Update swedish translation with desktop switch strings
authorMikael Magnusson <mikachu@comhem.se>
Sat, 4 Aug 2007 16:04:50 +0000 (18:04 +0200)
committerMikael Magnusson <mikachu@comhem.se>
Sat, 4 Aug 2007 16:12:27 +0000 (18:12 +0200)
po/sv.po

index 0ec248f..e73fde6 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-07-21 21:27-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-20 02:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-04 18:10+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-08-04 18:12+0200\n"
 "Last-Translator:  <mikachu@icculus.org>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -26,10 +26,10 @@ msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:28
 #: src/strings.c:36 src/strings.c:39 src/strings.c:43 src/strings.c:49
-#: src/strings.c:61 src/strings.c:63 src/strings.c:70 src/strings.c:76
-#: src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:96 src/strings.c:107
-#: src/strings.c:110 src/strings.c:116 src/strings.c:121 src/strings.c:123
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:60 src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:74
+#: src/strings.c:80 src/strings.c:83 src/strings.c:85 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:104 src/strings.c:115 src/strings.c:118 src/strings.c:124
+#: src/strings.c:129 src/strings.c:131 src/strings.c:134
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr "_Popupfönster"
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utseende"
 
-#: src/strings.c:35 src/strings.c:60
+#: src/strings.c:35 src/strings.c:64
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterfokus</span>"
 
@@ -172,8 +172,8 @@ msgstr "Ovanför fönstret"
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Dra_gtröskel:"
 
-#: src/strings.c:54 src/strings.c:56 src/strings.c:58 src/strings.c:87
-#: src/strings.c:89 src/strings.c:91 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:54 src/strings.c:56 src/strings.c:58 src/strings.c:95
+#: src/strings.c:97 src/strings.c:99 src/strings.c:101
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
@@ -186,78 +186,95 @@ msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Motstånd mot s_kärmkanten"
 
 #: src/strings.c:59
+msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
+msgstr "_Byt skrivbord när ett fönster flyttas förbi fönsterkanten"
+
+#: src/strings.c:61
+msgid "_Amount of time to wait before switching:"
+msgstr "_Fördröjning innan byte:"
+
+#: src/strings.c:62 src/strings.c:72 src/strings.c:79 src/strings.c:87
+#: src/strings.c:133 src/strings.c:136
+msgid "ms"
+msgstr "ms"
+
+#: src/strings.c:63
 msgid "Windows"
 msgstr "Fönster"
 
-#: src/strings.c:62
+#: src/strings.c:66
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Fokusera fönster när muspekaren flyttas in över dem"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:68
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "_Ge fokus till fönstret under muspekaren vid skrivbordsändring"
 
-#: src/strings.c:65
+#: src/strings.c:69
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Lägg fokus _under muspekaren när musen inte flyttas"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:70
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "Lägg fönste_r överst när muspekaren flyttas in över dem"
 
-#: src/strings.c:67
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "För_dröjning innan fönster fokuseras och läggs överst"
 
-#: src/strings.c:68 src/strings.c:75 src/strings.c:125 src/strings.c:128
-msgid "ms"
-msgstr "ms"
-
-#: src/strings.c:69
+#: src/strings.c:73
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Titelrad</span>"
 
-#: src/strings.c:71
+#: src/strings.c:75
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Dubbelklick på t_itelraden:"
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:76
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Maximerar fönstret"
 
-#: src/strings.c:73
+#: src/strings.c:77
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Rullar upp fönstret"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:78
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "Dubbelkli_cktid:"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:81
 msgid "Mouse"
 msgstr "Mus"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:82
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbord</span>"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:84
+msgid "_Show a notification when switching desktops"
+msgstr "_Visa en notifikation vid skrivbordsbyte"
+
+#: src/strings.c:86
+msgid "_Amount of time to show the notification for:"
+msgstr "_Tid att visa notifikationen:"
+
+#: src/strings.c:88
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Antal skrivbord: "
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:89
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "_Skrivbordsnamn:"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:90
 msgid "Desktops"
 msgstr "Skrivbord"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:91
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbordsmarginaler</span>"
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:93
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -266,147 +283,147 @@ msgstr ""
 "Skrivbordsmarginaler är reserverade områden utmed kanten av skärmen. Nya "
 "fönster placeras inte i en marginal och maximerade fönster täcker dem inte."
 
-#: src/strings.c:86
+#: src/strings.c:94
 msgid "_Top"
 msgstr "_Topp"
 
-#: src/strings.c:88
+#: src/strings.c:96
 msgid "_Left"
 msgstr "_Vänster"
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:98
 msgid "_Right"
 msgstr "_Höger"
 
-#: src/strings.c:92
+#: src/strings.c:100
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Botten"
 
-#: src/strings.c:94
+#: src/strings.c:102
 msgid "Margins"
 msgstr "Marginaler"
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:103
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 
-#: src/strings.c:97
+#: src/strings.c:105
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Position:"
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:106
 msgid "Top Left"
 msgstr "Överst till vänster"
 
-#: src/strings.c:99
+#: src/strings.c:107
 msgid "Top"
 msgstr "Överst"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:108
 msgid "Top Right"
 msgstr "Överst till höger"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:109
 msgid "Left"
 msgstr "Till vänster"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:110
 msgid "Right"
 msgstr "Till höger"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:111
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Nederst till vänster"
 
-#: src/strings.c:104
+#: src/strings.c:112
 msgid "Bottom"
 msgstr "Nederst"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:113
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Nederst till höger"
 
-#: src/strings.c:106
+#: src/strings.c:114
 msgid "Floating"
 msgstr "Svävande"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:116
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "_Svävande position:"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:117
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:111
+#: src/strings.c:119
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Tillåt att _fönster placeras ovanför dockans område"
 
-#: src/strings.c:112
+#: src/strings.c:120
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "Or_ientering: "
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:121
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:122
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontell"
 
-#: src/strings.c:115
+#: src/strings.c:123
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Lager</span>"
 
-#: src/strings.c:117
+#: src/strings.c:125
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Håll dock_an ovanför andra fönster"
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:126
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "_Låt dockan vara både över och under fönster"
 
-#: src/strings.c:119
+#: src/strings.c:127
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Håll dockan under andra fönst_er"
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:128
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Döljande</span>"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:130
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "_Dölj utanför skärmen"
 
-#: src/strings.c:124
+#: src/strings.c:132
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "Fördröj_ning innan döljande:"
 
-#: src/strings.c:127
+#: src/strings.c:135
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Fördröjning innan _visande:"
 
-#: src/strings.c:129
+#: src/strings.c:137
 msgid "Dock"
 msgstr "Docka"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:138
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "_Om"
 
-#: src/strings.c:131
+#: src/strings.c:139
 msgid "About ObConf"
 msgstr "Om ObConf"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:140
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:141
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "En inställningshanterare för Openbox"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:142
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2007\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -414,11 +431,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:146
 msgid "window1"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:147
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tryck på tangenten du vill använda...</span>"
 
@@ -477,7 +494,7 @@ msgstr "--install kräver ett argument\n"
 msgid "--archive requires an argument\n"
 msgstr "--archive kräver ett argument\n"
 
-#: src/desktops.c:111 src/desktops.c:142 src/desktops.c:158
+#: src/desktops.c:134 src/desktops.c:165 src/desktops.c:181
 msgid "(Unnamed desktop)"
 msgstr "(Namnlöst skrivbord)"