sync with bb-cvs
[mikachu/openbox.git] / nls / pl_PL / blackbox.m
1 $set 13 #blackbox
2
3 $ #NoManagableScreens
4 # Blackbox::Blackbox: nie znaleziono ekranów, którymi mo¿na by by³o zarz±dzaæ.\n
5 $ #MapRequest
6 # Blackbox::process_event: MapRequest dla 0x%lx\n