add the underMouse option, and change the focusLast option, reverse it
authorDana Jansens <danakj@orodu.net>
Sun, 3 Jun 2007 19:34:29 +0000 (19:34 +0000)
committerDana Jansens <danakj@orodu.net>
Sun, 3 Jun 2007 19:34:29 +0000 (19:34 +0000)
po/sv.po
src/mouse.c
src/obconf.glade
src/strings.c

index 34256e8..9196425 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-06-01 13:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-06-03 15:36-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-06-01 13:41+0200\n"
 "Last-Translator:  <mikachu@icculus.org>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -26,10 +26,9 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:28
 #: src/strings.c:36 src/strings.c:39 src/strings.c:42 src/strings.c:48
-#: src/strings.c:58 src/strings.c:61 src/strings.c:63 src/strings.c:69
-#: src/strings.c:75 src/strings.c:78 src/strings.c:83 src/strings.c:94
-#: src/strings.c:97 src/strings.c:103 src/strings.c:108 src/strings.c:110
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:60 src/strings.c:62 src/strings.c:69 src/strings.c:75
+#: src/strings.c:78 src/strings.c:83 src/strings.c:94 src/strings.c:97
+#: src/strings.c:103 src/strings.c:108 src/strings.c:110 src/strings.c:113
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -111,7 +110,7 @@ msgstr "_Popupfönster"
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utseende"
 
-#: src/strings.c:35 src/strings.c:60
+#: src/strings.c:35 src/strings.c:59
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterfokus</span>"
 
@@ -129,7 +128,8 @@ msgstr "_Placera nya fönster under muspekaren"
 
 #: src/strings.c:41
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\">Förflyttning och Storleksändring av Fönster</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"bold\">Förflyttning och Storleksändring av Fönster</span>"
 
 #: src/strings.c:43
 msgid "Update the window contents while _resizing"
@@ -179,30 +179,35 @@ msgstr "Motstånd mot andra _fönster:"
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Motstånd mot _skärmkanten"
 
-#: src/strings.c:59
+#: src/strings.c:58
 msgid "Windows"
 msgstr "Fönster"
 
-#: src/strings.c:62
+#: src/strings.c:61
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Fokusera fönster när muspekaren flyttas in över dem"
 
+#: src/strings.c:63
+#, fuzzy
+msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
+msgstr "_Ge fokus till det senast använda fönstret vid skrivbordsändring"
+
 #: src/strings.c:64
+msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:65
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "Lägg fönste_r överst när muspekaren flyttas in över dem"
 
-#: src/strings.c:65
+#: src/strings.c:66
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "För_dröjning innan fönster fokuseras och läggs överst"
 
-#: src/strings.c:66 src/strings.c:74 src/strings.c:112 src/strings.c:115
+#: src/strings.c:67 src/strings.c:74 src/strings.c:112 src/strings.c:115
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:67
-msgid "_Give focus to the last used window when switching desktops"
-msgstr "_Ge fokus till det senast använda fönstret vid skrivbordsändring"
-
 #: src/strings.c:68
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Titelrad</span>"
@@ -405,7 +410,8 @@ msgstr "  --version             Visa version och avsluta\n"
 
 #: src/main.c:83
 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
-msgstr "  --install ARKIV.obt   Installera det givna temaarkivet och välj det\n"
+msgstr ""
+"  --install ARKIV.obt   Installera det givna temaarkivet och välj det\n"
 
 #: src/main.c:84
 msgid ""
@@ -504,10 +510,11 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 "Kunde inte extrahera filen \"%s\".\n"
-"Verifiera att \"%s\" är skrivbar och att filen är ett giltigt Openboxtema-arkiv.\n"
+"Verifiera att \"%s\" är skrivbar och att filen är ett giltigt Openboxtema-"
+"arkiv.\n"
 "Följande fel rapporterades:\n"
 "%s"
 
-#: src/mouse.c:68
+#: src/mouse.c:72
 msgid "Custom actions"
 msgstr "Användardefinierad handling"
index 592d0d8..68d9c55 100644 (file)
@@ -53,9 +53,13 @@ void mouse_setup_tab()
     gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(w),
                                  tree_get_bool("focus/raiseOnFocus", FALSE));
 
-    w = get_widget("focus_last");
+    w = get_widget("focus_notlast");
     gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(w),
-                                 tree_get_bool("focus/focusLast", FALSE));
+                                 !tree_get_bool("focus/focusLast", TRUE));
+
+    w = get_widget("focus_under_mouse");
+    gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(w),
+                                 tree_get_bool("focus/underMouse", FALSE));
 
     w = get_widget("doubleclick_time");
     gtk_spin_button_set_value(GTK_SPIN_BUTTON(w),
@@ -97,7 +101,9 @@ static void enable_stuff()
     gtk_widget_set_sensitive(w, b);
     w = get_widget("focus_raise");
     gtk_widget_set_sensitive(w, b);
-    w = get_widget("focus_last");
+    w = get_widget("focus_notlast");
+    gtk_widget_set_sensitive(w, b);
+    w = get_widget("focus_under_mouse");
     gtk_widget_set_sensitive(w, b);
 }
 
@@ -127,11 +133,18 @@ void on_focus_raise_toggled(GtkToggleButton *w, gpointer data)
     tree_set_bool("focus/raiseOnFocus", gtk_toggle_button_get_active(w));
 }
 
-void on_focus_last_toggled(GtkToggleButton *w, gpointer data)
+void on_focus_notlast_toggled(GtkToggleButton *w, gpointer data)
+{
+    if (mapping) return;
+
+    tree_set_bool("focus/focusLast", !gtk_toggle_button_get_active(w));
+}
+
+void on_focus_under_mouse_toggled(GtkToggleButton *w, gpointer data)
 {
     if (mapping) return;
 
-    tree_set_bool("focus/focusLast", gtk_toggle_button_get_active(w));
+    tree_set_bool("focus/underMouse", gtk_toggle_button_get_active(w));
 }
 
 void on_titlebar_doubleclick_maximize_activate(GtkMenuItem *w, gpointer data)
index 7adf8d4..c176997 100644 (file)
@@ -2007,6 +2007,46 @@ C - The close button</property>
                                  <property name="homogeneous">False</property>
                                  <property name="spacing">6</property>
 
+                                 <child>
+                                   <widget class="GtkCheckButton" id="focus_notlast">
+                                     <property name="visible">True</property>
+                                     <property name="can_focus">True</property>
+                                     <property name="label" translatable="yes">Move focus under the mouse when _switching desktops</property>
+                                     <property name="use_underline">True</property>
+                                     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
+                                     <property name="focus_on_click">True</property>
+                                     <property name="active">False</property>
+                                     <property name="inconsistent">False</property>
+                                     <property name="draw_indicator">True</property>
+                                     <signal name="toggled" handler="on_focus_notlast_toggled" last_modification_time="Sun, 03 Jun 2007 19:29:54 GMT"/>
+                                   </widget>
+                                   <packing>
+                                     <property name="padding">0</property>
+                                     <property name="expand">False</property>
+                                     <property name="fill">False</property>
+                                   </packing>
+                                 </child>
+
+                                 <child>
+                                   <widget class="GtkCheckButton" id="focus_under_mouse">
+                                     <property name="visible">True</property>
+                                     <property name="can_focus">True</property>
+                                     <property name="label" translatable="yes">Move focus _under the mouse when the mouse is not moving</property>
+                                     <property name="use_underline">True</property>
+                                     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
+                                     <property name="focus_on_click">True</property>
+                                     <property name="active">False</property>
+                                     <property name="inconsistent">False</property>
+                                     <property name="draw_indicator">True</property>
+                                     <signal name="toggled" handler="on_focus_under_mouse_toggled" last_modification_time="Sun, 03 Jun 2007 19:30:02 GMT"/>
+                                   </widget>
+                                   <packing>
+                                     <property name="padding">0</property>
+                                     <property name="expand">False</property>
+                                     <property name="fill">False</property>
+                                   </packing>
+                                 </child>
+
                                  <child>
                                    <widget class="GtkCheckButton" id="focus_raise">
                                      <property name="visible">True</property>
@@ -2110,26 +2150,6 @@ C - The close button</property>
                                      <property name="fill">True</property>
                                    </packing>
                                  </child>
-
-                                 <child>
-                                   <widget class="GtkCheckButton" id="focus_last">
-                                     <property name="visible">True</property>
-                                     <property name="can_focus">True</property>
-                                     <property name="label" translatable="yes">_Give focus to the last used window when switching desktops</property>
-                                     <property name="use_underline">True</property>
-                                     <property name="relief">GTK_RELIEF_NORMAL</property>
-                                     <property name="focus_on_click">True</property>
-                                     <property name="active">False</property>
-                                     <property name="inconsistent">False</property>
-                                     <property name="draw_indicator">True</property>
-                                     <signal name="toggled" handler="on_focus_last_toggled" last_modification_time="Fri, 25 May 2007 18:54:28 GMT"/>
-                                   </widget>
-                                   <packing>
-                                     <property name="padding">0</property>
-                                     <property name="expand">False</property>
-                                     <property name="fill">False</property>
-                                   </packing>
-                                 </child>
                                </widget>
                                <packing>
                                  <property name="padding">0</property>
index b09fe4e..8faceb4 100644 (file)
@@ -60,10 +60,11 @@ gchar *s = N_("<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>");
 gchar *s = N_("    ");
 gchar *s = N_("_Focus windows when the mouse pointer moves over them");
 gchar *s = N_("    ");
+gchar *s = N_("Move focus under the mouse when _switching desktops");
+gchar *s = N_("Move focus _under the mouse when the mouse is not moving");
 gchar *s = N_("_Raise windows when the mouse pointer moves over them");
 gchar *s = N_("_Delay before focusing and raising windows:");
 gchar *s = N_("ms");
-gchar *s = N_("_Give focus to the last used window when switching desktops");
 gchar *s = N_("<span weight=\"bold\">Titlebar</span>");
 gchar *s = N_("    ");
 gchar *s = N_("Double click on the _titlebar:");