add fifo_menu shit
[dana/openbox.git] / plugins / menu / .cvsignore
2003-05-19 Dana Jansensadd fifo_menu shit
2003-05-10 Dana Jansensignore the build shit