Remove some unneeded stdlib.h includes
[dana/openbox.git] / po / lv.po
1 # Latvian translations for openbox.
2 # Copyright (C) 2010 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 #
5 # Einars Sprugis <einars8@gmail.com>, 2010.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: 3.4.10\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-01-10 22:21+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-01-08 21:11+0200\n"
12 "Last-Translator: Einars Sprugis <einars8@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Latvian <locale@laka.lv>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
18 "2);\n"
19 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
20
21 #: openbox/actions.c:149
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "Prasīta neatļauta darbība \"%s\". Šāda darbība neeksistē."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:128
27 msgid "No"
28 msgstr "Nē"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:129
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Jā"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:133
35 msgid "Execute"
36 msgstr "Izpildīt"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:142
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Neizdevās pārveidot ceļu \"%s\" no utf8"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:62 openbox/client.c:3474
44 msgid "Cancel"
45 msgstr "Atcelt"
46
47 #: openbox/actions/exit.c:63
48 msgid "Exit"
49 msgstr "Iziet"
50
51 #: openbox/actions/exit.c:67
52 msgid "Are you sure you want to log out?"
53 msgstr "Vai tiešām vēlaties atteikties?"
54
55 #: openbox/actions/exit.c:68
56 msgid "Log Out"
57 msgstr "Atteikties"
58
59 #: openbox/actions/exit.c:71
60 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
61 msgstr "Vai tiešām vēlaties iziet no Openbox?"
62
63 #: openbox/actions/exit.c:72
64 msgid "Exit Openbox"
65 msgstr "Iziet no Openbox"
66
67 #: openbox/client.c:2016
68 msgid "Unnamed Window"
69 msgstr "Logs bez nosaukuma"
70
71 #: openbox/client.c:2030 openbox/client.c:2062
72 msgid "Killing..."
73 msgstr "Nogalina..."
74
75 #: openbox/client.c:2032 openbox/client.c:2064
76 msgid "Not Responding"
77 msgstr "Neatbild"
78
79 #: openbox/client.c:3463
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
83 "to exit by sending the %s signal?"
84 msgstr ""
85 "Logs \"%s\" neatbild. Vai vēlieties to aizvērt piespiedu kārtā, nosūtot "
86 "signālu %s?"
87
88 #: openbox/client.c:3465
89 msgid "End Process"
90 msgstr "Nobeigt procesu"
91
92 #: openbox/client.c:3469
93 #, c-format
94 msgid ""
95 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
96 "it from the X server?"
97 msgstr "Logs \"%s\" neatbild. Vai vēlaties to atvienot no X servera?"
98
99 #: openbox/client.c:3471
100 msgid "Disconnect"
101 msgstr "Atvienot"
102
103 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
104 msgid "Go there..."
105 msgstr "Iet uz turieni..."
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
108 msgid "Manage desktops"
109 msgstr "Pārvaldīt darbvirsmas"
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
112 msgid "_Add new desktop"
113 msgstr "Pievienot j_aunu darbvirsmu"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
116 msgid "_Remove last desktop"
117 msgstr "Noņemt pēdējo da_rbvirsmu"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
120 msgid "Windows"
121 msgstr "Logi"
122
123 #: openbox/client_list_menu.c:203
124 msgid "Desktops"
125 msgstr "Darbvirsmas"
126
127 #: openbox/client_menu.c:258
128 msgid "All desktops"
129 msgstr "Visas darbvirsmas"
130
131 #: openbox/client_menu.c:370
132 msgid "_Layer"
133 msgstr "S_lānis"
134
135 #: openbox/client_menu.c:375
136 msgid "Always on _top"
137 msgstr "Vienmēr augšā"
138
139 #: openbox/client_menu.c:376
140 msgid "_Normal"
141 msgstr "_Normāls"
142
143 #: openbox/client_menu.c:377
144 msgid "Always on _bottom"
145 msgstr "Vienmēr a_pakšā"
146
147 #: openbox/client_menu.c:379
148 msgid "_Send to desktop"
149 msgstr "No_sūtīt uz darbvirsmu"
150
151 #: openbox/client_menu.c:383
152 msgid "Client menu"
153 msgstr "Klienta izvēlne"
154
155 #: openbox/client_menu.c:393
156 msgid "R_estore"
157 msgstr "Atja_unot"
158
159 #: openbox/client_menu.c:397
160 msgid "_Move"
161 msgstr "Pārviet_ot"
162
163 #: openbox/client_menu.c:399
164 msgid "Resi_ze"
165 msgstr "Mainīt i_zmēru"
166
167 #: openbox/client_menu.c:401
168 msgid "Ico_nify"
169 msgstr "Mi_nimizēt"
170
171 #: openbox/client_menu.c:405
172 msgid "Ma_ximize"
173 msgstr "Maksimizē_t"
174
175 #: openbox/client_menu.c:409
176 msgid "_Roll up/down"
177 msgstr "Sa_ritināt/Atritināt"
178
179 #: openbox/client_menu.c:411
180 msgid "Un/_Decorate"
181 msgstr "Bez/Ar _dekorācijām"
182
183 #: openbox/client_menu.c:415
184 msgid "_Close"
185 msgstr "Ai_zvērt"
186
187 #: openbox/config.c:798
188 #, c-format
189 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
190 msgstr "Konfigurācijas failā \"%s\" norādīts neatļauts taustiņš"
191
192 #: openbox/keyboard.c:157
193 msgid "Conflict with key binding in config file"
194 msgstr "Konfliktē ar tastatūras saīsnēm konfigurācijas failā"
195
196 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
197 #, c-format
198 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
199 msgstr "Nav atrasts atļauts izvēlnes fails \"%s\""
200
201 #: openbox/menu.c:170
202 #, c-format
203 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
204 msgstr "Nevarēja izpildīt skriptētās izvēlnes komandu \"%s\": %s"
205
206 #: openbox/menu.c:184
207 #, c-format
208 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
209 msgstr "Neatļauta izvade no skriptētās izvēlnes \"%s\""
210
211 #: openbox/menu.c:197
212 #, c-format
213 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
214 msgstr "Mēģināja piekļūt izvēlnei \"%s\", bet tā neeksistē"
215
216 #: openbox/menu.c:370 openbox/menu.c:371
217 msgid "More..."
218 msgstr "Vairāk..."
219
220 #: openbox/mouse.c:373
221 #, c-format
222 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
223 msgstr "Neatļauts taustiņš \"%s\" peles saīsnē"
224
225 #: openbox/mouse.c:379
226 #, c-format
227 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
228 msgstr "Neatļauts konteksts \"%s\" peles saīsnē"
229
230 #: openbox/openbox.c:133
231 #, c-format
232 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
233 msgstr "Nevarēja pāriet uz mājas mapi \"%s\": %s"
234
235 #: openbox/openbox.c:152
236 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
237 msgstr "Neizdevās atvērt displeju no DISPLAY vides mainīgā."
238
239 #: openbox/openbox.c:183
240 msgid "Failed to initialize the obrender library."
241 msgstr "Neizdevās inicializēt obrender bibliotēku."
242
243 #: openbox/openbox.c:194
244 msgid "X server does not support locale."
245 msgstr "X serveris neatbalsta lokāli."
246
247 #: openbox/openbox.c:196
248 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
249 msgstr "Nevar uzstādīt lokāles modificētājus X serverim."
250
251 #: openbox/openbox.c:265
252 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
253 msgstr ""
254 "Nevarēja atrast atļautu konfigurācijas failu, tiek izmantoti noklusējumi"
255
256 #: openbox/openbox.c:299
257 msgid "Unable to load a theme."
258 msgstr "Nebija iespējams ielādēt tēmu."
259
260 #: openbox/openbox.c:379
261 #, c-format
262 msgid ""
263 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
264 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
265 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
266 msgstr ""
267 "Analizējot Openbox konfigurācijas failus, tika atrastas viena vai vairākas "
268 "XML sintakses kļūdas. Aplūkojiet standarta izvadi, lai noskaidrotu vairāk. "
269 "Pēdējā kļūda bija failā \"%s\" - %d rinda, kļūdas ziņojums: %s"
270
271 #: openbox/openbox.c:381
272 msgid "Openbox Syntax Error"
273 msgstr "Openbox sintakses kļūda"
274
275 #: openbox/openbox.c:381
276 msgid "Close"
277 msgstr "Aizvērt"
278
279 #: openbox/openbox.c:463
280 #, c-format
281 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
282 msgstr "Pārstartētājam neizdevās palaist jauno izpildāmo \"%s\": %s"
283
284 #: openbox/openbox.c:533 openbox/openbox.c:535
285 msgid "Copyright (c)"
286 msgstr "Autortiesības (c)"
287
288 #: openbox/openbox.c:544
289 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
290 msgstr "Sintakse: openbox [opcijas]\n"
291
292 #: openbox/openbox.c:545
293 msgid ""
294 "\n"
295 "Options:\n"
296 msgstr ""
297 "\n"
298 "Opcijas:\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:546
301 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
302 msgstr "  --help              Parāda šo palīdzības tekstu un iziet\n"
303
304 #: openbox/openbox.c:547
305 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
306 msgstr "  --version           Parāda versiju un iziet\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:548
309 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
310 msgstr "  --replace           Aizvieto pašreiz palaisto logu pārvaldnieku\n"
311
312 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
313 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
314 #. fine to leave it as FILE though.
315 #: openbox/openbox.c:552
316 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
317 msgstr ""
318 "  --config-file FAILS Norāda ceļu uz izmantojamo konfigurācijas failu\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:553
321 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
322 msgstr "  --sm-disable        Pārtrauc savienojumu ar sesiju pārvaldnieku\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:554
325 msgid ""
326 "\n"
327 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
328 msgstr ""
329 "\n"
330 "Nodod ziņojumus esošai Openbox instancei:\n"
331
332 #: openbox/openbox.c:555
333 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
334 msgstr "  --reconfigure       Pārlādē Openbox konfigurācijas failus\n"
335
336 #: openbox/openbox.c:556
337 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
338 msgstr "  --restart           Pārstartē Openbox\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:557
341 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
342 msgstr "  --exit              Iziet no Openbox\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:558
345 msgid ""
346 "\n"
347 "Debugging options:\n"
348 msgstr ""
349 "\n"
350 "Atkļūdošanas iespējas:\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:559
353 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
354 msgstr "  --sync              Palaist sinhronajā režīmā\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:560
357 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
358 msgstr "  --debug             Rādīt atkļūdošanas izvadi\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:561
361 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
362 msgstr "  --debug-focus       Rādīt atkļūdošanas izvadi fokusēšanas darbībām\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:562
365 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
366 msgstr ""
367 "  --debug-xinerama    Sadalīt displeju vairākos viltus xinerama ekrānos\n"
368
369 #: openbox/openbox.c:563
370 #, c-format
371 msgid ""
372 "\n"
373 "Please report bugs at %s\n"
374 msgstr ""
375 "\n"
376 "Lūdzu, ziņojiet kļūdas %s\n"
377
378 #: openbox/openbox.c:645
379 msgid "--config-file requires an argument\n"
380 msgstr "--config-file vajadzīgs arguments\n"
381
382 #: openbox/openbox.c:688
383 #, c-format
384 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
385 msgstr "Neatļauts komandrindas arguments \"%s\"\n"
386
387 #: openbox/screen.c:103 openbox/screen.c:191
388 #, c-format
389 msgid "A window manager is already running on screen %d"
390 msgstr "Logu pārvaldnieks jau palaists uz %d. ekrāna"
391
392 #: openbox/screen.c:125
393 #, c-format
394 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
395 msgstr "Nevarēja iegūt logu pārvaldnieka izvēli uz %d. ekrāna"
396
397 #: openbox/screen.c:146
398 #, c-format
399 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
400 msgstr "Logu pārvaldnieks uz %d. ekrāna nebeidz darbību"
401
402 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
403 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
404 #. second one. For example,
405 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
406 #: openbox/screen.c:416
407 #, c-format
408 msgid ""
409 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
410 "Overriding the Openbox configuration."
411 msgid_plural ""
412 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
413 "Overriding the Openbox configuration."
414 msgstr[0] ""
415 "Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmai, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
416 "Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
417 msgstr[1] ""
418 "Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmām, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
419 "Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
420 msgstr[2] ""
421 "Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmām, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
422 "Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
423
424 #: openbox/screen.c:1199
425 #, c-format
426 msgid "desktop %i"
427 msgstr "darbvirsma %i"
428
429 #: openbox/session.c:105
430 #, c-format
431 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
432 msgstr "Nevarēja izveidot mapi \"%s\": %s"
433
434 #: openbox/session.c:472
435 #, c-format
436 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
437 msgstr "Neizdevās saglabāt sesiju \"%s\": %s"
438
439 #: openbox/session.c:611
440 #, c-format
441 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
442 msgstr "Kļūda saglabājot sesiju \"%s\": %s"
443
444 #: openbox/session.c:848
445 msgid "Not connected to a session manager"
446 msgstr "Nav savienots ar sesiju pārvaldnieku"
447
448 #: openbox/startupnotify.c:243
449 #, c-format
450 msgid "Running %s"
451 msgstr "Palaiž %s"
452
453 #: openbox/translate.c:59
454 #, c-format
455 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
456 msgstr "Neatļauts modificētājtaustiņš \"%s\" tastatūras/peles saīsnē"
457
458 #: openbox/translate.c:138
459 #, c-format
460 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
461 msgstr "Neatļauts taustiņa kods \"%s\" tastatūras saīsnē"
462
463 #: openbox/translate.c:145
464 #, c-format
465 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
466 msgstr "Neatļauts taustiņa nosaukums \"%s\" tastatūras saīsnē"
467
468 #: openbox/translate.c:151
469 #, c-format
470 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
471 msgstr "Pieprasītais taustiņš \"%s\" uz displeja neeksistē"
472
473 #: openbox/xerror.c:40
474 #, c-format
475 msgid "X Error: %s"
476 msgstr "X kļūda: %s"
477
478 #: openbox/prompt.c:200
479 msgid "OK"
480 msgstr "Labi"
481
482 #~ msgid ""
483 #~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
484 #~ "session management support"
485 #~ msgstr ""
486 #~ "Darbība 'SessionLogout' nav pieejama, jo Openbox ir kompilēts bez sesiju "
487 #~ "pārvaldības atbalsta"