Remove some unneeded stdlib.h includes
[dana/openbox.git] / po / sr.po
1 # Serbian translations for Openbox package
2 # Copyright (C) 2008 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Jay A. Fleming <tito.nehru.naser@gmail.com>, 2008.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2008-11-11 14:52+0100\n"
13 "Last-Translator: Jay A. Fleming <tito.nehru.naser@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: None\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
19 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20
21 #: openbox/actions.c:149
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "Захтевана је непостојећа акција „%s“."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:128
27 msgid "No"
28 msgstr "Не"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:129
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Да"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:133
35 msgid "Execute"
36 msgstr "Изврши"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:142
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Претварање путање „%s“ из УТФ-8 није успело"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
44 #: openbox/client.c:3465
45 msgid "Cancel"
46 msgstr "Поништи"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:53
49 msgid "Exit"
50 msgstr "Излаз"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:56
53 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
54 msgstr "Заиста желите да изађете из Опенбокса?"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:57
57 msgid "Exit Openbox"
58 msgstr "Излаз из Опенбокса"
59
60 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
61 #. name of the action you write in rc.xml
62 #: openbox/actions/session.c:43
63 msgid ""
64 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
65 "session management support"
66 msgstr ""
67 "Акција „SessionLogout“ није доступна јер је Опенбокс преведен без подршке за "
68 "управљање сесијама"
69
70 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
71 msgid "Log Out"
72 msgstr "Одјављивање"
73
74 #: openbox/actions/session.c:69
75 msgid "Are you sure you want to log out?"
76 msgstr "Заиста желите да се одјавите?"
77
78 #: openbox/client.c:2012
79 msgid "Unnamed Window"
80 msgstr "Безимени прозор"
81
82 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
83 msgid "Killing..."
84 msgstr "Убијање..."
85
86 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
87 msgid "Not Responding"
88 msgstr "Програм се не одазива"
89
90 #: openbox/client.c:3454
91 #, c-format
92 msgid ""
93 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
94 "to exit by sending the %s signal?"
95 msgstr ""
96 "Изгледа да се прозор „%s“ не одазива. Желите ли да га приморате на излаз "
97 "слањем сигнала %s?"
98
99 #: openbox/client.c:3456
100 msgid "End Process"
101 msgstr "Завршетак процеса"
102
103 #: openbox/client.c:3460
104 #, c-format
105 msgid ""
106 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
107 "it from the X server?"
108 msgstr ""
109 "Изгледа да се прозор „%s“ не одазива. Желите ли да га одспојите од графичког "
110 "сервера?"
111
112 #: openbox/client.c:3462
113 msgid "Disconnect"
114 msgstr "Прекид везе"
115
116 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
117 msgid "Go there..."
118 msgstr "Иди овде..."
119
120 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
121 msgid "Manage desktops"
122 msgstr "Управљање радним површинама"
123
124 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
125 msgid "_Add new desktop"
126 msgstr "Додајте нову радну површину"
127
128 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
129 msgid "_Remove last desktop"
130 msgstr "Уклоните последњу радну површину"
131
132 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
133 msgid "Windows"
134 msgstr "Прозори"
135
136 #: openbox/client_list_menu.c:203
137 msgid "Desktops"
138 msgstr "Радне површине"
139
140 #: openbox/client_menu.c:258
141 msgid "All desktops"
142 msgstr "Све радне површине"
143
144 #: openbox/client_menu.c:370
145 msgid "_Layer"
146 msgstr "Слој"
147
148 #: openbox/client_menu.c:375
149 msgid "Always on _top"
150 msgstr "Увек изнад осталих"
151
152 #: openbox/client_menu.c:376
153 msgid "_Normal"
154 msgstr "_Номално"
155
156 #: openbox/client_menu.c:377
157 msgid "Always on _bottom"
158 msgstr "Увек на дну"
159
160 #: openbox/client_menu.c:379
161 msgid "_Send to desktop"
162 msgstr "Премести на радну површину"
163
164 #: openbox/client_menu.c:383
165 msgid "Client menu"
166 msgstr "Кориснички мени"
167
168 #: openbox/client_menu.c:393
169 msgid "R_estore"
170 msgstr "Врати"
171
172 #: openbox/client_menu.c:397
173 msgid "_Move"
174 msgstr "Помери"
175
176 #: openbox/client_menu.c:399
177 msgid "Resi_ze"
178 msgstr "Промени величину"
179
180 #: openbox/client_menu.c:401
181 msgid "Ico_nify"
182 msgstr "Умањи"
183
184 #: openbox/client_menu.c:405
185 msgid "Ma_ximize"
186 msgstr "Увећај"
187
188 #: openbox/client_menu.c:409
189 msgid "_Roll up/down"
190 msgstr "Замотај/Одмотај прозор"
191
192 #: openbox/client_menu.c:411
193 msgid "Un/_Decorate"
194 msgstr "Не/Украси"
195
196 #: openbox/client_menu.c:415
197 msgid "_Close"
198 msgstr "Затвори"
199
200 #: openbox/config.c:781
201 #, c-format
202 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
203 msgstr "Погрешно дугме „%s“ наведено у датотеци за подешавање"
204
205 #: openbox/keyboard.c:157
206 msgid "Conflict with key binding in config file"
207 msgstr "Сукоб у комбинацији тастера у датотеци за подешавање"
208
209 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
210 #, c-format
211 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
212 msgstr "Датотека за подешавање менија („%s“) није пронађена"
213
214 #: openbox/menu.c:170
215 #, c-format
216 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
217 msgstr "Није се могла извршити команда за цевни-мени „%s“: %s"
218
219 #: openbox/menu.c:184
220 #, c-format
221 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
222 msgstr "Погрешан излаз из цевног-менија „%s“"
223
224 #: openbox/menu.c:197
225 #, c-format
226 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
227 msgstr "Покушај приступа менију „%s“ није успео јер он не постоји"
228
229 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
230 msgid "More..."
231 msgstr "Више..."
232
233 #: openbox/mouse.c:373
234 #, c-format
235 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
236 msgstr "Погрешан тастер „%s“ у спајању миша"
237
238 #: openbox/mouse.c:379
239 #, c-format
240 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
241 msgstr "Погрешан садржај „%s“ у спајању миша"
242
243 #: openbox/openbox.c:133
244 #, c-format
245 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
246 msgstr "Не могу се преместити у Личну фасциклу „%s“:%s"
247
248 #: openbox/openbox.c:152
249 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
250 msgstr "Није успео приступ екрану из променљиве окружења „DISPLAY“"
251
252 #: openbox/openbox.c:183
253 msgid "Failed to initialize the obrender library."
254 msgstr "Није успела иницијализација „obrender“ библиотеке."
255
256 #: openbox/openbox.c:194
257 msgid "X server does not support locale."
258 msgstr "Графички сервер не подржава локалитет."
259
260 #: openbox/openbox.c:196
261 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
262 msgstr "Не може се поставити измењивач локалитета за графички сервер"
263
264 #: openbox/openbox.c:263
265 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
266 msgstr ""
267 "Не могу наћи исправне датотеке подешавања. Користиће се само основна "
268 "подешавања."
269
270 #: openbox/openbox.c:297
271 msgid "Unable to load a theme."
272 msgstr "Не могу учитати тему."
273
274 #: openbox/openbox.c:377
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
278 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
279 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
280 msgstr ""
281 "Код обраде датотека за подешавање Опенбокса пронађено је једна или више "
282 "синтаксних грешака (XML).  Последња је била у датотеци „%s“, у линији %d, са "
283 "поруком: %s"
284
285 #: openbox/openbox.c:379
286 msgid "Openbox Syntax Error"
287 msgstr "Синтаксна грешка у Опенбоксу"
288
289 #: openbox/openbox.c:379
290 msgid "Close"
291 msgstr "Затвори"
292
293 #: openbox/openbox.c:448
294 #, c-format
295 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
296 msgstr "Поновно покретање није могло извршити нови програм „%s“: %s"
297
298 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
299 msgid "Copyright (c)"
300 msgstr "Ауторска права (c)"
301
302 #: openbox/openbox.c:529
303 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
304 msgstr "Синтакса: openbox [опције]\n"
305
306 #: openbox/openbox.c:530
307 msgid ""
308 "\n"
309 "Options:\n"
310 msgstr ""
311 "\n"
312 "Опције:\n"
313
314 #: openbox/openbox.c:531
315 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
316 msgstr "  --help              Прикажи ову помоћ и изађи\n"
317
318 #: openbox/openbox.c:532
319 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
320 msgstr "  --version           Прикажи верзију и изађи\n"
321
322 #: openbox/openbox.c:533
323 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
324 msgstr "  --replace           Замени тренутно покренут управник прозора\n"
325
326 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
327 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
328 #. fine to leave it as FILE though.
329 #: openbox/openbox.c:537
330 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
331 msgstr ""
332 "  --config-file FILE  Наведите путању до датотеке са подешавањима која ће се "
333 "користити\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:538
336 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
337 msgstr "  --sm-disable        Онемогући везу са управљачем сесија\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:539
340 msgid ""
341 "\n"
342 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
343 msgstr ""
344 "\n"
345 "Прослеђујем поруке покренутом примерку Опенбокса:\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:540
348 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
349 msgstr "  --reconfigure       Поново учитај подешавања за Опенбокс\n"
350
351 #: openbox/openbox.c:541
352 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
353 msgstr "  --restart           Покрени опет Опенбокс\n"
354
355 #: openbox/openbox.c:542
356 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
357 msgstr "  --exit              Изађи из Опенбокса\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:543
360 msgid ""
361 "\n"
362 "Debugging options:\n"
363 msgstr ""
364 "\n"
365 "Опције отклањања грешака:\n"
366
367 #: openbox/openbox.c:544
368 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
369 msgstr "  --sync              Изврши у истовременом режиму\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:545
372 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
373 msgstr "  --debug             Прикажи излаз код отклањања грешака\n"
374
375 #: openbox/openbox.c:546
376 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
377 msgstr ""
378 "  --debug-focus       Прикажи излаз код отклањања грешака за руковање "
379 "фокусом\n"
380
381 #: openbox/openbox.c:547
382 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
383 msgstr "  --debug-xinerama    Подели екран на имитације „xinerama“ екрана\n"
384
385 #: openbox/openbox.c:548
386 #, c-format
387 msgid ""
388 "\n"
389 "Please report bugs at %s\n"
390 msgstr ""
391 "\n"
392 "Пријавите грешке на %s\n"
393
394 #: openbox/openbox.c:617
395 msgid "--config-file requires an argument\n"
396 msgstr "--config-file захтева одговарајући аргумент\n"
397
398 #: openbox/openbox.c:660
399 #, c-format
400 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
401 msgstr "Неисправан аргумент командне линије „%s“\n"
402
403 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
404 #, c-format
405 msgid "A window manager is already running on screen %d"
406 msgstr "Управвник прозора је већ покренут на екрану %d"
407
408 #: openbox/screen.c:124
409 #, c-format
410 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
411 msgstr "Нисам могао да добијем избор управника прозора на екрану %d"
412
413 #: openbox/screen.c:145
414 #, c-format
415 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
416 msgstr "Управвник прозора на екрану %d није завршио са радом"
417
418 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
419 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
420 #. second one. For example,
421 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
422 #: openbox/screen.c:412
423 #, c-format
424 msgid ""
425 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
426 "Overriding the Openbox configuration."
427 msgid_plural ""
428 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
429 "Overriding the Openbox configuration."
430 msgstr[0] ""
431 "Опенбокс је подешен за %d радну површину, а тренутна сесија их има %d.  "
432 "Преклапање Опенбокс подешавања."
433 msgstr[1] ""
434 "Опенбокс је подешен за %d радне површине, а тренутна сесија их има %d.  "
435 "Преклапање Опенбокс подешавања."
436 msgstr[2] ""
437 "Опенбокс је подешен за %d радних површина, а тренутна сесија их има %d.  "
438 "Преклапање Опенбокс подешавања."
439
440 #: openbox/screen.c:1180
441 #, c-format
442 msgid "desktop %i"
443 msgstr "радна површина %i"
444
445 #: openbox/session.c:104
446 #, c-format
447 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
448 msgstr "Не могу да направим директоријум „%s“: %s"
449
450 #: openbox/session.c:466
451 #, c-format
452 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
453 msgstr "Не могу сачувати сесију у „%s“: %s"
454
455 #: openbox/session.c:605
456 #, c-format
457 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
458 msgstr "Грешка приликом уписа у датотеку сесије „%s“: %s"
459
460 #: openbox/session.c:842
461 msgid "Not connected to a session manager"
462 msgstr "Није повезан са управником сесија"
463
464 #: openbox/startupnotify.c:243
465 #, c-format
466 msgid "Running %s"
467 msgstr "Извршавам %s"
468
469 #: openbox/translate.c:59
470 #, c-format
471 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
472 msgstr "Неисправан измењивач тастера „%s“ у комбинацији тастер/миш"
473
474 #: openbox/translate.c:138
475 #, c-format
476 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
477 msgstr "Неисправан код тастера „%s“ у комбинацији тастера"
478
479 #: openbox/translate.c:145
480 #, c-format
481 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
482 msgstr "Неисправно име тастера „%s“ у комбинацији тастера"
483
484 #: openbox/translate.c:151
485 #, c-format
486 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
487 msgstr "Захтевани тастер „%s“ не постоји на екрану"
488
489 #: openbox/xerror.c:40
490 #, c-format
491 msgid "X Error: %s"
492 msgstr "Грешка графичког сервера: %s"
493
494 #: openbox/prompt.c:200
495 msgid "OK"
496 msgstr "У реду"