libobrender ABI changed since 3.5.2, bump .so version correctly
[mikachu/openbox.git] / po / fi.po
1 # Openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.11\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2014-11-05 16:51+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2010-03-13 21:56+0100\n"
15 "Last-Translator: Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "Language: fi\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: openbox/actions.c:234
24 #, c-format
25 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
26 msgstr "Pyydettiin virheellinen toiminto \"%s\". Toimintoa ei ole olemassa."
27
28 #: openbox/actions/execute.c:245
29 msgid "No"
30 msgstr "Ei"
31
32 #: openbox/actions/execute.c:246
33 msgid "Yes"
34 msgstr "Kyllä"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:250
37 msgid "Execute"
38 msgstr "Suorita"
39
40 #: openbox/actions/execute.c:259
41 #, c-format
42 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
43 msgstr "Polun \"%s\" muuntaminen utf8:sta epäonnistui"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3665
46 msgid "Cancel"
47 msgstr "Peruuta"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:70
50 msgid "Exit"
51 msgstr "Sulje"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:74
54 msgid "Are you sure you want to log out?"
55 msgstr "Haluatko varmasti kirjautua ulos?"
56
57 #: openbox/actions/exit.c:75
58 msgid "Log Out"
59 msgstr "Kirjaudu ulos"
60
61 #: openbox/actions/exit.c:78
62 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
63 msgstr "Haluatko varmasti sulkea Openboxin"
64
65 #: openbox/actions/exit.c:79
66 msgid "Exit Openbox"
67 msgstr "Sulje Openbox"
68
69 #: openbox/client.c:2115
70 msgid "Unnamed Window"
71 msgstr "Nimetön ikkuna"
72
73 #: openbox/client.c:2129 openbox/client.c:2160
74 msgid "Killing..."
75 msgstr "Tapetaan..."
76
77 #: openbox/client.c:2131 openbox/client.c:2162
78 msgid "Not Responding"
79 msgstr "Ei vastaa"
80
81 #: openbox/client.c:3654
82 #, c-format
83 msgid ""
84 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
85 "to exit by sending the %s signal?"
86 msgstr ""
87 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko sulkea sen lähettämällä sille "
88 "singaalin %s?"
89
90 #: openbox/client.c:3656
91 msgid "End Process"
92 msgstr "Lopeta prosessi"
93
94 #: openbox/client.c:3660
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
98 "it from the X server?"
99 msgstr ""
100 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko katkaista sen yhteyden X-"
101 "palvelimeen?"
102
103 #: openbox/client.c:3662
104 msgid "Disconnect"
105 msgstr "Katkaise yhteys"
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
108 msgid "Go there..."
109 msgstr "Näytä tämä..."
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
112 msgid "Manage desktops"
113 msgstr "Työtilojen hallinta"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
116 msgid "_Add new desktop"
117 msgstr "_Lisää uusi työtila"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
120 msgid "_Remove last desktop"
121 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
124 msgid "Windows"
125 msgstr "Ikkunat"
126
127 #: openbox/client_list_menu.c:214
128 msgid "Desktops"
129 msgstr "Työtilat"
130
131 #: openbox/client_menu.c:259
132 msgid "All desktops"
133 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
134
135 #: openbox/client_menu.c:371
136 msgid "_Layer"
137 msgstr "_Kerros"
138
139 #: openbox/client_menu.c:376
140 msgid "Always on _top"
141 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
142
143 #: openbox/client_menu.c:377
144 msgid "_Normal"
145 msgstr "_Tavallinen"
146
147 #: openbox/client_menu.c:378
148 msgid "Always on _bottom"
149 msgstr "Aina _alimmaisena"
150
151 #: openbox/client_menu.c:380
152 msgid "_Send to desktop"
153 msgstr "_Lähetä työtilaan"
154
155 #: openbox/client_menu.c:384
156 msgid "Client menu"
157 msgstr "Ikkunan valikko"
158
159 #: openbox/client_menu.c:394
160 msgid "R_estore"
161 msgstr "_Palauta"
162
163 #: openbox/client_menu.c:398
164 msgid "_Move"
165 msgstr "S_iirrä"
166
167 #: openbox/client_menu.c:400
168 msgid "Resi_ze"
169 msgstr "_Muuta kokoa"
170
171 #: openbox/client_menu.c:402
172 msgid "Ico_nify"
173 msgstr "Pie_nennä"
174
175 #: openbox/client_menu.c:406
176 msgid "Ma_ximize"
177 msgstr "Suurenn_a"
178
179 #: openbox/client_menu.c:410
180 msgid "_Roll up/down"
181 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
182
183 #: openbox/client_menu.c:414
184 msgid "Un/_Decorate"
185 msgstr "(Epä)_reunusta"
186
187 #: openbox/client_menu.c:418
188 msgid "_Close"
189 msgstr "_Sulje"
190
191 #: openbox/config.c:563
192 #, c-format
193 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
194 msgstr "Virheellinen asiayhteys \"%s\" hiirisidonnoissa"
195
196 #: openbox/config.c:931
197 #, c-format
198 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
199 msgstr "Asetustiedostossa määritelty painike \"%s\" on virheellinen"
200
201 #: openbox/config.c:956
202 msgid ""
203 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
204 "be loaded."
205 msgstr ""
206
207 #: openbox/debug.c:57
208 #, c-format
209 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
210 msgstr "Hakemiston '%s' luonti epäonnistui: %s"
211
212 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
213 msgid "Close"
214 msgstr "Sulje"
215
216 #: openbox/keyboard.c:161
217 msgid "Conflict with key binding in config file"
218 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
219
220 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
221 #, c-format
222 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
223 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt \"%s\""
224
225 #: openbox/menu.c:168
226 #, c-format
227 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
228 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui \"%s\": %s"
229
230 #: openbox/menu.c:182
231 #, c-format
232 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
233 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta \"%s\""
234
235 #: openbox/menu.c:195
236 #, c-format
237 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
238 msgstr "Valikon \"%s\" lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
239
240 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
241 msgid "More..."
242 msgstr "Lisää..."
243
244 #: openbox/mouse.c:382
245 #, c-format
246 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
247 msgstr "Virheellinen painike \"%s\" hiirisidonnoissa"
248
249 #: openbox/openbox.c:137
250 #, c-format
251 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
252 msgstr "Kotihakemistoon \"%s\" vaihtaminen epäonnistui: %s"
253
254 #: openbox/openbox.c:152
255 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
256 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
257
258 #: openbox/openbox.c:182
259 msgid "Failed to initialize the obrender library."
260 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
261
262 #: openbox/openbox.c:193
263 msgid "X server does not support locale."
264 msgstr "X-palvelin ei tue maa-asetusta."
265
266 #: openbox/openbox.c:195
267 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
268 msgstr "Maa-asetusmuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
269
270 #: openbox/openbox.c:254
271 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
272 msgstr ""
273 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
274 "oletusarvoja"
275
276 #: openbox/openbox.c:270
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
280 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
281 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
282 msgstr ""
283 "Yksi tai useampi XML-syntaksivirhe löytyi asetustiedostoa käsiteltäessä. Lue "
284 "stdout saadaksesi lisätietoja. Viimeisin virhe oli tiedostossa \"%s\" "
285 "rivillä %d: %s"
286
287 #: openbox/openbox.c:295
288 msgid "Unable to load a theme."
289 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
290
291 #: openbox/openbox.c:376
292 msgid "Openbox Syntax Error"
293 msgstr "Openbox syntaksivirhe"
294
295 #: openbox/openbox.c:442
296 #, c-format
297 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
298 msgstr ""
299 "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa \"%s\": %s"
300
301 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
302 msgid "Copyright (c)"
303 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
304
305 #: openbox/openbox.c:532
306 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
307 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:533
310 msgid ""
311 "\n"
312 "Options:\n"
313 msgstr ""
314 "\n"
315 "Käyttö:\n"
316
317 #: openbox/openbox.c:534
318 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
319 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja poistu\n"
320
321 #: openbox/openbox.c:535
322 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
323 msgstr "  --version           Näytä version tiedot ja poistu\n"
324
325 #: openbox/openbox.c:536
326 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
327 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
328
329 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
330 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
331 #. fine to leave it as FILE though.
332 #: openbox/openbox.c:540
333 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
334 msgstr "  --config-file FILE  Määritä käytettävän asetustiedoston polku\n"
335
336 #: openbox/openbox.c:541
337 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
338 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:542
341 msgid ""
342 "\n"
343 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
344 msgstr ""
345 "\n"
346 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:543
349 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
350 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:544
353 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
354 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:545
357 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
358 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:546
361 msgid ""
362 "\n"
363 "Debugging options:\n"
364 msgstr ""
365 "\n"
366 "Vianjäljityksen asetukset:\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:547
369 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
370 msgstr "  --sync              Aja synkronointi-tilassa\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:548
373 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
374 msgstr ""
375
376 #: openbox/openbox.c:549
377 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
378 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
379
380 #: openbox/openbox.c:550
381 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
382 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
383
384 #: openbox/openbox.c:551
385 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
386 msgstr ""
387
388 #: openbox/openbox.c:552
389 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
390 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale-xinerama-ruutuun\n"
391
392 #: openbox/openbox.c:553
393 #, c-format
394 msgid ""
395 "\n"
396 "Please report bugs at %s\n"
397 msgstr ""
398 "\n"
399 "Ilmoita virheistä: %s\n"
400
401 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
402 #, c-format
403 msgid "%s requires an argument\n"
404 msgstr "%s tarvitsee argumentin\n"
405
406 #: openbox/openbox.c:713
407 #, c-format
408 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
409 msgstr "Virheellinen valitsin \"%s\"\n"
410
411 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
412 #, c-format
413 msgid "A window manager is already running on screen %d"
414 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
415
416 #: openbox/screen.c:127
417 #, c-format
418 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
419 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
420
421 #: openbox/screen.c:150
422 #, c-format
423 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
424 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
425
426 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
427 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
428 #. second one. For example,
429 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
430 #: openbox/screen.c:421
431 #, c-format
432 msgid ""
433 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
434 "Overriding the Openbox configuration."
435 msgid_plural ""
436 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
437 "Overriding the Openbox configuration."
438 msgstr[0] ""
439 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
440 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
441 msgstr[1] ""
442 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
443 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
444
445 #: openbox/screen.c:1204
446 #, c-format
447 msgid "desktop %i"
448 msgstr "työtila %i"
449
450 #: openbox/startupnotify.c:241
451 #, c-format
452 msgid "Running %s"
453 msgstr "Suoritetaan %s"
454
455 #: openbox/translate.c:59
456 #, c-format
457 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
458 msgstr "Virheellinen valintanäppäin \"%s\" näppäin- tai hiirisidonnoissa"
459
460 #: openbox/translate.c:138
461 #, c-format
462 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
463 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi \"%s\" pikanäppäimissä"
464
465 #: openbox/translate.c:145
466 #, c-format
467 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
468 msgstr "Virheellinen näppäin \"%s\" pikanäppäimissä"
469
470 #: openbox/translate.c:151
471 #, c-format
472 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
473 msgstr "Pyydettyä näppäintä \"%s\" ei ole olemassa näytöllä"
474
475 #: openbox/prompt.c:154
476 msgid "OK"
477 msgstr "OK"