Add latvian translation.
[dana/openbox.git] / po / lv.po
1 # Latvian translations for openbox.
2 # Copyright (C) 2009 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Einars Sprugis  <einars8@gmail.com>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-03-31 19:16+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-03-30 19:14+0300\n"
12 "Last-Translator: Einars Sprugis <einars8@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Latvian <lv@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
18 "2);\n"
19
20 #: openbox/actions.c:149
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
23 msgstr "Neatļauta darbība \"%s\". Šāda darbība neeksistē."
24
25 #: openbox/actions/execute.c:128
26 msgid "No"
27 msgstr "Nē"
28
29 #: openbox/actions/execute.c:129
30 msgid "Yes"
31 msgstr "Jā"
32
33 #: openbox/actions/execute.c:133
34 msgid "Execute"
35 msgstr "Izpildīt"
36
37 #: openbox/actions/execute.c:142
38 #, c-format
39 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
40 msgstr "Neizdevās pārveidot ceļu \"%s\" no utf8"
41
42 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
43 #: openbox/client.c:3465
44 msgid "Cancel"
45 msgstr "Atcelt"
46
47 #: openbox/actions/exit.c:53
48 msgid "Exit"
49 msgstr "Iziet"
50
51 #: openbox/actions/exit.c:56
52 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
53 msgstr "Vai tiešām vēlaties iziet no Openbox?"
54
55 #: openbox/actions/exit.c:57
56 msgid "Exit Openbox"
57 msgstr "Iziet no Openbox"
58
59 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
60 #. name of the action you write in rc.xml
61 #: openbox/actions/session.c:43
62 msgid ""
63 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
64 "session management support"
65 msgstr ""
66 "SessionLogout darbība nav pieejama, jo Openbox tika kompilēts bez sesijas "
67 "pārvaldes atbalsta"
68
69 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
70 msgid "Log Out"
71 msgstr "Atteikties"
72
73 #: openbox/actions/session.c:69
74 msgid "Are you sure you want to log out?"
75 msgstr "Vai tiešām vēlaties atteikties?"
76
77 #: openbox/client.c:2012
78 msgid "Unnamed Window"
79 msgstr "Logs bez nosaukuma"
80
81 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
82 msgid "Killing..."
83 msgstr "Nogalina..."
84
85 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
86 msgid "Not Responding"
87 msgstr "Neatbild"
88
89 #: openbox/client.c:3454
90 #, c-format
91 msgid ""
92 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
93 "to exit by sending the %s signal?"
94 msgstr "Logs \"%s\" neatbild. Vai vēlieties to piespiest, nosūtot signālu %s?"
95
96 #: openbox/client.c:3456
97 msgid "End Process"
98 msgstr "Nobeigt procesu"
99
100 #: openbox/client.c:3460
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
104 "it from the X server?"
105 msgstr "Logs \"%s\" neatbild. Vai vēlaties to atvienot no X servera?"
106
107 #: openbox/client.c:3462
108 msgid "Disconnect"
109 msgstr "Atvienot"
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
112 msgid "Go there..."
113 msgstr "Iet uz turieni..."
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
116 msgid "Manage desktops"
117 msgstr "Pārvaldīt darbvirsmas"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
120 msgid "_Add new desktop"
121 msgstr "Pievienot j_aunu darbvirsmu"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
124 msgid "_Remove last desktop"
125 msgstr "Aizvākt pēdējo da_rbvirsmu"
126
127 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
128 msgid "Windows"
129 msgstr "Logi"
130
131 #: openbox/client_list_menu.c:203
132 msgid "Desktops"
133 msgstr "Darbvirsmas"
134
135 #: openbox/client_menu.c:258
136 msgid "All desktops"
137 msgstr "Visas darbvirsmas"
138
139 #: openbox/client_menu.c:370
140 msgid "_Layer"
141 msgstr "S_lānis"
142
143 #: openbox/client_menu.c:375
144 msgid "Always on _top"
145 msgstr "Vienmēr augšā"
146
147 #: openbox/client_menu.c:376
148 msgid "_Normal"
149 msgstr "_Normāli"
150
151 #: openbox/client_menu.c:377
152 msgid "Always on _bottom"
153 msgstr "Vienmēr a_pakšā"
154
155 #: openbox/client_menu.c:379
156 msgid "_Send to desktop"
157 msgstr "No_sūtīt uz darbvirsmu"
158
159 #: openbox/client_menu.c:383
160 msgid "Client menu"
161 msgstr "Klientizvēlne"
162
163 #: openbox/client_menu.c:393
164 msgid "R_estore"
165 msgstr "Atja_unot"
166
167 #: openbox/client_menu.c:397
168 msgid "_Move"
169 msgstr "Pārviet_ot"
170
171 #: openbox/client_menu.c:399
172 msgid "Resi_ze"
173 msgstr "Mainīt i_zmēru"
174
175 #: openbox/client_menu.c:401
176 msgid "Ico_nify"
177 msgstr "Mi_nimizēt"
178
179 #: openbox/client_menu.c:405
180 msgid "Ma_ximize"
181 msgstr "Maksimizē_t"
182
183 #: openbox/client_menu.c:409
184 msgid "_Roll up/down"
185 msgstr "Sa_ritināt/Atritināt"
186
187 #: openbox/client_menu.c:411
188 msgid "Un/_Decorate"
189 msgstr "Bez/Ar _dekorācijām"
190
191 #: openbox/client_menu.c:415
192 msgid "_Close"
193 msgstr "Ai_zvērt"
194
195 #: openbox/config.c:782
196 #, c-format
197 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
198 msgstr "Konfigurācijas failā \"%s\" norādīts neatļauts taustiņš"
199
200 #: openbox/keyboard.c:157
201 msgid "Conflict with key binding in config file"
202 msgstr "Konfliktē ar tastatūras saīsnēm konfigurācijas failā"
203
204 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
205 #, c-format
206 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
207 msgstr "Nav atrasts atļauts izvēlnes fails \"%s\""
208
209 #: openbox/menu.c:170
210 #, c-format
211 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
212 msgstr "Nevarēja izpildīt skriptētās izvēlnes komandu \"%s\": %s"
213
214 #: openbox/menu.c:184
215 #, c-format
216 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
217 msgstr "Neatļauta izvade no skriptētās izvēlnes \"%s\""
218
219 #: openbox/menu.c:197
220 #, c-format
221 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
222 msgstr "Mēģināja piekļūt izvēlnei \"%s\", bet tā neeksistē"
223
224 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
225 msgid "More..."
226 msgstr "Vairāk..."
227
228 #: openbox/mouse.c:373
229 #, c-format
230 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
231 msgstr "Neatļauts taustiņš \"%s\" peles saīsnē"
232
233 #: openbox/mouse.c:379
234 #, c-format
235 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
236 msgstr "Neatļauts konteksts \"%s\" peles saīsnē"
237
238 #: openbox/openbox.c:133
239 #, c-format
240 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
241 msgstr "Nevarēja pāriet uz mājas mapi \"%s\": %s"
242
243 #: openbox/openbox.c:152
244 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
245 msgstr "Neizdevās atvēŗt displeju no DISPLAY vides mainīgā."
246
247 #: openbox/openbox.c:183
248 msgid "Failed to initialize the obrender library."
249 msgstr "Neizdevās inicializēt obrender bibliotēku."
250
251 #: openbox/openbox.c:194
252 msgid "X server does not support locale."
253 msgstr "X serveris neatbalsta lokāli."
254
255 #: openbox/openbox.c:196
256 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
257 msgstr "Nevar uzstādīt lokāles modificētājus X serverim."
258
259 #: openbox/openbox.c:263
260 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
261 msgstr ""
262 "Nevarēja atrast atļautu konfigurācijas failu, tiek izmantoti noklusējumi"
263
264 #: openbox/openbox.c:297
265 msgid "Unable to load a theme."
266 msgstr "Nebija iespējams ielādēt tēmu."
267
268 #: openbox/openbox.c:377
269 #, c-format
270 msgid ""
271 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
272 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
273 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
274 msgstr ""
275 "Analizējot Openbox konfigurācijas datnes, tika atrastas viena vai vairākas "
276 "XML sintakses kļūdas. Aplūkojiet standarta izvadi, lai noskaidrotu vairāk. "
277 "Pēdējā kļūda bija failā \"%s\" - %d rinda, kļūdas ziņojums: %s"
278
279 #: openbox/openbox.c:379
280 msgid "Openbox Syntax Error"
281 msgstr "Openbox sintakses kļūda"
282
283 #: openbox/openbox.c:379
284 msgid "Close"
285 msgstr "Aizvērt"
286
287 #: openbox/openbox.c:448
288 #, c-format
289 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
290 msgstr ""
291
292 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
293 msgid "Copyright (c)"
294 msgstr "Copyright (c)"
295
296 #: openbox/openbox.c:529
297 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
298 msgstr "Sintakse: openbox [iespējas]\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:530
301 msgid ""
302 "\n"
303 "Options:\n"
304 msgstr ""
305 "\n"
306 "Iespējas:\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:531
309 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
310 msgstr "  --help              Parāda šo palīdzības tekstu un iziet\n"
311
312 #: openbox/openbox.c:532
313 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
314 msgstr "  --version           Parāda versiju un iziet\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:533
317 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
318 msgstr "  --replace           Aizvieto pašreiz palaisto logu pārvaldnieku\n"
319
320 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
321 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
322 #. fine to leave it as FILE though.
323 #: openbox/openbox.c:537
324 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
325 msgstr ""
326 "  --config-file FAILS Norāda ceļu uz izmantojamo konfigurācijas failu\n"
327
328 #: openbox/openbox.c:538
329 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
330 msgstr "  --sm-disable        Atspējo savienojumu ar sesiju pārvaldnieku\n"
331
332 #: openbox/openbox.c:539
333 msgid ""
334 "\n"
335 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
336 msgstr ""
337 "\n"
338 "Nodod ziņojumus esošai Openbox instancei:\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:540
341 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
342 msgstr "  --reconfigure       Pārlādē Openbox konfigurācijas failus\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:541
345 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
346 msgstr "  --restart           Pārstartē Openbox\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:542
349 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
350 msgstr "  --exit              Iziet no Openbox\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:543
353 msgid ""
354 "\n"
355 "Debugging options:\n"
356 msgstr ""
357 "\n"
358 "Atkļūdošanas iespējas:\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:544
361 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
362 msgstr "  --sync              Palaist sinhronajā režīmā\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:545
365 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
366 msgstr "  --debug             Rādīt atkļūdošanas izvadi\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:546
369 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
370 msgstr "  --debug-focus       Rādīt atkļūdošanas izvadi fokusēšanas darbībām\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:547
373 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
374 msgstr ""
375 "  --debug-xinerama    Sadalīt displeju vairākos viltus xinerama ekrānos\n"
376
377 #: openbox/openbox.c:548
378 #, c-format
379 msgid ""
380 "\n"
381 "Please report bugs at %s\n"
382 msgstr ""
383 "\n"
384 "Lūdzu, ziņojiet kļūdas %s\n"
385
386 #: openbox/openbox.c:617
387 msgid "--config-file requires an argument\n"
388 msgstr "--config-file vajadzīgs arguments\n"
389
390 #: openbox/openbox.c:660
391 #, c-format
392 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
393 msgstr "Neatļauts komandrindas arguments \"%s\"\n"
394
395 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
396 #, c-format
397 msgid "A window manager is already running on screen %d"
398 msgstr "Logu pārvaldnieks jau eksistē uz %d. ekrāna"
399
400 #: openbox/screen.c:124
401 #, c-format
402 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
403 msgstr "Nevarēja iegūt logu pārvaldnieka izvēli uz %d. ekrāna"
404
405 #: openbox/screen.c:145
406 #, c-format
407 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
408 msgstr "Logu pārvaldnieks uz %d. ekrāna nebeidz darbību"
409
410 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
411 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
412 #. second one. For example,
413 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
414 #: openbox/screen.c:412
415 #, c-format
416 msgid ""
417 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
418 "Overriding the Openbox configuration."
419 msgid_plural ""
420 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
421 "Overriding the Openbox configuration."
422 msgstr[0] ""
423 "Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmai, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
424 "Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
425 msgstr[1] ""
426 "Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmām, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
427 "Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
428 msgstr[2] ""
429 "Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmām, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
430 "Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
431
432 #: openbox/screen.c:1180
433 #, c-format
434 msgid "desktop %i"
435 msgstr "darbvirsma %i"
436
437 #: openbox/session.c:104
438 #, c-format
439 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
440 msgstr "Nav iespējams izveidot mapi \"%s\": %s"
441
442 #: openbox/session.c:466
443 #, c-format
444 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
445 msgstr "Nav iespējams saglabāt sesiju \"%s\": %s"
446
447 #: openbox/session.c:605
448 #, c-format
449 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
450 msgstr "Kļūda saglabājot sesiju \"%s\": %s"
451
452 #: openbox/session.c:842
453 msgid "Not connected to a session manager"
454 msgstr "Nav savienots ar sesiju pārvaldnieku"
455
456 #: openbox/startupnotify.c:243
457 #, c-format
458 msgid "Running %s\n"
459 msgstr "Palaiž %s\n"
460
461 #: openbox/translate.c:59
462 #, c-format
463 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
464 msgstr "Neatļauts modificētājtaustiņš \"%s\" tastatūras/peles saīsnē"
465
466 #: openbox/translate.c:138
467 #, c-format
468 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
469 msgstr "Neatļauts taustiņa kods \"%s\" tastatūras saīsnē"
470
471 #: openbox/translate.c:145
472 #, c-format
473 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
474 msgstr "Neatļauts taustiņa nosaukums \"%s\" tastatūras saīsnē"
475
476 #: openbox/translate.c:151
477 #, c-format
478 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
479 msgstr "Pieprasītais taustiņš \"%s\" uz displeja neeksistē"
480
481 #: openbox/xerror.c:40
482 #, c-format
483 msgid "X Error: %s"
484 msgstr "X kļūda: %s"
485
486 #: openbox/prompt.c:200
487 msgid "OK"
488 msgstr "Labi"