fix a string
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-05-23 16:20+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-05-21 18:09+0100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: None\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: openbox/action.c:954
20 #, c-format
21 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
22 msgstr "Wywołano niepoprawną akcję '%s'. Taka akcja nie istnieje."
23
24 #: openbox/action.c:957
25 #, c-format
26 msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
27 msgstr "Niepoprawne użycie akcji '%s'. Akcja zostanie pominięta."
28
29 #: openbox/action.c:1226 openbox/action.c:1244 openbox/action.c:1257
30 #, c-format
31 msgid "Failed to execute '%s': %s"
32 msgstr "Nie udało się uruchomić '%s': %s"
33
34 #: openbox/action.c:1265
35 #, c-format
36 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
37 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki '%s' z kodowania utf8"
38
39 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:104
40 msgid "Go there..."
41 msgstr "Przejdź..."
42
43 #: openbox/client_list_combined_menu.c:148
44 msgid "Windows"
45 msgstr "Okna"
46
47 #: openbox/client_list_menu.c:196
48 msgid "Desktops"
49 msgstr "Pulpity"
50
51 #: openbox/client_menu.c:246
52 msgid "All desktops"
53 msgstr "Wszystkie pulpity"
54
55 #: openbox/client_menu.c:351
56 msgid "&Layer"
57 msgstr "&Warstwa"
58
59 #: openbox/client_menu.c:356
60 msgid "Always on &top"
61 msgstr "Zawsze na &wierzchu"
62
63 #: openbox/client_menu.c:357
64 msgid "&Normal"
65 msgstr "&Normalnie"
66
67 #: openbox/client_menu.c:358
68 msgid "Always on &bottom"
69 msgstr "Zawsze pod &spodem"
70
71 #: openbox/client_menu.c:361
72 msgid "&Send to desktop"
73 msgstr "Wyślij na p&ulpit"
74
75 #: openbox/client_menu.c:365
76 msgid "Client menu"
77 msgstr "Menu klienta"
78
79 #: openbox/client_menu.c:371
80 msgid "R&estore"
81 msgstr "&Przywróć"
82
83 #: openbox/client_menu.c:379
84 msgid "&Move"
85 msgstr "Prze&suń"
86
87 #: openbox/client_menu.c:381
88 msgid "Resi&ze"
89 msgstr "Zmień &rozmiar"
90
91 #: openbox/client_menu.c:383
92 msgid "Ico&nify"
93 msgstr "Mi&nimalizuj"
94
95 #: openbox/client_menu.c:391
96 msgid "Ma&ximize"
97 msgstr "Ma&ksymalizuj"
98
99 #: openbox/client_menu.c:399
100 msgid "&Roll up/down"
101 msgstr "&Zwiń/Rozwiń"
102
103 #: openbox/client_menu.c:401
104 msgid "Un/&Decorate"
105 msgstr "Pokaż/Ukryj &dekoracje"
106
107 #: openbox/client_menu.c:411
108 msgid "&Close"
109 msgstr "Z&amknij"
110
111 #: openbox/config.c:701
112 #, c-format
113 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
114 msgstr "Niepoprawny klawisz '%s' użyty w pliku konfiguracyjnym"
115
116 #: openbox/keyboard.c:162
117 msgid "Conflict with key binding in config file"
118 msgstr "Konflikt z powiązaniem klawiaturowym w pliku konfiguracyjnym"
119
120 #: openbox/menu.c:98 openbox/menu.c:106
121 #, c-format
122 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
123 msgstr "Nie można odnaleźć poprawnego pliku menu '%s'"
124
125 #: openbox/menu.c:149
126 #, c-format
127 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
128 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia dla pipe-menu '%s': %s"
129
130 #: openbox/menu.c:166
131 #, c-format
132 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
133 msgstr "Niepoprawny wynik z pipe-menu '%s'"
134
135 #: openbox/menu.c:179
136 #, c-format
137 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
138 msgstr "Plik menu '%s' nie istnieje"
139
140 #: openbox/menu.c:331 openbox/menu.c:332
141 msgid "More..."
142 msgstr "Więcej..."
143
144 #: openbox/mouse.c:338
145 #, c-format
146 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
147 msgstr "Niepoprawny klawisz '%s' w powiązaniu myszy"
148
149 #: openbox/mouse.c:344
150 #, c-format
151 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
152 msgstr "Niepoprawny kontekst '%s' w powiązaniu myszy"
153
154 #: openbox/openbox.c:129
155 #, c-format
156 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
157 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego '%s': %s"
158
159 #: openbox/openbox.c:149
160 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
161 msgstr ""
162 "Nie udało się otworzyć ekranu na podstawie zmiennej środowiskowej DISPLAY."
163
164 #: openbox/openbox.c:180
165 msgid "Failed to initialize the obrender library."
166 msgstr "Nie udało się zainicjować biblioteki obrender."
167
168 #: openbox/openbox.c:186
169 msgid "X server does not support locale."
170 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
171
172 #: openbox/openbox.c:188
173 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
174 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
175
176 #: openbox/openbox.c:249
177 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
178 msgstr ""
179 "Nie można odnaleźć poprawnego pliku konfiguracyjnego, użyte domyślne wartości"
180
181 #: openbox/openbox.c:275
182 msgid "Unable to load a theme."
183 msgstr "Nie można załadować motywu."
184
185 #: openbox/openbox.c:394
186 #, c-format
187 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
188 msgstr "Podczas restartu nie udało się uruchomić nowego pliku '%s': %s"
189
190 #: openbox/openbox.c:464 openbox/openbox.c:466
191 msgid "Copyright (c)"
192 msgstr "Copyright (c)"
193
194 #: openbox/openbox.c:475
195 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
196 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
197
198 #: openbox/openbox.c:476
199 msgid ""
200 "\n"
201 "Options:\n"
202 msgstr ""
203 "\n"
204 "Opcje:\n"
205
206 #: openbox/openbox.c:477
207 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
208 msgstr "  --help              Wypisuje tę pomoc i kończy\n"
209
210 #: openbox/openbox.c:478
211 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
212 msgstr "  --version           Wypisuje informację o wersji i kończy\n"
213
214 #: openbox/openbox.c:479
215 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
216 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
217
218 #: openbox/openbox.c:480
219 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
220 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
221
222 #: openbox/openbox.c:481
223 msgid ""
224 "\n"
225 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
226 msgstr ""
227 "\n"
228 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
229
230 #: openbox/openbox.c:482
231 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
232 msgstr "  --reconfigure       Ponownie odczytuje pliki konfiguracyjne\n"
233
234 #: openbox/openbox.c:483
235 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
236 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
237
238 #: openbox/openbox.c:484
239 msgid ""
240 "\n"
241 "Debugging options:\n"
242 msgstr ""
243 "\n"
244 "Opcje debugowania:\n"
245
246 #: openbox/openbox.c:485
247 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
248 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
249
250 #: openbox/openbox.c:486
251 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
252 msgstr "  --debug             Wypisuje informacje dotyczące debugowania\n"
253
254 #: openbox/openbox.c:487
255 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
256 msgstr ""
257 "  --debug-focus       Wypisuje informacje dotyczące debugowania, związane z "
258 "obsługą aktywacji\n"
259
260 #: openbox/openbox.c:488
261 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
262 msgstr ""
263 "  --debug-xinerama    Dzieli obszar wyświetlania na sztuczne ekrany "
264 "xineramy\n"
265
266 #: openbox/openbox.c:489
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "\n"
270 "Please report bugs at %s\n"
271 msgstr ""
272 "\n"
273 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) w serwisie %s\n"
274
275 #: openbox/openbox.c:586
276 #, c-format
277 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
278 msgstr "Niepoprawny argument '%s'\n"
279
280 #: openbox/screen.c:88 openbox/screen.c:189
281 #, c-format
282 msgid "A window manager is already running on screen %d"
283 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
284
285 #: openbox/screen.c:125
286 #, c-format
287 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
288 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
289
290 #: openbox/screen.c:146
291 #, c-format
292 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
293 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
294
295 #: openbox/screen.c:939
296 #, c-format
297 msgid "desktop %i"
298 msgstr "pulpit %i"
299
300 #: openbox/session.c:103
301 #, c-format
302 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
303 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s': %s"
304
305 #: openbox/session.c:451
306 #, c-format
307 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
308 msgstr "Nie można zapisać sesji do '%s': %s"
309
310 #: openbox/session.c:583
311 #, c-format
312 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
313 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do '%s': %s"
314
315 #: openbox/startupnotify.c:237
316 #, c-format
317 msgid "Running %s\n"
318 msgstr "Uruchamianie %s\n"
319
320 #: openbox/translate.c:58
321 #, c-format
322 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
323 msgstr "Niepoprawny modyfikator '%s' w powiązaniu klawiaturowym lub myszy"
324
325 #: openbox/translate.c:135
326 #, c-format
327 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
328 msgstr "Niepoprawny kod '%s' w powiązaniu klawiaturowym"
329
330 #: openbox/translate.c:142
331 #, c-format
332 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
333 msgstr "Niepoprawna nazwa '%s' w powiązaniu klawiaturowym"
334
335 #: openbox/translate.c:148
336 #, c-format
337 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
338 msgstr "Żądany klawisz '%s' nie istnieje na ekranie"
339
340 #: openbox/xerror.c:39
341 #, c-format
342 msgid "X Error: %s"
343 msgstr "Błąd serwera X: %s"