sync with bb-cvs
[mikachu/openbox.git] / nls / pl_PL / Configmenu.m
1 $set 3 #Configmenu
2
3 $ #ConfigOptions
4 # Konfiguracja
5 $ #FocusModel
6 # Sposób aktywacji okien 
7 $ #WindowPlacement
8 # Rozmieszczanie okien
9 $ #ImageDithering
10 # Rastrowanie obrazu
11 $ #OpaqueMove
12 # Wy¶wietlaj zawarto¶æ przesuwanego okna
13 $ #FullMax
14 # Pe³noekranowa maksymalizacja
15 $ #FocusNew
16 # Ustawiaj nowe okna jako aktywne
17 $ #FocusLast
18 # Zmieñ aktywne okno przy zmianie pulpitów
19 $ #DisableBindings
20 # Scroll Lock blokuje modyfikatory
21 $ #ClickToFocus
22 # Uaktywnia klikniêcie
23 $ #SloppyFocus
24 # Uaktywnia kursor
25 $ #AutoRaise
26 # Podnoszenie automatyczne
27 $ #ClickRaise
28 # Podnoszenie po klikniêciu
29 $ #SmartRows
30 # Optymalne (Wiersze)
31 $ #SmartCols
32 # Optymalne (Kolumny)
33 $ #Cascade
34 # Kaskada
35 $ #LeftRight
36 # od Lewej do Prawej
37 $ #RightLeft
38 # od Prawej do Lewej
39 $ #TopBottom
40 # z Góry na Dó³
41 $ #BottomTop
42 # z Do³u do Góry