removed r_mergesky
[divverent/darkplaces.git] / r_sky.c
1 #include "quakedef.h"
2
3 void LoadSky_f(void);
4
5 cvar_t r_skyquality = {CVAR_SAVE, "r_skyquality", "2"};
6 cvar_t r_skyflush = {0, "r_skyflush", "0"};
7
8 static char skyworldname[1024];
9 rtexture_t *mergeskytexture;
10 rtexture_t *solidskytexture;
11 rtexture_t *alphaskytexture;
12 static qboolean skyavailable_quake;
13 static qboolean skyavailable_box;
14 static rtexturepool_t *skytexturepool;
15
16 int skyrendernow;
17 int skyrendermasked;
18 int skyrenderglquake;
19
20 static void R_BuildSky (int scrollupper, int scrolllower);
21
22 static void r_sky_start(void)
23 {
24         skytexturepool = R_AllocTexturePool();
25         mergeskytexture = NULL;
26         solidskytexture = NULL;
27         alphaskytexture = NULL;
28 }
29
30 static void r_sky_shutdown(void)
31 {
32         R_FreeTexturePool(&skytexturepool);
33         mergeskytexture = NULL;
34         solidskytexture = NULL;
35         alphaskytexture = NULL;
36 }
37
38 int R_SetSkyBox(char *sky);
39
40 static void r_sky_newmap(void)
41 {
42         skyavailable_quake = false;
43         if (!strcmp(skyworldname, cl.worldmodel->name))
44                 skyavailable_quake = true;
45 }
46
47 void R_Sky_Init(void)
48 {
49         Cmd_AddCommand ("loadsky", &LoadSky_f);
50         Cvar_RegisterVariable (&r_skyquality);
51         Cvar_RegisterVariable (&r_skyflush);
52         R_RegisterModule("R_Sky", r_sky_start, r_sky_shutdown, r_sky_newmap);
53 }
54
55 static int skyrendersphere;
56 static int skyrenderbox;
57
58 void R_SkyStartFrame(void)
59 {
60         skyrendernow = false;
61         skyrendersphere = false;
62         skyrenderbox = false;
63         skyrenderglquake = false;
64         skyrendermasked = false;
65         if (r_skyquality.integer >= 1 && !fogenabled)
66         {
67                 if (skyavailable_box)
68                         skyrenderbox = true;
69                 else if (skyavailable_quake)
70                 {
71                         switch(r_skyquality.integer)
72                         {
73                         case 1:
74                                 skyrenderglquake = true;
75                                 break;
76                         default:
77                         case 2:
78                                 skyrendersphere = true;
79                                 break;
80                         }
81                 }
82                 if (skyrenderbox || skyrendersphere)
83                 {
84                         // for depth-masked sky, render the sky on the first sky surface encountered
85                         skyrendernow = true;
86                         skyrendermasked = true;
87                 }
88         }
89 }
90
91 static char skyname[256];
92
93 /*
94 ==================
95 R_SetSkyBox
96 ==================
97 */
98 static char *suf[6] = {"rt", "bk", "lf", "ft", "up", "dn"};
99 static rtexture_t *skyboxside[6];
100 int R_SetSkyBox(char *sky)
101 {
102         int             i;
103         char    name[1024];
104         byte*   image_rgba;
105
106         if (strcmp(sky, skyname) == 0) // no change
107                 return true;
108
109         skyboxside[0] = skyboxside[1] = skyboxside[2] = skyboxside[3] = skyboxside[4] = skyboxside[5] = NULL;
110         skyavailable_box = false;
111         skyname[0] = 0;
112
113         if (!sky[0])
114                 return true;
115
116         if (strlen(sky) > 1000)
117         {
118                 Con_Printf ("sky name too long (%i, max is 1000)\n", strlen(sky));
119                 return false;
120         }
121
122         for (i = 0;i < 6;i++)
123         {
124                 sprintf (name, "env/%s%s", sky, suf[i]);
125                 if (!(image_rgba = loadimagepixels(name, false, 0, 0)))
126                 {
127                         sprintf (name, "gfx/env/%s%s", sky, suf[i]);
128                         if (!(image_rgba = loadimagepixels(name, false, 0, 0)))
129                         {
130                                 Con_Printf ("Couldn't load env/%s%s or gfx/env/%s%s\n", sky, suf[i], sky, suf[i]);
131                                 continue;
132                         }
133                 }
134                 skyboxside[i] = R_LoadTexture(skytexturepool, va("skyboxside%d", i), image_width, image_height, image_rgba, TEXTYPE_RGBA, TEXF_PRECACHE);
135                 Mem_Free(image_rgba);
136         }
137
138         if (skyboxside[0] || skyboxside[1] || skyboxside[2] || skyboxside[3] || skyboxside[4] || skyboxside[5])
139         {
140                 skyavailable_box = true;
141                 strcpy(skyname, sky);
142                 return true;
143         }
144         return false;
145 }
146
147 // LordHavoc: added LoadSky console command
148 void LoadSky_f (void)
149 {
150         switch (Cmd_Argc())
151         {
152         case 1:
153                 if (skyname[0])
154                         Con_Printf("current sky: %s\n", skyname);
155                 else
156                         Con_Printf("no skybox has been set\n");
157                 break;
158         case 2:
159                 if (R_SetSkyBox(Cmd_Argv(1)))
160                 {
161                         if (skyname[0])
162                                 Con_Printf("skybox set to %s\n", skyname);
163                         else
164                                 Con_Printf("skybox disabled\n");
165                 }
166                 else
167                         Con_Printf("failed to load skybox %s\n", Cmd_Argv(1));
168                 break;
169         default:
170                 Con_Printf("usage: loadsky skyname\n");
171                 break;
172         }
173 }
174
175 #define R_SkyBoxPolyVec(i,s,t,x,y,z) \
176         vert[i][0] = (x) * 1024.0f + r_origin[0];\
177         vert[i][1] = (y) * 1024.0f + r_origin[1];\
178         vert[i][2] = (z) * 1024.0f + r_origin[2];\
179         st[i][0] = (s) * (254.0f/256.0f) + (1.0f/256.0f);\
180         st[i][1] = (t) * (254.0f/256.0f) + (1.0f/256.0f);
181
182 int skyboxindex[6] = {0, 1, 2, 0, 2, 3};
183
184 static void R_SkyBox(void)
185 {
186         float vert[4][4], st[4][2];
187         rmeshinfo_t m;
188         memset(&m, 0, sizeof(m));
189         m.transparent = false;
190         m.blendfunc1 = GL_ONE;
191         m.blendfunc2 = GL_ZERO;
192         m.numtriangles = 2;
193         m.numverts = 4;
194         m.index = skyboxindex;
195         m.vertex = &vert[0][0];
196         m.vertexstep = sizeof(float[4]);
197         m.cr = 1;
198         m.cg = 1;
199         m.cb = 1;
200         m.ca = 1;
201         m.texcoords[0] = &st[0][0];
202         m.texcoordstep[0] = sizeof(float[2]);
203         m.tex[0] = R_GetTexture(skyboxside[3]); // front
204         R_SkyBoxPolyVec(0, 1, 0,  1, -1,  1);
205         R_SkyBoxPolyVec(1, 1, 1,  1, -1, -1);
206         R_SkyBoxPolyVec(2, 0, 1,  1,  1, -1);
207         R_SkyBoxPolyVec(3, 0, 0,  1,  1,  1);
208         R_Mesh_Draw(&m);
209         m.tex[0] = R_GetTexture(skyboxside[1]); // back
210         R_SkyBoxPolyVec(0, 1, 0, -1,  1,  1);
211         R_SkyBoxPolyVec(1, 1, 1, -1,  1, -1);
212         R_SkyBoxPolyVec(2, 0, 1, -1, -1, -1);
213         R_SkyBoxPolyVec(3, 0, 0, -1, -1,  1);
214         R_Mesh_Draw(&m);
215         m.tex[0] = R_GetTexture(skyboxside[0]); // right
216         R_SkyBoxPolyVec(0, 1, 0,  1,  1,  1);
217         R_SkyBoxPolyVec(1, 1, 1,  1,  1, -1);
218         R_SkyBoxPolyVec(2, 0, 1, -1,  1, -1);
219         R_SkyBoxPolyVec(3, 0, 0, -1,  1,  1);
220         R_Mesh_Draw(&m);
221         m.tex[0] = R_GetTexture(skyboxside[2]); // left
222         R_SkyBoxPolyVec(0, 1, 0, -1, -1,  1);
223         R_SkyBoxPolyVec(1, 1, 1, -1, -1, -1);
224         R_SkyBoxPolyVec(2, 0, 1,  1, -1, -1);
225         R_SkyBoxPolyVec(3, 0, 0,  1, -1,  1);
226         R_Mesh_Draw(&m);
227         m.tex[0] = R_GetTexture(skyboxside[4]); // up
228         R_SkyBoxPolyVec(0, 1, 0,  1, -1,  1);
229         R_SkyBoxPolyVec(1, 1, 1,  1,  1,  1);
230         R_SkyBoxPolyVec(2, 0, 1, -1,  1,  1);
231         R_SkyBoxPolyVec(3, 0, 0, -1, -1,  1);
232         R_Mesh_Draw(&m);
233         m.tex[0] = R_GetTexture(skyboxside[5]); // down
234         R_SkyBoxPolyVec(0, 1, 0,  1,  1, -1);
235         R_SkyBoxPolyVec(1, 1, 1,  1, -1, -1);
236         R_SkyBoxPolyVec(2, 0, 1, -1, -1, -1);
237         R_SkyBoxPolyVec(3, 0, 0, -1,  1, -1);
238         R_Mesh_Draw(&m);
239         R_Mesh_Render();
240         if (r_skyflush.integer)
241                 glFlush();
242         // clear the zbuffer that was used while rendering the sky
243         glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
244         if (r_skyflush.integer)
245                 glFlush();
246 }
247
248 static float skysphere[33*33*5];
249 static int skysphereindices[32*32*6];
250 static void skyspherecalc(float *sphere, float dx, float dy, float dz)
251 {
252         float a, b, x, ax, ay, v[3], length;
253         int i, j, *index;
254         for (a = 0;a <= 1;a += (1.0 / 32.0))
255         {
256                 ax = cos(a * M_PI * 2);
257                 ay = -sin(a * M_PI * 2);
258                 for (b = 0;b <= 1;b += (1.0 / 32.0))
259                 {
260                         x = cos(b * M_PI * 2);
261                         v[0] = ax*x * dx;
262                         v[1] = ay*x * dy;
263                         v[2] = -sin(b * M_PI * 2) * dz;
264                         length = 3.0f / sqrt(v[0]*v[0]+v[1]*v[1]+(v[2]*v[2]*9));
265                         *sphere++ = v[0] * length;
266                         *sphere++ = v[1] * length;
267                         *sphere++ = v[0];
268                         *sphere++ = v[1];
269                         *sphere++ = v[2];
270                 }
271         }
272         index = skysphereindices;
273         for (j = 0;j < 32;j++)
274         {
275                 for (i = 0;i < 32;i++)
276                 {
277                         *index++ =  j      * 33 + i;
278                         *index++ =  j      * 33 + i + 1;
279                         *index++ = (j + 1) * 33 + i;
280
281                         *index++ =  j      * 33 + i + 1;
282                         *index++ = (j + 1) * 33 + i + 1;
283                         *index++ = (j + 1) * 33 + i;
284                 }
285                 i++;
286         }
287 }
288
289 static void skyspherearrays(float *vert, float *tex, float *tex2, float *source, float s, float s2)
290 {
291         float *v, *t, *t2, radius;
292         int i;
293         v = vert;
294         t = tex;
295         t2 = tex2;
296         radius = r_farclip - 8;
297         for (i = 0;i < (33*33);i++)
298         {
299                 *t++ = source[0] + s;
300                 *t++ = source[1] + s;
301                 *t2++ = source[0] + s2;
302                 *t2++ = source[1] + s2;
303                 *v++ = source[2] + r_origin[0];
304                 *v++ = source[3] + r_origin[1];
305                 *v++ = source[4] + r_origin[2];
306                 *v++ = 0;
307                 source += 5;
308         }
309 }
310
311 static void R_SkySphere(void)
312 {
313         float speedscale, speedscale2;
314         float vert[33*33*4], tex[33*33*2], tex2[33*33*2];
315         static qboolean skysphereinitialized = false;
316         rmeshinfo_t m;
317         if (!skysphereinitialized)
318         {
319                 skysphereinitialized = true;
320                 skyspherecalc(skysphere, 1024, 1024, 1024 / 3);
321         }
322         memset(&m, 0, sizeof(m));
323         m.transparent = false;
324         m.blendfunc1 = GL_ONE;
325         m.blendfunc2 = GL_ZERO;
326         m.numtriangles = 32*32*2;
327         m.numverts = 33*33;
328         m.index = skysphereindices;
329         m.vertex = vert;
330         m.vertexstep = sizeof(float[4]);
331         m.cr = 1;
332         m.cg = 1;
333         m.cb = 1;
334         m.ca = 1;
335         m.texcoords[0] = tex;
336         m.texcoordstep[0] = sizeof(float[2]);
337         speedscale = cl.time*8.0/128.0;
338         speedscale -= (int)speedscale;
339         speedscale2 = cl.time*16.0/128.0;
340         speedscale2 -= (int)speedscale2;
341         skyspherearrays(vert, tex, tex2, skysphere, speedscale, speedscale2);
342         m.tex[0] = R_GetTexture(solidskytexture);
343         R_Mesh_Draw(&m);
344
345         m.blendfunc1 = GL_SRC_ALPHA;
346         m.blendfunc2 = GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA;
347         m.tex[0] = R_GetTexture(alphaskytexture);
348         m.texcoords[0] = tex2;
349         R_Mesh_Draw(&m);
350         R_Mesh_Render();
351         if (r_skyflush.integer)
352                 glFlush();
353         // clear the zbuffer that was used while rendering the sky
354         glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
355         if (r_skyflush.integer)
356                 glFlush();
357 }
358
359 void R_Sky(void)
360 {
361         if (skyrendersphere)
362                 R_SkySphere();
363         else if (skyrenderbox)
364                 R_SkyBox();
365 }
366
367 //===============================================================
368
369 static byte skyupperlayerpixels[128*128*4];
370 static byte skylowerlayerpixels[128*128*4];
371 static byte skymergedpixels[128*128*4];
372
373 static void R_BuildSky (int scrollupper, int scrolllower)
374 {
375         int x, y, ux, uy, lx, ly;
376         byte *m, *u, *l;
377         m = skymergedpixels;
378         for (y = 0;y < 128;y++)
379         {
380                 uy = (y + scrollupper) & 127;
381                 ly = (y + scrolllower) & 127;
382                 for (x = 0;x < 128;x++)
383                 {
384                         ux = (x + scrollupper) & 127;
385                         lx = (x + scrolllower) & 127;
386                         u = &skyupperlayerpixels[(uy * 128 + ux) * 4];
387                         l = &skylowerlayerpixels[(ly * 128 + lx) * 4];
388                         if (l[3])
389                         {
390                                 if (l[3] == 255)
391                                         *((int *)m) = *((int *)l);
392                                 else
393                                 {
394                                         m[0] = ((((int) l[0] - (int) u[0]) * (int) l[3]) >> 8) + (int) u[0];
395                                         m[1] = ((((int) l[1] - (int) u[1]) * (int) l[3]) >> 8) + (int) u[1];
396                                         m[2] = ((((int) l[2] - (int) u[2]) * (int) l[3]) >> 8) + (int) u[2];
397                                         m[3] = 255;
398                                 }
399                         }
400                         else
401                                 *((int *)m) = *((int *)u);
402                         m += 4;
403                 }
404         }
405         if (mergeskytexture)
406                 R_UpdateTexture(mergeskytexture, skymergedpixels);
407         else
408                 mergeskytexture = R_LoadTexture(skytexturepool, "mergedskytexture", 128, 128, skymergedpixels, TEXTYPE_RGBA, TEXF_ALWAYSPRECACHE);
409 }
410
411 /*
412 =============
413 R_InitSky
414
415 A sky texture is 256*128, with the right side being a masked overlay
416 ==============
417 */
418 void R_InitSky (byte *src, int bytesperpixel)
419 {
420         int                     i, j, p;
421         unsigned        trans[128*128];
422         unsigned        transpix;
423         int                     r, g, b;
424         unsigned        *rgba;
425
426         strcpy(skyworldname, loadmodel->name);
427
428         // flush skytexturepool so we won't build up a leak from uploading textures multiple times
429         R_FreeTexturePool(&skytexturepool);
430         skytexturepool = R_AllocTexturePool();
431         mergeskytexture = NULL;
432         solidskytexture = NULL;
433         alphaskytexture = NULL;
434
435         if (bytesperpixel == 4)
436         {
437                 for (i = 0;i < 128;i++)
438                         for (j = 0;j < 128;j++)
439                                 trans[(i*128) + j] = src[i*256+j+128];
440         }
441         else
442         {
443                 // make an average value for the back to avoid
444                 // a fringe on the top level
445                 r = g = b = 0;
446                 for (i=0 ; i<128 ; i++)
447                 {
448                         for (j=0 ; j<128 ; j++)
449                         {
450                                 p = src[i*256 + j + 128];
451                                 rgba = &d_8to24table[p];
452                                 trans[(i*128) + j] = *rgba;
453                                 r += ((byte *)rgba)[0];
454                                 g += ((byte *)rgba)[1];
455                                 b += ((byte *)rgba)[2];
456                         }
457                 }
458
459                 ((byte *)&transpix)[0] = r/(128*128);
460                 ((byte *)&transpix)[1] = g/(128*128);
461                 ((byte *)&transpix)[2] = b/(128*128);
462                 ((byte *)&transpix)[3] = 0;
463         }
464
465         memcpy(skyupperlayerpixels, trans, 128*128*4);
466
467         solidskytexture = R_LoadTexture (skytexturepool, "sky_solidtexture", 128, 128, (byte *) trans, TEXTYPE_RGBA, TEXF_PRECACHE);
468         /*
469         for (i = 0;i < 128*128;i++)
470         {
471                 ((byte *)&trans[i])[0] >>= 1;
472                 ((byte *)&trans[i])[1] >>= 1;
473                 ((byte *)&trans[i])[2] >>= 1;
474         }
475         solidskytexture_half = R_LoadTexture (skytexturepool, "sky_solidtexture_half", 128, 128, (byte *) trans, TEXTYPE_RGBA, TEXF_PRECACHE);
476         */
477
478         if (bytesperpixel == 4)
479         {
480                 for (i = 0;i < 128;i++)
481                         for (j = 0;j < 128;j++)
482                                 trans[(i*128) + j] = src[i*256+j];
483         }
484         else
485         {
486                 for (i=0 ; i<128 ; i++)
487                 {
488                         for (j=0 ; j<128 ; j++)
489                         {
490                                 p = src[i*256 + j];
491                                 if (p == 0)
492                                         trans[(i*128) + j] = transpix;
493                                 else
494                                         trans[(i*128) + j] = d_8to24table[p];
495                         }
496                 }
497         }
498
499         memcpy(skylowerlayerpixels, trans, 128*128*4);
500
501         alphaskytexture = R_LoadTexture (skytexturepool, "sky_alphatexture", 128, 128, (byte *) trans, TEXTYPE_RGBA, TEXF_ALPHA | TEXF_PRECACHE);
502         /*
503         for (i = 0;i < 128*128;i++)
504         {
505                 ((byte *)&trans[i])[0] >>= 1;
506                 ((byte *)&trans[i])[1] >>= 1;
507                 ((byte *)&trans[i])[2] >>= 1;
508         }
509         alphaskytexture_half = R_LoadTexture (skytexturepool, "sky_alphatexture_half", 128, 128, (byte *) trans, TEXTYPE_RGBA, TEXF_ALPHA | TEXF_PRECACHE);
510         */
511 }