let you specify shortcuts in your menus. change & to be _ for shortcut selection
[mikachu/openbox.git] / po / ca.po
1 # Missatges en català per a openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-06-07 14:18+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-28 15:54+0200\n"
12 "Last-Translator: David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: catalan\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/action.c:957
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
21 msgstr "L'acció sol·licitada '%s' no és vàlida. Aquesta acció no existeix."
22
23 #: openbox/action.c:960
24 #, c-format
25 msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
26 msgstr "L'ús de l'acció '%s' no és vàlid. S'ignorarà aquesta acció."
27
28 #: openbox/action.c:1227 openbox/action.c:1245 openbox/action.c:1258
29 #, c-format
30 msgid "Failed to execute '%s': %s"
31 msgstr "No s'ha pogut executar '%s': %s"
32
33 #: openbox/action.c:1266
34 #, c-format
35 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
36 msgstr "No s'ha pogut convertir el camí '%s' des de utf8"
37
38 #: openbox/client_list_combined_menu.c:104 openbox/client_list_menu.c:105
39 msgid "Go there..."
40 msgstr "Vés aquí..."
41
42 #: openbox/client_list_combined_menu.c:150
43 msgid "Windows"
44 msgstr "Finestres"
45
46 #: openbox/client_list_menu.c:196
47 msgid "Desktops"
48 msgstr "Escriptoris"
49
50 #: openbox/client_menu.c:258
51 msgid "All desktops"
52 msgstr "Tots els escriptoris"
53
54 #: openbox/client_menu.c:363
55 msgid "_Layer"
56 msgstr "_Capa"
57
58 #: openbox/client_menu.c:368
59 msgid "Always on _top"
60 msgstr "Sempre a so_bre"
61
62 #: openbox/client_menu.c:369
63 msgid "_Normal"
64 msgstr "_Normal"
65
66 #: openbox/client_menu.c:370
67 msgid "Always on _bottom"
68 msgstr "Sempre a so_ta"
69
70 #: openbox/client_menu.c:373
71 msgid "_Send to desktop"
72 msgstr "A l'_escriptori"
73
74 #: openbox/client_menu.c:377
75 msgid "Client menu"
76 msgstr "Menú del client"
77
78 #: openbox/client_menu.c:383
79 msgid "R_estore"
80 msgstr "Restaur_a"
81
82 #: openbox/client_menu.c:391
83 msgid "_Move"
84 msgstr "_Mou"
85
86 #: openbox/client_menu.c:393
87 msgid "Resi_ze"
88 msgstr "Redimen_siona"
89
90 #: openbox/client_menu.c:395
91 msgid "Ico_nify"
92 msgstr "Mi_nimitza"
93
94 #: openbox/client_menu.c:403
95 msgid "Ma_ximize"
96 msgstr "Ma_ximitza"
97
98 #: openbox/client_menu.c:411
99 msgid "_Roll up/down"
100 msgstr "En/Desen_rotlla"
101
102 #: openbox/client_menu.c:413
103 msgid "Un/_Decorate"
104 msgstr "Sense/Amb _decoració"
105
106 #: openbox/client_menu.c:423
107 msgid "_Close"
108 msgstr "_Tanca"
109
110 #: openbox/config.c:704
111 #, c-format
112 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
113 msgstr "El botó especificat al fitxer de configuració '%s' no és vàlid."
114
115 #: openbox/keyboard.c:162
116 msgid "Conflict with key binding in config file"
117 msgstr "Conflicte amb la tecla vinculada en el fitxer de configuració"
118
119 #: openbox/menu.c:100 openbox/menu.c:108
120 #, c-format
121 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
122 msgstr "No s'ha pogut trobar un fitxer de menú '%s' vàlid"
123
124 #: openbox/menu.c:151
125 #, c-format
126 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
127 msgstr ""
128 "S'ha produït un error en executar l'ordre per al menú de conducte '%s': %s"
129
130 #: openbox/menu.c:168
131 #, c-format
132 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
133 msgstr "La sortida del menú de conducte '%s' no és vàlida"
134
135 #: openbox/menu.c:181
136 #, c-format
137 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
138 msgstr "S'ha intentat accedir al menú '%s' ja que no existeix"
139
140 #: openbox/menu.c:342 openbox/menu.c:343
141 msgid "More..."
142 msgstr "Més..."
143
144 #: openbox/mouse.c:338
145 #, c-format
146 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
147 msgstr "El botó '%s' no és vàlid en la vinculació del ratolí"
148
149 #: openbox/mouse.c:344
150 #, c-format
151 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
152 msgstr "El context '%s' no és vàlid en la vinculació del ratolí"
153
154 #: openbox/openbox.c:129
155 #, c-format
156 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
157 msgstr "No s'ha pogut canviar al directori de l'usuari '%s': %s"
158
159 #: openbox/openbox.c:149
160 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
161 msgstr "No s'ha pogut obrir la pantalla des de la variable d'entorn DISPLAY"
162
163 #: openbox/openbox.c:180
164 msgid "Failed to initialize the obrender library."
165 msgstr "S'ha produït un error en inicialitza la llibreria obrender."
166
167 #: openbox/openbox.c:186
168 msgid "X server does not support locale."
169 msgstr "El servidor X no te suport per a idiomes"
170
171 #: openbox/openbox.c:188
172 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
173 msgstr "No s'ha pogut assignar els modificadors del locale per al servidor X."
174
175 #: openbox/openbox.c:249
176 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
177 msgstr ""
178 "No s'ha pogut trobat un fitxer de configuració vàlid, s'utilitzaran alguns "
179 "valors predeterminats"
180
181 #: openbox/openbox.c:275
182 msgid "Unable to load a theme."
183 msgstr "No s'ha pogut carregar el tema."
184
185 #: openbox/openbox.c:401
186 #, c-format
187 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
188 msgstr ""
189 "S'ha produït un error en tornar a iniciar i executar el nou executable '%s': "
190 "%s"
191
192 #: openbox/openbox.c:471 openbox/openbox.c:473
193 msgid "Copyright (c)"
194 msgstr "Copyright (c)"
195
196 #: openbox/openbox.c:482
197 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
198 msgstr "Sintaxis: openbox [opcions]\n"
199
200 #: openbox/openbox.c:483
201 msgid ""
202 "\n"
203 "Options:\n"
204 msgstr ""
205 "\n"
206 "Opcions:\n"
207
208 #: openbox/openbox.c:484
209 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
210 msgstr "  --help              Visualitza aquesta ajuda i surt\n"
211
212 #: openbox/openbox.c:485
213 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
214 msgstr "  --version           Visualitza la versió i surt\n"
215
216 #: openbox/openbox.c:486
217 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
218 msgstr ""
219 "  --replace           Reemplaça el gestor de finestres que s'està executant "
220 "actualment\n"
221
222 #: openbox/openbox.c:487
223 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
224 msgstr "  --sm-disable        Inhabilita la connexió amb gestor de sessió\n"
225
226 #: openbox/openbox.c:488
227 msgid ""
228 "\n"
229 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
230 msgstr ""
231 "\n"
232 "S'està transferint missatges a la instància del Openbox que s'està "
233 "executant:\n"
234
235 #: openbox/openbox.c:489
236 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
237 msgstr "  --reconfigure       Torna a carregar la configuració de Openbox\n"
238
239 #: openbox/openbox.c:490
240 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
241 msgstr "  --restart           Torna a iniciar Openbox\n"
242
243 #: openbox/openbox.c:491
244 msgid ""
245 "\n"
246 "Debugging options:\n"
247 msgstr ""
248 "\n"
249 "Opcions de depuració:\n"
250
251 #: openbox/openbox.c:492
252 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
253 msgstr "  --sync              Executa en mode sincronitzat\n"
254
255 #: openbox/openbox.c:493
256 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
257 msgstr "  --debug             Mostra la sortida de depuració\n"
258
259 #: openbox/openbox.c:494
260 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
261 msgstr ""
262 "  --debug-focus       Mostra la sortida de depuració per a la gestió del "
263 "focus\n"
264
265 #: openbox/openbox.c:495
266 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
267 msgstr ""
268 "  --debug-xinerama    Divideix la visualització en pantalles xinerama "
269 "falses\n"
270
271 #: openbox/openbox.c:496
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "\n"
275 "Please report bugs at %s\n"
276 msgstr ""
277 "\n"
278 "Informeu dels errors a %s\n"
279
280 #: openbox/openbox.c:593
281 #, c-format
282 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
283 msgstr "Opció '%s' no vàlida a la línia d'ordres\n"
284
285 #: openbox/screen.c:89 openbox/screen.c:190
286 #, c-format
287 msgid "A window manager is already running on screen %d"
288 msgstr "Encara s'està executant un gestor de finestres a la pantalla %d"
289
290 #: openbox/screen.c:126
291 #, c-format
292 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
293 msgstr ""
294 "No s'ha pogut adquirir la selecció del gestor de finestres en la pantalla %d"
295
296 #: openbox/screen.c:147
297 #, c-format
298 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
299 msgstr "El gestor de finestres de la pantalla %d no està sortint"
300
301 #: openbox/screen.c:991
302 #, c-format
303 msgid "desktop %i"
304 msgstr "escriptori %i"
305
306 #: openbox/session.c:103
307 #, c-format
308 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
309 msgstr "No és pot crear el directori '%s': %s"
310
311 #: openbox/session.c:451
312 #, c-format
313 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
314 msgstr "No s'ha pogut desar la sessió a '%s': %s"
315
316 #: openbox/session.c:583
317 #, c-format
318 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
319 msgstr "S'ha produït un error mentre es desava la sessió a '%s': %s"
320
321 #: openbox/startupnotify.c:237
322 #, c-format
323 msgid "Running %s\n"
324 msgstr "Executant %s\n"
325
326 #: openbox/translate.c:58
327 #, c-format
328 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
329 msgstr ""
330 "La tecla modificadora '%s' no és vàlida en la vinculació de tecles/ratolí"
331
332 #: openbox/translate.c:135
333 #, c-format
334 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
335 msgstr "El codi de tecla '%s' no és vàlid en la vinculació de tecles"
336
337 #: openbox/translate.c:142
338 #, c-format
339 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
340 msgstr "El nom de la tecla '%s' no és vàlid en la vinculació de tecles"
341
342 #: openbox/translate.c:148
343 #, c-format
344 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
345 msgstr "La tecla seleccionada '%s' no existeix a la pantalla"
346
347 #: openbox/xerror.c:39
348 #, c-format
349 msgid "X Error: %s"
350 msgstr "Error d'X: %s"