Use ngettext for %d desktop(s).
[dana/openbox.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 17:00+0100\n"
12 "Last-Translator: tezlo <tezlo@gmx.net>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:149
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Požadována neplatná akce \"%s\". Žádná taková akce neexistuje."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:128
24 msgid "No"
25 msgstr "Ne"
26
27 #: openbox/actions/execute.c:129
28 msgid "Yes"
29 msgstr "Ano"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:133
32 msgid "Execute"
33 msgstr "Spustit"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:142
36 #, c-format
37 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
38 msgstr "Nepodařilo se převést cestu \"%s\" z utf8"
39
40 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
41 #: openbox/client.c:3465
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Zrušit"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:53
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Konec"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:56
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr "Určitě chcete ukončit Openbox?"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:57
54 msgid "Exit Openbox"
55 msgstr "Ukončit Openbox"
56
57 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
58 #. name of the action you write in rc.xml
59 #: openbox/actions/session.c:43
60 msgid ""
61 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
62 "session management support"
63 msgstr ""
64 "Akce SessionLogout není k dispozici jelikož byl Openbox zkompilován bez "
65 "podpory session manageru"
66
67 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
68 msgid "Log Out"
69 msgstr "Odhlásit"
70
71 #: openbox/actions/session.c:69
72 msgid "Are you sure you want to log out?"
73 msgstr "Určitě odhlásit?"
74
75 #: openbox/client.c:2012
76 msgid "Unnamed Window"
77 msgstr "Nepojmenované Okno"
78
79 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
80 msgid "Killing..."
81 msgstr "Ukončuji..."
82
83 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
84 msgid "Not Responding"
85 msgstr "Neodpovídá"
86
87 #: openbox/client.c:3454
88 #, c-format
89 msgid ""
90 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
91 "to exit by sending the %s signal?"
92 msgstr "Okno \"%s\" nedpovídá. Chcete jej ukončit signálem %s?"
93
94 #: openbox/client.c:3456
95 msgid "End Process"
96 msgstr "Ukončit Proces"
97
98 #: openbox/client.c:3460
99 #, c-format
100 msgid ""
101 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
102 "it from the X server?"
103 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej odpojit od X serveru?"
104
105 #: openbox/client.c:3462
106 msgid "Disconnect"
107 msgstr "Odpojit"
108
109 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
110 msgid "Go there..."
111 msgstr "Jdi tam..."
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
114 msgid "Manage desktops"
115 msgstr "Spravovat plochy"
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
118 msgid "_Add new desktop"
119 msgstr "_Přidat novou plochu"
120
121 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
122 msgid "_Remove last desktop"
123 msgstr "_Odstranit poslední plochu"
124
125 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
126 msgid "Windows"
127 msgstr "Okna"
128
129 #: openbox/client_list_menu.c:203
130 msgid "Desktops"
131 msgstr "Plochy"
132
133 #: openbox/client_menu.c:258
134 msgid "All desktops"
135 msgstr "Všechny plochy"
136
137 #: openbox/client_menu.c:370
138 msgid "_Layer"
139 msgstr "Vrs_tva"
140
141 #: openbox/client_menu.c:375
142 msgid "Always on _top"
143 msgstr "Vždy na_vrchu"
144
145 #: openbox/client_menu.c:376
146 msgid "_Normal"
147 msgstr "_Normální"
148
149 #: openbox/client_menu.c:377
150 msgid "Always on _bottom"
151 msgstr "Vždy ve_spodu"
152
153 #: openbox/client_menu.c:379
154 msgid "_Send to desktop"
155 msgstr "_Poslat na plochu"
156
157 #: openbox/client_menu.c:383
158 msgid "Client menu"
159 msgstr "Menu klienta"
160
161 #: openbox/client_menu.c:393
162 msgid "R_estore"
163 msgstr "_Obnovit"
164
165 #: openbox/client_menu.c:397
166 msgid "_Move"
167 msgstr "Přes_unout"
168
169 #: openbox/client_menu.c:399
170 msgid "Resi_ze"
171 msgstr "Veli_kost"
172
173 #: openbox/client_menu.c:401
174 msgid "Ico_nify"
175 msgstr "Mi_nimalizovat"
176
177 #: openbox/client_menu.c:405
178 msgid "Ma_ximize"
179 msgstr "Ma_ximalizovat"
180
181 #: openbox/client_menu.c:409
182 msgid "_Roll up/down"
183 msgstr "S_rolovat/Vyrolovat"
184
185 #: openbox/client_menu.c:411
186 msgid "Un/_Decorate"
187 msgstr "Oz_dobit/Odzdobit"
188
189 #: openbox/client_menu.c:415
190 msgid "_Close"
191 msgstr "_Zavřít"
192
193 #: openbox/config.c:781
194 #, c-format
195 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
196 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v konfiguračním souboru"
197
198 #: openbox/keyboard.c:157
199 msgid "Conflict with key binding in config file"
200 msgstr "Konflikt klávesových zkratek v konfiguračním souboru"
201
202 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
203 #, c-format
204 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
205 msgstr "Nepodařilo se najít platný menu soubor \"%s\""
206
207 #: openbox/menu.c:170
208 #, c-format
209 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
210 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz pro pipe-menu \"%s\": %s"
211
212 #: openbox/menu.c:184
213 #, c-format
214 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
215 msgstr "Neplatný výstup z pipe-menu \"%s\""
216
217 #: openbox/menu.c:197
218 #, c-format
219 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
220 msgstr "Pokus o přístup k menu \"%s\", ale ono neexistuje"
221
222 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
223 msgid "More..."
224 msgstr "Víc..."
225
226 #: openbox/mouse.c:373
227 #, c-format
228 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
229 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v nastavení myši"
230
231 #: openbox/mouse.c:379
232 #, c-format
233 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
234 msgstr "Neplatný kontext \"%s\" v nastavení myši"
235
236 #: openbox/openbox.c:133
237 #, c-format
238 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
239 msgstr "Nepodařilo se přejít do domácího adresáře \"%s\": %s"
240
241 #: openbox/openbox.c:152
242 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
243 msgstr "Nepodařilo se otevřít displej z proměnné prostředí DISPLAY."
244
245 #: openbox/openbox.c:183
246 msgid "Failed to initialize the obrender library."
247 msgstr "Nepodařilo se inicializovat knihovnu obrender."
248
249 #: openbox/openbox.c:194
250 msgid "X server does not support locale."
251 msgstr "X server nepodporuje lokalizaci."
252
253 #: openbox/openbox.c:196
254 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
255 msgstr "Nelze nastavit modifikátory lokalizace pro X server."
256
257 #: openbox/openbox.c:263
258 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
259 msgstr ""
260 "Nepodařilo se najít platný konfigurační soubor, pokračuji s výchozím "
261 "nastavením"
262
263 #: openbox/openbox.c:297
264 msgid "Unable to load a theme."
265 msgstr "Nepodařilo se načíst motiv."
266
267 #: openbox/openbox.c:377
268 #, c-format
269 msgid ""
270 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
271 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
272 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
273 msgstr ""
274 "Při načítání konfiguračních suborů nalezena jedna nebo více syntaktických "
275 "chyb, více informací na standartním výstupu. Poslední zaznamenaná chyba je v "
276 "souboru \"%s\" na řádku %d, se zprávou: %s"
277
278 #: openbox/openbox.c:379
279 msgid "Openbox Syntax Error"
280 msgstr "Openbox Chyba Syntaxe"
281
282 #: openbox/openbox.c:379
283 msgid "Close"
284 msgstr "Zavřít"
285
286 #: openbox/openbox.c:448
287 #, c-format
288 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
289 msgstr "Při restartu se nepodařilo spustit nový program \"%s\": %s"
290
291 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
292 msgid "Copyright (c)"
293 msgstr "Copyright (c)"
294
295 #: openbox/openbox.c:529
296 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
297 msgstr "Syntaxe: openbox [přepínače]\n"
298
299 #: openbox/openbox.c:530
300 msgid ""
301 "\n"
302 "Options:\n"
303 msgstr ""
304 "\n"
305 "Přepínače:\n"
306
307 #: openbox/openbox.c:531
308 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
309 msgstr "  --help              Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:532
312 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
313 msgstr "  --version           Zobrazit verzi a skončit\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:533
316 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
317 msgstr "  --replace           Nahradit běžící window manager\n"
318
319 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
320 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
321 #. fine to leave it as FILE though.
322 #: openbox/openbox.c:537
323 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
324 msgstr "  --config-file FILE  Cesta ke konfiguračnímu souboru\n"
325
326 #: openbox/openbox.c:538
327 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
328 msgstr "  --sm-disable        Nepřipojovat se k session manageru\n"
329
330 #: openbox/openbox.c:539
331 msgid ""
332 "\n"
333 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
334 msgstr ""
335 "\n"
336 "Zasílání zpráv běžící instanci Openbox:\n"
337
338 #: openbox/openbox.c:540
339 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
340 msgstr "  --reconfigure       Znovu načíst konfiguraci Openbox\n"
341
342 #: openbox/openbox.c:541
343 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
344 msgstr "  --restart           Restartovat Openbox\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:542
347 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
348 msgstr "  --exit              Ukončit Openbox\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:543
351 msgid ""
352 "\n"
353 "Debugging options:\n"
354 msgstr ""
355 "\n"
356 "Ladící přepínače:\n"
357
358 #: openbox/openbox.c:544
359 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
360 msgstr "  --sync              Spustit v synchronním módu\n"
361
362 #: openbox/openbox.c:545
363 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
364 msgstr "  --debug             Zobrazit ladící výstup\n"
365
366 #: openbox/openbox.c:546
367 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
368 msgstr "  --debug-focus       Zobrazit ladící výstup pro správu oken\n"
369
370 #: openbox/openbox.c:547
371 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
372 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdělit displej na falešné obrazovky xinerama\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:548
375 #, c-format
376 msgid ""
377 "\n"
378 "Please report bugs at %s\n"
379 msgstr ""
380 "\n"
381 "Prosím hlašte chyby na %s\n"
382
383 #: openbox/openbox.c:617
384 msgid "--config-file requires an argument\n"
385 msgstr "--config-file vyžaduje argument\n"
386
387 #: openbox/openbox.c:660
388 #, c-format
389 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
390 msgstr "Neplatný argument příkazové řádky \"%s\"\n"
391
392 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
393 #, c-format
394 msgid "A window manager is already running on screen %d"
395 msgstr "Na obrazovce %d již nějaký window manager běží"
396
397 #: openbox/screen.c:124
398 #, c-format
399 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
400 msgstr "Nepodařilo se získat výseč pro window manager na obrazovce %d"
401
402 #: openbox/screen.c:145
403 #, c-format
404 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
405 msgstr "Window manager na obrazovce %d ne a ne skončit"
406
407 # TODO the rest of the file has plochy for plural and plochu for singular
408 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
409 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
410 #. second one. For example,
411 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
412 #: openbox/screen.c:412
413 #, fuzzy, c-format
414 msgid ""
415 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
416 "Overriding the Openbox configuration."
417 msgid_plural ""
418 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
419 "Overriding the Openbox configuration."
420 msgstr[0] ""
421 "Openbox je nakonfigurován pro %d ploch, ale současná session má %d. "
422 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
423 msgstr[1] ""
424 "Openbox je nakonfigurován pro %d ploch, ale současná session má %d. "
425 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
426
427 #: openbox/screen.c:1180
428 #, c-format
429 msgid "desktop %i"
430 msgstr "plochu %i"
431
432 #: openbox/session.c:104
433 #, c-format
434 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
435 msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář \"%s\": %s"
436
437 #: openbox/session.c:466
438 #, c-format
439 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
440 msgstr "Nepodařilo se uložit session do \"%s\": %s"
441
442 #: openbox/session.c:605
443 #, c-format
444 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
445 msgstr "Chyba během ukládání session do \"%s\": %s"
446
447 #: openbox/session.c:842
448 msgid "Not connected to a session manager"
449 msgstr "Nepřipojen k session manageru"
450
451 #: openbox/startupnotify.c:243
452 #, c-format
453 msgid "Running %s\n"
454 msgstr "Spouštím %s\n"
455
456 #: openbox/translate.c:59
457 #, c-format
458 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
459 msgstr "Neplatný modifikátor \"%s\" v nastavení klávesnice/myši"
460
461 #: openbox/translate.c:138
462 #, c-format
463 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
464 msgstr "Neplatný kód klávesy \"%s\" v nastevení"
465
466 #: openbox/translate.c:145
467 #, c-format
468 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
469 msgstr "Neplatné jméno klávesy \"%s\" v nastavení"
470
471 #: openbox/translate.c:151
472 #, c-format
473 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
474 msgstr "Požadovaná klávesa \"%s\" na displeji neexistuje"
475
476 #: openbox/xerror.c:40
477 #, c-format
478 msgid "X Error: %s"
479 msgstr "X Chyba: %s"
480
481 #: openbox/prompt.c:200
482 msgid "OK"
483 msgstr "OK"
484
485 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
486 #~ msgstr "Nepodařilo se spustit \"%s\": %s"
487
488 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
489 #~ msgstr "Neplatné užití akce \"%s\". Akce bude ignorována."