_list_menu.c:203
51 msgid "Desktops"
52 msgstr "Pulpity"
53
54 #: openbox/client_menu.c:256
55 msgid "All desktops"
56 msgstr "Wszystkie pulpity"
57
58 #: openbox/client_menu.c:360
59 msgid "_Layer"
60 msgstr "_Warstwa"
61
62 #: openbox/client_menu.c:365
63 msgid "Always on _top"
64 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
65
66 #: openbox/client_menu.c:366
67 msgid "_Normal"
68 msgstr "_Normalnie"
69
70 #: openbox/client_menu.c:367
71 msgid "Always on _bottom"
72 msgstr "Zawsze pod _spodem"
73
74 #: openbox/client_menu.c:370
75 msgid "_Send to desktop"
76 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
77
78 #: openbox/client_menu.c:374
79 msgid "Client menu"
80 msgstr "Menu klienta"
81
82 #: openbox/client_menu.c:384
83 msgid "R_estore"
84 msgstr "P_rzywróć"
85
86 #: openbox/client_menu.c:392
87 msgid "_Move"
88 msgstr "_Przesuń"
89
90 #: openbox/client_menu.c:394
91 msgid "Resi_ze"
92 msgstr "Zmień _rozmiar"
93
94 #: openbox/client_menu.c:396
95 msgid "Ico_nify"
96 msgstr "Zmi_nimalizuj"
97
98 #: openbox/client_menu.c:404
99 msgid "Ma_ximize"
100 msgstr "Zma_ksymalizuj"
101
102 #: openbox/client_menu.c:412
103 msgid "_Roll up/down"
104 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
105
106 #: openbox/client_menu.c:414
107 msgid "Un/_Decorate"
108 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
109
110 #: openbox/client_menu.c:418
111 msgid "_Close"
112 msgstr "Z_amknij"
113
114 #: openbox/config.c:740
115 #, c-format
116 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
117 msgstr "Nieprawidłowy klawisz '%s' określony w pliku konfiguracyjnym"
118
119 #: openbox/keyboard.c:156
120 msgid "Conflict with key binding in config file"
121 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
122
123 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
124 #, c-format
125 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
126 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu '%s'"
127
128 #: openbox/menu.c:171
129 #, c-format
130 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
131 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu '%s' nie powiodło się: %s"
132
133 #: openbox/menu.c:185
134 #, c-format
135 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
136 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu '%s'"
137
138 #: openbox/menu.c:198
139 #, c-format
140 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
141 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu '%s', ale ono nie istnieje"
142
143 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
144 msgid "More..."
145 msgstr "Więcej..."
146
147 #: openbox/mouse.c:349
148 #, c-format
149 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
150 msgstr "Nieprawidłowy klawisz '%s' w skrócie myszy"
151
152 #: openbox/mouse.c:355
153 #, c-format
154 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
155 msgstr "Nieprawidłowy kontekst '%s' w skrócie myszy"
156
157 #: openbox/openbox.c:129
158 #, c-format
159 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
160 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego '%s': %s"
161
162 #: openbox/openbox.c:149
163 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
164 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
165
166 #: openbox/openbox.c:180
167 msgid "Failed to initialize the obrender library."
168 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
169
170 #: openbox/openbox.c:186
171 msgid "X server does not support locale."
172 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
173
174 #: openbox/openbox.c:188
175 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
176 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
177
178 #: openbox/openbox.c:251
179 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
180 msgstr ""
181 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
182 "domyślnychwartości"
183
184 #: openbox/openbox.c:277
185 msgid "Unable to load a theme."
186 msgstr "Nie można wczytać motywu."
187
188 #: openbox/openbox.c:402
189 #, c-format
190 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
191 msgstr ""
192 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego '%s' podczas ponownego uruchomienianie "
193 "powiodło się: %s"
194
195 #: openbox/openbox.c:472 openbox/openbox.c:474
196 msgid "Copyright (c)"
197 msgstr "Copyright (c)"
198
199 #: openbox/openbox.c:483
200 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
201 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
202
203 #: openbox/openbox.c:484
204 msgid ""
205 "\n"
206 "Options:\n"
207 msgstr ""
208 "\n"
209 "Opcje:\n"
210
211 #: openbox/openbox.c:485
212 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
213 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
214
215 #: openbox/openbox.c:486
216 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
217 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
218
219 #: openbox/openbox.c:487
220 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
221 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
222
223 #: openbox/openbox.c:488
224 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
225 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
226
227 #: openbox/openbox.c:489
228 msgid ""
229 "\n"
230 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
231 msgstr ""
232 "\n"
233 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
234
235 #: openbox/openbox.c:490
236 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
237 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
238
239 #: openbox/openbox.c:491
240 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
241 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
242
243 #: openbox/openbox.c:492
244 #, fuzzy
245 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
246 msgstr ""
247
248 #: openbox/openbox.c:493
249 msgid ""
250 "\n"
251 "Debugging options:\n"
252 msgstr ""
253 "\n"
254 "Opcje debugowania:\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:494
257 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
258 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
259
260 #: openbox/openbox.c:495
261 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
262 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
263
264 #: openbox/openbox.c:496
265 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
266 msgstr ""
267 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
268
269 #: openbox/openbox.c:497
270 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
271 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
272
273 #: openbox/openbox.c:498
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "\n"
277 "Please report bugs at %s\n"
278 msgstr ""
279 "\n"
280 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
281
282 #: openbox/openbox.c:599
283 #, c-format
284 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
285 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń '%s'\n"
286
287 #: openbox/screen.c:96 openbox/screen.c:184
288 #, c-format
289 msgid "A window manager is already running on screen %d"
290 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
291
292 #: openbox/screen.c:118
293 #, c-format
294 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
295 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
296
297 #: openbox/screen.c:139
298 #, c-format
299 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
300 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
301
302 #: openbox/screen.c:1087
303 #, c-format
304 msgid "desktop %i"
305 msgstr "pulpit %i"
306
307 #: openbox/session.c:103
308 #, c-format
309 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
310 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s': %s"
311
312 #: openbox/session.c:451
313 #, c-format
314 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
315 msgstr "Nie można zapisać sesji do '%s': %s"
316
317 #: openbox/session.c:583
318 #, c-format
319 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
320 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do '%s': %s"
321
322 #: openbox/startupnotify.c:237
323 #, c-format
324 msgid "Running %s\n"
325 msgstr "Uruchamianie %s\n"
326
327 #: openbox/translate.c:58
328 #, c-format
329 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
330 msgstr ""
331 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora '%s' w skrócie klawiszowym lub myszy"
332
333 #: openbox/translate.c:135
334 #, c-format
335 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
336 msgstr "Nieprawidłowy kod '%s' w skrócie klawiszowym"
337
338 #: openbox/translate.c:142
339 #, c-format
340 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
341 msgstr "Nieprawidłowa nazwa '%s' w skrócie klawiszowym"
342
343 #: openbox/translate.c:148
344 #, c-format
345 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
346 msgstr "Żądany klawisz '%s' nie istnieje na ekranie"
347
348 #: openbox/xerror.c:39
349 #, c-format
350 msgid "X Error: %s"
351 msgstr "Błąd X: %s"