Initial revision
[dana/openbox.git] / nls / sv_SE / Screen.m
1 $set 6 #Screen
2
3 $ #AnotherWMRunning
4 # BScreen::BScreen: ett fel inträffade under en förfrågan till X servern.\n  \
5 en annan fönsterhanterare körs redan på skärmen %s.\n
6 $ #ManagingScreen
7 # BScreen::BScreen: hanterar skärm %d med visuell 0x%lx, färgdjup %d\n
8 $ #FontLoadFail
9 # BScreen::LoadStyle(): kunde inte ladda font '%s'\n
10 $ #DefaultFontLoadFail
11 # BScreen::LoadStyle(): kunde inte ladda standardfont.\n
12 $ #EmptyMenuFile
13 # %s: tom menyfil\n
14 $ #xterm
15 # xterm
16 $ #Restart
17 # Starta om
18 $ #Exit
19 # Avsluta
20 $ #EXECError
21 # BScreen::parseMenuFile: [exec] fel, ingen menyetikett och/eller kommando definierat\n
22 $ #EXITError
23 # BScreen::parseMenuFile: [exit] fel, ingen menyetikett definierad\n
24 $ #STYLEError
25 # BScreen::parseMenuFile: [style] fel, ingen menyetikett och/eller filnamn definierat\n
26 $ #CONFIGError
27 # BScreen::parseMenuFile: [config] fel, ingen menyetikett definierad\n
28 $ #INCLUDEError
29 # BScreen::parseMenuFile: [include] fel, inget filnamn definierat\n
30 $ #INCLUDEErrorReg
31 # BScreen::parseMenuFile: [include] fel, '%s' är inte en vanlig fil\n
32 $ #SUBMENUError
33 # BScreen::parseMenuFile: [submenu] fel, ingen menyetikett definierad\n
34 $ #RESTARTError
35 # BScreen::parseMenuFile: [restart] fel, ingen menyetikett definiera\n
36 $ #RECONFIGError
37 # BScreen::parseMenuFile: [reconfig] fel, ingen menyetikett definierad\n
38 $ #STYLESDIRError
39 # BScreen::parseMenuFile: [stylesdir/stylesmenu] fel, ingen katalog definierad\n
40 $ #STYLESDIRErrorNotDir
41 # BScreen::parseMenuFile: [stylesdir/stylesmenu] fel, '%s' är inte en katalog\n
42 $ #STYLESDIRErrorNoExist
43 # BScreen::parseMenuFile: [stylesdir/stylesmenu] fel, '%s' existerar inte\n
44 $ #WORKSPACESError
45 # BScreen::parseMenuFile: [workspaces] fel, ingen menyetikett definierad\n
46 $ #PositionLength
47 # 0: 0000 x 0: 0000
48 $ #PositionFormat
49 # X: %4d x Y: %4d
50 $ #GeometryFormat
51 # W: %4d x H: %4d
52