update dutch translation and mark translations with desktop strings as 3.4.3, the...
[dana/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-07-12 12:58+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-05-21 18:09+0100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: None\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: openbox/actions/execute.c:86
20 #, c-format
21 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
22 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki '%s' z kodowania utf8"
23
24 #: openbox/actions/execute.c:95 openbox/actions/execute.c:113
25 #, c-format
26 msgid "Failed to execute '%s': %s"
27 msgstr "Nie udało się uruchomić '%s': %s"
28
29 #: openbox/client_list_combined_menu.c:92 openbox/client_list_menu.c:93
30 msgid "Go there..."
31 msgstr "Przejdź..."
32
33 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98
34 msgid "Manage desktops"
35 msgstr ""
36
37 #: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:152
38 msgid "_Add new desktop"
39 msgstr ""
40
41 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100 openbox/client_list_menu.c:153
42 msgid "_Remove last desktop"
43 msgstr ""
44
45 #: openbox/client_list_combined_menu.c:146
46 msgid "Windows"
47 msgstr "Okna"
48
49 #: openbox/client_list_menu.c:199
50 msgid "Desktops"
51 msgstr "Pulpity"
52
53 #: openbox/client_menu.c:256
54 msgid "All desktops"
55 msgstr "Wszystkie pulpity"
56
57 #: openbox/client_menu.c:360
58 msgid "_Layer"
59 msgstr "_Warstwa"
60
61 #: openbox/client_menu.c:365
62 msgid "Always on _top"
63 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
64
65 #: openbox/client_menu.c:366
66 msgid "_Normal"
67 msgstr "_Normalnie"
68
69 #: openbox/client_menu.c:367
70 msgid "Always on _bottom"
71 msgstr "Zawsze pod _spodem"
72
73 #: openbox/client_menu.c:370
74 msgid "_Send to desktop"
75 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
76
77 #: openbox/client_menu.c:374
78 msgid "Client menu"
79 msgstr "Menu klienta"
80
81 #: openbox/client_menu.c:380
82 msgid "R_estore"
83 msgstr "_Przywróć"
84
85 #: openbox/client_menu.c:388
86 msgid "_Move"
87 msgstr "Prze_suń"
88
89 #: openbox/client_menu.c:390
90 msgid "Resi_ze"
91 msgstr "Zmień _rozmiar"
92
93 #: openbox/client_menu.c:392
94 msgid "Ico_nify"
95 msgstr "Mi_nimalizuj"
96
97 #: openbox/client_menu.c:400
98 msgid "Ma_ximize"
99 msgstr "Ma_ksymalizuj"
100
101 #: openbox/client_menu.c:408
102 msgid "_Roll up/down"
103 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
104
105 #: openbox/client_menu.c:410
106 msgid "Un/_Decorate"
107 msgstr "Pokaż/Ukryj _dekoracje"
108
109 #: openbox/client_menu.c:420
110 msgid "_Close"
111 msgstr "Z_amknij"
112
113 #: openbox/config.c:737
114 #, c-format
115 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
116 msgstr "Niepoprawny klawisz '%s' użyty w pliku konfiguracyjnym"
117
118 #: openbox/keyboard.c:156
119 msgid "Conflict with key binding in config file"
120 msgstr "Konflikt z powiązaniem klawiaturowym w pliku konfiguracyjnym"
121
122 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
123 #, c-format
124 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
125 msgstr "Nie można odnaleźć poprawnego pliku menu '%s'"
126
127 #: openbox/menu.c:171
128 #, c-format
129 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
130 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia dla pipe-menu '%s': %s"
131
132 #: openbox/menu.c:185
133 #, c-format
134 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
135 msgstr "Niepoprawny wynik z pipe-menu '%s'"
136
137 #: openbox/menu.c:198
138 #, c-format
139 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
140 msgstr "Plik menu '%s' nie istnieje"
141
142 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
143 msgid "More..."
144 msgstr "Więcej..."
145
146 #: openbox/mouse.c:349
147 #, c-format
148 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
149 msgstr "Niepoprawny klawisz '%s' w powiązaniu myszy"
150
151 #: openbox/mouse.c:355
152 #, c-format
153 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
154 msgstr "Niepoprawny kontekst '%s' w powiązaniu myszy"
155
156 #: openbox/openbox.c:131
157 #, c-format
158 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
159 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego '%s': %s"
160
161 #: openbox/openbox.c:151
162 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
163 msgstr ""
164 "Nie udało się otworzyć ekranu na podstawie zmiennej środowiskowej DISPLAY."
165
166 #: openbox/openbox.c:182
167 msgid "Failed to initialize the obrender library."
168 msgstr "Nie udało się zainicjować biblioteki obrender."
169
170 #: openbox/openbox.c:188
171 msgid "X server does not support locale."
172 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
173
174 #: openbox/openbox.c:190
175 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
176 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
177
178 #: openbox/openbox.c:253
179 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
180 msgstr ""
181 "Nie można odnaleźć poprawnego pliku konfiguracyjnego, użyte domyślne wartości"
182
183 #: openbox/openbox.c:279
184 msgid "Unable to load a theme."
185 msgstr "Nie można załadować motywu."
186
187 #: openbox/openbox.c:408
188 #, c-format
189 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
190 msgstr "Podczas restartu nie udało się uruchomić nowego pliku '%s': %s"
191
192 #: openbox/openbox.c:478 openbox/openbox.c:480
193 msgid "Copyright (c)"
194 msgstr "Copyright (c)"
195
196 #: openbox/openbox.c:489
197 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
198 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
199
200 #: openbox/openbox.c:490
201 msgid ""
202 "\n"
203 "Options:\n"
204 msgstr ""
205 "\n"
206 "Opcje:\n"
207
208 #: openbox/openbox.c:491
209 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
210 msgstr "  --help              Wypisuje tę pomoc i kończy\n"
211
212 #: openbox/openbox.c:492
213 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
214 msgstr "  --version           Wypisuje informację o wersji i kończy\n"
215
216 #: openbox/openbox.c:493
217 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
218 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
219
220 #: openbox/openbox.c:494
221 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
222 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
223
224 #: openbox/openbox.c:495
225 msgid ""
226 "\n"
227 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
228 msgstr ""
229 "\n"
230 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
231
232 #: openbox/openbox.c:496
233 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
234 msgstr "  --reconfigure       Ponownie odczytuje pliki konfiguracyjne\n"
235
236 #: openbox/openbox.c:497
237 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
238 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
239
240 #: openbox/openbox.c:498
241 msgid ""
242 "\n"
243 "Debugging options:\n"
244 msgstr ""
245 "\n"
246 "Opcje debugowania:\n"
247
248 #: openbox/openbox.c:499
249 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
250 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:500
253 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
254 msgstr "  --debug             Wypisuje informacje dotyczące debugowania\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:501
257 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
258 msgstr ""
259 "  --debug-focus       Wypisuje informacje dotyczące debugowania, związane z "
260 "obsługą aktywacji\n"
261
262 #: openbox/openbox.c:502
263 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
264 msgstr ""
265 "  --debug-xinerama    Dzieli obszar wyświetlania na sztuczne ekrany "
266 "xineramy\n"
267
268 #: openbox/openbox.c:503
269 #, c-format
270 msgid ""
271 "\n"
272 "Please report bugs at %s\n"
273 msgstr ""
274 "\n"
275 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) w serwisie %s\n"
276
277 #: openbox/openbox.c:600
278 #, c-format
279 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
280 msgstr "Niepoprawny argument '%s'\n"
281
282 #: openbox/screen.c:95 openbox/screen.c:196
283 #, c-format
284 msgid "A window manager is already running on screen %d"
285 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
286
287 #: openbox/screen.c:132
288 #, c-format
289 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
290 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
291
292 #: openbox/screen.c:153
293 #, c-format
294 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
295 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
296
297 #: openbox/screen.c:1077
298 #, c-format
299 msgid "desktop %i"
300 msgstr "pulpit %i"
301
302 #: openbox/session.c:103
303 #, c-format
304 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
305 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s': %s"
306
307 #: openbox/session.c:451
308 #, c-format
309 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
310 msgstr "Nie można zapisać sesji do '%s': %s"
311
312 #: openbox/session.c:583
313 #, c-format
314 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
315 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do '%s': %s"
316
317 #: openbox/startupnotify.c:237
318 #, c-format
319 msgid "Running %s\n"
320 msgstr "Uruchamianie %s\n"
321
322 #: openbox/translate.c:58
323 #, c-format
324 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
325 msgstr "Niepoprawny modyfikator '%s' w powiązaniu klawiaturowym lub myszy"
326
327 #: openbox/translate.c:135
328 #, c-format
329 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
330 msgstr "Niepoprawny kod '%s' w powiązaniu klawiaturowym"
331
332 #: openbox/translate.c:142
333 #, c-format
334 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
335 msgstr "Niepoprawna nazwa '%s' w powiązaniu klawiaturowym"
336
337 #: openbox/translate.c:148
338 #, c-format
339 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
340 msgstr "Żądany klawisz '%s' nie istnieje na ekranie"
341
342 #: openbox/xerror.c:39
343 #, c-format
344 msgid "X Error: %s"
345 msgstr "Błąd serwera X: %s"
346
347 #~ msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
348 #~ msgstr "Wywołano niepoprawną akcję '%s'. Taka akcja nie istnieje."
349
350 #~ msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
351 #~ msgstr "Niepoprawne użycie akcji '%s'. Akcja zostanie pominięta."