Initial revision
[mikachu/openbox.git] / nls / nl_NL / main.m
1 $set 14 #main
2
3 $ #RCRequiresArg
4 # fout: '-rc' heeft een argument nodig (bestandsnaam)\n
5 $ #DISPLAYRequiresArg
6 # fout: '-display' heeft een argument nodig (displaynaam)\n
7 $ #WarnDisplaySet
8 # waarschuwing: kan omgevingsvariabele 'DISPLAY' niet instellen\n
9 $ #Usage
10 # Openbox %s: (c) 2002 - 2002 Ben Jansens\n\
11   \t\t\t  2001 - 2002 Sean 'Shaleh' Perry\n\
12   \t\t\t  1997 - 2000 Brad Hughes\n\n\
13   -display <displaynaam>   gebruik aangegeven display.\n\
14   -rc <bestandsnaam>       gebruik alternatief resource bestand.\n\
15   -version                 toon versie en stop.\n\
16   -help                    toon deze hulp tekst en stop.\n\n
17 $ #CompileOptions
18 # Gecompileerd met instellingen:\n\
19   Debugging:               %s\n\
20   Interlacing:             %s\n\
21   Shape:                   %s\n\
22   Slit:                    %s\n\
23   8bpp Ordered Dithering:  %s\n\
24   Event Clobbering:        %s\n\n