Update line numbers in po files
[dana/openbox.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of openbox.
2 # Copyright (C) 2008 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>, 2008.
5 # Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>, 2011.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2013-08-11 13:47-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-04-28 00:23+0300\n"
13 "Last-Translator: Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
15 "Language: tr\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n == 1 ? 0 : 1;\n"
20
21 #: openbox/actions.c:216
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "\"%s\" geçersiz eylem isteği. Böyle bir eylem yok."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:245
27 msgid "No"
28 msgstr "Hayır"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:246
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Evet"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:250
35 msgid "Execute"
36 msgstr "Çalıştır"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:259
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "\"%s\" yolu utf8'e çevrilmesi başarısız oldu"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3659
44 msgid "Cancel"
45 msgstr "İptal"
46
47 #: openbox/actions/exit.c:70
48 msgid "Exit"
49 msgstr "Çık"
50
51 #: openbox/actions/exit.c:74
52 msgid "Are you sure you want to log out?"
53 msgstr "Oturumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?"
54
55 #: openbox/actions/exit.c:75
56 msgid "Log Out"
57 msgstr "Oturumu Kapat"
58
59 #: openbox/actions/exit.c:78
60 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
61 msgstr "Openbox'tan çıkmak istediğinize emin misiniz?"
62
63 #: openbox/actions/exit.c:79
64 msgid "Exit Openbox"
65 msgstr "Openbox'tan Çık"
66
67 #: openbox/client.c:2115
68 msgid "Unnamed Window"
69 msgstr "İsimsiz Pencere"
70
71 #: openbox/client.c:2129 openbox/client.c:2160
72 msgid "Killing..."
73 msgstr "Sonlandırılıyor..."
74
75 #: openbox/client.c:2131 openbox/client.c:2162
76 msgid "Not Responding"
77 msgstr "Cevap Vermiyor"
78
79 #: openbox/client.c:3648
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
83 "to exit by sending the %s signal?"
84 msgstr ""
85 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. %s sinyali göndererek zorla "
86 "sonlandırmak ister misiniz?"
87
88 #: openbox/client.c:3650
89 msgid "End Process"
90 msgstr "Süreci Sonlandır"
91
92 #: openbox/client.c:3654
93 #, c-format
94 msgid ""
95 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
96 "it from the X server?"
97 msgstr ""
98 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. X sunucusu ile bağlantısını "
99 "sonlandırmak ister misiniz?"
100
101 #: openbox/client.c:3656
102 msgid "Disconnect"
103 msgstr "Bağlantıyı Kes"
104
105 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
106 msgid "Go there..."
107 msgstr "Oraya git..."
108
109 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
110 msgid "Manage desktops"
111 msgstr "Masaüstlerini yönet"
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
114 msgid "_Add new desktop"
115 msgstr "_Yeni masaüstü ekle"
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
118 msgid "_Remove last desktop"
119 msgstr "_Son masaüstünü kaldır"
120
121 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
122 msgid "Windows"
123 msgstr "Pencereler"
124
125 #: openbox/client_list_menu.c:214
126 msgid "Desktops"
127 msgstr "Masaüstleri"
128
129 #: openbox/client_menu.c:259
130 msgid "All desktops"
131 msgstr "Tüm masaüstleri"
132
133 #: openbox/client_menu.c:371
134 msgid "_Layer"
135 msgstr "_Katman"
136
137 #: openbox/client_menu.c:376
138 msgid "Always on _top"
139 msgstr "_Her zaman üstte"
140
141 #: openbox/client_menu.c:377
142 msgid "_Normal"
143 msgstr "_Normal"
144
145 #: openbox/client_menu.c:378
146 msgid "Always on _bottom"
147 msgstr "_Her zaman altta"
148
149 #: openbox/client_menu.c:380
150 msgid "_Send to desktop"
151 msgstr "_Masaüstüne gönder"
152
153 #: openbox/client_menu.c:384
154 msgid "Client menu"
155 msgstr "İstemci menüsü"
156
157 #: openbox/client_menu.c:394
158 msgid "R_estore"
159 msgstr "_Eski durumuna getir"
160
161 #: openbox/client_menu.c:398
162 msgid "_Move"
163 msgstr "_Taşı"
164
165 #: openbox/client_menu.c:400
166 msgid "Resi_ze"
167 msgstr "_Yeniden boyutlandır"
168
169 #: openbox/client_menu.c:402
170 msgid "Ico_nify"
171 msgstr "_Simge durumuna küçült"
172
173 #: openbox/client_menu.c:406
174 msgid "Ma_ximize"
175 msgstr "_Ekranı kapla"
176
177 #: openbox/client_menu.c:410
178 msgid "_Roll up/down"
179 msgstr "_Dürele/Aç"
180
181 #: openbox/client_menu.c:414
182 msgid "Un/_Decorate"
183 msgstr "Geri Al/Kapla"
184
185 #: openbox/client_menu.c:418
186 msgid "_Close"
187 msgstr "_Kapat"
188
189 #: openbox/config.c:556
190 #, c-format
191 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
192 msgstr "Fare bağında geçersinz \"%s\" içeriği"
193
194 #: openbox/config.c:908
195 #, c-format
196 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
197 msgstr "Yapılandırılma dosyasında belirtilmiş geçersiz \"%s\" düğmesi"
198
199 #: openbox/config.c:933
200 msgid ""
201 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
202 "be loaded."
203 msgstr ""
204
205 #: openbox/debug.c:57
206 #, c-format
207 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
208 msgstr ""
209
210 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
211 msgid "Close"
212 msgstr "Kapat"
213
214 #: openbox/keyboard.c:161
215 msgid "Conflict with key binding in config file"
216 msgstr "Yapılandırma dosyasındaki tuş bağlantısında çakışma"
217
218 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
219 #, c-format
220 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
221 msgstr "\"%s\" geçerli menü dosyası bulunamadı"
222
223 #: openbox/menu.c:168
224 #, c-format
225 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
226 msgstr "İletim menüsü için \"%s\": %s komutunun çalıştırılması başarısız oldu"
227
228 #: openbox/menu.c:182
229 #, c-format
230 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
231 msgstr "\"%s\" iletim menüsü için geçersiz çıkış"
232
233 #: openbox/menu.c:195
234 #, c-format
235 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
236 msgstr "\"%s\" menüsüne erişilmeye çalışıldı fakat bu menü yok"
237
238 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
239 msgid "More..."
240 msgstr "Daha..."
241
242 #: openbox/mouse.c:382
243 #, c-format
244 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
245 msgstr "Fare bağında geçersiz \"%s\" tuşu"
246
247 #: openbox/openbox.c:137
248 #, c-format
249 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
250 msgstr "\"%s\": %s ev dizini değiştirilemedi"
251
252 #: openbox/openbox.c:152
253 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
254 msgstr "DISPLAY çevre değişkeninde görüntünün açılması başarısız oldu."
255
256 #: openbox/openbox.c:182
257 msgid "Failed to initialize the obrender library."
258 msgstr "ObRender kitaplığının sıfırlanması başarısız oldu."
259
260 #: openbox/openbox.c:193
261 msgid "X server does not support locale."
262 msgstr "X sunucusu dil ayarlarını desteklemiyor."
263
264 #: openbox/openbox.c:195
265 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
266 msgstr "X sunucu için dil ayarları değiştiricisi ayarlanamadı."
267
268 #: openbox/openbox.c:254
269 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
270 msgstr ""
271 "Geçerli yapılandırma dosyası bulunamadı, bazı basit öntanımlı ayarlar "
272 "kullanılıyor"
273
274 #: openbox/openbox.c:270
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
278 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
279 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
280 msgstr ""
281 "Openbox yapılandırma dosyası ayrıştırılırken bir yada daha fazla XML "
282 "sözdizimi hatası bulundu. Daha fazla bilgi için stdout çıktısına bakınız. "
283 "Son hata \"%s\" dosyası içerisindeki %d satırında %s hata iletisi ile görüldü"
284
285 #: openbox/openbox.c:295
286 msgid "Unable to load a theme."
287 msgstr "Tema yüklenemedi."
288
289 #: openbox/openbox.c:376
290 msgid "Openbox Syntax Error"
291 msgstr "Openbox Sözdizimi Hatası"
292
293 #: openbox/openbox.c:442
294 #, c-format
295 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
296 msgstr ""
297 "Yeniden başlatmadaki \"%s\": %s çalıştırılabilir dosyalarının başlatılması "
298 "başarısız oldu"
299
300 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
301 msgid "Copyright (c)"
302 msgstr "Telif Hakkı (c)"
303
304 #: openbox/openbox.c:532
305 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
306 msgstr "Sözdizimi: openbox [seçenekler]\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:533
309 msgid ""
310 "\n"
311 "Options:\n"
312 msgstr ""
313 "\n"
314 "Seçenekler:\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:534
317 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
318 msgstr "  --help              Yardımı görüntüle ve çık\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:535
321 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
322 msgstr "  --version           Sürüm bilgisini görüntüle ve çık\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:536
325 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
326 msgstr "  --replace           Güncel pencere yöneticisini değiştir\n"
327
328 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
329 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
330 #. fine to leave it as FILE though.
331 #: openbox/openbox.c:540
332 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
333 msgstr ""
334 "  --config-file FILE  Kullanılacak yapılandırma dosyasının yolunu belirtir\n"
335
336 #: openbox/openbox.c:541
337 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
338 msgstr ""
339 "  --sm-disable        Oturum yöneticisiyle olan bağlanıyı etkisiz kıl\n"
340
341 #: openbox/openbox.c:542
342 msgid ""
343 "\n"
344 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
345 msgstr ""
346 "\n"
347 "İletiler çalışan bir Openbox örneğine aktarılıyor:\n"
348
349 #: openbox/openbox.c:543
350 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
351 msgstr "  --reconfigure       Openbox yapılandırmasını yeniden yükle\n"
352
353 #: openbox/openbox.c:544
354 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
355 msgstr "  --restart           Openbox'ı yeniden başlat\n"
356
357 #: openbox/openbox.c:545
358 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
359 msgstr "  --exit              Openbox'tan çık\n"
360
361 #: openbox/openbox.c:546
362 msgid ""
363 "\n"
364 "Debugging options:\n"
365 msgstr ""
366 "\n"
367 "Hata ayıklama seçenekleri:\n"
368
369 #: openbox/openbox.c:547
370 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
371 msgstr "  --sync              Eş zamanlı kipte çalış\n"
372
373 #: openbox/openbox.c:548
374 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
375 msgstr ""
376
377 #: openbox/openbox.c:549
378 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
379 msgstr "  --debug             Hata ayıklama çıktısını göster\n"
380
381 #: openbox/openbox.c:550
382 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
383 msgstr ""
384 "  --debug-focus       Özelleşmiş durum için hata ayıklama çıktısını göster\n"
385
386 #: openbox/openbox.c:551
387 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
388 msgstr ""
389
390 #: openbox/openbox.c:552
391 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
392 msgstr "  --debug-xinerama    Görüntü gerçek olmayan ekranlara bölünür\n"
393
394 #: openbox/openbox.c:553
395 #, c-format
396 msgid ""
397 "\n"
398 "Please report bugs at %s\n"
399 msgstr ""
400 "\n"
401 "Lütfen hataları %s adresine bildiriniz\n"
402
403 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
404 #, c-format
405 msgid "%s requires an argument\n"
406 msgstr "%s dosyası bir değişkene ihtiyaç duyuyor\n"
407
408 #: openbox/openbox.c:713
409 #, c-format
410 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
411 msgstr "\"%s\" geçersiz komut satırı değişkeni\n"
412
413 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
414 #, c-format
415 msgid "A window manager is already running on screen %d"
416 msgstr "%d ekranınz zaten bir pencere yöneticixi çalışıyor"
417
418 #: openbox/screen.c:127
419 #, c-format
420 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
421 msgstr "Seçilen %d ekranında pencere yöneticisi bulunamadı"
422
423 #: openbox/screen.c:150
424 #, c-format
425 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
426 msgstr "%d ekranındaki pencere yöneticisinden çıkılamıyor"
427
428 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
429 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
430 #. second one. For example,
431 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
432 #: openbox/screen.c:421
433 #, c-format
434 msgid ""
435 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
436 "Overriding the Openbox configuration."
437 msgid_plural ""
438 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
439 "Overriding the Openbox configuration."
440 msgstr[0] ""
441 "Openbox %d masaüstü için yapılandırılmıştır fakat güncel oturumda %d "
442 "masaüstü var. Openbox yapılandırması geçersiz kılınıyor."
443 msgstr[1] ""
444 "Openbox %d masaüstleri için yapılandırılmıştır fakat güncel oturum %d dir. "
445 "Openbox yapılandırmasının üzerien yazılıyor."
446
447 #: openbox/screen.c:1204
448 #, c-format
449 msgid "desktop %i"
450 msgstr "%i masaüstü"
451
452 #: openbox/startupnotify.c:241
453 #, c-format
454 msgid "Running %s"
455 msgstr "%s çalışıyor"
456
457 #: openbox/translate.c:59
458 #, c-format
459 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
460 msgstr "Klavye/fare bağında geçersiz \"%s\" tuş değiştirici"
461
462 #: openbox/translate.c:138
463 #, c-format
464 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
465 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş kodu"
466
467 #: openbox/translate.c:145
468 #, c-format
469 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
470 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş adı"
471
472 #: openbox/translate.c:151
473 #, c-format
474 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
475 msgstr "İstenilen \"%s\" tuşu görüntüde yok"
476
477 #: openbox/prompt.c:154
478 msgid "OK"
479 msgstr "Tamam"