sync with bb-cvs
[mikachu/openbox.git] / nls / pl_PL / common.m
1 $set 15 #Common
2
3 $ #Yes
4 # Tak 
5 $ #No
6 # Nie
7
8 $ #DirectionTitle
9 # Kierunek
10 $ #DirectionHoriz
11 # Poziomy
12 $ #DirectionVert
13 # Pionowy
14
15 $ #AlwaysOnTop
16 # Zawsze na wierzchu
17
18 $ #PlacementTitle
19 # Po³o¿enie
20 $ #PlacementTopLeft
21 # Górne Lewe
22 $ #PlacementCenterLeft
23 # ¦rodkowe Lewe
24 $ #PlacementBottomLeft
25 # Dolne Lewe
26 $ #PlacementTopCenter
27 # Górne Centralne
28 $ #PlacementBottomCenter
29 # Dolne Centralne
30 $ #PlacementTopRight
31 # Górne Prawe
32 $ #PlacementCenterRight
33 # ¦rodkowe Prawe
34 $ #PlacementBottomRight
35 # Dolne Prawe
36
37 $ #AutoHide
38 # Automatyczne ukrywanie