add the new translatable strings
[dana/openbox.git] / po / fi.po
1 # Openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.6.1\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2008-03-02 17:58-0500\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-02-20 20:58+0200\n"
15 "Last-Translator: Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: openbox/actions.c:150
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr "Pyydettiin virheellinen toiminto \"%s\". Toimintoa ei ole olemassa."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:128
27 msgid "No"
28 msgstr "Ei"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:129
31 msgid "Yes"
32 msgstr "Kyllä"
33
34 #: openbox/actions/execute.c:133
35 msgid "Execute"
36 msgstr ""
37
38 #: openbox/actions/execute.c:142
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Polun \"%s\" muuntaminen utf8:sta epäonnistui"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
44 #: openbox/client.c:3460
45 msgid "Cancel"
46 msgstr ""
47
48 #: openbox/actions/exit.c:53
49 msgid "Exit"
50 msgstr ""
51
52 #: openbox/actions/exit.c:56
53 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
54 msgstr ""
55
56 #: openbox/actions/exit.c:57
57 msgid "Exit Openbox"
58 msgstr ""
59
60 #: openbox/actions/session.c:41
61 msgid ""
62 "The SessionLogout actions is not available since Openbox was built without "
63 "session management support"
64 msgstr ""
65
66 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
67 msgid "Log out"
68 msgstr ""
69
70 #: openbox/actions/session.c:67
71 msgid "Are you sure you want to log out?"
72 msgstr ""
73
74 #: openbox/client.c:2004
75 msgid "Unnamed Window"
76 msgstr ""
77
78 #: openbox/client.c:2018 openbox/client.c:2050
79 msgid "Killing..."
80 msgstr "Tapetaan..."
81
82 #: openbox/client.c:2020 openbox/client.c:2052
83 msgid "Not Responding"
84 msgstr "Ei vastaa"
85
86 #: openbox/client.c:3449
87 #, c-format
88 msgid ""
89 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
90 "to exit by sending the %s signal?"
91 msgstr ""
92 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko sulkea sen lähettämällä sille "
93 "singaalin %s?"
94
95 #: openbox/client.c:3451
96 msgid "End Process"
97 msgstr ""
98
99 #: openbox/client.c:3455
100 #, c-format
101 msgid ""
102 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
103 "it from the X server?"
104 msgstr ""
105 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko katkaista sen yhteyden X-"
106 "palvelimeen?"
107
108 #: openbox/client.c:3457
109 msgid "Disconnect"
110 msgstr ""
111
112 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
113 msgid "Go there..."
114 msgstr "Näytä tämä..."
115
116 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
117 msgid "Manage desktops"
118 msgstr "Työtilojen hallinta"
119
120 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
121 msgid "_Add new desktop"
122 msgstr "_Lisää uusi työtila"
123
124 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
125 msgid "_Remove last desktop"
126 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
127
128 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
129 msgid "Windows"
130 msgstr "Ikkunat"
131
132 #: openbox/client_list_menu.c:203
133 msgid "Desktops"
134 msgstr "Työtilat"
135
136 #: openbox/client_menu.c:258
137 msgid "All desktops"
138 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
139
140 #: openbox/client_menu.c:370
141 msgid "_Layer"
142 msgstr "_Kerros"
143
144 #: openbox/client_menu.c:375
145 msgid "Always on _top"
146 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
147
148 #: openbox/client_menu.c:376
149 msgid "_Normal"
150 msgstr "_Tavallinen"
151
152 #: openbox/client_menu.c:377
153 msgid "Always on _bottom"
154 msgstr "Aina _alimmaisena"
155
156 #: openbox/client_menu.c:379
157 msgid "_Send to desktop"
158 msgstr "_Lähetä työtilaan"
159
160 #: openbox/client_menu.c:383
161 msgid "Client menu"
162 msgstr "Ikkunan valikko"
163
164 #: openbox/client_menu.c:393
165 msgid "R_estore"
166 msgstr "_Palauta"
167
168 #: openbox/client_menu.c:397
169 msgid "_Move"
170 msgstr "S_iirrä"
171
172 #: openbox/client_menu.c:399
173 msgid "Resi_ze"
174 msgstr "_Muuta kokoa"
175
176 #: openbox/client_menu.c:401
177 msgid "Ico_nify"
178 msgstr "Pie_nennä"
179
180 #: openbox/client_menu.c:405
181 msgid "Ma_ximize"
182 msgstr "Suurenn_a"
183
184 #: openbox/client_menu.c:409
185 msgid "_Roll up/down"
186 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
187
188 #: openbox/client_menu.c:411
189 msgid "Un/_Decorate"
190 msgstr "(Epä)_reunusta"
191
192 #: openbox/client_menu.c:415
193 msgid "_Close"
194 msgstr "_Sulje"
195
196 #: openbox/config.c:781
197 #, c-format
198 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
199 msgstr "Asetustiedostossa määritelty painike \"%s\" on virheellinen"
200
201 #: openbox/keyboard.c:157
202 msgid "Conflict with key binding in config file"
203 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
204
205 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
206 #, c-format
207 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
208 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt \"%s\""
209
210 #: openbox/menu.c:171
211 #, c-format
212 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
213 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui \"%s\": %s"
214
215 #: openbox/menu.c:185
216 #, c-format
217 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
218 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta \"%s\""
219
220 #: openbox/menu.c:198
221 #, c-format
222 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
223 msgstr "Valikon \"%s\" lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
224
225 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
226 msgid "More..."
227 msgstr "Lisää..."
228
229 #: openbox/mouse.c:373
230 #, c-format
231 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
232 msgstr "Virheellinen painike \"%s\" hiirisidonnoissa"
233
234 #: openbox/mouse.c:379
235 #, c-format
236 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
237 msgstr "Virheellinen asiayhteys \"%s\" hiirisidonnoissa"
238
239 #: openbox/openbox.c:134
240 #, c-format
241 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
242 msgstr "Kotihakemistoon \"%s\" vaihtaminen epäonnistui: %s"
243
244 #: openbox/openbox.c:154
245 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
246 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
247
248 #: openbox/openbox.c:185
249 msgid "Failed to initialize the obrender library."
250 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
251
252 #: openbox/openbox.c:196
253 msgid "X server does not support locale."
254 msgstr "X-palvelin ei tue maa-asetusta."
255
256 #: openbox/openbox.c:198
257 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
258 msgstr "Maa-asetusmuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
259
260 #: openbox/openbox.c:266
261 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
262 msgstr ""
263 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
264 "oletusarvoja"
265
266 #: openbox/openbox.c:300
267 msgid "Unable to load a theme."
268 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
269
270 #: openbox/openbox.c:380
271 #, c-format
272 msgid ""
273 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
274 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
275 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
276 msgstr ""
277
278 #: openbox/openbox.c:382
279 msgid "Openbox Syntax Error"
280 msgstr ""
281
282 #: openbox/openbox.c:382
283 msgid "Close"
284 msgstr "Sulje"
285
286 #: openbox/openbox.c:451
287 #, c-format
288 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
289 msgstr ""
290 "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa \"%s\": %s"
291
292 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
293 msgid "Copyright (c)"
294 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
295
296 #: openbox/openbox.c:532
297 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
298 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:533
301 msgid ""
302 "\n"
303 "Options:\n"
304 msgstr ""
305 "\n"
306 "Käyttö:\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:534
309 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
310 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja poistu\n"
311
312 #: openbox/openbox.c:535
313 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
314 msgstr "  --version           Näytä version tiedot ja poistu\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:536
317 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
318 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
319
320 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
321 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
322 #. fine to leave it as FILE though.
323 #: openbox/openbox.c:540
324 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
325 msgstr "  --config-file FILE  Määritä käytettävän asetustiedoston polku\n"
326
327 #: openbox/openbox.c:541
328 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
329 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
330
331 #: openbox/openbox.c:542
332 msgid ""
333 "\n"
334 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
335 msgstr ""
336 "\n"
337 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:543
340 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
341 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
342
343 #: openbox/openbox.c:544
344 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
345 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:545
348 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
349 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
350
351 #: openbox/openbox.c:546
352 msgid ""
353 "\n"
354 "Debugging options:\n"
355 msgstr ""
356 "\n"
357 "Vianjäljityksen asetukset:\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:547
360 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
361 msgstr "  --sync              Aja synkronointi-tilassa\n"
362
363 #: openbox/openbox.c:548
364 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
365 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
366
367 #: openbox/openbox.c:549
368 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
369 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:550
372 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
373 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale-xinerama-ruutuun\n"
374
375 #: openbox/openbox.c:551
376 #, c-format
377 msgid ""
378 "\n"
379 "Please report bugs at %s\n"
380 msgstr ""
381 "\n"
382 "Ilmoita virheistä: %s\n"
383
384 #: openbox/openbox.c:620
385 msgid "--config-file requires an argument\n"
386 msgstr "--config-file tarvitsee argumentin\n"
387
388 #: openbox/openbox.c:663
389 #, c-format
390 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
391 msgstr "Virheellinen valitsin \"%s\"\n"
392
393 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
394 #, c-format
395 msgid "A window manager is already running on screen %d"
396 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
397
398 #: openbox/screen.c:124
399 #, c-format
400 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
401 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
402
403 #: openbox/screen.c:145
404 #, c-format
405 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
406 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
407
408 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
409 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
410 #. second one. For example,
411 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
412 #: openbox/screen.c:412
413 #, c-format
414 msgid ""
415 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
416 "Overriding the Openbox configuration."
417 msgstr ""
418 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
419 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
420
421 #: openbox/screen.c:1180
422 #, c-format
423 msgid "desktop %i"
424 msgstr "työtila %i"
425
426 #: openbox/session.c:104
427 #, c-format
428 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
429 msgstr "Hakemiston \"%s\" luonti epäonnistui: %s"
430
431 #: openbox/session.c:452
432 #, c-format
433 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
434 msgstr "Istuntoa ei voitu tallentaa hakemistoon \"%s\": %s"
435
436 #: openbox/session.c:584
437 #, c-format
438 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
439 msgstr "Virhe tallennettaessa istuntoa hakemistoon \"%s\": %s"
440
441 #: openbox/session.c:821
442 msgid "Not connected to a session manager"
443 msgstr ""
444
445 #: openbox/startupnotify.c:243
446 #, c-format
447 msgid "Running %s\n"
448 msgstr "Suoritetaan %s\n"
449
450 #: openbox/translate.c:59
451 #, c-format
452 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
453 msgstr "Virheellinen valintanäppäin \"%s\" näppäin- tai hiirisidonnoissa"
454
455 #: openbox/translate.c:138
456 #, c-format
457 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
458 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi \"%s\" pikanäppäimissä"
459
460 #: openbox/translate.c:145
461 #, c-format
462 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
463 msgstr "Virheellinen näppäin \"%s\" pikanäppäimissä"
464
465 #: openbox/translate.c:151
466 #, c-format
467 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
468 msgstr "Pyydettyä näppäintä \"%s\" ei ole olemassa näytöllä"
469
470 #: openbox/xerror.c:40
471 #, c-format
472 msgid "X Error: %s"
473 msgstr "X-virhe: %s"
474
475 #: openbox/prompt.c:200
476 msgid "OK"
477 msgstr "OK"
478
479 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
480 #~ msgstr "Ohjelman \"%s\" suorittaminen epäonnistui: %s"