Use ngettext for %d desktop(s).
[dana/openbox.git] / po / fi.po
1 # Openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 21:26+0100\n"
15 "Last-Translator: Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: openbox/actions.c:149
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "Pyydettiin virheellinen toiminto \"%s\". Toimintoa ei ole olemassa."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:128
27 msgid "No"
28 msgstr "Ei"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:129
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Kyllä"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:133
35 msgid "Execute"
36 msgstr "Suorita"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:142
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Polun \"%s\" muuntaminen utf8:sta epäonnistui"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
44 #: openbox/client.c:3465
45 msgid "Cancel"
46 msgstr "Peruuta"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:53
49 msgid "Exit"
50 msgstr "Sulje"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:56
53 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
54 msgstr "Haluatko varmasti sulkea Openboxin"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:57
57 msgid "Exit Openbox"
58 msgstr "Sulje Openbox"
59
60 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
61 #. name of the action you write in rc.xml
62 #: openbox/actions/session.c:43
63 msgid ""
64 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
65 "session management support"
66 msgstr ""
67 "SessionLogout tapahtuma ei ole suoritettavissa, koska Openbox käännettiin "
68 "ilman istunnon hallinnan tukea"
69
70 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
71 msgid "Log Out"
72 msgstr "Kirjaudu ulos"
73
74 #: openbox/actions/session.c:69
75 msgid "Are you sure you want to log out?"
76 msgstr "Haluatko varmasti kirjautua ulos?"
77
78 #: openbox/client.c:2012
79 msgid "Unnamed Window"
80 msgstr "Nimetön ikkuna"
81
82 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
83 msgid "Killing..."
84 msgstr "Tapetaan..."
85
86 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
87 msgid "Not Responding"
88 msgstr "Ei vastaa"
89
90 #: openbox/client.c:3454
91 #, c-format
92 msgid ""
93 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
94 "to exit by sending the %s signal?"
95 msgstr ""
96 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko sulkea sen lähettämällä sille "
97 "singaalin %s?"
98
99 #: openbox/client.c:3456
100 msgid "End Process"
101 msgstr "Lopeta prosessi"
102
103 #: openbox/client.c:3460
104 #, c-format
105 msgid ""
106 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
107 "it from the X server?"
108 msgstr ""
109 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko katkaista sen yhteyden X-"
110 "palvelimeen?"
111
112 #: openbox/client.c:3462
113 msgid "Disconnect"
114 msgstr "Katkaise yhteys"
115
116 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
117 msgid "Go there..."
118 msgstr "Näytä tämä..."
119
120 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
121 msgid "Manage desktops"
122 msgstr "Työtilojen hallinta"
123
124 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
125 msgid "_Add new desktop"
126 msgstr "_Lisää uusi työtila"
127
128 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
129 msgid "_Remove last desktop"
130 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
131
132 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
133 msgid "Windows"
134 msgstr "Ikkunat"
135
136 #: openbox/client_list_menu.c:203
137 msgid "Desktops"
138 msgstr "Työtilat"
139
140 #: openbox/client_menu.c:258
141 msgid "All desktops"
142 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
143
144 #: openbox/client_menu.c:370
145 msgid "_Layer"
146 msgstr "_Kerros"
147
148 #: openbox/client_menu.c:375
149 msgid "Always on _top"
150 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
151
152 #: openbox/client_menu.c:376
153 msgid "_Normal"
154 msgstr "_Tavallinen"
155
156 #: openbox/client_menu.c:377
157 msgid "Always on _bottom"
158 msgstr "Aina _alimmaisena"
159
160 #: openbox/client_menu.c:379
161 msgid "_Send to desktop"
162 msgstr "_Lähetä työtilaan"
163
164 #: openbox/client_menu.c:383
165 msgid "Client menu"
166 msgstr "Ikkunan valikko"
167
168 #: openbox/client_menu.c:393
169 msgid "R_estore"
170 msgstr "_Palauta"
171
172 #: openbox/client_menu.c:397
173 msgid "_Move"
174 msgstr "S_iirrä"
175
176 #: openbox/client_menu.c:399
177 msgid "Resi_ze"
178 msgstr "_Muuta kokoa"
179
180 #: openbox/client_menu.c:401
181 msgid "Ico_nify"
182 msgstr "Pie_nennä"
183
184 #: openbox/client_menu.c:405
185 msgid "Ma_ximize"
186 msgstr "Suurenn_a"
187
188 #: openbox/client_menu.c:409
189 msgid "_Roll up/down"
190 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
191
192 #: openbox/client_menu.c:411
193 msgid "Un/_Decorate"
194 msgstr "(Epä)_reunusta"
195
196 #: openbox/client_menu.c:415
197 msgid "_Close"
198 msgstr "_Sulje"
199
200 #: openbox/config.c:781
201 #, c-format
202 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
203 msgstr "Asetustiedostossa määritelty painike \"%s\" on virheellinen"
204
205 #: openbox/keyboard.c:157
206 msgid "Conflict with key binding in config file"
207 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
208
209 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
210 #, c-format
211 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
212 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt \"%s\""
213
214 #: openbox/menu.c:170
215 #, c-format
216 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
217 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui \"%s\": %s"
218
219 #: openbox/menu.c:184
220 #, c-format
221 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
222 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta \"%s\""
223
224 #: openbox/menu.c:197
225 #, c-format
226 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
227 msgstr "Valikon \"%s\" lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
228
229 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
230 msgid "More..."
231 msgstr "Lisää..."
232
233 #: openbox/mouse.c:373
234 #, c-format
235 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
236 msgstr "Virheellinen painike \"%s\" hiirisidonnoissa"
237
238 #: openbox/mouse.c:379
239 #, c-format
240 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
241 msgstr "Virheellinen asiayhteys \"%s\" hiirisidonnoissa"
242
243 #: openbox/openbox.c:133
244 #, c-format
245 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
246 msgstr "Kotihakemistoon \"%s\" vaihtaminen epäonnistui: %s"
247
248 #: openbox/openbox.c:152
249 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
250 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
251
252 #: openbox/openbox.c:183
253 msgid "Failed to initialize the obrender library."
254 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
255
256 #: openbox/openbox.c:194
257 msgid "X server does not support locale."
258 msgstr "X-palvelin ei tue maa-asetusta."
259
260 #: openbox/openbox.c:196
261 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
262 msgstr "Maa-asetusmuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
263
264 #: openbox/openbox.c:263
265 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
266 msgstr ""
267 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
268 "oletusarvoja"
269
270 #: openbox/openbox.c:297
271 msgid "Unable to load a theme."
272 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
273
274 #: openbox/openbox.c:377
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
278 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
279 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
280 msgstr ""
281 "Yksi tai useampi XML-syntaksivirhe löytyi asetustiedostoa käsiteltäessä. Lue "
282 "stdout saadaksesi lisätietoja. Viimeisin virhe oli tiedostossa \"%s\" "
283 "rivillä %d: %s"
284
285 #: openbox/openbox.c:379
286 msgid "Openbox Syntax Error"
287 msgstr "Openbox syntaksivirhe"
288
289 #: openbox/openbox.c:379
290 msgid "Close"
291 msgstr "Sulje"
292
293 #: openbox/openbox.c:448
294 #, c-format
295 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
296 msgstr ""
297 "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa \"%s\": %s"
298
299 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
300 msgid "Copyright (c)"
301 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
302
303 #: openbox/openbox.c:529
304 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
305 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
306
307 #: openbox/openbox.c:530
308 msgid ""
309 "\n"
310 "Options:\n"
311 msgstr ""
312 "\n"
313 "Käyttö:\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:531
316 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
317 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja poistu\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:532
320 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
321 msgstr "  --version           Näytä version tiedot ja poistu\n"
322
323 #: openbox/openbox.c:533
324 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
325 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
326
327 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
328 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
329 #. fine to leave it as FILE though.
330 #: openbox/openbox.c:537
331 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
332 msgstr "  --config-file FILE  Määritä käytettävän asetustiedoston polku\n"
333
334 #: openbox/openbox.c:538
335 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
336 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
337
338 #: openbox/openbox.c:539
339 msgid ""
340 "\n"
341 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
342 msgstr ""
343 "\n"
344 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:540
347 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
348 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:541
351 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
352 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
353
354 #: openbox/openbox.c:542
355 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
356 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
357
358 #: openbox/openbox.c:543
359 msgid ""
360 "\n"
361 "Debugging options:\n"
362 msgstr ""
363 "\n"
364 "Vianjäljityksen asetukset:\n"
365
366 #: openbox/openbox.c:544
367 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
368 msgstr "  --sync              Aja synkronointi-tilassa\n"
369
370 #: openbox/openbox.c:545
371 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
372 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:546
375 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
376 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
377
378 #: openbox/openbox.c:547
379 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
380 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale-xinerama-ruutuun\n"
381
382 #: openbox/openbox.c:548
383 #, c-format
384 msgid ""
385 "\n"
386 "Please report bugs at %s\n"
387 msgstr ""
388 "\n"
389 "Ilmoita virheistä: %s\n"
390
391 #: openbox/openbox.c:617
392 msgid "--config-file requires an argument\n"
393 msgstr "--config-file tarvitsee argumentin\n"
394
395 #: openbox/openbox.c:660
396 #, c-format
397 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
398 msgstr "Virheellinen valitsin \"%s\"\n"
399
400 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
401 #, c-format
402 msgid "A window manager is already running on screen %d"
403 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
404
405 #: openbox/screen.c:124
406 #, c-format
407 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
408 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
409
410 #: openbox/screen.c:145
411 #, c-format
412 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
413 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
414
415 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
416 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
417 #. second one. For example,
418 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
419 #: openbox/screen.c:412
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid ""
422 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
423 "Overriding the Openbox configuration."
424 msgid_plural ""
425 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
426 "Overriding the Openbox configuration."
427 msgstr[0] ""
428 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
429 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
430 msgstr[1] ""
431 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
432 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
433
434 #: openbox/screen.c:1180
435 #, c-format
436 msgid "desktop %i"
437 msgstr "työtila %i"
438
439 #: openbox/session.c:104
440 #, c-format
441 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
442 msgstr "Hakemiston \"%s\" luonti epäonnistui: %s"
443
444 #: openbox/session.c:466
445 #, c-format
446 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
447 msgstr "Istuntoa ei voitu tallentaa hakemistoon \"%s\": %s"
448
449 #: openbox/session.c:605
450 #, c-format
451 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
452 msgstr "Virhe tallennettaessa istuntoa hakemistoon \"%s\": %s"
453
454 #: openbox/session.c:842
455 msgid "Not connected to a session manager"
456 msgstr "Ei yhteyttä istunnon hallintaan"
457
458 #: openbox/startupnotify.c:243
459 #, c-format
460 msgid "Running %s\n"
461 msgstr "Suoritetaan %s\n"
462
463 #: openbox/translate.c:59
464 #, c-format
465 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
466 msgstr "Virheellinen valintanäppäin \"%s\" näppäin- tai hiirisidonnoissa"
467
468 #: openbox/translate.c:138
469 #, c-format
470 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
471 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi \"%s\" pikanäppäimissä"
472
473 #: openbox/translate.c:145
474 #, c-format
475 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
476 msgstr "Virheellinen näppäin \"%s\" pikanäppäimissä"
477
478 #: openbox/translate.c:151
479 #, c-format
480 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
481 msgstr "Pyydettyä näppäintä \"%s\" ei ole olemassa näytöllä"
482
483 #: openbox/xerror.c:40
484 #, c-format
485 msgid "X Error: %s"
486 msgstr "X-virhe: %s"
487
488 #: openbox/prompt.c:200
489 msgid "OK"
490 msgstr "OK"
491
492 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
493 #~ msgstr "Ohjelman \"%s\" suorittaminen epäonnistui: %s"