Update line numbers in po files
[dana/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 # Jakub Łojewski <lojewski@ovi.com>, 2010.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2013-08-11 13:47-0400\n"
14 "PO-Revision-Date: 2013-06-13 20:37+0100\n"
15 "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
16 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
17 "Language: Polish\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
22 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
24
25 #: openbox/actions.c:216
26 #, c-format
27 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
28 msgstr ""
29 "Zażądano niepoprawnego polecenia \"%s\". Takowe polecenie nie istnieje."
30
31 #: openbox/actions/execute.c:245
32 msgid "No"
33 msgstr "Nie"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:246
36 msgid "Yes"
37 msgstr "Tak"
38
39 #: openbox/actions/execute.c:250
40 msgid "Execute"
41 msgstr "Wykonaj"
42
43 #: openbox/actions/execute.c:259
44 #, c-format
45 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
46 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3659
49 msgid "Cancel"
50 msgstr "Anuluj"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:70
53 msgid "Exit"
54 msgstr "Wyjście"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:74
57 msgid "Are you sure you want to log out?"
58 msgstr "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
59
60 #: openbox/actions/exit.c:75
61 msgid "Log Out"
62 msgstr "Wyloguj"
63
64 #: openbox/actions/exit.c:78
65 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
66 msgstr "Czy na pewno chcesz opuścić Openboksa?"
67
68 #: openbox/actions/exit.c:79
69 msgid "Exit Openbox"
70 msgstr "Opuść Openbox"
71
72 #: openbox/client.c:2115
73 msgid "Unnamed Window"
74 msgstr "Okno bez nazwy"
75
76 #: openbox/client.c:2129 openbox/client.c:2160
77 msgid "Killing..."
78 msgstr "Kończenie..."
79
80 #: openbox/client.c:2131 openbox/client.c:2162
81 msgid "Not Responding"
82 msgstr "Nie odpowiada"
83
84 #: openbox/client.c:3648
85 #, c-format
86 msgid ""
87 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
88 "to exit by sending the %s signal?"
89 msgstr ""
90 "Okno \"%s\" nie odpowiada. Czy wymusić zakończenie poprzez wysłanie sygnału "
91 "%s?"
92
93 #: openbox/client.c:3650
94 msgid "End Process"
95 msgstr "Zakończ proces"
96
97 #: openbox/client.c:3654
98 #, c-format
99 msgid ""
100 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
101 "it from the X server?"
102 msgstr "Okno \"%s\" nie odpowiada. Odłączyć je od serwera X?"
103
104 #: openbox/client.c:3656
105 msgid "Disconnect"
106 msgstr "Odłącz"
107
108 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
109 msgid "Go there..."
110 msgstr "Przejdź..."
111
112 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
113 msgid "Manage desktops"
114 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
115
116 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
117 msgid "_Add new desktop"
118 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
119
120 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
121 msgid "_Remove last desktop"
122 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
123
124 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
125 msgid "Windows"
126 msgstr "Okna"
127
128 #: openbox/client_list_menu.c:214
129 msgid "Desktops"
130 msgstr "Pulpity"
131
132 #: openbox/client_menu.c:259
133 msgid "All desktops"
134 msgstr "Wszystkie pulpity"
135
136 #: openbox/client_menu.c:371
137 msgid "_Layer"
138 msgstr "_Warstwa"
139
140 #: openbox/client_menu.c:376
141 msgid "Always on _top"
142 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
143
144 #: openbox/client_menu.c:377
145 msgid "_Normal"
146 msgstr "_Normalnie"
147
148 #: openbox/client_menu.c:378
149 msgid "Always on _bottom"
150 msgstr "Zawsze pod _spodem"
151
152 #: openbox/client_menu.c:380
153 msgid "_Send to desktop"
154 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
155
156 #: openbox/client_menu.c:384
157 msgid "Client menu"
158 msgstr "Menu klienta"
159
160 #: openbox/client_menu.c:394
161 msgid "R_estore"
162 msgstr "P_rzywróć"
163
164 #: openbox/client_menu.c:398
165 msgid "_Move"
166 msgstr "_Przesuń"
167
168 #: openbox/client_menu.c:400
169 msgid "Resi_ze"
170 msgstr "Zmień _rozmiar"
171
172 #: openbox/client_menu.c:402
173 msgid "Ico_nify"
174 msgstr "Zmi_nimalizuj"
175
176 #: openbox/client_menu.c:406
177 msgid "Ma_ximize"
178 msgstr "Zma_ksymalizuj"
179
180 #: openbox/client_menu.c:410
181 msgid "_Roll up/down"
182 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
183
184 #: openbox/client_menu.c:414
185 msgid "Un/_Decorate"
186 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
187
188 #: openbox/client_menu.c:418
189 msgid "_Close"
190 msgstr "Z_amknij"
191
192 #: openbox/config.c:556
193 #, c-format
194 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
195 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
196
197 #: openbox/config.c:908
198 #, c-format
199 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
200 msgstr "Nieprawidłowy przycisk \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
201
202 #: openbox/config.c:933
203 msgid ""
204 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
205 "be loaded."
206 msgstr ""
207
208 #: openbox/debug.c:57
209 #, c-format
210 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
211 msgstr ""
212
213 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
214 msgid "Close"
215 msgstr "Zamknij"
216
217 #: openbox/keyboard.c:161
218 msgid "Conflict with key binding in config file"
219 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
220
221 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
222 #, c-format
223 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
224 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
225
226 #: openbox/menu.c:168
227 #, c-format
228 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
229 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
230
231 #: openbox/menu.c:182
232 #, c-format
233 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
234 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
235
236 #: openbox/menu.c:195
237 #, c-format
238 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
239 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
240
241 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
242 msgid "More..."
243 msgstr "Więcej..."
244
245 #: openbox/mouse.c:382
246 #, c-format
247 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
248 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
249
250 #: openbox/openbox.c:137
251 #, c-format
252 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
253 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
254
255 #: openbox/openbox.c:152
256 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
257 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
258
259 #: openbox/openbox.c:182
260 msgid "Failed to initialize the obrender library."
261 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
262
263 #: openbox/openbox.c:193
264 msgid "X server does not support locale."
265 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
266
267 #: openbox/openbox.c:195
268 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
269 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
270
271 #: openbox/openbox.c:254
272 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
273 msgstr ""
274 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie domyślnych "
275 "wartości."
276
277 #: openbox/openbox.c:270
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
281 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
282 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
283 msgstr ""
284 "Podczas sprawdzania plików konfiguracyjnych Openboksa zostało znalezionych "
285 "jeden lub więcej błędów składniowych XML.  Zobacz stdout, aby uzyskać więcej "
286 "informacji.  Ostatnio błąd znaleziono w pliku \"%s\", linia %d, z "
287 "wiadomością: %s"
288
289 #: openbox/openbox.c:295
290 msgid "Unable to load a theme."
291 msgstr "Nie można wczytać motywu."
292
293 #: openbox/openbox.c:376
294 msgid "Openbox Syntax Error"
295 msgstr "Błąd składniowy Openboksa"
296
297 #: openbox/openbox.c:442
298 #, c-format
299 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
300 msgstr ""
301 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego uruchomienia "
302 "nie powiodło się: %s"
303
304 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
305 msgid "Copyright (c)"
306 msgstr "Prawa autorskie (c)"
307
308 #: openbox/openbox.c:532
309 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
310 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
311
312 #: openbox/openbox.c:533
313 msgid ""
314 "\n"
315 "Options:\n"
316 msgstr ""
317 "\n"
318 "Opcje:\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:534
321 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
322 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:535
325 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
326 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
327
328 #: openbox/openbox.c:536
329 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
330 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
331
332 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
333 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
334 #. fine to leave it as FILE though.
335 #: openbox/openbox.c:540
336 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
337 msgstr "  --config-file PLIK  Podaj ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:541
340 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
341 msgstr "  --sm-disable        Wyłączenie połączenia z menedżerem sesji\n"
342
343 #: openbox/openbox.c:542
344 msgid ""
345 "\n"
346 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
347 msgstr ""
348 "\n"
349 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
350
351 #: openbox/openbox.c:543
352 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
353 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
354
355 #: openbox/openbox.c:544
356 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
357 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:545
360 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
361 msgstr "  --exit              Zakończa Openbox\n"
362
363 #: openbox/openbox.c:546
364 msgid ""
365 "\n"
366 "Debugging options:\n"
367 msgstr ""
368 "\n"
369 "Opcje odnajdywania błędów:\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:547
372 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
373 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
374
375 #: openbox/openbox.c:548
376 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
377 msgstr ""
378
379 #: openbox/openbox.c:549
380 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
381 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o odnajdywaniu błędów\n"
382
383 #: openbox/openbox.c:550
384 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
385 msgstr ""
386 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście odnajdywania błędów dla obsługi "
387 "aktywacji\n"
388
389 #: openbox/openbox.c:551
390 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
391 msgstr ""
392
393 #: openbox/openbox.c:552
394 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
395 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
396
397 #: openbox/openbox.c:553
398 #, c-format
399 msgid ""
400 "\n"
401 "Please report bugs at %s\n"
402 msgstr ""
403 "\n"
404 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
405
406 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
407 #, c-format
408 msgid "%s requires an argument\n"
409 msgstr "%s wymaga argumentu\n"
410
411 #: openbox/openbox.c:713
412 #, c-format
413 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
414 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
415
416 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
417 #, c-format
418 msgid "A window manager is already running on screen %d"
419 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
420
421 #: openbox/screen.c:127
422 #, c-format
423 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
424 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
425
426 #: openbox/screen.c:150
427 #, c-format
428 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
429 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
430
431 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
432 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
433 #. second one. For example,
434 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
435 #: openbox/screen.c:421
436 #, c-format
437 msgid ""
438 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
439 "Overriding the Openbox configuration."
440 msgid_plural ""
441 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
442 "Overriding the Openbox configuration."
443 msgstr[0] ""
444 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitu, ale obecna sesja posiada ich "
445 "%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
446 msgstr[1] ""
447 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitów, ale obecna sesja posiada ich "
448 "%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
449 msgstr[2] ""
450 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitów, ale obecna sesja posiada ich "
451 "%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
452
453 #: openbox/screen.c:1204
454 #, c-format
455 msgid "desktop %i"
456 msgstr "pulpit %i"
457
458 #: openbox/startupnotify.c:241
459 #, c-format
460 msgid "Running %s"
461 msgstr "Uruchamianie %s"
462
463 #: openbox/translate.c:59
464 #, c-format
465 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
466 msgstr ""
467 "Nieprawidłowy przycisk modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
468
469 #: openbox/translate.c:138
470 #, c-format
471 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
472 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
473
474 #: openbox/translate.c:145
475 #, c-format
476 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
477 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
478
479 #: openbox/translate.c:151
480 #, c-format
481 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
482 msgstr "Żądany przycisk \"%s\" nie istnieje na ekranie"
483
484 #: openbox/prompt.c:154
485 msgid "OK"
486 msgstr "OK"