libobrender ABI changed since 3.5.2, bump .so version correctly
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 # Jakub Łojewski <lojewski@ovi.com>, 2010.
8 # Jakub Błażejczyk <kuboslawik@gmail.com>, 2013.
9 #
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
14 "POT-Creation-Date: 2014-11-05 16:51+0100\n"
15 "PO-Revision-Date: 2013-10-06 15:08+0200\n"
16 "Last-Translator: Jakub Błażejczyk\n"
17 "Language-Team: polski <kuboslawik@gmail.com>\n"
18 "Language: pl\n"
19 "MIME-Version: 1.0\n"
20 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
23 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
24
25 #: openbox/actions.c:234
26 #, c-format
27 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
28 msgstr "Wywołana akcja \"%s\" nie istnieje."
29
30 #: openbox/actions/execute.c:245
31 msgid "No"
32 msgstr "Nie"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:246
35 msgid "Yes"
36 msgstr "Tak"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:250
39 msgid "Execute"
40 msgstr "Wykonaj"
41
42 #: openbox/actions/execute.c:259
43 #, c-format
44 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
45 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
46
47 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3665
48 msgid "Cancel"
49 msgstr "Anuluj"
50
51 #: openbox/actions/exit.c:70
52 msgid "Exit"
53 msgstr "Wyjście"
54
55 #: openbox/actions/exit.c:74
56 msgid "Are you sure you want to log out?"
57 msgstr "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
58
59 #: openbox/actions/exit.c:75
60 msgid "Log Out"
61 msgstr "Wyloguj"
62
63 #: openbox/actions/exit.c:78
64 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
65 msgstr "Czy na pewno chcesz opuścić Openboksa?"
66
67 #: openbox/actions/exit.c:79
68 msgid "Exit Openbox"
69 msgstr "Opuść Openbox"
70
71 #: openbox/client.c:2115
72 msgid "Unnamed Window"
73 msgstr "Okno bez nazwy"
74
75 #: openbox/client.c:2129 openbox/client.c:2160
76 msgid "Killing..."
77 msgstr "Kończenie..."
78
79 #: openbox/client.c:2131 openbox/client.c:2162
80 msgid "Not Responding"
81 msgstr "Nie odpowiada"
82
83 #: openbox/client.c:3654
84 #, c-format
85 msgid ""
86 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
87 "to exit by sending the %s signal?"
88 msgstr ""
89 "Okno \"%s\" nie odpowiada. Czy wymusić zakończenie poprzez wysłanie sygnału "
90 "%s?"
91
92 #: openbox/client.c:3656
93 msgid "End Process"
94 msgstr "Zakończ proces"
95
96 #: openbox/client.c:3660
97 #, c-format
98 msgid ""
99 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
100 "it from the X server?"
101 msgstr "Okno \"%s\" nie odpowiada. Odłączyć je od serwera X?"
102
103 #: openbox/client.c:3662
104 msgid "Disconnect"
105 msgstr "Odłącz"
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
108 msgid "Go there..."
109 msgstr "Przejdź..."
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
112 msgid "Manage desktops"
113 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
116 msgid "_Add new desktop"
117 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
120 msgid "_Remove last desktop"
121 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
124 msgid "Windows"
125 msgstr "Okna"
126
127 #: openbox/client_list_menu.c:214
128 msgid "Desktops"
129 msgstr "Pulpity"
130
131 #: openbox/client_menu.c:259
132 msgid "All desktops"
133 msgstr "Wszystkie pulpity"
134
135 #: openbox/client_menu.c:371
136 msgid "_Layer"
137 msgstr "_Warstwa"
138
139 #: openbox/client_menu.c:376
140 msgid "Always on _top"
141 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
142
143 #: openbox/client_menu.c:377
144 msgid "_Normal"
145 msgstr "_Normalnie"
146
147 #: openbox/client_menu.c:378
148 msgid "Always on _bottom"
149 msgstr "Zawsze pod _spodem"
150
151 #: openbox/client_menu.c:380
152 msgid "_Send to desktop"
153 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
154
155 #: openbox/client_menu.c:384
156 msgid "Client menu"
157 msgstr "Menu klienta"
158
159 #: openbox/client_menu.c:394
160 msgid "R_estore"
161 msgstr "P_rzywróć"
162
163 #: openbox/client_menu.c:398
164 msgid "_Move"
165 msgstr "_Przesuń"
166
167 #: openbox/client_menu.c:400
168 msgid "Resi_ze"
169 msgstr "Zmień _rozmiar"
170
171 #: openbox/client_menu.c:402
172 msgid "Ico_nify"
173 msgstr "Zmi_nimalizuj"
174
175 #: openbox/client_menu.c:406
176 msgid "Ma_ximize"
177 msgstr "Zma_ksymalizuj"
178
179 #: openbox/client_menu.c:410
180 msgid "_Roll up/down"
181 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
182
183 #: openbox/client_menu.c:414
184 msgid "Un/_Decorate"
185 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
186
187 #: openbox/client_menu.c:418
188 msgid "_Close"
189 msgstr "Z_amknij"
190
191 #: openbox/config.c:563
192 #, c-format
193 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
194 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
195
196 #: openbox/config.c:931
197 #, c-format
198 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
199 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
200
201 #: openbox/config.c:956
202 msgid ""
203 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
204 "be loaded."
205 msgstr ""
206
207 #: openbox/debug.c:57
208 #, c-format
209 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
210 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
211
212 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
213 msgid "Close"
214 msgstr "Zamknij"
215
216 #: openbox/keyboard.c:161
217 msgid "Conflict with key binding in config file"
218 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
219
220 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
221 #, c-format
222 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
223 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
224
225 #: openbox/menu.c:168
226 #, c-format
227 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
228 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
229
230 #: openbox/menu.c:182
231 #, c-format
232 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
233 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
234
235 #: openbox/menu.c:195
236 #, c-format
237 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
238 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
239
240 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
241 msgid "More..."
242 msgstr "Więcej..."
243
244 #: openbox/mouse.c:382
245 #, c-format
246 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
247 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
248
249 #: openbox/openbox.c:137
250 #, c-format
251 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
252 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
253
254 #: openbox/openbox.c:152
255 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
256 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
257
258 #: openbox/openbox.c:182
259 msgid "Failed to initialize the obrender library."
260 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
261
262 #: openbox/openbox.c:193
263 msgid "X server does not support locale."
264 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
265
266 #: openbox/openbox.c:195
267 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
268 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
269
270 #: openbox/openbox.c:254
271 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
272 msgstr ""
273 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
274 "domyślnychwartości"
275
276 #: openbox/openbox.c:270
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
280 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
281 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
282 msgstr ""
283 "Jeden lub więcej błędów składniowych XML zostało znalezionych podczas "
284 "sprawdzania plików konfiguracyjnych. Zobacz stdout aby uzyskać więcej "
285 "informacji. Ostatnio błąd znaleziono w pliku \"%s\" linia %d, z wiadomością: "
286 "%s"
287
288 #: openbox/openbox.c:295
289 msgid "Unable to load a theme."
290 msgstr "Nie można wczytać motywu."
291
292 #: openbox/openbox.c:376
293 msgid "Openbox Syntax Error"
294 msgstr "Błąd składniowy Openboksa"
295
296 #: openbox/openbox.c:442
297 #, c-format
298 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
299 msgstr ""
300 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
301 "uruchomienianie powiodło się: %s"
302
303 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
304 msgid "Copyright (c)"
305 msgstr "Copyright (c)"
306
307 #: openbox/openbox.c:532
308 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
309 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:533
312 msgid ""
313 "\n"
314 "Options:\n"
315 msgstr ""
316 "\n"
317 "Opcje:\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:534
320 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
321 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
322
323 #: openbox/openbox.c:535
324 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
325 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
326
327 #: openbox/openbox.c:536
328 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
329 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
330
331 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
332 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
333 #. fine to leave it as FILE though.
334 #: openbox/openbox.c:540
335 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
336 msgstr "  --config-file FILE  Podaj ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
337
338 #: openbox/openbox.c:541
339 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
340 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
341
342 #: openbox/openbox.c:542
343 msgid ""
344 "\n"
345 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
346 msgstr ""
347 "\n"
348 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:543
351 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
352 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
353
354 #: openbox/openbox.c:544
355 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
356 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
357
358 #: openbox/openbox.c:545
359 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
360 msgstr "  --exit              Opuść Openbox\n"
361
362 #: openbox/openbox.c:546
363 msgid ""
364 "\n"
365 "Debugging options:\n"
366 msgstr ""
367 "\n"
368 "Opcje debugowania:\n"
369
370 #: openbox/openbox.c:547
371 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
372 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:548
375 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
376 msgstr ""
377
378 #: openbox/openbox.c:549
379 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
380 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
381
382 #: openbox/openbox.c:550
383 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
384 msgstr ""
385 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
386
387 #: openbox/openbox.c:551
388 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
389 msgstr ""
390
391 #: openbox/openbox.c:552
392 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
393 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
394
395 #: openbox/openbox.c:553
396 #, c-format
397 msgid ""
398 "\n"
399 "Please report bugs at %s\n"
400 msgstr ""
401 "\n"
402 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
403
404 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
405 #, c-format
406 msgid "%s requires an argument\n"
407 msgstr ""
408
409 #: openbox/openbox.c:713
410 #, c-format
411 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
412 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
413
414 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
415 #, c-format
416 msgid "A window manager is already running on screen %d"
417 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
418
419 #: openbox/screen.c:127
420 #, c-format
421 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
422 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
423
424 #: openbox/screen.c:150
425 #, c-format
426 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
427 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
428
429 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
430 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
431 #. second one. For example,
432 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
433 #: openbox/screen.c:421
434 #, c-format
435 msgid ""
436 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
437 "Overriding the Openbox configuration."
438 msgid_plural ""
439 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
440 "Overriding the Openbox configuration."
441 msgstr[0] ""
442 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitu, ale bieżąca sesja ma %d. "
443 "Nadpisywanie konfiguracji Openboksa."
444 msgstr[1] ""
445 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitu, ale bieżąca sesja ma %d. "
446 "Nadpisywanie konfiguracji Openboksa."
447 msgstr[2] ""
448 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitu, ale bieżąca sesja ma %d. "
449 "Nadpisywanie konfiguracji Openboksa."
450
451 #: openbox/screen.c:1204
452 #, c-format
453 msgid "desktop %i"
454 msgstr "pulpit %i"
455
456 #: openbox/startupnotify.c:241
457 #, c-format
458 msgid "Running %s"
459 msgstr "Uruchamianie %s"
460
461 #: openbox/translate.c:59
462 #, c-format
463 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
464 msgstr ""
465 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
466
467 #: openbox/translate.c:138
468 #, c-format
469 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
470 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
471
472 #: openbox/translate.c:145
473 #, c-format
474 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
475 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
476
477 #: openbox/translate.c:151
478 #, c-format
479 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
480 msgstr "Żądany klawisz \"%s\" nie istnieje na ekranie"
481
482 #: openbox/prompt.c:154
483 msgid "OK"
484 msgstr "OK"
485
486 #~ msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
487 #~ msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
488
489 #~ msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
490 #~ msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
491
492 #~ msgid "Not connected to a session manager"
493 #~ msgstr "Nie podłączono do menedżera sesji"
494
495 #~ msgid "X Error: %s"
496 #~ msgstr "Błąd X: %s"
497
498 #~ msgid ""
499 #~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
500 #~ "session management support"
501 #~ msgstr ""
502 #~ "SessionLogout jest niedostępne, ponieważ Openbox został stworzony bez "
503 #~ "wsparcia dla zarządzania sesją"
504
505 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
506 #~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"