Update po files with new strings, update swedish translation.
[dana/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-02-27 04:52+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions.c:150
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
23 msgstr ""
24
25 #: openbox/actions/execute.c:92
26 #, c-format
27 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
28 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
31 #, c-format
32 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
33 msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"
34
35 #: openbox/client.c:1996
36 msgid "Unnamed Window"
37 msgstr ""
38
39 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
40 msgid "Killing..."
41 msgstr ""
42
43 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
44 msgid "Not Responding"
45 msgstr ""
46
47 #: openbox/client.c:3424
48 #, c-format
49 msgid ""
50 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
51 "to exit by sending the %s signal?"
52 msgstr ""
53
54 #: openbox/client.c:3426
55 msgid "End Process"
56 msgstr ""
57
58 #: openbox/client.c:3430
59 #, c-format
60 msgid ""
61 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
62 "it from the X server?"
63 msgstr ""
64
65 #: openbox/client.c:3432
66 msgid "Disconnect"
67 msgstr ""
68
69 #: openbox/client.c:3435
70 msgid "Cancel"
71 msgstr ""
72
73 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
74 msgid "Go there..."
75 msgstr "Przejdź..."
76
77 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
78 msgid "Manage desktops"
79 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
80
81 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
82 msgid "_Add new desktop"
83 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
84
85 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
86 msgid "_Remove last desktop"
87 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
88
89 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
90 msgid "Windows"
91 msgstr "Okna"
92
93 #: openbox/client_list_menu.c:203
94 msgid "Desktops"
95 msgstr "Pulpity"
96
97 #: openbox/client_menu.c:257
98 msgid "All desktops"
99 msgstr "Wszystkie pulpity"
100
101 #: openbox/client_menu.c:361
102 msgid "_Layer"
103 msgstr "_Warstwa"
104
105 #: openbox/client_menu.c:366
106 msgid "Always on _top"
107 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
108
109 #: openbox/client_menu.c:367
110 msgid "_Normal"
111 msgstr "_Normalnie"
112
113 #: openbox/client_menu.c:368
114 msgid "Always on _bottom"
115 msgstr "Zawsze pod _spodem"
116
117 #: openbox/client_menu.c:371
118 msgid "_Send to desktop"
119 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
120
121 #: openbox/client_menu.c:375
122 msgid "Client menu"
123 msgstr "Menu klienta"
124
125 #: openbox/client_menu.c:385
126 msgid "R_estore"
127 msgstr "P_rzywróć"
128
129 #: openbox/client_menu.c:393
130 msgid "_Move"
131 msgstr "_Przesuń"
132
133 #: openbox/client_menu.c:395
134 msgid "Resi_ze"
135 msgstr "Zmień _rozmiar"
136
137 #: openbox/client_menu.c:397
138 msgid "Ico_nify"
139 msgstr "Zmi_nimalizuj"
140
141 #: openbox/client_menu.c:405
142 msgid "Ma_ximize"
143 msgstr "Zma_ksymalizuj"
144
145 #: openbox/client_menu.c:413
146 msgid "_Roll up/down"
147 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
148
149 #: openbox/client_menu.c:415
150 msgid "Un/_Decorate"
151 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
152
153 #: openbox/client_menu.c:419
154 msgid "_Close"
155 msgstr "Z_amknij"
156
157 #: openbox/config.c:781
158 #, c-format
159 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
160 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
161
162 #: openbox/keyboard.c:157
163 msgid "Conflict with key binding in config file"
164 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
165
166 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
167 #, c-format
168 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
169 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
170
171 #: openbox/menu.c:171
172 #, c-format
173 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
174 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
175
176 #: openbox/menu.c:185
177 #, c-format
178 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
179 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
180
181 #: openbox/menu.c:198
182 #, c-format
183 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
184 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
185
186 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
187 msgid "More..."
188 msgstr "Więcej..."
189
190 #: openbox/mouse.c:373
191 #, c-format
192 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
193 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
194
195 #: openbox/mouse.c:379
196 #, c-format
197 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
198 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
199
200 #: openbox/openbox.c:134
201 #, c-format
202 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
203 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
204
205 #: openbox/openbox.c:154
206 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
207 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
208
209 #: openbox/openbox.c:185
210 msgid "Failed to initialize the obrender library."
211 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
212
213 #: openbox/openbox.c:196
214 msgid "X server does not support locale."
215 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
216
217 #: openbox/openbox.c:198
218 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
219 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
220
221 #: openbox/openbox.c:264
222 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
223 msgstr ""
224 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
225 "domyślnychwartości"
226
227 #: openbox/openbox.c:298
228 msgid "Unable to load a theme."
229 msgstr "Nie można wczytać motywu."
230
231 #: openbox/openbox.c:428
232 #, c-format
233 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
234 msgstr ""
235 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
236 "uruchomienianie powiodło się: %s"
237
238 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
239 msgid "Copyright (c)"
240 msgstr "Copyright (c)"
241
242 #: openbox/openbox.c:509
243 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
244 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
245
246 #: openbox/openbox.c:510
247 msgid ""
248 "\n"
249 "Options:\n"
250 msgstr ""
251 "\n"
252 "Opcje:\n"
253
254 #: openbox/openbox.c:511
255 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
256 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
257
258 #: openbox/openbox.c:512
259 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
260 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
261
262 #: openbox/openbox.c:513
263 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
264 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
265
266 #: openbox/openbox.c:514
267 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
268 msgstr ""
269
270 #: openbox/openbox.c:515
271 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
272 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
273
274 #: openbox/openbox.c:516
275 msgid ""
276 "\n"
277 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
278 msgstr ""
279 "\n"
280 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
281
282 #: openbox/openbox.c:517
283 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
284 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
285
286 #: openbox/openbox.c:518
287 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
288 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
289
290 #: openbox/openbox.c:519
291 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
292 msgstr ""
293
294 #: openbox/openbox.c:520
295 msgid ""
296 "\n"
297 "Debugging options:\n"
298 msgstr ""
299 "\n"
300 "Opcje debugowania:\n"
301
302 #: openbox/openbox.c:521
303 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
304 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
305
306 #: openbox/openbox.c:522
307 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
308 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
309
310 #: openbox/openbox.c:523
311 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
312 msgstr ""
313 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:524
316 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
317 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:525
320 #, c-format
321 msgid ""
322 "\n"
323 "Please report bugs at %s\n"
324 msgstr ""
325 "\n"
326 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
327
328 #: openbox/openbox.c:594
329 msgid "--config-file requires an argument\n"
330 msgstr ""
331
332 #: openbox/openbox.c:637
333 #, c-format
334 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
335 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
336
337 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
338 #, c-format
339 msgid "A window manager is already running on screen %d"
340 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
341
342 #: openbox/screen.c:124
343 #, c-format
344 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
345 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
346
347 #: openbox/screen.c:145
348 #, c-format
349 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
350 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
351
352 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
353 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
354 #. second one. For example,
355 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
356 #: openbox/screen.c:412
357 #, c-format
358 msgid ""
359 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
360 "Overriding the Openbox configuration."
361 msgstr ""
362
363 #: openbox/screen.c:1178
364 #, c-format
365 msgid "desktop %i"
366 msgstr "pulpit %i"
367
368 #: openbox/session.c:103
369 #, c-format
370 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
371 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
372
373 #: openbox/session.c:451
374 #, c-format
375 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
376 msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
377
378 #: openbox/session.c:583
379 #, c-format
380 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
381 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
382
383 #: openbox/startupnotify.c:243
384 #, c-format
385 msgid "Running %s\n"
386 msgstr "Uruchamianie %s\n"
387
388 #: openbox/translate.c:59
389 #, c-format
390 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
391 msgstr ""
392 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
393
394 #: openbox/translate.c:138
395 #, c-format
396 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
397 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
398
399 #: openbox/translate.c:145
400 #, c-format
401 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
402 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
403
404 #: openbox/translate.c:151
405 #, c-format
406 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
407 msgstr "Żądany klawisz \"%s\" nie istnieje na ekranie"
408
409 #: openbox/xerror.c:40
410 #, c-format
411 msgid "X Error: %s"
412 msgstr "Błąd X: %s"
413
414 #: openbox/prompt.c:182
415 msgid "OK"
416 msgstr ""