don't force fake enter events while there is a grab on the pointer. this fixes focus...
[mikachu/openbox.git] / po / ca.po
1 # Missatges en català per a openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-02 11:51-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-28 15:54+0200\n"
12 "Last-Translator: David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: catalan\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:151
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
21 msgstr "L'acció sollicitada '%s' no és vàlida. Aquesta acció no existeix."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:92
24 #, c-format
25 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
26 msgstr "No s'ha pogut convertir el camí '%s' des de utf8"
27
28 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
29 #, c-format
30 msgid "Failed to execute '%s': %s"
31 msgstr "No s'ha pogut executar '%s': %s"
32
33 #: openbox/client.c:1988 openbox/client.c:2020
34 msgid "Killing..."
35 msgstr ""
36
37 #: openbox/client.c:1990 openbox/client.c:2022
38 msgid "Not Responding"
39 msgstr ""
40
41 #: openbox/client_list_combined_menu.c:91 openbox/client_list_menu.c:94
42 msgid "Go there..."
43 msgstr "Vés aquí..."
44
45 #: openbox/client_list_combined_menu.c:97
46 msgid "Manage desktops"
47 msgstr ""
48
49 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
50 msgid "_Add new desktop"
51 msgstr ""
52
53 #: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:158
54 msgid "_Remove last desktop"
55 msgstr ""
56
57 #: openbox/client_list_combined_menu.c:151
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Finestres"
60
61 #: openbox/client_list_menu.c:204
62 msgid "Desktops"
63 msgstr "Escriptoris"
64
65 #: openbox/client_menu.c:257
66 msgid "All desktops"
67 msgstr "Tots els escriptoris"
68
69 #: openbox/client_menu.c:361
70 msgid "_Layer"
71 msgstr "_Capa"
72
73 #: openbox/client_menu.c:366
74 msgid "Always on _top"
75 msgstr "Sempre a so_bre"
76
77 #: openbox/client_menu.c:367
78 msgid "_Normal"
79 msgstr "_Normal"
80
81 #: openbox/client_menu.c:368
82 msgid "Always on _bottom"
83 msgstr "Sempre a so_ta"
84
85 #: openbox/client_menu.c:371
86 msgid "_Send to desktop"
87 msgstr "A l'_escriptori"
88
89 #: openbox/client_menu.c:375
90 msgid "Client menu"
91 msgstr "Menú del client"
92
93 #: openbox/client_menu.c:385
94 msgid "R_estore"
95 msgstr "Restaur_a"
96
97 #: openbox/client_menu.c:393
98 msgid "_Move"
99 msgstr "_Mou"
100
101 #: openbox/client_menu.c:395
102 msgid "Resi_ze"
103 msgstr "Redimen_siona"
104
105 #: openbox/client_menu.c:397
106 msgid "Ico_nify"
107 msgstr "Mi_nimitza"
108
109 #: openbox/client_menu.c:405
110 msgid "Ma_ximize"
111 msgstr "Ma_ximitza"
112
113 #: openbox/client_menu.c:413
114 msgid "_Roll up/down"
115 msgstr "En/Desen_rotlla"
116
117 #: openbox/client_menu.c:415
118 msgid "Un/_Decorate"
119 msgstr "Sense/Amb _decoració"
120
121 #: openbox/client_menu.c:419
122 msgid "_Close"
123 msgstr "_Tanca"
124
125 #: openbox/config.c:750
126 #, c-format
127 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
128 msgstr "El botó especificat al fitxer de configuració '%s' no és vàlid."
129
130 #: openbox/keyboard.c:157
131 msgid "Conflict with key binding in config file"
132 msgstr "Conflicte amb la tecla vinculada en el fitxer de configuració"
133
134 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
135 #, c-format
136 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
137 msgstr "No s'ha pogut trobar un fitxer de menú '%s' vàlid"
138
139 #: openbox/menu.c:171
140 #, c-format
141 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
142 msgstr ""
143 "S'ha produït un error en executar l'ordre per al menú de conducte '%s': %s"
144
145 #: openbox/menu.c:185
146 #, c-format
147 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
148 msgstr "La sortida del menú de conducte '%s' no és vàlida"
149
150 #: openbox/menu.c:198
151 #, c-format
152 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
153 msgstr "S'ha intentat accedir al menú '%s' ja que no existeix"
154
155 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
156 msgid "More..."
157 msgstr "Més..."
158
159 #: openbox/mouse.c:363
160 #, c-format
161 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
162 msgstr "El botó '%s' no és vàlid en la vinculació del ratolí"
163
164 #: openbox/mouse.c:369
165 #, c-format
166 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
167 msgstr "El context '%s' no és vàlid en la vinculació del ratolí"
168
169 #: openbox/openbox.c:132
170 #, c-format
171 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
172 msgstr "No s'ha pogut canviar al directori de l'usuari '%s': %s"
173
174 #: openbox/openbox.c:152
175 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
176 msgstr "No s'ha pogut obrir la pantalla des de la variable d'entorn DISPLAY"
177
178 #: openbox/openbox.c:183
179 msgid "Failed to initialize the obrender library."
180 msgstr "S'ha produït un error en inicialitza la llibreria obrender."
181
182 #: openbox/openbox.c:189
183 msgid "X server does not support locale."
184 msgstr "El servidor X no te suport per a idiomes"
185
186 #: openbox/openbox.c:191
187 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
188 msgstr "No s'ha pogut assignar els modificadors del locale per al servidor X."
189
190 #: openbox/openbox.c:255
191 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
192 msgstr ""
193 "No s'ha pogut trobat un fitxer de configuració vàlid, s'utilitzaran alguns "
194 "valors predeterminats"
195
196 #: openbox/openbox.c:289
197 msgid "Unable to load a theme."
198 msgstr "No s'ha pogut carregar el tema."
199
200 #: openbox/openbox.c:416
201 #, c-format
202 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
203 msgstr ""
204 "S'ha produït un error en tornar a iniciar i executar el nou executable '%s': "
205 "%s"
206
207 #: openbox/openbox.c:486 openbox/openbox.c:488
208 msgid "Copyright (c)"
209 msgstr "Copyright (c)"
210
211 #: openbox/openbox.c:497
212 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
213 msgstr "Sintaxis: openbox [opcions]\n"
214
215 #: openbox/openbox.c:498
216 msgid ""
217 "\n"
218 "Options:\n"
219 msgstr ""
220 "\n"
221 "Opcions:\n"
222
223 #: openbox/openbox.c:499
224 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
225 msgstr "  --help              Visualitza aquesta ajuda i surt\n"
226
227 #: openbox/openbox.c:500
228 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
229 msgstr "  --version           Visualitza la versió i surt\n"
230
231 #: openbox/openbox.c:501
232 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
233 msgstr ""
234 "  --replace           Reemplaça el gestor de finestres que s'està executant "
235 "actualment\n"
236
237 #: openbox/openbox.c:502
238 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
239 msgstr ""
240
241 #: openbox/openbox.c:503
242 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
243 msgstr "  --sm-disable        Inhabilita la connexió amb gestor de sessió\n"
244
245 #: openbox/openbox.c:504
246 msgid ""
247 "\n"
248 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
249 msgstr ""
250 "\n"
251 "S'està transferint missatges a la instància del Openbox que s'està "
252 "executant:\n"
253
254 #: openbox/openbox.c:505
255 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
256 msgstr "  --reconfigure       Torna a carregar la configuració de Openbox\n"
257
258 #: openbox/openbox.c:506
259 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
260 msgstr "  --restart           Torna a iniciar Openbox\n"
261
262 #: openbox/openbox.c:507
263 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
264 msgstr ""
265
266 #: openbox/openbox.c:508
267 msgid ""
268 "\n"
269 "Debugging options:\n"
270 msgstr ""
271 "\n"
272 "Opcions de depuració:\n"
273
274 #: openbox/openbox.c:509
275 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
276 msgstr "  --sync              Executa en mode sincronitzat\n"
277
278 #: openbox/openbox.c:510
279 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
280 msgstr "  --debug             Mostra la sortida de depuració\n"
281
282 #: openbox/openbox.c:511
283 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
284 msgstr ""
285 "  --debug-focus       Mostra la sortida de depuració per a la gestió del "
286 "focus\n"
287
288 #: openbox/openbox.c:512
289 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
290 msgstr ""
291 "  --debug-xinerama    Divideix la visualització en pantalles xinerama "
292 "falses\n"
293
294 #: openbox/openbox.c:513
295 #, c-format
296 msgid ""
297 "\n"
298 "Please report bugs at %s\n"
299 msgstr ""
300 "\n"
301 "Informeu dels errors a %s\n"
302
303 #: openbox/openbox.c:583
304 msgid "--config-file requires an argument\n"
305 msgstr ""
306
307 #: openbox/openbox.c:626
308 #, c-format
309 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
310 msgstr "Opció '%s' no vàlida a la línia d'ordres\n"
311
312 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
313 #, c-format
314 msgid "A window manager is already running on screen %d"
315 msgstr "Encara s'està executant un gestor de finestres a la pantalla %d"
316
317 #: openbox/screen.c:124
318 #, c-format
319 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
320 msgstr ""
321 "No s'ha pogut adquirir la selecció del gestor de finestres en la pantalla %d"
322
323 #: openbox/screen.c:145
324 #, c-format
325 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
326 msgstr "El gestor de finestres de la pantalla %d no està sortint"
327
328 #: openbox/screen.c:408
329 #, c-format
330 msgid ""
331 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
332 "Overriding the Openbox configuration."
333 msgstr ""
334
335 #: openbox/screen.c:1169
336 #, c-format
337 msgid "desktop %i"
338 msgstr "escriptori %i"
339
340 #: openbox/session.c:103
341 #, c-format
342 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
343 msgstr "No és pot crear el directori '%s': %s"
344
345 #: openbox/session.c:451
346 #, c-format
347 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
348 msgstr "No s'ha pogut desar la sessió a '%s': %s"
349
350 #: openbox/session.c:583
351 #, c-format
352 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
353 msgstr "S'ha produït un error mentre es desava la sessió a '%s': %s"
354
355 #: openbox/startupnotify.c:243
356 #, c-format
357 msgid "Running %s\n"
358 msgstr "Executant %s\n"
359
360 #: openbox/translate.c:59
361 #, c-format
362 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
363 msgstr ""
364 "La tecla modificadora '%s' no és vàlida en la vinculació de tecles/ratolí"
365
366 #: openbox/translate.c:138
367 #, c-format
368 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
369 msgstr "El codi de tecla '%s' no és vàlid en la vinculació de tecles"
370
371 #: openbox/translate.c:145
372 #, c-format
373 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
374 msgstr "El nom de la tecla '%s' no és vàlid en la vinculació de tecles"
375
376 #: openbox/translate.c:151
377 #, c-format
378 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
379 msgstr "La tecla seleccionada '%s' no existeix a la pantalla"
380
381 #: openbox/xerror.c:40
382 #, c-format
383 msgid "X Error: %s"
384 msgstr "Error d'X: %s"
385
386 #~ msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
387 #~ msgstr "L'ús de l'acció '%s' no és vàlid. S'ignorarà aquesta acció."