moved menu from a rc file option to a command line option
[mikachu/openbox.git] / nls / sv_SE / main.m
1 $set 14 #main
2
3 $ #RCRequiresArg
4 # fel: '-rc' kräver ett argument\n
5 $ #MENURequiresArg
6 # fel: '-menu' kräver ett argument\n
7 $ #DISPLAYRequiresArg
8 # fel: '-display' kräver ett argument\n
9 $ #WarnDisplaySet
10 # varning: kunde inte sätta variabeln 'DISPLAY'\n
11 $ #Usage
12 # Openbox %s: (c) 2002 - 2002 Ben Jansens\n\
13   \t\t\t  2001 - 2002 Sean 'Shaleh' Perry\n\
14   \t\t\t  1997 - 2000 Brad Hughes\n\n\
15   -display <string>\t\tanvänd skärmanslutning.\n\
16   -rc <string>\t\t\tanvänd alternativ resursfil.\n\
17   -menu <string>\t\t\tanvänd alternativ menu.\n\
18   -version\t\t\tvisa version och avsluta.\n\
19   -help\t\t\t\tvisa denna hjälptext och avsluta.\n\n
20 $ #CompileOptions
21 # Kompilerad med:\n\
22   Avlusning\t\t\t%s\n\
23   Interlacing:\t\t\t%s\n\
24   Form:\t\t\t\t%s\n\
25   Slit:\t\t\t\t%s\n\
26   8bpp ordnad dithering:\t%s\n\
27   Event Clobbering:\t\t%s\n\n