fix up the it.po a little. and po's have been rebuilt for fun.
[dana/obconf.git] / po / sv.po
1 # Swedish translations for obconf package.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the obconf package.
4 #  <mikachu@icculus.org>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-07-20 10:26-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-07-20 02:09+0200\n"
12 "Last-Translator:  <mikachu@icculus.org>\n"
13 "Language-Team: Swedish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 #: src/strings.c:7
20 msgid "Openbox Configuration Manager"
21 msgstr "Openbox Konfigurationshanterare"
22
23 #: src/strings.c:8
24 msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
25 msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
26
27 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:28
28 #: src/strings.c:36 src/strings.c:39 src/strings.c:43 src/strings.c:49
29 #: src/strings.c:61 src/strings.c:63 src/strings.c:70 src/strings.c:76
30 #: src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:95 src/strings.c:106
31 #: src/strings.c:109 src/strings.c:115 src/strings.c:120 src/strings.c:122
32 #: src/strings.c:125
33 msgid "    "
34 msgstr "    "
35
36 #: src/strings.c:10
37 msgid "_Install a new theme..."
38 msgstr "_Installera ett nytt tema..."
39
40 #: src/strings.c:11
41 msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
42 msgstr "Skapa ett tema_arkiv (.obt)..."
43
44 #: src/strings.c:12
45 msgid "Theme"
46 msgstr "Tema"
47
48 #: src/strings.c:13
49 msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
50 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönster</span>"
51
52 #: src/strings.c:15
53 msgid "_Windows retain a border when undecorated"
54 msgstr "_Fönster behåller en ram när de är odekorerade"
55
56 #: src/strings.c:16
57 msgid "A_nimate iconify and restore"
58 msgstr "A_nimera minimering och återställning"
59
60 #: src/strings.c:17
61 msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
62 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönstertitlar</span>"
63
64 #: src/strings.c:19
65 msgid "_Button order:"
66 msgstr "_Knappordning:"
67
68 #: src/strings.c:20
69 msgid ""
70 "N - The window's icon\n"
71 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
72 "S - The shade (roll up) button\n"
73 "L - The label (window title)\n"
74 "I - The iconify (minimize) button\n"
75 "M - The maximize button\n"
76 "C - The close button"
77 msgstr ""
78 "N - Fönstrets ikon\n"
79 "D - Knapp för alla skrivbord\n"
80 "S - Knapp för att rulla upp\n"
81 "L - Fönstertiteln\n"
82 "I - Knapp för att minimera\n"
83 "M - Knapp för att maximera\n"
84 "C - Knapp för att stänga"
85
86 #: src/strings.c:27
87 msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
88 msgstr "<span weight=\"bold\">Fonter</span>"
89
90 #: src/strings.c:29
91 msgid "_Active window title: "
92 msgstr "_Aktiv fönstertitel: "
93
94 #: src/strings.c:30
95 msgid "_Inactive window title: "
96 msgstr "_Inaktiv fönstertitel: "
97
98 #: src/strings.c:31
99 msgid "Menu _header: "
100 msgstr "Meny_rubrik: "
101
102 #: src/strings.c:32
103 msgid "_Menu Item: "
104 msgstr "_Menyalternativ: "
105
106 #: src/strings.c:33
107 msgid "_On-screen display: "
108 msgstr "_Popupfönster"
109
110 #: src/strings.c:34
111 msgid "Appearance"
112 msgstr "Utseende"
113
114 #: src/strings.c:35 src/strings.c:60
115 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
116 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterfokus</span>"
117
118 #: src/strings.c:37
119 msgid "Focus _new windows when they appear"
120 msgstr "Fokusera _nya fönster när de skapas"
121
122 #: src/strings.c:38
123 msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
124 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterplacering</span>"
125
126 #: src/strings.c:40
127 msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
128 msgstr "_Placera nya fönster under muspekaren"
129
130 #: src/strings.c:41
131 msgid "_Center new windows when they are placed"
132 msgstr "Centrera _nya fönster"
133
134 #: src/strings.c:42
135 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
136 msgstr ""
137 "<span weight=\"bold\">Förflyttning och Storleksändring av Fönster</span>"
138
139 #: src/strings.c:44
140 msgid "Update the window contents while _resizing"
141 msgstr "Uppdate_ra fönsterinnehållet under pågående storleksändring"
142
143 #: src/strings.c:45
144 msgid "_Show information dialog:"
145 msgstr "Vi_sa informationsdialog:"
146
147 #: src/strings.c:46
148 msgid "When resizing terminal windows"
149 msgstr "För terminalfönster"
150
151 #: src/strings.c:47
152 msgid "Always"
153 msgstr "Alltid"
154
155 #: src/strings.c:48
156 msgid "Never"
157 msgstr "Aldrig"
158
159 #: src/strings.c:50
160 msgid "Information _dialog's position:"
161 msgstr "Position för informations_dialog:"
162
163 #: src/strings.c:51
164 msgid "Centered on the window"
165 msgstr "Centrerat på fönstret"
166
167 #: src/strings.c:52
168 msgid "Above the window"
169 msgstr "Ovanför fönstret"
170
171 #: src/strings.c:53
172 msgid "Drag _threshold distance:"
173 msgstr "Dra_gtröskel:"
174
175 #: src/strings.c:54 src/strings.c:56 src/strings.c:58 src/strings.c:86
176 #: src/strings.c:88 src/strings.c:90 src/strings.c:92
177 msgid "px"
178 msgstr "px"
179
180 #: src/strings.c:55
181 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
182 msgstr "Motstånd mot andra _fönster:"
183
184 #: src/strings.c:57
185 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
186 msgstr "Motstånd mot s_kärmkanten"
187
188 #: src/strings.c:59
189 msgid "Windows"
190 msgstr "Fönster"
191
192 #: src/strings.c:62
193 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
194 msgstr "_Fokusera fönster när muspekaren flyttas in över dem"
195
196 #: src/strings.c:64
197 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
198 msgstr "_Ge fokus till fönstret under muspekaren vid skrivbordsändring"
199
200 #: src/strings.c:65
201 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
202 msgstr "Lägg fokus _under muspekaren när musen inte flyttas"
203
204 #: src/strings.c:66
205 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
206 msgstr "Lägg fönste_r överst när muspekaren flyttas in över dem"
207
208 #: src/strings.c:67
209 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
210 msgstr "För_dröjning innan fönster fokuseras och läggs överst"
211
212 #: src/strings.c:68 src/strings.c:75 src/strings.c:124 src/strings.c:127
213 msgid "ms"
214 msgstr "ms"
215
216 #: src/strings.c:69
217 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
218 msgstr "<span weight=\"bold\">Titelrad</span>"
219
220 #: src/strings.c:71
221 msgid "Double click on the _titlebar:"
222 msgstr "Dubbelklick på t_itelraden:"
223
224 #: src/strings.c:72
225 msgid "Maximizes the window"
226 msgstr "Maximerar fönstret"
227
228 #: src/strings.c:73
229 msgid "Shades the window"
230 msgstr "Rullar upp fönstret"
231
232 #: src/strings.c:74
233 msgid "Double click ti_me:"
234 msgstr "Dubbelkli_cktid:"
235
236 #: src/strings.c:77
237 msgid "Mouse"
238 msgstr "Mus"
239
240 #: src/strings.c:78
241 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
242 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbord</span>"
243
244 #: src/strings.c:80
245 msgid "_Number of desktops: "
246 msgstr "_Antal skrivbord: "
247
248 #: src/strings.c:81
249 msgid "_Desktop names:"
250 msgstr "_Skrivbordsnamn:"
251
252 #: src/strings.c:82
253 msgid "Desktops"
254 msgstr "Skrivbord"
255
256 #: src/strings.c:83
257 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
258 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbordsmarginaler</span>"
259
260 #: src/strings.c:85
261 msgid "_Top"
262 msgstr "_Topp"
263
264 #: src/strings.c:87
265 msgid "_Left"
266 msgstr "_Vänster"
267
268 #: src/strings.c:89
269 msgid "_Right"
270 msgstr "_Höger"
271
272 #: src/strings.c:91
273 msgid "_Bottom"
274 msgstr "_Botten"
275
276 #: src/strings.c:93
277 msgid "Margins"
278 msgstr "Marginaler"
279
280 #: src/strings.c:94
281 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
282 msgstr "<span weight=\"bold\">Position</span>"
283
284 #: src/strings.c:96
285 msgid "_Position:"
286 msgstr "_Position:"
287
288 #: src/strings.c:97
289 msgid "Top Left"
290 msgstr "Överst till vänster"
291
292 #: src/strings.c:98
293 msgid "Top"
294 msgstr "Överst"
295
296 #: src/strings.c:99
297 msgid "Top Right"
298 msgstr "Överst till höger"
299
300 #: src/strings.c:100
301 msgid "Left"
302 msgstr "Till vänster"
303
304 #: src/strings.c:101
305 msgid "Right"
306 msgstr "Till höger"
307
308 #: src/strings.c:102
309 msgid "Bottom Left"
310 msgstr "Nederst till vänster"
311
312 #: src/strings.c:103
313 msgid "Bottom"
314 msgstr "Nederst"
315
316 #: src/strings.c:104
317 msgid "Bottom Right"
318 msgstr "Nederst till höger"
319
320 #: src/strings.c:105
321 msgid "Floating"
322 msgstr "Svävande"
323
324 #: src/strings.c:107
325 msgid "_Floating position:"
326 msgstr "_Svävande position:"
327
328 #: src/strings.c:108
329 msgid "x"
330 msgstr "x"
331
332 #: src/strings.c:110
333 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
334 msgstr "Tillåt att _fönster placeras ovanför dockans område"
335
336 #: src/strings.c:111
337 msgid "_Orientation: "
338 msgstr "Or_ientering: "
339
340 #: src/strings.c:112
341 msgid "Vertical"
342 msgstr "Vertikal"
343
344 #: src/strings.c:113
345 msgid "Horizontal"
346 msgstr "Horisontell"
347
348 #: src/strings.c:114
349 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
350 msgstr "<span weight=\"bold\">Lager</span>"
351
352 #: src/strings.c:116
353 msgid "Keep dock _above other windows"
354 msgstr "Håll dock_an ovanför andra fönster"
355
356 #: src/strings.c:117
357 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
358 msgstr "_Låt dockan vara både över och under fönster"
359
360 #: src/strings.c:118
361 msgid "Keep dock _below other windows"
362 msgstr "Håll dockan under andra fönst_er"
363
364 #: src/strings.c:119
365 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
366 msgstr "<span weight=\"bold\">Döljande</span>"
367
368 #: src/strings.c:121
369 msgid "_Hide off screen"
370 msgstr "_Dölj utanför skärmen"
371
372 #: src/strings.c:123
373 msgid "_Delay before hiding:"
374 msgstr "Fördröj_ning innan döljande:"
375
376 #: src/strings.c:126
377 msgid "Delay before _showing:"
378 msgstr "Fördröjning innan _visande:"
379
380 #: src/strings.c:128
381 msgid "Dock"
382 msgstr "Docka"
383
384 #: src/strings.c:129
385 msgid "Abo_ut"
386 msgstr "_Om"
387
388 #: src/strings.c:130
389 msgid "About ObConf"
390 msgstr "Om ObConf"
391
392 #: src/strings.c:131
393 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
394 msgstr "<span weight=\"bold\" size\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
395
396 #: src/strings.c:132
397 msgid "A preferences manager for Openbox"
398 msgstr "En inställningshanterare för Openbox"
399
400 #: src/strings.c:133
401 msgid ""
402 "Copyright (c) 2003-2007\n"
403 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
404 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
405 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
406 msgstr ""
407
408 #: src/strings.c:137
409 msgid "window1"
410 msgstr ""
411
412 #: src/strings.c:138
413 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
414 msgstr "<span weight=\"bold\">Tryck på tangenten du vill använda...</span>"
415
416 #: src/main.c:66 src/main.c:68
417 msgid "Copyright (c)"
418 msgstr "Copyright (c)"
419
420 #: src/main.c:80
421 msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
422 msgstr "Syntax: obconf [alternativ] [ARKIV.obt]\n"
423
424 #: src/main.c:81
425 msgid ""
426 "\n"
427 "Options:\n"
428 msgstr ""
429 "\n"
430 "Alternativ:\n"
431
432 #: src/main.c:82
433 msgid "  --help                Display this help and exit\n"
434 msgstr "  --help                Visa den här hjälpen och avsluta\n"
435
436 #: src/main.c:83
437 msgid "  --version             Display the version and exit\n"
438 msgstr "  --version             Visa version och avsluta\n"
439
440 #: src/main.c:84
441 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
442 msgstr ""
443 "  --install ARKIV.obt   Installera det givna temaarkivet och välj det\n"
444
445 #: src/main.c:85
446 msgid ""
447 "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme "
448 "directory\n"
449 msgstr ""
450 "  --archive TEMA        Skapa ett temaarkiv från den givna temakatalogen\n"
451
452 #: src/main.c:86
453 #, c-format
454 msgid ""
455 "\n"
456 "Please report bugs at %s\n"
457 "\n"
458 msgstr ""
459 "\n"
460 "Rapportera buggar till %s\n"
461 "\n"
462
463 #: src/main.c:102
464 msgid "--install requires an argument\n"
465 msgstr "--install kräver ett argument\n"
466
467 #: src/main.c:108
468 msgid "--archive requires an argument\n"
469 msgstr "--archive kräver ett argument\n"
470
471 #: src/desktops.c:111 src/desktops.c:142 src/desktops.c:158
472 msgid "(Unnamed desktop)"
473 msgstr "(Namnlöst skrivbord)"
474
475 #: src/theme.c:104 src/theme.c:136
476 msgid "Choose an Openbox theme"
477 msgstr "Välj ett Openboxtema"
478
479 #: src/theme.c:113
480 msgid "Openbox theme archives"
481 msgstr "Openboxtema-arkiv"
482
483 #: src/archive.c:40
484 #, c-format
485 msgid "\"%s\" was installed to %s"
486 msgstr "\"%s\" installerades till %s"
487
488 #: src/archive.c:65
489 #, c-format
490 msgid "\"%s\" was successfully created"
491 msgstr "\"%s\" installerades framgångsrikt"
492
493 #: src/archive.c:101
494 #, c-format
495 msgid ""
496 "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
497 "The following errors were reported:\n"
498 "%s"
499 msgstr ""
500 "Kunde inte skapa temaarkivet \"%s\".\n"
501 "Följande fel rapporterades:\n"
502 "%s"
503
504 #: src/archive.c:106 src/archive.c:190
505 #, c-format
506 msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
507 msgstr "Kunde inte köra tarkommandot: %s"
508
509 #: src/archive.c:126
510 #, c-format
511 msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
512 msgstr "Kunde inte skapa katalog \"%s\": %s"
513
514 #: src/archive.c:148
515 #, c-format
516 msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
517 msgstr "\"%s\" verkar inte vara en giltig Openboxtema-katalog"
518
519 #: src/archive.c:158
520 #, c-format
521 msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
522 msgstr "Kunde inte flytta till katalog \"%s\": %s"
523
524 #: src/archive.c:197
525 #, c-format
526 msgid ""
527 "Unable to extract the file \"%s\".\n"
528 "Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox "
529 "theme archive.\n"
530 "The following errors were reported:\n"
531 "%s"
532 msgstr ""
533 "Kunde inte extrahera filen \"%s\".\n"
534 "Verifiera att \"%s\" är skrivbar och att filen är ett giltigt Openboxtema-"
535 "arkiv.\n"
536 "Följande fel rapporterades:\n"
537 "%s"
538
539 #: src/mouse.c:72
540 msgid "Custom actions"
541 msgstr "Användardefinierad handling"
542
543 #~ msgid ""
544 #~ "Unable to determine the theme's name from \"%s\".  File name should be "
545 #~ "ThemeName.obt."
546 #~ msgstr ""
547 #~ "Kunde inte avgöra temats namn från \"%s\". Filnamnet borde vara TemaNamn."
548 #~ "obt."