Use ngettext for %d desktop(s).
[dana/openbox.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of openbox.
2 # Copyright (C) 2008 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>, 2008.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-05-24 15:08+0300\n"
12 "Last-Translator: Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>\n"
13 "Language-Team: Turkish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:149
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "\"%s\" geçersiz eylem isteği. Böyle bir eylem yok."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:128
24 msgid "No"
25 msgstr "Hayır"
26
27 #: openbox/actions/execute.c:129
28 msgid "Yes"
29 msgstr "Evet"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:133
32 msgid "Execute"
33 msgstr "Çalıştır"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:142
36 #, c-format
37 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
38 msgstr "\"%s\" yolu utf8'e çevrilmesi başarısız oldu"
39
40 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
41 #: openbox/client.c:3465
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "İptal"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:53
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Çık"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:56
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr "Openbox'tan çıkmak istediğinize emin misiniz?"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:57
54 msgid "Exit Openbox"
55 msgstr "Openbox'tan Çık"
56
57 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
58 #. name of the action you write in rc.xml
59 #: openbox/actions/session.c:43
60 msgid ""
61 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
62 "session management support"
63 msgstr ""
64 "Openbox oturum yönetim desteği olmaksızın yapılandırıldığı için "
65 "SessionLogout eylemi geçerli değildir."
66
67 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
68 msgid "Log Out"
69 msgstr "Oturumu Kapat"
70
71 #: openbox/actions/session.c:69
72 msgid "Are you sure you want to log out?"
73 msgstr "Oturumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?"
74
75 #: openbox/client.c:2012
76 msgid "Unnamed Window"
77 msgstr "İsimsiz Pencere"
78
79 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
80 msgid "Killing..."
81 msgstr "Sonlandırılıyor..."
82
83 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
84 msgid "Not Responding"
85 msgstr "Cevap Vermiyor"
86
87 #: openbox/client.c:3454
88 #, c-format
89 msgid ""
90 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
91 "to exit by sending the %s signal?"
92 msgstr ""
93 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. %s sinyali göndererek zorla "
94 "sonlandırmak ister misiniz?"
95
96 #: openbox/client.c:3456
97 msgid "End Process"
98 msgstr "Süreci Sonlandır"
99
100 #: openbox/client.c:3460
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
104 "it from the X server?"
105 msgstr ""
106 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. X sunucusu ile bağlantısını "
107 "sonlandırmak ister misiniz?"
108
109 #: openbox/client.c:3462
110 msgid "Disconnect"
111 msgstr "Bağlantıyı Kes"
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
114 msgid "Go there..."
115 msgstr "Oraya git..."
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
118 msgid "Manage desktops"
119 msgstr "Masaüstlerini yönet"
120
121 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
122 msgid "_Add new desktop"
123 msgstr "_Yeni masaüstü ekle"
124
125 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
126 msgid "_Remove last desktop"
127 msgstr "_Son masaüstünü kaldır"
128
129 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
130 msgid "Windows"
131 msgstr "Pencereler"
132
133 #: openbox/client_list_menu.c:203
134 msgid "Desktops"
135 msgstr "Masaüstleri"
136
137 #: openbox/client_menu.c:258
138 msgid "All desktops"
139 msgstr "Tüm masaüstleri"
140
141 #: openbox/client_menu.c:370
142 msgid "_Layer"
143 msgstr "_Katman"
144
145 #: openbox/client_menu.c:375
146 msgid "Always on _top"
147 msgstr "_Her zaman üstte"
148
149 #: openbox/client_menu.c:376
150 msgid "_Normal"
151 msgstr "_Normal"
152
153 #: openbox/client_menu.c:377
154 msgid "Always on _bottom"
155 msgstr "_Her zaman altta"
156
157 #: openbox/client_menu.c:379
158 msgid "_Send to desktop"
159 msgstr "_Masaüstüne gönder"
160
161 #: openbox/client_menu.c:383
162 msgid "Client menu"
163 msgstr "İstemci menüsü"
164
165 #: openbox/client_menu.c:393
166 msgid "R_estore"
167 msgstr "_Eski durumuna getir"
168
169 #: openbox/client_menu.c:397
170 msgid "_Move"
171 msgstr "_Taşı"
172
173 #: openbox/client_menu.c:399
174 msgid "Resi_ze"
175 msgstr "_Yeniden boyutlandır"
176
177 #: openbox/client_menu.c:401
178 msgid "Ico_nify"
179 msgstr "_Simge durumuna küçült"
180
181 #: openbox/client_menu.c:405
182 msgid "Ma_ximize"
183 msgstr "_Ekranı kapla"
184
185 #: openbox/client_menu.c:409
186 msgid "_Roll up/down"
187 msgstr "_Dürele/Aç"
188
189 #: openbox/client_menu.c:411
190 msgid "Un/_Decorate"
191 msgstr "Geri Al/Kapla"
192
193 #: openbox/client_menu.c:415
194 msgid "_Close"
195 msgstr "_Kapat"
196
197 #: openbox/config.c:781
198 #, c-format
199 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
200 msgstr "Yapılandırılma dosyasında belirtilmiş geçersiz \"%s\" düğmesi"
201
202 #: openbox/keyboard.c:157
203 msgid "Conflict with key binding in config file"
204 msgstr "Yapılandırma dosyasındaki tuş bağlantısında çakışma"
205
206 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
207 #, c-format
208 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
209 msgstr "\"%s\" geçerli menü dosyası bulunamadı"
210
211 #: openbox/menu.c:170
212 #, c-format
213 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
214 msgstr "İletim menüsü için \"%s\": %s komutunun çalıştırılması başarısız oldu"
215
216 #: openbox/menu.c:184
217 #, c-format
218 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
219 msgstr "\"%s\" iletim menüsü için geçersiz çıkış"
220
221 #: openbox/menu.c:197
222 #, c-format
223 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
224 msgstr "\"%s\" menüsüne erişilmeye çalışıldı fakat bu menü yok"
225
226 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
227 msgid "More..."
228 msgstr "Daha..."
229
230 #: openbox/mouse.c:373
231 #, c-format
232 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
233 msgstr "Fare bağında geçersiz \"%s\" tuşu"
234
235 #: openbox/mouse.c:379
236 #, c-format
237 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
238 msgstr "Fare bağında geçersinz \"%s\" içeriği"
239
240 #: openbox/openbox.c:133
241 #, c-format
242 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
243 msgstr "\"%s\": %s ev dizini değiştirilemedi"
244
245 #: openbox/openbox.c:152
246 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
247 msgstr "DISPLAY çevre değişkeninde görüntünün açılması başarısız oldu."
248
249 #: openbox/openbox.c:183
250 msgid "Failed to initialize the obrender library."
251 msgstr "ObRender kitaplığının sıfırlanması başarısız oldu."
252
253 #: openbox/openbox.c:194
254 msgid "X server does not support locale."
255 msgstr "X sunucusu dil ayarlarını desteklemiyor."
256
257 #: openbox/openbox.c:196
258 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
259 msgstr "X sunucu için dil ayarları değiştiricisi ayarlanamadı."
260
261 #: openbox/openbox.c:263
262 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
263 msgstr ""
264 "Geçerli yapılandırma dosyası bulunamadı, bazı basit öntanımlı ayarlar "
265 "kullanılıyor"
266
267 #: openbox/openbox.c:297
268 msgid "Unable to load a theme."
269 msgstr "Tema yüklenemedi."
270
271 #: openbox/openbox.c:377
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
275 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
276 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
277 msgstr ""
278 "Openbox yapılandırma dosyası ayrıştırılırken bir yada daha fazla XML "
279 "sözdizimi hatası bulundu. Daha fazla bilgi için stdout çıktısına bakınız. "
280 "Son hata \"%s\" dosyası içerisindeki %d satırında %s hata iletisi ile görüldü"
281
282 #: openbox/openbox.c:379
283 msgid "Openbox Syntax Error"
284 msgstr "Openbox Sözdizimi Hatası"
285
286 #: openbox/openbox.c:379
287 msgid "Close"
288 msgstr "Kapat"
289
290 #: openbox/openbox.c:448
291 #, c-format
292 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
293 msgstr ""
294 "Yeniden başlatmadaki \"%s\": %s çalıştırılabilir dosyalarının başlatılması "
295 "başarısız oldu"
296
297 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
298 msgid "Copyright (c)"
299 msgstr "Telif Hakkı (c)"
300
301 #: openbox/openbox.c:529
302 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
303 msgstr "Sözdizimi: openbox [seçenekler]\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:530
306 msgid ""
307 "\n"
308 "Options:\n"
309 msgstr ""
310 "\n"
311 "Seçenekler:\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:531
314 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
315 msgstr "  --help              Yardımı görüntüle ve çık\n"
316
317 #: openbox/openbox.c:532
318 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
319 msgstr "  --version           Sürüm bilgisini görüntüle ve çık\n"
320
321 #: openbox/openbox.c:533
322 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
323 msgstr "  --replace           Güncel pencere yöneticisini değiştir\n"
324
325 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
326 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
327 #. fine to leave it as FILE though.
328 #: openbox/openbox.c:537
329 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
330 msgstr ""
331 "  --config-file FILE  Kullanılacak yapılandırma dosyasının yolunu belirtir\n"
332
333 #: openbox/openbox.c:538
334 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
335 msgstr ""
336 "  --sm-disable        Oturum yöneticisiyle olan bağlanıyı etkisiz kıl\n"
337
338 #: openbox/openbox.c:539
339 msgid ""
340 "\n"
341 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
342 msgstr ""
343 "\n"
344 "İletiler çalışan bir Openbox örneğine aktarılıyor:\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:540
347 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
348 msgstr "  --reconfigure       Openbox yapılandırmasını yeniden yükle\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:541
351 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
352 msgstr "  --restart           Openbox'ı yeniden başlat\n"
353
354 #: openbox/openbox.c:542
355 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
356 msgstr "  --exit              Openbox'tan çık\n"
357
358 #: openbox/openbox.c:543
359 msgid ""
360 "\n"
361 "Debugging options:\n"
362 msgstr ""
363 "\n"
364 "Hata ayıklama seçenekleri:\n"
365
366 #: openbox/openbox.c:544
367 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
368 msgstr "  --sync              Eş zamanlı kipte çalış\n"
369
370 #: openbox/openbox.c:545
371 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
372 msgstr "  --debug             Hata ayıklama çıktısını göster\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:546
375 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
376 msgstr ""
377 "  --debug-focus       Özelleşmiş durum için hata ayıklama çıktısını göster\n"
378
379 #: openbox/openbox.c:547
380 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
381 msgstr "  --debug-xinerama    Görüntü gerçek olmayan ekranlara bölünür\n"
382
383 #: openbox/openbox.c:548
384 #, c-format
385 msgid ""
386 "\n"
387 "Please report bugs at %s\n"
388 msgstr ""
389 "\n"
390 "Lütfen hataları %s adresine bildiriniz\n"
391
392 #: openbox/openbox.c:617
393 msgid "--config-file requires an argument\n"
394 msgstr "--config-file dosyası bir değişkene ihtiyaç duyuyor\n"
395
396 #: openbox/openbox.c:660
397 #, c-format
398 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
399 msgstr "\"%s\" geçersiz komut satırı değişkeni\n"
400
401 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
402 #, c-format
403 msgid "A window manager is already running on screen %d"
404 msgstr "%d ekranınz zaten bir pencere yöneticixi çalışıyor"
405
406 #: openbox/screen.c:124
407 #, c-format
408 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
409 msgstr "Seçilen %d ekranında pencere yöneticisi bulunamadı"
410
411 #: openbox/screen.c:145
412 #, c-format
413 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
414 msgstr "%d ekranındaki pencere yöneticisinden çıkılamıyor"
415
416 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
417 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
418 #. second one. For example,
419 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
420 #: openbox/screen.c:412
421 #, fuzzy, c-format
422 msgid ""
423 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
424 "Overriding the Openbox configuration."
425 msgid_plural ""
426 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
427 "Overriding the Openbox configuration."
428 msgstr[0] ""
429 "Openbox %d masaüstleri için yapılandırılmıştır fakat güncel oturum %d dir. "
430 "Openbox yapılandırmasının üzerien yazılıyor."
431 msgstr[1] ""
432 "Openbox %d masaüstleri için yapılandırılmıştır fakat güncel oturum %d dir. "
433 "Openbox yapılandırmasının üzerien yazılıyor."
434
435 #: openbox/screen.c:1180
436 #, c-format
437 msgid "desktop %i"
438 msgstr "%i masaüstü"
439
440 #: openbox/session.c:104
441 #, c-format
442 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
443 msgstr "\"%s\": %s dizini oluşturulamadı"
444
445 #: openbox/session.c:466
446 #, c-format
447 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
448 msgstr "\"%s\": %s oturumu kaydedilemedi"
449
450 #: openbox/session.c:605
451 #, c-format
452 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
453 msgstr "Oturum \"%s\": %s'e kaydedilirken hata"
454
455 #: openbox/session.c:842
456 msgid "Not connected to a session manager"
457 msgstr "Oturum yöneticisine bağlı değil"
458
459 #: openbox/startupnotify.c:243
460 #, c-format
461 msgid "Running %s\n"
462 msgstr "%s çalışıyor\n"
463
464 #: openbox/translate.c:59
465 #, c-format
466 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
467 msgstr "Klavye/fare bağında geçersiz \"%s\" tuş değiştirici"
468
469 #: openbox/translate.c:138
470 #, c-format
471 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
472 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş kodu"
473
474 #: openbox/translate.c:145
475 #, c-format
476 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
477 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş adı"
478
479 #: openbox/translate.c:151
480 #, c-format
481 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
482 msgstr "İstenilen \"%s\" tuşu görüntüde yok"
483
484 #: openbox/xerror.c:40
485 #, c-format
486 msgid "X Error: %s"
487 msgstr "%s X Hatası"
488
489 #: openbox/prompt.c:200
490 msgid "OK"
491 msgstr "Tamam"