change the <active> option to the <monitor> option
authorDana Jansens <danakj@orodu.net>
Sun, 27 Jan 2008 20:27:26 +0000 (15:27 -0500)
committerDana Jansens <danakj@orodu.net>
Sun, 27 Jan 2008 20:27:26 +0000 (15:27 -0500)
po/cs.po
po/es.po
po/fr.po
po/it.po
po/no.po
po/obconf.pot
po/sv.po
po/zh_TW.po
src/obconf.glade
src/strings.c
src/windows.c

index e23817a..49c74d6 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-24 04:20+0100\n"
 "Last-Translator: tezlo <tezlo@gmx.net>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -24,12 +24,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Motiv</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "_OSD text: "
 msgid "Appearance"
 msgstr "Vzhled"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Správa Oken</span>"
 
@@ -189,191 +189,195 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr "Aktivní monitor"
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "Okna"
 
 # XXX
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Změna Pozice a Velikosti Oken</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr "Aktualizovat obsah okna při změně _velikosti"
 
 # XXX
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Citlivost _tahu:"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "Míra odporu k ostatním _oknům:"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Míra odporu ke _krajům obrazovky:"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr "_Změnit plochu při tažení okna přes okraj obrazovky"
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr "Prodleva _před změnou plochy:"
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 #, fuzzy
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Pozice</span>"
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 #, fuzzy
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr "_Zobrazit informační dialog:"
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "Pouze pro okna terminálu"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "Vždy"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 #, fuzzy
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr "_Pozice informačního dialogu:"
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "Uprostřed okna"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "Nad oknem"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr "Fixní pozice na obrazovce"
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 #, fuzzy
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr "Fixní _x pozice:"
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr "Centrováno"
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr "Z levého okraje"
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr "Z praváho okraje"
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr "Fixní _y pozice:"
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr "Pohyb & Velikost"
 
 # XXX
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Aktivovat okno pod kurzorem myši"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "Aktivovat okno pod kurzorem při změně _plochy"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Aktivovat okno pod kurzorem když se _myš nehýbe"
 
 # XXX
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Zvednout okno při přejezdu kurzorem myši"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "P_rodleva před aktivací a zvedáním oken:"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Lišta</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Dvojitý klik na _lištu:"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Maximalizuje okno"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Sroluje okno"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "Čas na dvojitý _klik:"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "Myš"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Plochy</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr "Upozornit při _změně plochy"
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr "Prodleva před _upozorněním:"
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Počet ploch: "
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "_Jména ploch:"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "Plochy"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Okraje Plochy</span>"
 
 # XXX
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -382,147 +386,147 @@ msgstr ""
 "Okraje plochy je možné vyhranit jiným účelům. Nová okna budou umístěna mimo "
 "rámec okrajů a maximalizovaná okna je nebudou krýt."
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "_Horní"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "_Levý"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "_Pravý"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Dolní"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "Okraje"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Pozice</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Pozice:"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "Vlevo Nahoře"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "Nahoře"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "Vpravo Nahoře"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "Vlevo"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Vlevo Dole"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Vpravo Dole"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "Plovoucí"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "P_lovoucí pozice:"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Povolit _umístění oken v prostoru doku"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "_Orientace: "
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikální"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horizontální"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Vrstvení</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Udržovat dok _nad ostatními okny"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "Povolit dok pod _i nad okny"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Udržovat dok po_d ostatními okny"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Schovávání</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "_Schovat z obrazovky"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "Prodleva před s_chováním:"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Prodleva před _zobrazením:"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "Dok"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "_O programu"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "O ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "Manažer preferencí pro Openbox"
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -534,11 +538,11 @@ msgstr ""
 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr "window1"
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Stiskni kýženou klávesu...</span>"
 
index 1a3a59e..0c453da 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-07-21 00:54-0600\n"
 "Last-Translator: David Merino <rastiazul at yahoo . com>\n"
 "Language-Team: spanish\n"
@@ -25,12 +25,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "_Muestra en pantalla: "
 msgid "Appearance"
 msgstr "Apariencia"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Enfocando Ventanas</span>"
 
@@ -175,182 +175,186 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "Ventanas"
 
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Moviendo y cambiando el tamaño de las ventanas</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr "Actualiza_r los contenidos de las ventanas mientras cambia el tamaño"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Arras_trar la distancia del umbral:"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "Cantidad de resistencia contra otras _ventanas:"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Cantidad d_e resistencia contra los bordes de la pantalla:"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "Cuando cambia el tamaño de las ventanas de terminal"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "Siempre"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "Nunca"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "Centrado en la ventana"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "Sobre la ventana"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "En_focar las ventanas cuando el puntero del ratón se mueve sobre estas"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "Mover el enfoque bajo el ratón cuando _se cambian escritorios"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Mover el enfoq_ue debajo del ratón cuando el ratón no se está moviendo"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "Alza_r la ventanas cuando el puntero del ratón se mueve sobre éstas."
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "Atrasar antes _de enfocar y elevar ventanas:"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Barra de titulo</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Doble click en la barra de _titulo:"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Maximiza la ventana"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Oculta la ventala"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "Dura_ción del doble click:"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "Ratón"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Escritorios</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Cantidad de escritorios: "
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "_Nombre de los escritorios:"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "Escritorios"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Márgenes de los Escritorios</span>"
 
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -360,147 +364,147 @@ msgstr ""
 "pantalla.  Las ventanas nuevas no serán colocadas dentro de un margen y las "
 "ventanas maximizas no las cubrirán."
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "_Arriba"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "_Izquierda"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "_Derecha"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "A_bajo"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "Márgenes"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Posición</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Posición"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "Arriba a la derecha"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "Arriba"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "Arriba a la izquierda"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "Izquierda"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "Derecha"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Abajo a la derecha"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "Abajo"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Abajo a la derecha"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "Flotando"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "Posición de _flotación:"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Permitir que las _ventanas sean colocadas dentro de el área del muelle"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "_Orientación: "
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertical"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horizontal"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Apilando</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Mantener el muelle _sobre otras ventanas"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "Per_mitir que el muelle esté sobre y debajo de las ventanas"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Mantener el muelle _bajo otras ventanas"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Ocultando</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "_Ocultar pantalla"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "_Atrasar antes de ocultar:"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Atra_sar antes de mostrar:"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "Muelle"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "Acer_ca"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "Acerca de ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "Un administrador de preferencias para Openbox"
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -508,11 +512,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr "ventana1"
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Presione la letra que desea enlazar...</span>"
 
index ef5e734..c25d67d 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-07-22 15:36+0200\n"
 "Last-Translator: Cyrille Bagard <nocbos@gmail.com>\n"
 "Language-Team: French\n"
@@ -24,12 +24,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Thème</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr "_Affichage 
 msgid "Appearance"
 msgstr "Apparence"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Focus des fenêtres</span>"
 
@@ -174,182 +174,186 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "Fenêtres"
 
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Déplacer et redimensionner les fenêtres</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr "Mettre à jour le contenu d'une fenêtre _redimensionnée"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Distance de _seuil pour le Drag :"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "Force de résistance contre les autres _fenêtres :"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Force de résistance contre les b_ords de l'écran :"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "Lors du redimensionnement d'une fenêtre de Terminal"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "Toujours"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "Jamais"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "Centré sur la fenêtre"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "Au-dessus de la fenêtre"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "Donner le f_ocus aux fenêtres quand la souris les survole"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr ""
 "Placer le focus en-dessous de la souris lors d'un _basculement de bureau"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Place le focus en-de_ssous de la souris quand la souris ne bouge pas"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Réhausser les fenêtres quand la souris se déplace au-dessus d'elles"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "_Délai avant de donner le focus et de réhausser les fenêtres :"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Barre de titre</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Double-clic sur la barre de _titre :"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Maximise la fenêtre"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Déroule la fenêtre"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "D_urée d'un double-clic :"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "Souris"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Bureaux</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Nombre de bureaux :"
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "Noms des _bureaux :"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "Bureaux"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Marges de bureau</span>"
 
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -359,147 +363,147 @@ msgstr ""
 "Les nouvelles fenêtres n'y seront pas placées, et les fenêtres maximisées ne "
 "les recouvriront pas."
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "_Haut"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "_Gauche"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "_Droite"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Bas"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "Marges"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Position :"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "En haut à gauche"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "En haut"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "En haut à droite"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "A gauche"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "A droite"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "En bas à gauche"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "En bas"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "En bas à droite"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "Flottante"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "Position _flottante :"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Permettre aux fenêtres d'être placées dans la _zone de Dock"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "_Orientation :"
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "Verticale"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horizontale"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Emplilement</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Garder les Docks au-dess_us des autres fenêtres"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "Autoriser les Docks à être en-dessous _et au-dessus des fenêtres"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Garder les Docks en-des_sous des autres fenêtres"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Dissimulation</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "Cac_her de l'écran"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "_Délai avant de cacher :"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Délai avant de _montrer :"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "Dock"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "_A propos"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "A propos d'ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "Un gestionnaire de préférences pour Openbox"
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -507,11 +511,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr "window1"
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Pressez la touche que vous souhaitez attacher...</span>"
index fb5846c..8484750 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-08-05 13:02+0200\n"
 "Last-Translator: Davide Truffa <davide@catoblepa.org>\n"
 "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
@@ -26,12 +26,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -143,7 +143,7 @@ msgstr "_On-screen display: "
 msgid "Appearance"
 msgstr "Aspetto"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Focus Finestre</span>"
 
@@ -176,184 +176,188 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "Finestre"
 
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Movimento e Ridimensionamento Finestre</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr ""
 "Aggiorna il contenuto delle finestre\n"
 "quando vengono _ridimensionate"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Soglia _trascinamento:"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "Resistenza alle altre _finestre:"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Resistenza ai _bordi dello schermo:"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr ""
 "Cambia _desktop se una finestra viene spostata fuori dai bordi dello schermo"
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr "_Attesa prima di cambiare desktop:"
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "Quando ridimensioni un terminale"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "Sempre"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "Al centro della finestra"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "Sopra la finestra"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "Il _Focus segue il mouse"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "Sposta il focus sotto il mouse al _cambio del desktop"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Sposta il focus _sotto il mouse anche quando il mouse rimane fermo"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Alza le finestre al passaggio del mouse"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "_Ritardo prima di alzare o dare il focus:"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Barra del Titolo</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Doppio click sulla barra del _titolo:"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Massimizza la finestra"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Arrotola la finestra"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "_Velocità doppio click:"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "Mouse"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Desktop</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr "_Mostra una notifica al cambio del desktop"
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr "_Attesa prima di mostrare la notifica:"
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Numero dei desktop: "
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "_Nomi dei desktop:"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "Desktop"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Margini dei Desktop</span>"
 
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -363,147 +367,147 @@ msgstr ""
 "finestre verranno posizionate al loro interno e le finestre massimizzate non "
 "li copriranno."
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "In _Alto"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "A _Sinistra"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "A _Destra"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "In _Basso"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "Margini"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Posizione</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Posizione:"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "In Alto a Sinistra"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "In Alto"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "In Alto a Destra"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "A Sinistra"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "A Destra"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "In Basso a Sinistra"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "In Basso"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "In Basso a Destra"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "Fluttuante"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "Posizione:"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Permetti alle finestre di posizionarsi nell'area della dock"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "_Disposizione: "
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "Verticale"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Orizzontale"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Livello</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Mantieni la dock _sopra le altre finestre"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "La dock _può stare sopra o sotto le altre finestre"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Mantieni la dock s_otto le altre finestre"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Effetto Scomparsa</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "_Nascondi dallo schermo"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "_Ritardo prima di nascondere:"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Ritardo prima di _mostrare:"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "Dock"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "Informa_zioni"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "Informazioni su ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "Un gestore delle preferenze di Openbox"
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -511,11 +515,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr "window1"
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Premi il tasto che desideri catturare...</span>"
 
index 03a2a61..2c9b40b 100644 (file)
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-07-30 15:43+0200\n"
 "Last-Translator: Michael Kjelbergvik Thung <postlogic@switch-case.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian\n"
@@ -24,12 +24,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -141,7 +141,7 @@ msgstr "_Popup-vindu: "
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utseende"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Vindusfokus</span>"
 
@@ -174,181 +174,185 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "Vinduer"
 
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Flytting og Størrelsesendring av Vinduer</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr "Oppdater vinduets innhold under _størrelsesendring"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Dra-_terskel"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "Motstand mot andre _vinduer:"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Motstand mot skjerm_kanter:"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr "_Bytt skrivebord når et vindu flyttes forbi skjermkanten"
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr "_Forsinkelse før bytte:"
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "For terminalvinduer"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "Sentrert på vinduet"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "Over vinduet"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Fokusér når musepekeren beveges over vinduer"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "Flytt fokus under musepekeren ved _bytting av skrivebord"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Flytt fokus _under musepekeren når musen ikke flyttes"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Hev vinduer når musepekeren flyttes over dem"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "Forsinkelse før fokusering og heving av vinduer:"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tittellinje</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Dobbelklikk på tittellinjen:"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Maksimerer vinduet"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Ruller opp vinduet"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "Dobbelklikkstid"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "Mus"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivebord</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr "_Vis en melding ved skrivebordsbytte"
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr "Visningstid for _meldingen:"
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Antall skrivebord: "
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "_Skrivebordsnavn"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "Skrivebord"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivebordsmarginer</span>"
 
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -358,147 +362,147 @@ msgstr ""
 "vinduer vil ikke bli plassert over en margin, og maksimerte vinduer vil ikke "
 "overlappe dem."
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "_Topp"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "_Venstre"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "_Høyre"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Bunn"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "_Marginer"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Posisjon</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Posisjon:"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "Øverst til venstre"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "Topp"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "Øverst til høyre"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "Høyre"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Nederst til venstre"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "Bunn"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Nederst til høyre"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "Svevende"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "_Svevende posisjon:"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Tillat _vinduer å bli plassert i dockens område"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "_Orientering: "
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Stabling</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Hold docken _over_ andre vinduer"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "Ti_llat docken å være både over og under vinduer"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Hold docken _under andre vinduer"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skjuling</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "_Skjul utenfor skjermen"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "_Forsinkelse før skjuling:"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Forsinkelse før vi_sning:"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "Dock"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "_Om"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "Om ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "En konfigurasjonsbehandler for Openbox"
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -506,11 +510,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Trykk på knappen du ønsker å bruke...</span>"
 
index 33d7d3d..d7f7070 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -25,12 +25,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr ""
 
@@ -135,7 +135,7 @@ msgstr ""
 msgid "Appearance"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr ""
 
@@ -168,328 +168,332 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:60
-msgid "Windows"
+msgid "The monitor with the mouse"
 msgstr ""
 
 #: src/strings.c:61
+msgid "Windows"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
 "them."
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -497,11 +501,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr ""
 
index 9487887..1dee1ab 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-25 03:59+0100\n"
 "Last-Translator:  <mikachu@icculus.org>\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -25,12 +25,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -149,7 +149,7 @@ msgstr "_Popupfönster"
 msgid "Appearance"
 msgstr "Utseende"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterfokus</span>"
 
@@ -182,182 +182,186 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr "Den aktiva skärmen"
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "Fönster"
 
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\">Förflyttning och Storleksändring av Fönster</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr "Uppdate_ra fönsterinnehållet under pågående storleksändring"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "Dra_gtröskel:"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "px"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "Motstånd mot andra _fönster:"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "Motstånd mot s_kärmkanten"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr "_Byt skrivbord när ett fönster flyttas förbi fönsterkanten"
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr "_Fördröjning innan byte:"
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "ms"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Informationsdialog</span>"
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr "Visa _informationsdialog:"
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "För terminalfönster"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr "Position för informations_dialog:"
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "Centrerat på fönstret"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "Ovanför fönstret"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr "Fix position på skärmen"
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr "_Fix position:"
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr "Centrerad"
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr "Från vänsterkanten"
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr "Från högerkanten"
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr "_Fix position:"
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr "Flytta & Ändra Storlek"
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "_Fokusera fönster när muspekaren flyttas in över dem"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "_Ge fokus till fönstret under muspekaren vid skrivbordsändring"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "Lägg fokus _under muspekaren när musen inte flyttas"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "Lägg fönste_r överst när muspekaren flyttas in över dem"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "För_dröjning innan fönster fokuseras och läggs överst"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Titelrad</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "Dubbelklick på t_itelraden:"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "Maximerar fönstret"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "Rullar upp fönstret"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "Dubbelkli_cktid:"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "Mus"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbord</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr "_Visa en notifikation vid skrivbordsbyte"
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr "_Tid att visa notifikationen:"
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "_Antal skrivbord: "
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "_Skrivbordsnamn:"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "Skrivbord"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbordsmarginaler</span>"
 
-#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:126
 msgid ""
 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
@@ -366,147 +370,147 @@ msgstr ""
 "Skrivbordsmarginaler är reserverade områden utmed kanten av skärmen. Nya "
 "fönster placeras inte i en marginal och maximerade fönster täcker dem inte."
 
-#: src/strings.c:126
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "_Topp"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "_Vänster"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "_Höger"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Botten"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "Marginaler"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "_Position:"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "Överst till vänster"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "Överst"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "Överst till höger"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "Till vänster"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "Till höger"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "Nederst till vänster"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "Nederst"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "Nederst till höger"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "Svävande"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "_Svävande position:"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "Tillåt att _fönster placeras ovanför dockans område"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "Or_ientering: "
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontell"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Lager</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "Håll dock_an ovanför andra fönster"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "_Låt dockan vara både över och under fönster"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "Håll dockan under andra fönst_er"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Döljande</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "_Dölj utanför skärmen"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "Fördröj_ning innan döljande:"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "Fördröjning innan _visande:"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "Docka"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "_Om"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "Om ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "En inställningshanterare för Openbox"
 
-#: src/strings.c:174
+#: src/strings.c:175
 msgid ""
 "Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
@@ -514,11 +518,11 @@ msgid ""
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr ""
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">Tryck på tangenten du vill använda...</span>"
 
index 66814bf..b7dbc14 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-27 15:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-01-26 00:36+0800\n"
 "Last-Translator: Wei-Lun Chao <chaoweilun@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional) <zh-l10n@linux.org.tw>\n"
@@ -25,12 +25,12 @@ msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">佈景主題</span>"
 
 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
-#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
-#: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
-#: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
-#: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
-#: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
-#: src/strings.c:166
+#: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:148
+#: src/strings.c:151 src/strings.c:157 src/strings.c:162 src/strings.c:164
+#: src/strings.c:167
 msgid "    "
 msgstr "    "
 
@@ -67,14 +67,16 @@ msgid "_Button order:"
 msgstr "按鈕順序(_B):"
 
 #: src/strings.c:20
-msgid "N - The window's icon\n"
+msgid ""
+"N - The window's icon\n"
 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
 "S - The shade (roll up) button\n"
 "L - The label (window title)\n"
 "I - The iconify (minimize) button\n"
 "M - The maximize button\n"
 "C - The close button"
-msgstr "N - 視窗圖示\n"
+msgstr ""
+"N - 視窗圖示\n"
 "D - 所有桌面 (黏著) 按鈕\n"
 "S - 捲起 (向上捲動) 按鈕\n"
 "L - 標籤 (視窗標題)\n"
@@ -83,38 +85,46 @@ msgstr "N - 視窗圖示\n"
 "C - 關閉按鈕"
 
 #: src/strings.c:28
-msgid "N:\n"
+msgid ""
+"N:\n"
 "L:\n"
 "I:\n"
 "M:"
-msgstr "N:\n"
+msgstr ""
+"N:\n"
 "L:\n"
 "I:\n"
 "M:"
 
 #: src/strings.c:32
-msgid "Window icon\n"
+msgid ""
+"Window icon\n"
 "Window label (Title)\n"
 "Iconify (Minimize)\n"
 "Maximize"
-msgstr "視窗圖示\n"
+msgstr ""
+"視窗圖示\n"
 "視窗標籤 (標題)\n"
 "最小化 (縮到最小)\n"
 "放到最大"
 
 #: src/strings.c:36
-msgid "C:\n"
+msgid ""
+"C:\n"
 "S:\n"
 "D:"
-msgstr "C:\n"
+msgstr ""
+"C:\n"
 "S:\n"
 "D:"
 
 #: src/strings.c:39
-msgid "Close\n"
+msgid ""
+"Close\n"
 "Shade (Roll up)\n"
 "Omnipresent (On all desktops)"
-msgstr "關閉\n"
+msgstr ""
+"關閉\n"
 "捲起 (向上捲動)\n"
 "全現 (於所有桌面)"
 
@@ -146,7 +156,7 @@ msgstr "螢幕上顯示(_O):"
 msgid "Appearance"
 msgstr "外觀"
 
-#: src/strings.c:50 src/strings.c:96
+#: src/strings.c:50 src/strings.c:97
 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">焦點視窗</span>"
 
@@ -179,339 +189,350 @@ msgid "The active monitor"
 msgstr "作用中的監視器"
 
 #: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr ""
+
+#: src/strings.c:61
 msgid "Windows"
 msgstr "視窗"
 
-#: src/strings.c:61
+#: src/strings.c:62
 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">移動視窗和調整大小</span>"
 
-#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:64
 msgid "Update the window contents while _resizing"
 msgstr "調整大小時更新視窗內容(_R)"
 
-#: src/strings.c:64
+#: src/strings.c:65
 msgid "Drag _threshold distance:"
 msgstr "拖曳距離臨界值(_T):"
 
-#: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
-#: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
-#: src/strings.c:133
+#: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
 msgid "px"
 msgstr "像素"
 
-#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:67
 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
 msgstr "相對其他視窗的阻力程度(_W):"
 
-#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:69
 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
 msgstr "相對螢幕邊緣的阻力程度(_E):"
 
-#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:71
 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
 msgstr "移動視窗越過螢幕邊緣時切換桌面(_S)"
 
-#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:73
 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
 msgstr "切換之前需要等待的時間(_A):"
 
-#: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
-#: src/strings.c:165 src/strings.c:168
+#: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
+#: src/strings.c:166 src/strings.c:169
 msgid "ms"
 msgstr "毫秒"
 
-#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:75
 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">資訊對話</span>"
 
-#: src/strings.c:75
+#: src/strings.c:76
 msgid "Show _information dialog:"
 msgstr "顯示資訊對話框(_I):"
 
-#: src/strings.c:76
+#: src/strings.c:77
 msgid "When resizing terminal windows"
 msgstr "調整終端機視窗大小時"
 
-#: src/strings.c:77
+#: src/strings.c:78
 msgid "Always"
 msgstr "自動"
 
-#: src/strings.c:78
+#: src/strings.c:79
 msgid "Never"
 msgstr "永不"
 
-#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:81
 msgid "Information dialog's _position:"
 msgstr "資訊對話框位置(_P):"
 
-#: src/strings.c:81
+#: src/strings.c:82
 msgid "Centered on the window"
 msgstr "在視窗中央"
 
-#: src/strings.c:82
+#: src/strings.c:83
 msgid "Above the window"
 msgstr "在視窗之上"
 
-#: src/strings.c:83
+#: src/strings.c:84
 msgid "Fixed position on screen"
 msgstr "螢幕上的固定位置"
 
-#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:86
 msgid "Fixed _x position:"
 msgstr "固定的 _x 位置:"
 
-#: src/strings.c:86 src/strings.c:91
+#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
 msgid "Centered"
 msgstr "置中"
 
-#: src/strings.c:87 src/strings.c:92
+#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
 msgid "From left edge"
 msgstr "從左側邊緣"
 
-#: src/strings.c:88 src/strings.c:93
+#: src/strings.c:89 src/strings.c:94
 msgid "From right edge"
 msgstr "從右側邊緣"
 
-#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:91
 msgid "Fixed _y position:"
 msgstr "固定的 _y 位置:"
 
-#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:96
 msgid "Move & Resize"
 msgstr "移動 & 調整大小"
 
-#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:99
 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "滑鼠指標移動到視窗上方時設為焦點(_F)"
 
-#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:101
 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
 msgstr "交換桌面時移動滑鼠下方焦點(_S)"
 
-#: src/strings.c:101
+#: src/strings.c:102
 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
 msgstr "滑鼠未移動時移動滑鼠下方焦點(_U)"
 
-#: src/strings.c:102
+#: src/strings.c:103
 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
 msgstr "滑鼠指標在視窗上方移動時,將它們提升層次(_R)"
 
-#: src/strings.c:103
+#: src/strings.c:104
 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
 msgstr "設為焦點和提升視窗之前產生延遲(_D):"
 
-#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:106
 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">標題列</span>"
 
-#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:108
 msgid "Double click on the _titlebar:"
 msgstr "在標題列之上連按兩下(_T):"
 
-#: src/strings.c:108
+#: src/strings.c:109
 msgid "Maximizes the window"
 msgstr "視窗放到最大"
 
-#: src/strings.c:109
+#: src/strings.c:110
 msgid "Shades the window"
 msgstr "捲起視窗"
 
-#: src/strings.c:110
+#: src/strings.c:111
 msgid "Double click ti_me:"
 msgstr "連按兩下的時間(_M):"
 
-#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:114
 msgid "Mouse"
 msgstr "滑鼠"
 
-#: src/strings.c:114
+#: src/strings.c:115
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">桌面</span>"
 
-#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:117
 msgid "_Show a notification when switching desktops"
 msgstr "切換桌面時顯示通知(_S)"
 
-#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:119
 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
 msgstr "顯示通知時所用時間(_A):"
 
-#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:121
 msgid "_Number of desktops: "
 msgstr "桌面數量(_D):"
 
-#: src/strings.c:121
+#: src/strings.c:122
 msgid "_Desktop names:"
 msgstr "桌面名稱(_D):"
 
-#: src/strings.c:122
+#: src/strings.c:123
 msgid "Desktops"
 msgstr "桌面"
 
-#: src/strings.c:123
+#: src/strings.c:124
 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">桌面邊界</span>"
 
-#: src/strings.c:125
-msgid "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover them."
-msgstr "桌面邊界是您螢幕邊緣保留的區域。新視窗將不會被置放於邊界之內,而最大化的視窗也不會蓋住它。"
-
 #: src/strings.c:126
+msgid ""
+"Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
+"will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
+"them."
+msgstr ""
+"桌面邊界是您螢幕邊緣保留的區域。新視窗將不會被置放於邊界之內,而最大化的視窗"
+"也不會蓋住它。"
+
+#: src/strings.c:127
 msgid "_Top"
 msgstr "上(_T)"
 
-#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:129
 msgid "_Left"
 msgstr "左(_L)"
 
-#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:131
 msgid "_Right"
 msgstr "右(_R)"
 
-#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:133
 msgid "_Bottom"
 msgstr "下(_B)"
 
-#: src/strings.c:134
+#: src/strings.c:135
 msgid "Margins"
 msgstr "邊界"
 
-#: src/strings.c:135
+#: src/strings.c:136
 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">位置</span>"
 
-#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:138
 msgid "_Position:"
 msgstr "位置(_P):"
 
-#: src/strings.c:138
+#: src/strings.c:139
 msgid "Top Left"
 msgstr "左上"
 
-#: src/strings.c:139
+#: src/strings.c:140
 msgid "Top"
 msgstr "上"
 
-#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:141
 msgid "Top Right"
 msgstr "右上"
 
-#: src/strings.c:141
+#: src/strings.c:142
 msgid "Left"
 msgstr "左"
 
-#: src/strings.c:142
+#: src/strings.c:143
 msgid "Right"
 msgstr "右"
 
-#: src/strings.c:143
+#: src/strings.c:144
 msgid "Bottom Left"
 msgstr "左下"
 
-#: src/strings.c:144
+#: src/strings.c:145
 msgid "Bottom"
 msgstr "下"
 
-#: src/strings.c:145
+#: src/strings.c:146
 msgid "Bottom Right"
 msgstr "右下"
 
-#: src/strings.c:146
+#: src/strings.c:147
 msgid "Floating"
 msgstr "浮動"
 
-#: src/strings.c:148
+#: src/strings.c:149
 msgid "_Floating position:"
 msgstr "浮動位置(_F):"
 
-#: src/strings.c:149
+#: src/strings.c:150
 msgid "x"
 msgstr "x"
 
-#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:152
 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
 msgstr "允許視窗被置放在停駐區域之內(_W)"
 
-#: src/strings.c:152
+#: src/strings.c:153
 msgid "_Orientation: "
 msgstr "方向(_O):"
 
-#: src/strings.c:153
+#: src/strings.c:154
 msgid "Vertical"
 msgstr "垂直"
 
-#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:155
 msgid "Horizontal"
 msgstr "水平"
 
-#: src/strings.c:155
+#: src/strings.c:156
 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">堆疊</span>"
 
-#: src/strings.c:157
+#: src/strings.c:158
 msgid "Keep dock _above other windows"
 msgstr "保持停駐於其他的視窗之上(_A)"
 
-#: src/strings.c:158
+#: src/strings.c:159
 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
 msgstr "同時允許在視窗之上與之下停駐(_L)"
 
-#: src/strings.c:159
+#: src/strings.c:160
 msgid "Keep dock _below other windows"
 msgstr "保持停駐停駐於其他的視窗之下(_B)"
 
-#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:161
 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">隱藏</span>"
 
-#: src/strings.c:162
+#: src/strings.c:163
 msgid "_Hide off screen"
 msgstr "隱藏螢幕(_H)"
 
-#: src/strings.c:164
+#: src/strings.c:165
 msgid "_Delay before hiding:"
 msgstr "隱藏之前產生延遲(_D):"
 
-#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:168
 msgid "Delay before _showing:"
 msgstr "顯示之前產生延遲(_S):"
 
-#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:170
 msgid "Dock"
 msgstr "停駐"
 
-#: src/strings.c:170
+#: src/strings.c:171
 msgid "Abo_ut"
 msgstr "關於(_U)"
 
-#: src/strings.c:171
+#: src/strings.c:172
 msgid "About ObConf"
 msgstr "關於 ObConf"
 
-#: src/strings.c:172
+#: src/strings.c:173
 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf 版本</span>"
 
-#: src/strings.c:173
+#: src/strings.c:174
 msgid "A preferences manager for Openbox"
 msgstr "用於 Openbox 的偏好設定管理員"
 
-#: src/strings.c:174
-msgid "Copyright (c) 2003-2008\n"
+#: src/strings.c:175
+msgid ""
+"Copyright (c) 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
-msgstr "著作權 © 2003-2008\n"
+msgstr ""
+"著作權 © 2003-2008\n"
 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
 
-#: src/strings.c:178
+#: src/strings.c:179
 msgid "window1"
 msgstr "視窗1"
 
-#: src/strings.c:179
+#: src/strings.c:180
 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\">按下您希望連結的按鍵…</span>"
 
@@ -524,9 +545,11 @@ msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
 msgstr "語法:obconf [選項] [ARCHIVE.obt]\n"
 
 #: src/main.c:82
-msgid "\n"
+msgid ""
+"\n"
 "Options:\n"
-msgstr "\n"
+msgstr ""
+"\n"
 "選項:\n"
 
 #: src/main.c:83
@@ -542,15 +565,21 @@ msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
 msgstr "  --install ARCHIVE.obt 安裝給定的佈景主題存檔並選取它\n"
 
 #: src/main.c:86
-msgid "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme directory\n"
+msgid ""
+"  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme "
+"directory\n"
 msgstr "  --archive THEME       從給定的佈景主題目錄建立佈景主題存檔\n"
 
 #: src/main.c:87
 #, c-format
-msgid "\n"
-"Please report bugs at %s\n\n"
-msgstr "\n"
-"請將錯誤報告給 %s\n\n"
+msgid ""
+"\n"
+"Please report bugs at %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"請將錯誤報告給 %s\n"
+"\n"
 
 #: src/main.c:103
 msgid "--install requires an argument\n"
@@ -584,10 +613,12 @@ msgstr "「%s」已成功建立"
 
 #: src/archive.c:101
 #, c-format
-msgid "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
+msgid ""
+"Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
 "The following errors were reported:\n"
 "%s"
-msgstr "無法建立佈景主題存檔「%s」。\n"
+msgstr ""
+"無法建立佈景主題存檔「%s」。\n"
 "下列的錯誤已經提報:\n"
 "%s"
 
@@ -613,11 +644,14 @@ msgstr "無法移動到目錄「%s」:%s"
 
 #: src/archive.c:197
 #, c-format
-msgid "Unable to extract the file \"%s\".\n"
-"Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox theme archive.\n"
+msgid ""
+"Unable to extract the file \"%s\".\n"
+"Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox "
+"theme archive.\n"
 "The following errors were reported:\n"
 "%s"
-msgstr "無法擷取檔案「%s」。\n"
+msgstr ""
+"無法擷取檔案「%s」。\n"
 "請確保該「%s」可以寫入並且該檔為有效的 Openbox 佈景主題存檔。\n"
 "下列的錯誤已經提報:\n"
 "%s"
index 230bbbe..e201785 100644 (file)
@@ -1530,6 +1530,15 @@ Omnipresent (On all desktops)</property>
                                          <signal name="activate" handler="on_place_active_popup_active_activate" last_modification_time="Sat, 12 Jan 2008 16:48:08 GMT"/>
                                        </widget>
                                      </child>
+
+                                     <child>
+                                       <widget class="GtkMenuItem" id="the_monitor_containing_the_mouse1">
+                                         <property name="visible">True</property>
+                                         <property name="label" translatable="yes">The monitor with the mouse</property>
+                                         <property name="use_underline">True</property>
+                                         <signal name="activate" handler="on_place_active_popup_mouse_activate" last_modification_time="Sun, 27 Jan 2008 20:20:46 GMT"/>
+                                       </widget>
+                                     </child>
                                    </widget>
                                  </child>
                                </widget>
index bbc8d6e..2447690 100644 (file)
@@ -57,6 +57,7 @@ gchar *s = N_("_Center new windows when they are placed");
 gchar *s = N_("Prefer to place new windows _on:");
 gchar *s = N_("All monitors");
 gchar *s = N_("The active monitor");
+gchar *s = N_("The monitor with the mouse");
 gchar *s = N_("Windows");
 gchar *s = N_("<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>");
 gchar *s = N_("    ");
index f9e735c..ed5ed35 100644 (file)
@@ -24,6 +24,7 @@ static gboolean mapping = FALSE;
 
 #define PLACE_ON_ALL    0
 #define PLACE_ON_ACTIVE 1
+#define PLACE_ON_MOUSE 2
 
 static void enable_stuff();
 
@@ -49,10 +50,14 @@ void windows_setup_tab()
                                  tree_get_bool("placement/center", TRUE));
 
     w = get_widget("place_active_popup");
-    if (tree_get_bool("placement/active", FALSE))
+    s = tree_get_string("placement/monitor", "Any");
+    if (!g_ascii_strcasecmp(s, "Active"))
         gtk_option_menu_set_history(GTK_OPTION_MENU(w), PLACE_ON_ACTIVE);
+    else if (!g_ascii_strcasecmp(s, "Mouse"))
+        gtk_option_menu_set_history(GTK_OPTION_MENU(w), PLACE_ON_MOUSE);
     else
         gtk_option_menu_set_history(GTK_OPTION_MENU(w), PLACE_ON_ALL);
+    g_free(s);
 
     enable_stuff();
 
@@ -98,12 +103,19 @@ void on_place_active_popup_all_activate(GtkMenuItem *w, gpointer data)
 {
     if (mapping) return;
 
-    tree_set_bool("placement/active", FALSE);
+    tree_set_string("placement/monitor", "Any");
 }
 
 void on_place_active_popup_active_activate(GtkMenuItem *w, gpointer data)
 {
     if (mapping) return;
 
-    tree_set_bool("placement/active", TRUE);
+    tree_set_string("placement/monitor", "Active");
+}
+
+void on_place_active_popup_mouse_activate(GtkMenuItem *w, gpointer data)
+{
+    if (mapping) return;
+
+    tree_set_string("placement/monitor", "Mouse");
 }