Update line numbers in po files
[dana/openbox.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 #
5 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007.
6 # David Kolibac <david@kolibac.cz>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2013-08-11 13:47-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-06-03 17:49+0200\n"
13 "Last-Translator: David Kolibac <david@kolibac.cz>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: openbox/actions.c:216
23 #, c-format
24 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
25 msgstr "Požadována neplatná činnost \"%s\". Žádná taková činnost neexistuje."
26
27 #: openbox/actions/execute.c:245
28 msgid "No"
29 msgstr "Ne"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:246
32 msgid "Yes"
33 msgstr "Ano"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:250
36 msgid "Execute"
37 msgstr "Spustit"
38
39 #: openbox/actions/execute.c:259
40 #, c-format
41 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
42 msgstr "Nepodařilo se převést cestu \"%s\" z UTF-8"
43
44 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3659
45 msgid "Cancel"
46 msgstr "Zrušit"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:70
49 msgid "Exit"
50 msgstr "Konec"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:74
53 msgid "Are you sure you want to log out?"
54 msgstr "Opravdu se chcete odhlásit?"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:75
57 msgid "Log Out"
58 msgstr "Odhlásit"
59
60 #: openbox/actions/exit.c:78
61 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
62 msgstr "Opravdu chcete ukončit Openbox?"
63
64 #: openbox/actions/exit.c:79
65 msgid "Exit Openbox"
66 msgstr "Ukončit Openbox"
67
68 #: openbox/client.c:2115
69 msgid "Unnamed Window"
70 msgstr "Nepojmenované okno"
71
72 #: openbox/client.c:2129 openbox/client.c:2160
73 msgid "Killing..."
74 msgstr "Ukončuje se..."
75
76 #: openbox/client.c:2131 openbox/client.c:2162
77 msgid "Not Responding"
78 msgstr "Neodpovídá"
79
80 #: openbox/client.c:3648
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
84 "to exit by sending the %s signal?"
85 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej ukončit signálem %s?"
86
87 #: openbox/client.c:3650
88 msgid "End Process"
89 msgstr "Ukončit proces"
90
91 #: openbox/client.c:3654
92 #, c-format
93 msgid ""
94 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
95 "it from the X server?"
96 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej odpojit od X serveru?"
97
98 #: openbox/client.c:3656
99 msgid "Disconnect"
100 msgstr "Odpojit"
101
102 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
103 msgid "Go there..."
104 msgstr "Jít tam..."
105
106 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
107 msgid "Manage desktops"
108 msgstr "Spravovat plochy"
109
110 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
111 msgid "_Add new desktop"
112 msgstr "_Přidat novou plochu"
113
114 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
115 msgid "_Remove last desktop"
116 msgstr "_Odstranit poslední plochu"
117
118 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
119 msgid "Windows"
120 msgstr "Okna"
121
122 #: openbox/client_list_menu.c:214
123 msgid "Desktops"
124 msgstr "Plochy"
125
126 #: openbox/client_menu.c:259
127 msgid "All desktops"
128 msgstr "Všechny plochy"
129
130 #: openbox/client_menu.c:371
131 msgid "_Layer"
132 msgstr "Vrs_tva"
133
134 #: openbox/client_menu.c:376
135 msgid "Always on _top"
136 msgstr "Vždy na_vrchu"
137
138 #: openbox/client_menu.c:377
139 msgid "_Normal"
140 msgstr "_Normální"
141
142 #: openbox/client_menu.c:378
143 msgid "Always on _bottom"
144 msgstr "Vždy ve_spodu"
145
146 #: openbox/client_menu.c:380
147 msgid "_Send to desktop"
148 msgstr "_Poslat na plochu"
149
150 #: openbox/client_menu.c:384
151 msgid "Client menu"
152 msgstr "Nabídka klienta"
153
154 #: openbox/client_menu.c:394
155 msgid "R_estore"
156 msgstr "_Obnovit"
157
158 #: openbox/client_menu.c:398
159 msgid "_Move"
160 msgstr "Přes_unout"
161
162 #: openbox/client_menu.c:400
163 msgid "Resi_ze"
164 msgstr "Veli_kost"
165
166 #: openbox/client_menu.c:402
167 msgid "Ico_nify"
168 msgstr "Mi_nimalizovat"
169
170 #: openbox/client_menu.c:406
171 msgid "Ma_ximize"
172 msgstr "Ma_ximalizovat"
173
174 #: openbox/client_menu.c:410
175 msgid "_Roll up/down"
176 msgstr "S_rolovat/Vyrolovat"
177
178 #: openbox/client_menu.c:414
179 msgid "Un/_Decorate"
180 msgstr "O_ddekorovat/Dekorovat"
181
182 #: openbox/client_menu.c:418
183 msgid "_Close"
184 msgstr "_Zavřít"
185
186 #: openbox/config.c:556
187 #, c-format
188 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
189 msgstr "Neplatný kontext \"%s\" v nastavení myši"
190
191 #: openbox/config.c:908
192 #, c-format
193 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
194 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v konfiguračním souboru"
195
196 #: openbox/config.c:933
197 msgid ""
198 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
199 "be loaded."
200 msgstr ""
201
202 #: openbox/debug.c:57
203 #, c-format
204 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
205 msgstr ""
206
207 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
208 msgid "Close"
209 msgstr "Zavřít"
210
211 #: openbox/keyboard.c:161
212 msgid "Conflict with key binding in config file"
213 msgstr "Konflikt klávesových zkratek v konfiguračním souboru"
214
215 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
216 #, c-format
217 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
218 msgstr "Nepodařilo se najít platný soubor nabídky \"%s\""
219
220 #: openbox/menu.c:168
221 #, c-format
222 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
223 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz pro pipe-menu \"%s\": %s"
224
225 #: openbox/menu.c:182
226 #, c-format
227 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
228 msgstr "Neplatný výstup z pipe-menu \"%s\""
229
230 #: openbox/menu.c:195
231 #, c-format
232 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
233 msgstr "Pokus o přístup k nabídce \"%s\", která ale neexistuje"
234
235 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
236 msgid "More..."
237 msgstr "Více..."
238
239 #: openbox/mouse.c:382
240 #, c-format
241 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
242 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v nastavení myši"
243
244 #: openbox/openbox.c:137
245 #, c-format
246 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
247 msgstr "Nepodařilo se přejít do domovského adresáře \"%s\": %s"
248
249 #: openbox/openbox.c:152
250 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
251 msgstr "Nepodařilo se otevřít displej z proměnné prostředí DISPLAY."
252
253 #: openbox/openbox.c:182
254 msgid "Failed to initialize the obrender library."
255 msgstr "Nepodařilo se inicializovat knihovnu obrender."
256
257 #: openbox/openbox.c:193
258 msgid "X server does not support locale."
259 msgstr "X server nepodporuje lokalizaci."
260
261 #: openbox/openbox.c:195
262 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
263 msgstr "Nelze nastavit modifikátory lokalizace pro X server."
264
265 #: openbox/openbox.c:254
266 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
267 msgstr ""
268 "Nepodařilo se najít platný konfigurační soubor, pokračuje se s výchozím "
269 "nastavením"
270
271 #: openbox/openbox.c:270
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
275 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
276 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
277 msgstr ""
278 "Při načítání konfiguračních souborů nalezena jedna nebo více syntaktických "
279 "chyb, více informací najdete na standardním výstupu. Poslední zaznamenaná "
280 "chyba je v souboru \"%s\" na řádku %d, se zprávou: %s"
281
282 #: openbox/openbox.c:295
283 msgid "Unable to load a theme."
284 msgstr "Nepodařilo se načíst motiv."
285
286 #: openbox/openbox.c:376
287 msgid "Openbox Syntax Error"
288 msgstr "Chyba syntaxe Openboxu"
289
290 #: openbox/openbox.c:442
291 #, c-format
292 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
293 msgstr "Při restartu se nepodařilo spustit nový program \"%s\": %s"
294
295 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
296 msgid "Copyright (c)"
297 msgstr "Copyright (c)"
298
299 #: openbox/openbox.c:532
300 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
301 msgstr "Syntaxe: openbox [přepínače]\n"
302
303 #: openbox/openbox.c:533
304 msgid ""
305 "\n"
306 "Options:\n"
307 msgstr ""
308 "\n"
309 "Přepínače:\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:534
312 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
313 msgstr "  --help              Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:535
316 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
317 msgstr "  --version           Zobrazit verzi a skončit\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:536
320 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
321 msgstr "  --replace           Nahradit běžícího správce oken\n"
322
323 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
324 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
325 #. fine to leave it as FILE though.
326 #: openbox/openbox.c:540
327 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
328 msgstr "  --config-file FILE  Cesta ke konfiguračnímu souboru\n"
329
330 #: openbox/openbox.c:541
331 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
332 msgstr "  --sm-disable        Nepřipojovat se ke správci sezení\n"
333
334 #: openbox/openbox.c:542
335 msgid ""
336 "\n"
337 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
338 msgstr ""
339 "\n"
340 "Zasílání zpráv běžící instanci Openboxu:\n"
341
342 #: openbox/openbox.c:543
343 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
344 msgstr "  --reconfigure       Znovu načíst konfiguraci Openboxu\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:544
347 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
348 msgstr "  --restart           Restartovat Openbox\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:545
351 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
352 msgstr "  --exit              Ukončit Openbox\n"
353
354 #: openbox/openbox.c:546
355 msgid ""
356 "\n"
357 "Debugging options:\n"
358 msgstr ""
359 "\n"
360 "Ladicí přepínače:\n"
361
362 #: openbox/openbox.c:547
363 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
364 msgstr "  --sync              Spustit v synchronním módu\n"
365
366 #: openbox/openbox.c:548
367 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
368 msgstr ""
369
370 #: openbox/openbox.c:549
371 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
372 msgstr "  --debug             Zobrazit ladící výstup\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:550
375 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
376 msgstr "  --debug-focus       Zobrazit ladící výstup pro aktivaci oken\n"
377
378 #: openbox/openbox.c:551
379 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
380 msgstr ""
381
382 #: openbox/openbox.c:552
383 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
384 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdělit displej na falešné obrazovky xinerama\n"
385
386 #: openbox/openbox.c:553
387 #, c-format
388 msgid ""
389 "\n"
390 "Please report bugs at %s\n"
391 msgstr ""
392 "\n"
393 "Prosím, hlaste chyby anglicky na %s\n"
394
395 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
396 #, c-format
397 msgid "%s requires an argument\n"
398 msgstr "%s vyžaduje argument\n"
399
400 #: openbox/openbox.c:713
401 #, c-format
402 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
403 msgstr "Neplatný argument příkazového řádku \"%s\"\n"
404
405 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
406 #, c-format
407 msgid "A window manager is already running on screen %d"
408 msgstr "Na obrazovce %d již nějaký správce oken běží"
409
410 #: openbox/screen.c:127
411 #, c-format
412 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
413 msgstr "Nepodařilo se převzít správu oken na obrazovce %d"
414
415 #: openbox/screen.c:150
416 #, c-format
417 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
418 msgstr "Správce oken na obrazovce %d odmítá skončit"
419
420 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
421 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
422 #. second one. For example,
423 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
424 #: openbox/screen.c:421
425 #, c-format
426 msgid ""
427 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
428 "Overriding the Openbox configuration."
429 msgid_plural ""
430 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
431 "Overriding the Openbox configuration."
432 msgstr[0] ""
433 "Openbox je konfigurován pro %d plochu, ale současné sezení jich má %d. "
434 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
435 msgstr[1] ""
436 "Openbox je konfigurován pro %d plochy, ale současné sezení jich má %d. "
437 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
438 msgstr[2] ""
439 "Openbox je konfigurován pro %d ploch, ale současné sezení jich má %d. "
440 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
441
442 #: openbox/screen.c:1204
443 #, c-format
444 msgid "desktop %i"
445 msgstr "plochu %i"
446
447 #: openbox/startupnotify.c:241
448 #, c-format
449 msgid "Running %s"
450 msgstr "Spouští se %s"
451
452 #: openbox/translate.c:59
453 #, c-format
454 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
455 msgstr "Neplatný modifikátor \"%s\" v nastavení klávesnice/myši"
456
457 #: openbox/translate.c:138
458 #, c-format
459 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
460 msgstr "Neplatný kód klávesy \"%s\" v nastavení"
461
462 #: openbox/translate.c:145
463 #, c-format
464 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
465 msgstr "Neplatné jméno klávesy \"%s\" v nastavení"
466
467 #: openbox/translate.c:151
468 #, c-format
469 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
470 msgstr "Požadovaná klávesa \"%s\" na displeji neexistuje"
471
472 #: openbox/prompt.c:154
473 msgid "OK"
474 msgstr "OK"