Update finnish translation.
[dana/openbox.git] / po / fi.po
1 # Openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2008-03-17 18:13+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 21:26+0100\n"
15 "Last-Translator: Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: openbox/actions.c:149
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "Pyydettiin virheellinen toiminto \"%s\". Toimintoa ei ole olemassa."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:128
27 msgid "No"
28 msgstr "Ei"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:129
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Kyllä"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:133
35 msgid "Execute"
36 msgstr "Suorita"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:142
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Polun \"%s\" muuntaminen utf8:sta epäonnistui"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
44 #: openbox/client.c:3458
45 msgid "Cancel"
46 msgstr "Peruuta"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:53
49 msgid "Exit"
50 msgstr "Sulje"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:56
53 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
54 msgstr "Haluatko varmasti sulkea Openboxin"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:57
57 msgid "Exit Openbox"
58 msgstr "Sulje Openbox"
59
60 #: openbox/actions/session.c:41
61 msgid ""
62 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
63 "session management support"
64 msgstr ""
65 "SessionLogout tapahtuma ei ole suoritettavissa, koska Openbox käännettiin "
66 "ilman istunnon hallinnan tukea"
67
68 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
69 msgid "Log Out"
70 msgstr "Kirjaudu ulos"
71
72 #: openbox/actions/session.c:67
73 msgid "Are you sure you want to log out?"
74 msgstr "Haluatko varmasti kirjautua ulos?"
75
76 #: openbox/client.c:2005
77 msgid "Unnamed Window"
78 msgstr "Nimetön ikkuna"
79
80 #: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
81 msgid "Killing..."
82 msgstr "Tapetaan..."
83
84 #: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
85 msgid "Not Responding"
86 msgstr "Ei vastaa"
87
88 #: openbox/client.c:3447
89 #, c-format
90 msgid ""
91 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
92 "to exit by sending the %s signal?"
93 msgstr ""
94 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko sulkea sen lähettämällä sille "
95 "singaalin %s?"
96
97 #: openbox/client.c:3449
98 msgid "End Process"
99 msgstr "Lopeta prosessi"
100
101 #: openbox/client.c:3453
102 #, c-format
103 msgid ""
104 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
105 "it from the X server?"
106 msgstr ""
107 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko katkaista sen yhteyden X-"
108 "palvelimeen?"
109
110 #: openbox/client.c:3455
111 msgid "Disconnect"
112 msgstr "Katkaise yhteys"
113
114 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
115 msgid "Go there..."
116 msgstr "Näytä tämä..."
117
118 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
119 msgid "Manage desktops"
120 msgstr "Työtilojen hallinta"
121
122 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
123 msgid "_Add new desktop"
124 msgstr "_Lisää uusi työtila"
125
126 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
127 msgid "_Remove last desktop"
128 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
129
130 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
131 msgid "Windows"
132 msgstr "Ikkunat"
133
134 #: openbox/client_list_menu.c:203
135 msgid "Desktops"
136 msgstr "Työtilat"
137
138 #: openbox/client_menu.c:258
139 msgid "All desktops"
140 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
141
142 #: openbox/client_menu.c:370
143 msgid "_Layer"
144 msgstr "_Kerros"
145
146 #: openbox/client_menu.c:375
147 msgid "Always on _top"
148 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
149
150 #: openbox/client_menu.c:376
151 msgid "_Normal"
152 msgstr "_Tavallinen"
153
154 #: openbox/client_menu.c:377
155 msgid "Always on _bottom"
156 msgstr "Aina _alimmaisena"
157
158 #: openbox/client_menu.c:379
159 msgid "_Send to desktop"
160 msgstr "_Lähetä työtilaan"
161
162 #: openbox/client_menu.c:383
163 msgid "Client menu"
164 msgstr "Ikkunan valikko"
165
166 #: openbox/client_menu.c:393
167 msgid "R_estore"
168 msgstr "_Palauta"
169
170 #: openbox/client_menu.c:397
171 msgid "_Move"
172 msgstr "S_iirrä"
173
174 #: openbox/client_menu.c:399
175 msgid "Resi_ze"
176 msgstr "_Muuta kokoa"
177
178 #: openbox/client_menu.c:401
179 msgid "Ico_nify"
180 msgstr "Pie_nennä"
181
182 #: openbox/client_menu.c:405
183 msgid "Ma_ximize"
184 msgstr "Suurenn_a"
185
186 #: openbox/client_menu.c:409
187 msgid "_Roll up/down"
188 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
189
190 #: openbox/client_menu.c:411
191 msgid "Un/_Decorate"
192 msgstr "(Epä)_reunusta"
193
194 #: openbox/client_menu.c:415
195 msgid "_Close"
196 msgstr "_Sulje"
197
198 #: openbox/config.c:781
199 #, c-format
200 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
201 msgstr "Asetustiedostossa määritelty painike \"%s\" on virheellinen"
202
203 #: openbox/keyboard.c:157
204 msgid "Conflict with key binding in config file"
205 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
206
207 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
208 #, c-format
209 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
210 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt \"%s\""
211
212 #: openbox/menu.c:170
213 #, c-format
214 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
215 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui \"%s\": %s"
216
217 #: openbox/menu.c:184
218 #, c-format
219 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
220 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta \"%s\""
221
222 #: openbox/menu.c:197
223 #, c-format
224 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
225 msgstr "Valikon \"%s\" lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
226
227 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
228 msgid "More..."
229 msgstr "Lisää..."
230
231 #: openbox/mouse.c:373
232 #, c-format
233 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
234 msgstr "Virheellinen painike \"%s\" hiirisidonnoissa"
235
236 #: openbox/mouse.c:379
237 #, c-format
238 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
239 msgstr "Virheellinen asiayhteys \"%s\" hiirisidonnoissa"
240
241 #: openbox/openbox.c:133
242 #, c-format
243 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
244 msgstr "Kotihakemistoon \"%s\" vaihtaminen epäonnistui: %s"
245
246 #: openbox/openbox.c:152
247 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
248 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
249
250 #: openbox/openbox.c:183
251 msgid "Failed to initialize the obrender library."
252 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
253
254 #: openbox/openbox.c:194
255 msgid "X server does not support locale."
256 msgstr "X-palvelin ei tue maa-asetusta."
257
258 #: openbox/openbox.c:196
259 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
260 msgstr "Maa-asetusmuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
261
262 #: openbox/openbox.c:263
263 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
264 msgstr ""
265 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
266 "oletusarvoja"
267
268 #: openbox/openbox.c:297
269 msgid "Unable to load a theme."
270 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
271
272 #: openbox/openbox.c:377
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
276 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
277 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
278 msgstr ""
279 "Yksi tai useampi XML-syntaksivirhe löytyi asetustiedostoa käsiteltäessä. Lue "
280 "stdout saadaksesi lisätietoja. Viimeisin virhe oli tiedostossa \"%s\" "
281 "rivillä %d: %s"
282
283 #: openbox/openbox.c:379
284 msgid "Openbox Syntax Error"
285 msgstr "Openbox syntaksivirhe"
286
287 #: openbox/openbox.c:379
288 msgid "Close"
289 msgstr "Sulje"
290
291 #: openbox/openbox.c:448
292 #, c-format
293 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
294 msgstr ""
295 "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa \"%s\": %s"
296
297 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
298 msgid "Copyright (c)"
299 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
300
301 #: openbox/openbox.c:529
302 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
303 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:530
306 msgid ""
307 "\n"
308 "Options:\n"
309 msgstr ""
310 "\n"
311 "Käyttö:\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:531
314 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
315 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja poistu\n"
316
317 #: openbox/openbox.c:532
318 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
319 msgstr "  --version           Näytä version tiedot ja poistu\n"
320
321 #: openbox/openbox.c:533
322 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
323 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
324
325 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
326 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
327 #. fine to leave it as FILE though.
328 #: openbox/openbox.c:537
329 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
330 msgstr "  --config-file FILE  Määritä käytettävän asetustiedoston polku\n"
331
332 #: openbox/openbox.c:538
333 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
334 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
335
336 #: openbox/openbox.c:539
337 msgid ""
338 "\n"
339 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
340 msgstr ""
341 "\n"
342 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:540
345 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
346 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:541
349 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
350 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:542
353 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
354 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:543
357 msgid ""
358 "\n"
359 "Debugging options:\n"
360 msgstr ""
361 "\n"
362 "Vianjäljityksen asetukset:\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:544
365 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
366 msgstr "  --sync              Aja synkronointi-tilassa\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:545
369 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
370 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:546
373 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
374 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
375
376 #: openbox/openbox.c:547
377 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
378 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale-xinerama-ruutuun\n"
379
380 #: openbox/openbox.c:548
381 #, c-format
382 msgid ""
383 "\n"
384 "Please report bugs at %s\n"
385 msgstr ""
386 "\n"
387 "Ilmoita virheistä: %s\n"
388
389 #: openbox/openbox.c:617
390 msgid "--config-file requires an argument\n"
391 msgstr "--config-file tarvitsee argumentin\n"
392
393 #: openbox/openbox.c:660
394 #, c-format
395 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
396 msgstr "Virheellinen valitsin \"%s\"\n"
397
398 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
399 #, c-format
400 msgid "A window manager is already running on screen %d"
401 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
402
403 #: openbox/screen.c:124
404 #, c-format
405 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
406 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
407
408 #: openbox/screen.c:145
409 #, c-format
410 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
411 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
412
413 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
414 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
415 #. second one. For example,
416 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
417 #: openbox/screen.c:412
418 #, c-format
419 msgid ""
420 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
421 "Overriding the Openbox configuration."
422 msgstr ""
423 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
424 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
425
426 #: openbox/screen.c:1180
427 #, c-format
428 msgid "desktop %i"
429 msgstr "työtila %i"
430
431 #: openbox/session.c:104
432 #, c-format
433 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
434 msgstr "Hakemiston \"%s\" luonti epäonnistui: %s"
435
436 #: openbox/session.c:466
437 #, c-format
438 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
439 msgstr "Istuntoa ei voitu tallentaa hakemistoon \"%s\": %s"
440
441 #: openbox/session.c:598
442 #, c-format
443 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
444 msgstr "Virhe tallennettaessa istuntoa hakemistoon \"%s\": %s"
445
446 #: openbox/session.c:835
447 msgid "Not connected to a session manager"
448 msgstr "Ei yhteyttä istunnon hallintaan"
449
450 #: openbox/startupnotify.c:243
451 #, c-format
452 msgid "Running %s\n"
453 msgstr "Suoritetaan %s\n"
454
455 #: openbox/translate.c:59
456 #, c-format
457 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
458 msgstr "Virheellinen valintanäppäin \"%s\" näppäin- tai hiirisidonnoissa"
459
460 #: openbox/translate.c:138
461 #, c-format
462 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
463 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi \"%s\" pikanäppäimissä"
464
465 #: openbox/translate.c:145
466 #, c-format
467 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
468 msgstr "Virheellinen näppäin \"%s\" pikanäppäimissä"
469
470 #: openbox/translate.c:151
471 #, c-format
472 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
473 msgstr "Pyydettyä näppäintä \"%s\" ei ole olemassa näytöllä"
474
475 #: openbox/xerror.c:40
476 #, c-format
477 msgid "X Error: %s"
478 msgstr "X-virhe: %s"
479
480 #: openbox/prompt.c:200
481 msgid "OK"
482 msgstr "OK"
483
484 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
485 #~ msgstr "Ohjelman \"%s\" suorittaminen epäonnistui: %s"