Add Plural-Forms header to .po files that need it.
[dana/openbox.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for openbox
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Mikael Magnusson <mikachu@icculus.org>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-03 00:43+0100\n"
12 "Last-Translator: Mikael Magnusson <mikachu@icculus.org>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 #: openbox/actions.c:149
20 #, c-format
21 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
22 msgstr "Ogiltig action \"%s\" efterfrågades, men den finns inte."
23
24 #: openbox/actions/execute.c:128
25 msgid "No"
26 msgstr "Nej"
27
28 #: openbox/actions/execute.c:129
29 msgid "Yes"
30 msgstr "Ja"
31
32 #: openbox/actions/execute.c:133
33 msgid "Execute"
34 msgstr "Kör"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:142
37 #, c-format
38 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
39 msgstr "Lyckades inte konvertera sökvägen \"%s\" från utf8"
40
41 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
42 #: openbox/client.c:3465
43 msgid "Cancel"
44 msgstr "Avbryt"
45
46 #: openbox/actions/exit.c:53
47 msgid "Exit"
48 msgstr "Avsluta"
49
50 #: openbox/actions/exit.c:56
51 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
52 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta Openbox?"
53
54 #: openbox/actions/exit.c:57
55 msgid "Exit Openbox"
56 msgstr "Avsluta Openbox"
57
58 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
59 #. name of the action you write in rc.xml
60 #: openbox/actions/session.c:43
61 msgid ""
62 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
63 "session management support"
64 msgstr ""
65 "Kommandot SessionLogout är inte tillgängligt eftersom Openbox kompilerades "
66 "utan stöd för sessionshantering"
67
68 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
69 msgid "Log Out"
70 msgstr "Logga ut"
71
72 #: openbox/actions/session.c:69
73 msgid "Are you sure you want to log out?"
74 msgstr "Är du säker på att du vill logga ut?"
75
76 #: openbox/client.c:2012
77 msgid "Unnamed Window"
78 msgstr "Namnlöst fönster"
79
80 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
81 msgid "Killing..."
82 msgstr "Dödar..."
83
84 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
85 msgid "Not Responding"
86 msgstr "Svarar inte"
87
88 #: openbox/client.c:3454
89 #, c-format
90 msgid ""
91 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
92 "to exit by sending the %s signal?"
93 msgstr ""
94 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du tvinga det att avslutas genom "
95 "att skicka signalen %s?"
96
97 #: openbox/client.c:3456
98 msgid "End Process"
99 msgstr "Avsluta process"
100
101 #: openbox/client.c:3460
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
105 "it from the X server?"
106 msgstr ""
107 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du stänga dess anslutning till X-"
108 "servern?"
109
110 #: openbox/client.c:3462
111 msgid "Disconnect"
112 msgstr "Stäng anslutning"
113
114 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
115 msgid "Go there..."
116 msgstr "Gå dit..."
117
118 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
119 msgid "Manage desktops"
120 msgstr "Hantera skrivbord"
121
122 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
123 msgid "_Add new desktop"
124 msgstr "_Lägg till nytt skrivbord"
125
126 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
127 msgid "_Remove last desktop"
128 msgstr "_Ta bort sista skrivbordet"
129
130 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
131 msgid "Windows"
132 msgstr "Fönster"
133
134 #: openbox/client_list_menu.c:203
135 msgid "Desktops"
136 msgstr "Skrivbord"
137
138 #: openbox/client_menu.c:258
139 msgid "All desktops"
140 msgstr "Alla skrivbord"
141
142 #: openbox/client_menu.c:370
143 msgid "_Layer"
144 msgstr "_Lager"
145
146 #: openbox/client_menu.c:375
147 msgid "Always on _top"
148 msgstr "Alltid ö_verst"
149
150 #: openbox/client_menu.c:376
151 msgid "_Normal"
152 msgstr "_Normal"
153
154 #: openbox/client_menu.c:377
155 msgid "Always on _bottom"
156 msgstr "Alltid _underst"
157
158 #: openbox/client_menu.c:379
159 msgid "_Send to desktop"
160 msgstr "_Skicka till skrivbord"
161
162 #: openbox/client_menu.c:383
163 msgid "Client menu"
164 msgstr "Klientmeny"
165
166 #: openbox/client_menu.c:393
167 msgid "R_estore"
168 msgstr "Åt_erställ"
169
170 #: openbox/client_menu.c:397
171 msgid "_Move"
172 msgstr "_Flytta"
173
174 #: openbox/client_menu.c:399
175 msgid "Resi_ze"
176 msgstr "Ändra s_torlek"
177
178 #: openbox/client_menu.c:401
179 msgid "Ico_nify"
180 msgstr "Mi_nimera"
181
182 #: openbox/client_menu.c:405
183 msgid "Ma_ximize"
184 msgstr "Ma_ximera"
185
186 #: openbox/client_menu.c:409
187 msgid "_Roll up/down"
188 msgstr "_Rulla upp/ner"
189
190 #: openbox/client_menu.c:411
191 msgid "Un/_Decorate"
192 msgstr "_Dekorationer"
193
194 #: openbox/client_menu.c:415
195 msgid "_Close"
196 msgstr "Stän_g"
197
198 #: openbox/config.c:781
199 #, c-format
200 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
201 msgstr "Ogiltig knapp \"%s\" angiven i konfigurationsfilen"
202
203 #: openbox/keyboard.c:157
204 msgid "Conflict with key binding in config file"
205 msgstr "Konflikt med annan tangentbindning i konfigurationsfilen"
206
207 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
208 #, c-format
209 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
210 msgstr "Kunde inte hitta en giltig menyfil \"%s\""
211
212 #: openbox/menu.c:170
213 #, c-format
214 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
215 msgstr "Misslyckades att köra kommando för pipe-menyn \"%s\": %s"
216
217 #: openbox/menu.c:184
218 #, c-format
219 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
220 msgstr "Ogiltig utdata från pipe-menyn \"%s\""
221
222 #: openbox/menu.c:197
223 #, c-format
224 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
225 msgstr "Försökte öppna menyn \"%s\", men den finns inte"
226
227 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
228 msgid "More..."
229 msgstr "Mer..."
230
231 #: openbox/mouse.c:373
232 #, c-format
233 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
234 msgstr "Ogiltig knapp \"%s\" i musbindning"
235
236 #: openbox/mouse.c:379
237 #, c-format
238 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
239 msgstr "Ogiltig kontext \"%s\" i musbindning"
240
241 #: openbox/openbox.c:133
242 #, c-format
243 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
244 msgstr "Kunde inte gå till hemkatalogen \"%s\": %s"
245
246 #: openbox/openbox.c:152
247 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
248 msgstr "Kunde inte öppna en display från miljövariabeln DISPLAY."
249
250 #: openbox/openbox.c:183
251 msgid "Failed to initialize the obrender library."
252 msgstr "Kunde inte initialisera obrender-biblioteket."
253
254 #: openbox/openbox.c:194
255 msgid "X server does not support locale."
256 msgstr "X-servern stödjer inte lokalisering."
257
258 #: openbox/openbox.c:196
259 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
260 msgstr "Kan inte sätta lokaliseringsmodifierare för X-servern."
261
262 #: openbox/openbox.c:263
263 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
264 msgstr ""
265 "Kunde inte hitta en giltig konfigurationsfil, använder enkla standardvärden"
266
267 #: openbox/openbox.c:297
268 msgid "Unable to load a theme."
269 msgstr "Kunde inte ladda ett tema."
270
271 #: openbox/openbox.c:377
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
275 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
276 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
277 msgstr ""
278 "Ett eller flera fel påträffades medan konfigurationsfilerna för Openbox "
279 "lästes in.  Se stdout för mer information.  Det sista felet var i filen \"%s"
280 "\" rad %d, med meddelandet: %s"
281
282 #: openbox/openbox.c:379
283 msgid "Openbox Syntax Error"
284 msgstr "Openbox syntaxfel"
285
286 #: openbox/openbox.c:379
287 msgid "Close"
288 msgstr "Stäng"
289
290 #: openbox/openbox.c:448
291 #, c-format
292 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
293 msgstr "Restart misslyckades att starta nytt program \"%s\": %s"
294
295 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
296 msgid "Copyright (c)"
297 msgstr "Copyright (c)"
298
299 #: openbox/openbox.c:529
300 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
301 msgstr "Syntax: openbox [alternativ]\n"
302
303 #: openbox/openbox.c:530
304 msgid ""
305 "\n"
306 "Options:\n"
307 msgstr ""
308 "\n"
309 "Alternativ:\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:531
312 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
313 msgstr "  --help              Visa den här hjälpen och avsluta\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:532
316 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
317 msgstr "  --version           Visa versionen och avsluta\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:533
320 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
321 msgstr "  --replace           Ersätt den befintliga fönsterhanteraren\n"
322
323 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
324 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
325 #. fine to leave it as FILE though.
326 #: openbox/openbox.c:537
327 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
328 msgstr ""
329 "  --config-file FIL   Ange sökvägen till konfigurationsfil att använda\n"
330
331 #: openbox/openbox.c:538
332 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
333 msgstr "  --sm-disable        Avaktivera anslutning till sessionshanteraren\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:539
336 msgid ""
337 "\n"
338 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
339 msgstr ""
340 "\n"
341 "Skicka meddelanden till en exekverande instans av Openbox:\n"
342
343 #: openbox/openbox.c:540
344 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
345 msgstr "  --reconfigure       Ladda om Openbox konfiguration\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:541
348 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
349 msgstr "  --restart           Starta om Openbox\n"
350
351 #: openbox/openbox.c:542
352 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
353 msgstr "  --exit              Avsluta Openbox\n"
354
355 #: openbox/openbox.c:543
356 msgid ""
357 "\n"
358 "Debugging options:\n"
359 msgstr ""
360 "\n"
361 "Debug-alternativ:\n"
362
363 #: openbox/openbox.c:544
364 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
365 msgstr "  --sync              Kör i synkroniserat läge\n"
366
367 #: openbox/openbox.c:545
368 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
369 msgstr "  --debug             Visa debuginformation\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:546
372 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
373 msgstr "  --debug-focus       Visa debuginformation för fokushantering\n"
374
375 #: openbox/openbox.c:547
376 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
377 msgstr "  --debug-xinerama    Dela skärmen i simulerade xinerama-skärmar\n"
378
379 #: openbox/openbox.c:548
380 #, c-format
381 msgid ""
382 "\n"
383 "Please report bugs at %s\n"
384 msgstr ""
385 "\n"
386 "Rapportera buggar till %s\n"
387
388 #: openbox/openbox.c:617
389 msgid "--config-file requires an argument\n"
390 msgstr "--config-file kräver ett argument\n"
391
392 #: openbox/openbox.c:660
393 #, c-format
394 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
395 msgstr "Ogiltigt kommandoradsargument \"%s\"\n"
396
397 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
398 #, c-format
399 msgid "A window manager is already running on screen %d"
400 msgstr "En fönsterhanterare körs redan på skärm %d"
401
402 #: openbox/screen.c:124
403 #, c-format
404 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
405 msgstr "Kunde inte erhålla fönsterhanterarmarkeringen på skärm %d"
406
407 #: openbox/screen.c:145
408 #, c-format
409 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
410 msgstr "Fönsterhanteraren på skärm %d avslutar inte"
411
412 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
413 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
414 #. second one. For example,
415 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
416 #: openbox/screen.c:412
417 #, c-format
418 msgid ""
419 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
420 "Overriding the Openbox configuration."
421 msgid_plural ""
422 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
423 "Overriding the Openbox configuration."
424 msgstr[0] ""
425 "Openbox är inställt på %d skrivbord, men nuvarande session har %d.  Använder "
426 "sessionens inställning."
427 msgstr[1] ""
428 "Openbox är inställt på %d skrivbord, men nuvarande session har %d.  Använder "
429 "sessionens inställning."
430
431 #: openbox/screen.c:1180
432 #, c-format
433 msgid "desktop %i"
434 msgstr "skrivbord %i"
435
436 #: openbox/session.c:104
437 #, c-format
438 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
439 msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"
440
441 #: openbox/session.c:466
442 #, c-format
443 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
444 msgstr "Kunde inte spara sessionen till \"%s\": %s"
445
446 #: openbox/session.c:605
447 #, c-format
448 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
449 msgstr "Ett fel inträffade när sessionen skulle sparas till \"%s\": %s"
450
451 #: openbox/session.c:842
452 msgid "Not connected to a session manager"
453 msgstr "Inte ansluten till en sessionshanterare"
454
455 #: openbox/startupnotify.c:243
456 #, c-format
457 msgid "Running %s\n"
458 msgstr "Kör %s\n"
459
460 #: openbox/translate.c:59
461 #, c-format
462 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
463 msgstr "Ogiltig modifikationstangent \"%s\" i tangent-/musbindning"
464
465 #: openbox/translate.c:138
466 #, c-format
467 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
468 msgstr "Ogiltig tangentkod \"%s\" i tantentbindning"
469
470 #: openbox/translate.c:145
471 #, c-format
472 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
473 msgstr "Ogiltigt tangentnamn \"%s\" i tangentbindning"
474
475 #: openbox/translate.c:151
476 #, c-format
477 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
478 msgstr "Efterfrågad tangent \"%s\" finns inte på displayen"
479
480 #: openbox/xerror.c:40
481 #, c-format
482 msgid "X Error: %s"
483 msgstr "X-fel: %s"
484
485 #: openbox/prompt.c:200
486 msgid "OK"
487 msgstr "OK"
488
489 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
490 #~ msgstr "Kunde inte exekvera \"%s\": %s"
491
492 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
493 #~ msgstr "Ogiltigt användande av action \"%s\", den kommer ignoreras."