Use ngettext for %d desktop(s).
[dana/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions.c:149
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
23 msgstr ""
24
25 #: openbox/actions/execute.c:128
26 msgid "No"
27 msgstr ""
28
29 #: openbox/actions/execute.c:129
30 msgid "Yes"
31 msgstr ""
32
33 #: openbox/actions/execute.c:133
34 msgid "Execute"
35 msgstr ""
36
37 #: openbox/actions/execute.c:142
38 #, c-format
39 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
40 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
41
42 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
43 #: openbox/client.c:3465
44 msgid "Cancel"
45 msgstr ""
46
47 #: openbox/actions/exit.c:53
48 msgid "Exit"
49 msgstr ""
50
51 #: openbox/actions/exit.c:56
52 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
53 msgstr ""
54
55 #: openbox/actions/exit.c:57
56 msgid "Exit Openbox"
57 msgstr ""
58
59 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
60 #. name of the action you write in rc.xml
61 #: openbox/actions/session.c:43
62 msgid ""
63 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
64 "session management support"
65 msgstr ""
66
67 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
68 msgid "Log Out"
69 msgstr ""
70
71 #: openbox/actions/session.c:69
72 msgid "Are you sure you want to log out?"
73 msgstr ""
74
75 #: openbox/client.c:2012
76 msgid "Unnamed Window"
77 msgstr ""
78
79 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
80 msgid "Killing..."
81 msgstr ""
82
83 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
84 msgid "Not Responding"
85 msgstr ""
86
87 #: openbox/client.c:3454
88 #, c-format
89 msgid ""
90 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
91 "to exit by sending the %s signal?"
92 msgstr ""
93
94 #: openbox/client.c:3456
95 msgid "End Process"
96 msgstr ""
97
98 #: openbox/client.c:3460
99 #, c-format
100 msgid ""
101 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
102 "it from the X server?"
103 msgstr ""
104
105 #: openbox/client.c:3462
106 msgid "Disconnect"
107 msgstr ""
108
109 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
110 msgid "Go there..."
111 msgstr "Przejdź..."
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
114 msgid "Manage desktops"
115 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
118 msgid "_Add new desktop"
119 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
120
121 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
122 msgid "_Remove last desktop"
123 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
124
125 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
126 msgid "Windows"
127 msgstr "Okna"
128
129 #: openbox/client_list_menu.c:203
130 msgid "Desktops"
131 msgstr "Pulpity"
132
133 #: openbox/client_menu.c:258
134 msgid "All desktops"
135 msgstr "Wszystkie pulpity"
136
137 #: openbox/client_menu.c:370
138 msgid "_Layer"
139 msgstr "_Warstwa"
140
141 #: openbox/client_menu.c:375
142 msgid "Always on _top"
143 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
144
145 #: openbox/client_menu.c:376
146 msgid "_Normal"
147 msgstr "_Normalnie"
148
149 #: openbox/client_menu.c:377
150 msgid "Always on _bottom"
151 msgstr "Zawsze pod _spodem"
152
153 #: openbox/client_menu.c:379
154 msgid "_Send to desktop"
155 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
156
157 #: openbox/client_menu.c:383
158 msgid "Client menu"
159 msgstr "Menu klienta"
160
161 #: openbox/client_menu.c:393
162 msgid "R_estore"
163 msgstr "P_rzywróć"
164
165 #: openbox/client_menu.c:397
166 msgid "_Move"
167 msgstr "_Przesuń"
168
169 #: openbox/client_menu.c:399
170 msgid "Resi_ze"
171 msgstr "Zmień _rozmiar"
172
173 #: openbox/client_menu.c:401
174 msgid "Ico_nify"
175 msgstr "Zmi_nimalizuj"
176
177 #: openbox/client_menu.c:405
178 msgid "Ma_ximize"
179 msgstr "Zma_ksymalizuj"
180
181 #: openbox/client_menu.c:409
182 msgid "_Roll up/down"
183 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
184
185 #: openbox/client_menu.c:411
186 msgid "Un/_Decorate"
187 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
188
189 #: openbox/client_menu.c:415
190 msgid "_Close"
191 msgstr "Z_amknij"
192
193 #: openbox/config.c:781
194 #, c-format
195 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
196 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
197
198 #: openbox/keyboard.c:157
199 msgid "Conflict with key binding in config file"
200 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
201
202 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
203 #, c-format
204 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
205 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
206
207 #: openbox/menu.c:170
208 #, c-format
209 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
210 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
211
212 #: openbox/menu.c:184
213 #, c-format
214 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
215 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
216
217 #: openbox/menu.c:197
218 #, c-format
219 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
220 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
221
222 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
223 msgid "More..."
224 msgstr "Więcej..."
225
226 #: openbox/mouse.c:373
227 #, c-format
228 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
229 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
230
231 #: openbox/mouse.c:379
232 #, c-format
233 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
234 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
235
236 #: openbox/openbox.c:133
237 #, c-format
238 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
239 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
240
241 #: openbox/openbox.c:152
242 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
243 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
244
245 #: openbox/openbox.c:183
246 msgid "Failed to initialize the obrender library."
247 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
248
249 #: openbox/openbox.c:194
250 msgid "X server does not support locale."
251 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
252
253 #: openbox/openbox.c:196
254 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
255 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
256
257 #: openbox/openbox.c:263
258 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
259 msgstr ""
260 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
261 "domyślnychwartości"
262
263 #: openbox/openbox.c:297
264 msgid "Unable to load a theme."
265 msgstr "Nie można wczytać motywu."
266
267 #: openbox/openbox.c:377
268 #, c-format
269 msgid ""
270 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
271 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
272 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
273 msgstr ""
274
275 #: openbox/openbox.c:379
276 msgid "Openbox Syntax Error"
277 msgstr ""
278
279 #: openbox/openbox.c:379
280 msgid "Close"
281 msgstr "Zamknij"
282
283 #: openbox/openbox.c:448
284 #, c-format
285 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
286 msgstr ""
287 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
288 "uruchomienianie powiodło się: %s"
289
290 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
291 msgid "Copyright (c)"
292 msgstr "Copyright (c)"
293
294 #: openbox/openbox.c:529
295 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
296 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
297
298 #: openbox/openbox.c:530
299 msgid ""
300 "\n"
301 "Options:\n"
302 msgstr ""
303 "\n"
304 "Opcje:\n"
305
306 #: openbox/openbox.c:531
307 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
308 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
309
310 #: openbox/openbox.c:532
311 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
312 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
313
314 #: openbox/openbox.c:533
315 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
316 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
317
318 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
319 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
320 #. fine to leave it as FILE though.
321 #: openbox/openbox.c:537
322 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
323 msgstr ""
324
325 #: openbox/openbox.c:538
326 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
327 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
328
329 #: openbox/openbox.c:539
330 msgid ""
331 "\n"
332 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
333 msgstr ""
334 "\n"
335 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
336
337 #: openbox/openbox.c:540
338 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
339 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
340
341 #: openbox/openbox.c:541
342 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
343 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
344
345 #: openbox/openbox.c:542
346 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
347 msgstr ""
348
349 #: openbox/openbox.c:543
350 msgid ""
351 "\n"
352 "Debugging options:\n"
353 msgstr ""
354 "\n"
355 "Opcje debugowania:\n"
356
357 #: openbox/openbox.c:544
358 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
359 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
360
361 #: openbox/openbox.c:545
362 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
363 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
364
365 #: openbox/openbox.c:546
366 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
367 msgstr ""
368 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
369
370 #: openbox/openbox.c:547
371 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
372 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:548
375 #, c-format
376 msgid ""
377 "\n"
378 "Please report bugs at %s\n"
379 msgstr ""
380 "\n"
381 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
382
383 #: openbox/openbox.c:617
384 msgid "--config-file requires an argument\n"
385 msgstr ""
386
387 #: openbox/openbox.c:660
388 #, c-format
389 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
390 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
391
392 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
393 #, c-format
394 msgid "A window manager is already running on screen %d"
395 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
396
397 #: openbox/screen.c:124
398 #, c-format
399 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
400 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
401
402 #: openbox/screen.c:145
403 #, c-format
404 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
405 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
406
407 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
408 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
409 #. second one. For example,
410 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
411 #: openbox/screen.c:412
412 #, c-format
413 msgid ""
414 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
415 "Overriding the Openbox configuration."
416 msgid_plural ""
417 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
418 "Overriding the Openbox configuration."
419 msgstr[0] ""
420 msgstr[1] ""
421
422 #: openbox/screen.c:1180
423 #, c-format
424 msgid "desktop %i"
425 msgstr "pulpit %i"
426
427 #: openbox/session.c:104
428 #, c-format
429 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
430 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
431
432 #: openbox/session.c:466
433 #, c-format
434 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
435 msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
436
437 #: openbox/session.c:605
438 #, c-format
439 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
440 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
441
442 #: openbox/session.c:842
443 msgid "Not connected to a session manager"
444 msgstr ""
445
446 #: openbox/startupnotify.c:243
447 #, c-format
448 msgid "Running %s\n"
449 msgstr "Uruchamianie %s\n"
450
451 #: openbox/translate.c:59
452 #, c-format
453 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
454 msgstr ""
455 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
456
457 #: openbox/translate.c:138
458 #, c-format
459 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
460 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
461
462 #: openbox/translate.c:145
463 #, c-format
464 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
465 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
466
467 #: openbox/translate.c:151
468 #, c-format
469 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
470 msgstr "Żądany klawisz \"%s\" nie istnieje na ekranie"
471
472 #: openbox/xerror.c:40
473 #, c-format
474 msgid "X Error: %s"
475 msgstr "Błąd X: %s"
476
477 #: openbox/prompt.c:200
478 msgid "OK"
479 msgstr ""
480
481 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
482 #~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"