Update line numbers in po files
[dana/openbox.git] / po / af.po
1 # Afrikaans translation of Openbox.
2 # Copyright (C) 2012 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the 3.5.0 package.
4 #
5 # Nicolaas van der Merwe <aspersieman@gmail.com>, 2012.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: 3.5.0\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2013-08-11 13:47-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-02-20 11:26+0700\n"
13 "Last-Translator: aspersieman <aspersieman@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Afrikaans\n"
15 "Language: af\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21 #: openbox/actions.c:216
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "Ongeldige aksie \"%s\" versoek. Daar is geen sodanige aksie nie."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:245
27 msgid "No"
28 msgstr "Nee"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:246
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Ja"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:250
35 msgid "Execute"
36 msgstr "Voer uit"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:259
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Versuim om die pad \"%s\" vanaf utf8 te omskep."
42
43 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3659
44 msgid "Cancel"
45 msgstr "Kanselleer"
46
47 #: openbox/actions/exit.c:70
48 msgid "Exit"
49 msgstr "Verlaat"
50
51 #: openbox/actions/exit.c:74
52 msgid "Are you sure you want to log out?"
53 msgstr "Is jy seker jy wil uit teken?"
54
55 #: openbox/actions/exit.c:75
56 msgid "Log Out"
57 msgstr "Teken Uit"
58
59 #: openbox/actions/exit.c:78
60 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
61 msgstr "Is jy seker jy wil Openbox verlaat?"
62
63 #: openbox/actions/exit.c:79
64 msgid "Exit Openbox"
65 msgstr "Verlaat Openbox"
66
67 #: openbox/client.c:2115
68 msgid "Unnamed Window"
69 msgstr "Naamlose Venster"
70
71 #: openbox/client.c:2129 openbox/client.c:2160
72 msgid "Killing..."
73 msgstr "Beëindig..."
74
75 #: openbox/client.c:2131 openbox/client.c:2162
76 msgid "Not Responding"
77 msgstr "Reageer Nie"
78
79 #: openbox/client.c:3648
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
83 "to exit by sending the %s signal?"
84 msgstr ""
85 "Die venster \"%s\" lyk nie asof dit reageer nie. Wil jy dit vorseer om te "
86 "eindig deur dit die %s sein te stuur?"
87
88 #: openbox/client.c:3650
89 msgid "End Process"
90 msgstr "Beëindig Proses"
91
92 #: openbox/client.c:3654
93 #, c-format
94 msgid ""
95 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
96 "it from the X server?"
97 msgstr ""
98 "Die venster \"%s\" lyk nie asof dit reageer nie. Wil jy dit afsluitvan die X-"
99 "bediener?"
100
101 #: openbox/client.c:3656
102 msgid "Disconnect"
103 msgstr "Sluit Af"
104
105 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
106 msgid "Go there..."
107 msgstr "Gaan daarna..."
108
109 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
110 msgid "Manage desktops"
111 msgstr "Beheer werksareas"
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
114 msgid "_Add new desktop"
115 msgstr "Voeg _nuwe werksarea by"
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
118 msgid "_Remove last desktop"
119 msgstr "_Verwyder vorige werksarea"
120
121 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
122 msgid "Windows"
123 msgstr "Vensters"
124
125 #: openbox/client_list_menu.c:214
126 msgid "Desktops"
127 msgstr "Werksareas"
128
129 #: openbox/client_menu.c:259
130 msgid "All desktops"
131 msgstr "Alle werksareas"
132
133 #: openbox/client_menu.c:371
134 msgid "_Layer"
135 msgstr "_Laag"
136
137 #: openbox/client_menu.c:376
138 msgid "Always on _top"
139 msgstr "Altyd _bo op"
140
141 #: openbox/client_menu.c:377
142 msgid "_Normal"
143 msgstr "_Normaal"
144
145 #: openbox/client_menu.c:378
146 msgid "Always on _bottom"
147 msgstr "Altyd _onder"
148
149 #: openbox/client_menu.c:380
150 msgid "_Send to desktop"
151 msgstr "_Stuur na werksarea"
152
153 #: openbox/client_menu.c:384
154 msgid "Client menu"
155 msgstr "Kliënt spyskaart"
156
157 #: openbox/client_menu.c:394
158 msgid "R_estore"
159 msgstr "_Herstel"
160
161 #: openbox/client_menu.c:398
162 msgid "_Move"
163 msgstr "_Skuif"
164
165 #: openbox/client_menu.c:400
166 msgid "Resi_ze"
167 msgstr "V_erstel Grootte"
168
169 #: openbox/client_menu.c:402
170 msgid "Ico_nify"
171 msgstr "M_inimaliseer"
172
173 #: openbox/client_menu.c:406
174 msgid "Ma_ximize"
175 msgstr "M_aksimeer"
176
177 #: openbox/client_menu.c:410
178 msgid "_Roll up/down"
179 msgstr "_Rol op/af"
180
181 #: openbox/client_menu.c:414
182 msgid "Un/_Decorate"
183 msgstr "Ve_rsier/Nie-versier"
184
185 #: openbox/client_menu.c:418
186 msgid "_Close"
187 msgstr "_Sluit"
188
189 #: openbox/config.c:556
190 #, c-format
191 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
192 msgstr "Ongeldige konteks \"%s\" in die muis binding"
193
194 #: openbox/config.c:908
195 #, c-format
196 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
197 msgstr "Ongeldige knoppie \"%s\" is gespesifiseer in die konfigurasielêer"
198
199 #: openbox/config.c:933
200 msgid ""
201 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
202 "be loaded."
203 msgstr ""
204
205 #: openbox/debug.c:57
206 #, c-format
207 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
208 msgstr ""
209
210 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
211 msgid "Close"
212 msgstr "Sluit"
213
214 #: openbox/keyboard.c:161
215 msgid "Conflict with key binding in config file"
216 msgstr "Konflik met sleutelbinding in konfigurasielêer"
217
218 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
219 #, c-format
220 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
221 msgstr "Kan nie die geldige spyskaart lêer \"%s\" vind nie"
222
223 #: openbox/menu.c:168
224 #, c-format
225 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
226 msgstr "Versuim om die bevel uit te voer vir die pyp-spyskaart \"%s\": %s"
227
228 #: openbox/menu.c:182
229 #, c-format
230 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
231 msgstr "Ongeldige uitvoer van pyp-spyskaart \"%s\""
232
233 #: openbox/menu.c:195
234 #, c-format
235 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
236 msgstr "Gepoog vir toegang tot spyskaart \"%s\", maar dit bestaan nie"
237
238 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
239 msgid "More..."
240 msgstr "Meer..."
241
242 #: openbox/mouse.c:382
243 #, c-format
244 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
245 msgstr "Ongeldige knoppie \"%s\" in die muis binding"
246
247 #: openbox/openbox.c:137
248 #, c-format
249 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
250 msgstr "Kan nie verander na die tuis gids \"%s\" nie: %s"
251
252 #: openbox/openbox.c:152
253 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
254 msgstr ""
255 "Versuim om die vertoning vanaf die DISPLAY omgewings veranderlike oop te maak"
256
257 #: openbox/openbox.c:182
258 msgid "Failed to initialize the obrender library."
259 msgstr "Versuim om die obrender biblioteek te inisialiseer"
260
261 #: openbox/openbox.c:193
262 msgid "X server does not support locale."
263 msgstr "Die X-bediener ondersteun nie die plaaslikheid nie"
264
265 #: openbox/openbox.c:195
266 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
267 msgstr "Kan nie die plaaslikheids wysigers van die X-bediener stel nie."
268
269 #: openbox/openbox.c:254
270 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
271 msgstr ""
272 "Kan nie 'n geldige konfigurasielêer, gebruik eenvoudige verstek waardes"
273
274 #: openbox/openbox.c:270
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
278 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
279 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
280 msgstr ""
281 "Een of meer XML sintaksfoute is gevind tydens die ontleding van die Openbox "
282 "konfigurasielêers. Sien stdout vir meer informasie. Die laaste fout gesien "
283 "was in die lêer \"%s\" lyn %d, met die boodskap: %s"
284
285 #: openbox/openbox.c:295
286 msgid "Unable to load a theme."
287 msgstr "Kanie 'n tema laai nie."
288
289 #: openbox/openbox.c:376
290 msgid "Openbox Syntax Error"
291 msgstr "Openbox Sintaksfout"
292
293 #: openbox/openbox.c:442
294 #, c-format
295 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
296 msgstr "Herlaai het versuim om die nuwe uitvoering \"%s\" uit te voer: %s"
297
298 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
299 msgid "Copyright (c)"
300 msgstr "Kopiereg (c)"
301
302 #: openbox/openbox.c:532
303 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
304 msgstr "Sintaks: openbox [opsies]\n"
305
306 #: openbox/openbox.c:533
307 msgid ""
308 "\n"
309 "Options:\n"
310 msgstr ""
311 "\n"
312 "Opsies:\n"
313
314 #: openbox/openbox.c:534
315 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
316 msgstr "  --help              Vertoon die help en verlaat\n"
317
318 #: openbox/openbox.c:535
319 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
320 msgstr "  --version           Vertoon die weergawe en verlaat\n"
321
322 #: openbox/openbox.c:536
323 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
324 msgstr "  --replace           Vervang die huidige lopende venster bestuurder\n"
325
326 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
327 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
328 #. fine to leave it as FILE though.
329 #: openbox/openbox.c:540
330 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
331 msgstr ""
332 "  --config-file FILE  Spesifiseer die pad na die konfigurasielêers om te "
333 "gebruik\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:541
336 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
337 msgstr ""
338 "  --sm-disable        Skakel die konneksie na die sessie bestuurder af\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:542
341 msgid ""
342 "\n"
343 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
344 msgstr ""
345 "\n"
346 "Voer die boodskappe na 'n huidige Openbox instansie:\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:543
349 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
350 msgstr "  --reconfigure       Herlaai Openbox se konfigurasie\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:544
353 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
354 msgstr "  --restart           Herbegin Openbox\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:545
357 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
358 msgstr "  --exit              Verlaat Openbox\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:546
361 msgid ""
362 "\n"
363 "Debugging options:\n"
364 msgstr ""
365 "\n"
366 "Ontfouting opsies:\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:547
369 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
370 msgstr "  --sync              Loop in gelyktydige mode\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:548
373 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
374 msgstr ""
375
376 #: openbox/openbox.c:549
377 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
378 msgstr "  --debug             Vertoon ontfouting afvoere\n"
379
380 #: openbox/openbox.c:550
381 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
382 msgstr "  --debug-focus       Vertoon ontfouting afvoer vir fokus hantering\n"
383
384 #: openbox/openbox.c:551
385 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
386 msgstr ""
387
388 #: openbox/openbox.c:552
389 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
390 msgstr ""
391 "  --debug-xinerama    Verdeel die vertoning in nagemaakte xinerama skerms\n"
392
393 #: openbox/openbox.c:553
394 #, c-format
395 msgid ""
396 "\n"
397 "Please report bugs at %s\n"
398 msgstr ""
399 "\n"
400 "Rapporteer asseblief foute aan %s\n"
401
402 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
403 #, c-format
404 msgid "%s requires an argument\n"
405 msgstr "%s benodig 'n argument\n"
406
407 #: openbox/openbox.c:713
408 #, c-format
409 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
410 msgstr "Ongeldige opdrag lyn argument \"%s\"\n"
411
412 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
413 #, c-format
414 msgid "A window manager is already running on screen %d"
415 msgstr "'n Ventster bestuurder is reeds besig om te hardloop op skerm %d"
416
417 #: openbox/screen.c:127
418 #, c-format
419 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
420 msgstr "Kon nie venster bestuurder seleksie op skerm %d verkry nie"
421
422 #: openbox/screen.c:150
423 #, c-format
424 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
425 msgstr "Die venster bestuurder op skerm %d verlaat nie"
426
427 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
428 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
429 #. second one. For example,
430 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
431 #: openbox/screen.c:421
432 #, c-format
433 msgid ""
434 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
435 "Overriding the Openbox configuration."
436 msgid_plural ""
437 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
438 "Overriding the Openbox configuration."
439 msgstr[0] ""
440 "Openbox is gekonfigureer vir %d werksarea, maar die huidige sessie het %d.  "
441 "Oorheers die Openbox konfigurasie."
442 msgstr[1] ""
443 "Openbox is gekonfigureer vir %d werksareas, maar die huidige sessie het %d.  "
444 "Oorheers die Openbox konfigurasie."
445
446 #: openbox/screen.c:1204
447 #, c-format
448 msgid "desktop %i"
449 msgstr "werksarea %i"
450
451 #: openbox/startupnotify.c:241
452 #, c-format
453 msgid "Running %s"
454 msgstr "Loop %s"
455
456 #: openbox/translate.c:59
457 #, c-format
458 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
459 msgstr "Ongeldige wysiger sleutel \"%s\" in die sleutel/muis binding"
460
461 #: openbox/translate.c:138
462 #, c-format
463 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
464 msgstr "Ongeldige sleutel kode \"%s\" in die sleutel binding"
465
466 #: openbox/translate.c:145
467 #, c-format
468 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
469 msgstr "Ongeldige sleutel naam \"%s\" in die sleutel binding"
470
471 #: openbox/translate.c:151
472 #, c-format
473 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
474 msgstr "Versoekte sleutel \"%s\" bestaan nie op die vertining nie"
475
476 #: openbox/prompt.c:154
477 msgid "OK"
478 msgstr "OK"