sync with bb-cvs
[dana/openbox.git] / nls / sv_SE / Configmenu.m
1 $set 3 #Configmenu
2
3 $ #ConfigOptions
4 # Inställningar
5 $ #FocusModel
6 # Fokusmodell
7 $ #WindowPlacement
8 # Fönsterplacering
9 $ #ImageDithering
10 # Bilddithering
11 $ #OpaqueMove
12 # Ogenomskinlig fönsterförflyttning
13 $ #FullMax
14 # Full maximering
15 $ #FocusNew
16 # Fokus på nya fönster
17 $ #FocusLast
18 # Fokusera fönster vid skrivbordsbyte
19 $ #DisableBindings
20 # G?r s? att bindningar inte fungerar med Scroll Lock
21 $ #ClickToFocus
22 # Klicka för fokus
23 $ #SloppyFocus
24 # Hafsig fokus
25 $ #AutoRaise
26 # Höj automatiskt
27 $ #ClickRaise
28 # Klicka f?r att h?ja
29 $ #SmartRows
30 # Smart placering (Rader)
31 $ #SmartCols
32 # Smart placering (Kolumner)
33 $ #Cascade
34 # Kaskadplacering
35 $ #LeftRight
36 # Från vänster
37 $ #RightLeft
38 # Från höger
39 $ #TopBottom
40 # Uppifrån
41 $ #BottomTop
42 # Nerifrån