update the po files as they appear in 3.4.6 with the new strings
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-02-02 11:51-0500\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions.c:151
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
23 msgstr ""
24
25 #: openbox/actions/execute.c:92
26 #, c-format
27 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
28 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki '%s' z UTF-8"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
31 #, c-format
32 msgid "Failed to execute '%s': %s"
33 msgstr "Wykonanie '%s' nie powiodło się: %s"
34
35 #: openbox/client.c:1988 openbox/client.c:2020
36 msgid "Killing..."
37 msgstr ""
38
39 #: openbox/client.c:1990 openbox/client.c:2022
40 msgid "Not Responding"
41 msgstr ""
42
43 #: openbox/client_list_combined_menu.c:91 openbox/client_list_menu.c:94
44 msgid "Go there..."
45 msgstr "Przejdź..."
46
47 #: openbox/client_list_combined_menu.c:97
48 msgid "Manage desktops"
49 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
50
51 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
52 msgid "_Add new desktop"
53 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
54
55 #: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:158
56 msgid "_Remove last desktop"
57 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
58
59 #: openbox/client_list_combined_menu.c:151
60 msgid "Windows"
61 msgstr "Okna"
62
63 #: openbox/client_list_menu.c:204
64 msgid "Desktops"
65 msgstr "Pulpity"
66
67 #: openbox/client_menu.c:257
68 msgid "All desktops"
69 msgstr "Wszystkie pulpity"
70
71 #: openbox/client_menu.c:361
72 msgid "_Layer"
73 msgstr "_Warstwa"
74
75 #: openbox/client_menu.c:366
76 msgid "Always on _top"
77 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
78
79 #: openbox/client_menu.c:367
80 msgid "_Normal"
81 msgstr "_Normalnie"
82
83 #: openbox/client_menu.c:368
84 msgid "Always on _bottom"
85 msgstr "Zawsze pod _spodem"
86
87 #: openbox/client_menu.c:371
88 msgid "_Send to desktop"
89 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
90
91 #: openbox/client_menu.c:375
92 msgid "Client menu"
93 msgstr "Menu klienta"
94
95 #: openbox/client_menu.c:385
96 msgid "R_estore"
97 msgstr "P_rzywróć"
98
99 #: openbox/client_menu.c:393
100 msgid "_Move"
101 msgstr "_Przesuń"
102
103 #: openbox/client_menu.c:395
104 msgid "Resi_ze"
105 msgstr "Zmień _rozmiar"
106
107 #: openbox/client_menu.c:397
108 msgid "Ico_nify"
109 msgstr "Zmi_nimalizuj"
110
111 #: openbox/client_menu.c:405
112 msgid "Ma_ximize"
113 msgstr "Zma_ksymalizuj"
114
115 #: openbox/client_menu.c:413
116 msgid "_Roll up/down"
117 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
118
119 #: openbox/client_menu.c:415
120 msgid "Un/_Decorate"
121 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
122
123 #: openbox/client_menu.c:419
124 msgid "_Close"
125 msgstr "Z_amknij"
126
127 #: openbox/config.c:750
128 #, c-format
129 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
130 msgstr "Nieprawidłowy klawisz '%s' określony w pliku konfiguracyjnym"
131
132 #: openbox/keyboard.c:157
133 msgid "Conflict with key binding in config file"
134 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
135
136 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
137 #, c-format
138 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
139 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu '%s'"
140
141 #: openbox/menu.c:171
142 #, c-format
143 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
144 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu '%s' nie powiodło się: %s"
145
146 #: openbox/menu.c:185
147 #, c-format
148 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
149 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu '%s'"
150
151 #: openbox/menu.c:198
152 #, c-format
153 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
154 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu '%s', ale ono nie istnieje"
155
156 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
157 msgid "More..."
158 msgstr "Więcej..."
159
160 #: openbox/mouse.c:363
161 #, c-format
162 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
163 msgstr "Nieprawidłowy klawisz '%s' w skrócie myszy"
164
165 #: openbox/mouse.c:369
166 #, c-format
167 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
168 msgstr "Nieprawidłowy kontekst '%s' w skrócie myszy"
169
170 #: openbox/openbox.c:132
171 #, c-format
172 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
173 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego '%s': %s"
174
175 #: openbox/openbox.c:152
176 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
177 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
178
179 #: openbox/openbox.c:183
180 msgid "Failed to initialize the obrender library."
181 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
182
183 #: openbox/openbox.c:189
184 msgid "X server does not support locale."
185 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
186
187 #: openbox/openbox.c:191
188 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
189 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
190
191 #: openbox/openbox.c:255
192 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
193 msgstr ""
194 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
195 "domyślnychwartości"
196
197 #: openbox/openbox.c:289
198 msgid "Unable to load a theme."
199 msgstr "Nie można wczytać motywu."
200
201 #: openbox/openbox.c:416
202 #, c-format
203 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
204 msgstr ""
205 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego '%s' podczas ponownego uruchomienianie "
206 "powiodło się: %s"
207
208 #: openbox/openbox.c:486 openbox/openbox.c:488
209 msgid "Copyright (c)"
210 msgstr "Copyright (c)"
211
212 #: openbox/openbox.c:497
213 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
214 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
215
216 #: openbox/openbox.c:498
217 msgid ""
218 "\n"
219 "Options:\n"
220 msgstr ""
221 "\n"
222 "Opcje:\n"
223
224 #: openbox/openbox.c:499
225 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
226 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
227
228 #: openbox/openbox.c:500
229 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
230 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
231
232 #: openbox/openbox.c:501
233 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
234 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
235
236 #: openbox/openbox.c:502
237 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
238 msgstr ""
239
240 #: openbox/openbox.c:503
241 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
242 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
243
244 #: openbox/openbox.c:504
245 msgid ""
246 "\n"
247 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
248 msgstr ""
249 "\n"
250 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:505
253 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
254 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:506
257 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
258 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
259
260 #: openbox/openbox.c:507
261 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
262 msgstr ""
263
264 #: openbox/openbox.c:508
265 msgid ""
266 "\n"
267 "Debugging options:\n"
268 msgstr ""
269 "\n"
270 "Opcje debugowania:\n"
271
272 #: openbox/openbox.c:509
273 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
274 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
275
276 #: openbox/openbox.c:510
277 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
278 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
279
280 #: openbox/openbox.c:511
281 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
282 msgstr ""
283 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
284
285 #: openbox/openbox.c:512
286 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
287 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
288
289 #: openbox/openbox.c:513
290 #, c-format
291 msgid ""
292 "\n"
293 "Please report bugs at %s\n"
294 msgstr ""
295 "\n"
296 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
297
298 #: openbox/openbox.c:583
299 msgid "--config-file requires an argument\n"
300 msgstr ""
301
302 #: openbox/openbox.c:626
303 #, c-format
304 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
305 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń '%s'\n"
306
307 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
308 #, c-format
309 msgid "A window manager is already running on screen %d"
310 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
311
312 #: openbox/screen.c:124
313 #, c-format
314 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
315 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
316
317 #: openbox/screen.c:145
318 #, c-format
319 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
320 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
321
322 #: openbox/screen.c:408
323 #, c-format
324 msgid ""
325 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
326 "Overriding the Openbox configuration."
327 msgstr ""
328
329 #: openbox/screen.c:1169
330 #, c-format
331 msgid "desktop %i"
332 msgstr "pulpit %i"
333
334 #: openbox/session.c:103
335 #, c-format
336 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
337 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s': %s"
338
339 #: openbox/session.c:451
340 #, c-format
341 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
342 msgstr "Nie można zapisać sesji do '%s': %s"
343
344 #: openbox/session.c:583
345 #, c-format
346 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
347 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do '%s': %s"
348
349 #: openbox/startupnotify.c:243
350 #, c-format
351 msgid "Running %s\n"
352 msgstr "Uruchamianie %s\n"
353
354 #: openbox/translate.c:59
355 #, c-format
356 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
357 msgstr ""
358 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora '%s' w skrócie klawiszowym lub myszy"
359
360 #: openbox/translate.c:138
361 #, c-format
362 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
363 msgstr "Nieprawidłowy kod '%s' w skrócie klawiszowym"
364
365 #: openbox/translate.c:145
366 #, c-format
367 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
368 msgstr "Nieprawidłowa nazwa '%s' w skrócie klawiszowym"
369
370 #: openbox/translate.c:151
371 #, c-format
372 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
373 msgstr "Żądany klawisz '%s' nie istnieje na ekranie"
374
375 #: openbox/xerror.c:40
376 #, c-format
377 msgid "X Error: %s"
378 msgstr "Błąd X: %s"