moved menu from a rc file option to a command line option
[mikachu/openbox.git] / nls / sl_SI / main.m
1 $set 14 #main
2
3 $ #RCRequiresArg
4 # napaka: '-rc' zahteva argument\n
5 $ #MENURequiresArg
6 # napaka: '-menu' zahteva argument\n
7 $ #DISPLAYRequiresArg
8 # napaka: '-display' zahteva argument\n
9 $ #WarnDisplaySet
10 # opozorilo: spremenljivke okolja 'DISPLAY' ni moè nastaviti\n
11 $ #Usage
12 # Openbox %s: (c) 2002 - 2002 Ben Jansens\n\
13   \t\t\t  2001 - 2002 Sean 'Shaleh' Perry\n\
14   \t\t\t  1997 - 2000 Brad Hughes\n\n\
15   -display <string>\t\tuporabi prikazovalnik.\n\
16   -rc <string>\t\t\tuporabi nadomestno datoteko z viri.\n\
17   -menu <string>\t\t\tuse alternate menu file.\n\
18   -version\t\t\tprika¾i oznako razlièice in konèaj.\n\
19   -help\t\t\t\prika¾i ta navodila in konèaj.\n\n
20 $ #CompileOptions
21 # Izbire pri prevajanju:\n\
22   Razhro¹èevanje\t\t\t%s\n\
23   Prepletanje:\t\t\t%s\n\
24   Oblika:\t\t\t%s\n\
25   Re¾a:\t\t\t\t%s\n\
26   Osembitno stresanje barv:\t%s\n\
27   Event Clobbering:\t\t%s\n\n