Polish translation for ObConf (Fix bug 5371)
authorFranciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>
Sun, 30 Sep 2012 21:13:25 +0000 (17:13 -0400)
committerDana Jansens <danakj@orodu.net>
Mon, 1 Oct 2012 03:10:30 +0000 (23:10 -0400)
po/LINGUAS
po/pl.po [new file with mode: 0644]

index 68a3846..8908332 100644 (file)
@@ -1,14 +1,15 @@
+de
 en@quot en@boldquot
-sv
-zh_TW
-zh_CN
-it
 es
 cs
 fr
+it
 no
-tr
+pl
 pt_BR
-de
-ru
 ro
+ru
+sv
+tr
+zh_CN
+zh_TW
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4602687
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,733 @@
+# Polish translation for ObConf.
+# Copyright (C) 2012 Dana Jansens
+# This file is distributed under the same license as the ObConf package.
+# Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-02 19:36-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-18 23:38+0100\n"
+"Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: src/strings.c:7
+msgid "Openbox Configuration Manager"
+msgstr "Manager konfiguracji Openboksa"
+
+#: src/strings.c:8
+msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Motyw</span>"
+
+#: src/strings.c:9
+#: src/strings.c:14
+#: src/strings.c:18
+#: src/strings.c:27
+#: src/strings.c:43
+#: src/strings.c:51
+#: src/strings.c:54
+#: src/strings.c:63
+#: src/strings.c:72
+#: src/strings.c:80
+#: src/strings.c:85
+#: src/strings.c:98
+#: src/strings.c:100
+#: src/strings.c:107
+#: src/strings.c:113
+#: src/strings.c:116
+#: src/strings.c:118
+#: src/strings.c:125
+#: src/strings.c:137
+#: src/strings.c:140
+#: src/strings.c:151
+#: src/strings.c:154
+#: src/strings.c:160
+#: src/strings.c:165
+#: src/strings.c:167
+#: src/strings.c:170
+msgid "    "
+msgstr "    "
+
+#: src/strings.c:10
+msgid "_Install a new theme..."
+msgstr "_Instaluj nowy motyw"
+
+#: src/strings.c:11
+msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
+msgstr "Utwórz archiwum z motywem (.obt)..."
+
+#: src/strings.c:12
+msgid "Theme"
+msgstr "Motyw"
+
+#: src/strings.c:13
+msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Okna</span>"
+
+#: src/strings.c:15
+msgid "_Windows retain a border when undecorated"
+msgstr "Okna _zachowują obramowanie, gdy bez dekoracji"
+
+#: src/strings.c:16
+msgid "A_nimate iconify and restore"
+msgstr "A_nimuj minimalizację i maksymalizację"
+
+#: src/strings.c:17
+msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Tytuły okien</span>"
+
+#: src/strings.c:19
+msgid "_Button order:"
+msgstr "_Kolejność przycisków:"
+
+#: src/strings.c:20
+msgid ""
+"N - The window's icon\n"
+"D - The all-desktops (sticky) button\n"
+"S - The shade (roll up) button\n"
+"L - The label (window title)\n"
+"I - The iconify (minimize) button\n"
+"M - The maximize button\n"
+"C - The close button"
+msgstr ""
+"N - Ikona okna\n"
+"D - Przycisk na wszystkie pulpity (przyklejony)\n"
+"S - Przycisk zwijania (rolowania)\n"
+"L - Etykieta (tytuł okna)\n"
+"I - Przycisk zwijania do ikony (minimalizacji) button\n"
+"M - Przycisk maksymalizacji\n"
+"C - Przycisk zamknięcia"
+
+#: src/strings.c:28
+msgid ""
+"N:\n"
+"L:\n"
+"I:\n"
+"M:"
+msgstr ""
+"N:\n"
+"L:\n"
+"I:\n"
+"M:"
+
+#: src/strings.c:32
+msgid ""
+"Window icon\n"
+"Window label (Title)\n"
+"Iconify (Minimize)\n"
+"Maximize"
+msgstr ""
+"Ikona okna\n"
+"Etykieta okna (tytuł)\n"
+"Zwiń do ikony (minimalizuj)\n"
+"Maksymalizuj"
+
+#: src/strings.c:36
+msgid ""
+"C:\n"
+"S:\n"
+"D:"
+msgstr ""
+"C:\n"
+"S:\n"
+"D:"
+
+#: src/strings.c:39
+msgid ""
+"Close\n"
+"Shade (Roll up)\n"
+"Omnipresent (On all desktops)"
+msgstr ""
+"Zamknij\n"
+"Zwiń (zroluj)\n"
+"Wszechobecne (na wszystkich pulpitach)"
+
+#: src/strings.c:42
+msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Czcionki</span>"
+
+#: src/strings.c:44
+msgid "_Active window title: "
+msgstr "Tytuł _aktywnego okna:"
+
+#: src/strings.c:45
+msgid "_Inactive window title: "
+msgstr "_Tytuł nieaktywnego okna:"
+
+#: src/strings.c:46
+msgid "Menu _header: "
+msgstr "Nagłówek _menu:"
+
+#: src/strings.c:47
+msgid "_Menu Item: "
+msgstr "_Pozycja menu:"
+
+#: src/strings.c:48
+msgid "_On-screen display: "
+msgstr "_On-screen display: "
+
+#: src/strings.c:49
+msgid "Appearance"
+msgstr "Wygląd"
+
+#: src/strings.c:50
+#: src/strings.c:97
+msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Aktywacja okien</span>"
+
+#: src/strings.c:52
+msgid "Focus _new windows when they appear"
+msgstr "Nowe okna aktywne"
+
+#: src/strings.c:53
+msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Rozmieszczenie okien</span>"
+
+#: src/strings.c:55
+msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
+msgstr "_Umieszczaj nowe okna pod wskaźnikiem myszy"
+
+#: src/strings.c:56
+msgid "_Center new windows when they are placed"
+msgstr "_Centruj nowe okna"
+
+#: src/strings.c:57
+msgid "Prefer to place new windows _on:"
+msgstr "Umieszczaj nowe okna _na:"
+
+#: src/strings.c:58
+msgid "All monitors"
+msgstr "Wszystkie monitory"
+
+#: src/strings.c:59
+msgid "The active monitor"
+msgstr "Aktywny monitor"
+
+#: src/strings.c:60
+msgid "The monitor with the mouse"
+msgstr "Monitor z myszą"
+
+#: src/strings.c:61
+msgid "Windows"
+msgstr "Okna"
+
+#: src/strings.c:62
+msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Przesuwanie i zmiana rozmiaru okien</span>"
+
+#: src/strings.c:64
+msgid "Update the window contents while _resizing"
+msgstr "Odświeżaj zawartość okna podczas zmiany rozmiaru "
+
+#: src/strings.c:65
+msgid "Drag _threshold distance:"
+msgstr "Minimalne przesunięcie:"
+
+#: src/strings.c:66
+#: src/strings.c:68
+#: src/strings.c:70
+#: src/strings.c:90
+#: src/strings.c:95
+#: src/strings.c:128
+#: src/strings.c:130
+#: src/strings.c:132
+#: src/strings.c:134
+msgid "px"
+msgstr "px"
+
+#: src/strings.c:67
+msgid "Amount of resistance against other _windows:"
+msgstr "Obszar przyciągania do innych _okien:"
+
+#: src/strings.c:69
+msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
+msgstr "Obszar przyciągania do brzegów _ekranu:"
+
+#: src/strings.c:71
+msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
+msgstr "Zmieniaj pulpit, gdy _okno zostanie przesunięte poza brzeg ekranu"
+
+#: src/strings.c:73
+msgid "_Amount of time to wait before switching:"
+msgstr "_Czas, po którym nastąpi zmiana pulpitu:"
+
+#: src/strings.c:74
+#: src/strings.c:105
+#: src/strings.c:112
+#: src/strings.c:120
+#: src/strings.c:169
+#: src/strings.c:172
+msgid "ms"
+msgstr "ms"
+
+#: src/strings.c:75
+msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Okno informacji</span>"
+
+#: src/strings.c:76
+msgid "Show _information dialog:"
+msgstr "Pokaż okno z _informacją:"
+
+#: src/strings.c:77
+msgid "When resizing terminal windows"
+msgstr "Podczas zmian rozmiaru terminala"
+
+#: src/strings.c:78
+msgid "Always"
+msgstr "Zawsze"
+
+#: src/strings.c:79
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: src/strings.c:81
+msgid "Information dialog's _position:"
+msgstr "Pozycja okna z informacją:"
+
+#: src/strings.c:82
+msgid "Centered on the window"
+msgstr "Centralnie na oknie"
+
+#: src/strings.c:83
+msgid "Above the window"
+msgstr "Nad oknem"
+
+#: src/strings.c:84
+msgid "Fixed position on screen"
+msgstr "Określona pozycja na ekranie"
+
+#: src/strings.c:86
+msgid "Fixed _x position:"
+msgstr "Pozycja _x:"
+
+#: src/strings.c:87
+#: src/strings.c:92
+msgid "Centered"
+msgstr "Centralnie"
+
+#: src/strings.c:88
+msgid "From left edge"
+msgstr "Od lewego rogu"
+
+#: src/strings.c:89
+msgid "From right edge"
+msgstr "Od prawego rogu"
+
+#: src/strings.c:91
+msgid "Fixed _y position:"
+msgstr "Pozycja _y:"
+
+#: src/strings.c:93
+msgid "From top edge"
+msgstr "Od górnej krawędzi"
+
+#: src/strings.c:94
+msgid "From bottom edge"
+msgstr "Od dolnej krawędzi"
+
+#: src/strings.c:96
+msgid "Move & Resize"
+msgstr "Przesuń & zmień rozmiar"
+
+#: src/strings.c:99
+msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
+msgstr "A_ktywuj okna, gdy kursor przesuwa się nad nimi"
+
+#: src/strings.c:101
+msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
+msgstr "Aktywuj okna pod kursorem _myszy podczas zmiany pulpitów"
+
+#: src/strings.c:102
+msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
+msgstr "Aktywuj okna pod kursorem myszy, gdy _nieruchomy"
+
+#: src/strings.c:103
+msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
+msgstr "_Wywołaj na wierzch okno, gdy będzie nad nim kursor myszy"
+
+#: src/strings.c:104
+msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
+msgstr "_Opóźnienie przed aktywacją i wywołaniem na wierzch okien:"
+
+#: src/strings.c:106
+msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Pasek tytułu</span>"
+
+#: src/strings.c:108
+msgid "Double click on the _titlebar:"
+msgstr "Dwuklik na pasku _tytułu:"
+
+#: src/strings.c:109
+msgid "Maximizes the window"
+msgstr "Maksymalizuje okno"
+
+#: src/strings.c:110
+msgid "Shades the window"
+msgstr "Zwija okno"
+
+#: src/strings.c:111
+msgid "Double click ti_me:"
+msgstr "Czas po_dwójnego kliknięcia:"
+
+#: src/strings.c:114
+msgid "Mouse"
+msgstr "Mysz"
+
+#: src/strings.c:115
+msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Pulpity</span>"
+
+#: src/strings.c:117
+msgid "_Show a notification when switching desktops"
+msgstr "Pokaż powiadomienie podczas _zmiany pulpitu"
+
+#: src/strings.c:119
+msgid "_Amount of time to show the notification for:"
+msgstr "_Przez ile czasu ma być pokazywane powiadomienie:"
+
+#: src/strings.c:121
+msgid "_Number of desktops: "
+msgstr "_Liczba pulpitów"
+
+#: src/strings.c:122
+msgid "_Desktop names:"
+msgstr "_Nazwy pulpitów:"
+
+#: src/strings.c:123
+msgid "Desktops"
+msgstr "Pulpity"
+
+#: src/strings.c:124
+msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Marginesy pulpitów</span>"
+
+#: src/strings.c:126
+msgid "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover them."
+msgstr "Marginesy pulpitu to obszary zarezerwowane na brzegach twojego ekranu.  Nowe okna nie będą umieszczane w obszarze marginesu, a okna zmaksymalizowane nie zakryją go."
+
+#: src/strings.c:127
+msgid "_Top"
+msgstr "_Góra"
+
+#: src/strings.c:129
+msgid "_Left"
+msgstr "_Lewo"
+
+#: src/strings.c:131
+msgid "_Right"
+msgstr "_Prawo"
+
+#: src/strings.c:133
+msgid "_Bottom"
+msgstr "_Dół"
+
+#: src/strings.c:135
+msgid "Margins"
+msgstr "Marginesy"
+
+#: src/strings.c:136
+msgid "<span weight=\"bold\">Dock</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Dok</span>"
+
+#: src/strings.c:138
+msgid "The dock is a special container for \"dockapps\", or dock applications.  It is not visible on screen until a dockapp is run.  Dockapps can be used to show things like a clock, or to provide you with a system tray."
+msgstr "Dok to specjalne miejsce na programy dokowane.  Nie jest widoczny na ekranie, dopóki program dokowany nie zostanie uruchomiony.  Programy dokowane mogą być użyte do pokazywania rzeczy takich jak zegar, lub do udostępniania funkcjonalności zasobnika systemowego."
+
+#: src/strings.c:139
+msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Pozycja</span>"
+
+#: src/strings.c:141
+msgid "_Position:"
+msgstr "_Pozycja"
+
+#: src/strings.c:142
+msgid "Top Left"
+msgstr "Góra lewo"
+
+#: src/strings.c:143
+msgid "Top"
+msgstr "Góra"
+
+#: src/strings.c:144
+msgid "Top Right"
+msgstr "Dół prawo"
+
+#: src/strings.c:145
+msgid "Left"
+msgstr "Lewo"
+
+#: src/strings.c:146
+msgid "Right"
+msgstr "Prawo"
+
+#: src/strings.c:147
+msgid "Bottom Left"
+msgstr "Dół lewo"
+
+#: src/strings.c:148
+msgid "Bottom"
+msgstr "Dół"
+
+#: src/strings.c:149
+msgid "Bottom Right"
+msgstr "Dół prawo"
+
+#: src/strings.c:150
+msgid "Floating"
+msgstr "Swobodnie"
+
+#: src/strings.c:152
+msgid "_Floating position:"
+msgstr "Pozycja _swobodna:"
+
+#: src/strings.c:153
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: src/strings.c:155
+msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
+msgstr "Pozwalaj _oknom zakrywać obszar dokowania"
+
+#: src/strings.c:156
+msgid "_Orientation: "
+msgstr "_Orientacja:"
+
+#: src/strings.c:157
+msgid "Vertical"
+msgstr "Pionowo"
+
+#: src/strings.c:158
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Poziomo"
+
+#: src/strings.c:159
+msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Położenie</span>"
+
+#: src/strings.c:161
+msgid "Keep dock _above other windows"
+msgstr "Obszar dokowania _ponad innymi oknami"
+
+#: src/strings.c:162
+msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
+msgstr "Zezwalaj na obszar dokowania zarówno nad, jak i pod oknami"
+
+#: src/strings.c:163
+msgid "Keep dock _below other windows"
+msgstr "Obszar dokowania pod innymi oknami"
+
+#: src/strings.c:164
+msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Ukrywanie</span>"
+
+#: src/strings.c:166
+msgid "_Hide off screen"
+msgstr "_Ukryj poza ekranem"
+
+#: src/strings.c:168
+msgid "_Delay before hiding:"
+msgstr "_Opóźnienie ukrywania:"
+
+#: src/strings.c:171
+msgid "Delay before _showing:"
+msgstr "Opóźnienie _pokazania:"
+
+#: src/strings.c:173
+msgid "Dock"
+msgstr "Dokowanie"
+
+#: src/strings.c:174
+msgid "Abo_ut"
+msgstr "O programie"
+
+#: src/strings.c:175
+msgid "About ObConf"
+msgstr "O programie ObConf"
+
+#: src/strings.c:176
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
+
+#: src/strings.c:177
+msgid "A preferences manager for Openbox"
+msgstr "Manager preferencji Openboksa"
+
+#: src/strings.c:178
+msgid ""
+"Copyright (c) 2003-2008\n"
+"Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
+"Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
+"Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
+msgstr ""
+"Copyright (c) 2003-2008\n"
+"Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
+"Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
+"Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
+
+#: src/strings.c:182
+msgid "window1"
+msgstr "okno1"
+
+#: src/strings.c:183
+msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\">Wciśnij klawisz do powiązania...</span>"
+
+#: src/main.c:72
+#: src/main.c:74
+#: src/main.c:76
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Copyright (c)"
+
+#: src/main.c:87
+msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
+msgstr "Składnia: obconf [opcje] [ARCHIVE.obt]\n"
+
+#: src/main.c:88
+msgid ""
+"\n"
+"Options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Opcje:\n"
+
+#: src/main.c:89
+msgid "  --help                Display this help and exit\n"
+msgstr "  --help                Pokazuje tę pomoc i kończy działanie\n"
+
+#: src/main.c:90
+msgid "  --version             Display the version and exit\n"
+msgstr "  --version             Pokazuje numer wersji i kończy działanie\n"
+
+#: src/main.c:91
+msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
+msgstr "  --install ARCHIVE.obt Instaluje dany plik motywu i wybiera go\n"
+
+#: src/main.c:92
+msgid "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme directory\n"
+msgstr "  --archive THEME       Tworzy plik motywu z danego katalogu motywu\n"
+
+#: src/main.c:93
+msgid "  --config-file FILE    Specify the path to the config file to use\n"
+msgstr "  --config-file FILE    Wskazuje ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
+
+#: src/main.c:94
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please report bugs at %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Proszę zgłaszać błędy na adres %s\n"
+"\n"
+
+#: src/main.c:110
+msgid "--install requires an argument\n"
+msgstr "--install wymaga argumentu\n"
+
+#: src/main.c:116
+msgid "--archive requires an argument\n"
+msgstr "--archive wymaga argumentu\n"
+
+#: src/main.c:122
+msgid "--config-file requires an argument\n"
+msgstr "--config-file wymaga argumentu\n"
+
+#: src/main.c:213
+msgid "Failed to load the obconf.glade interface file. You have probably failed to install ObConf properly."
+msgstr "Nie udało się wczytać pliku interfejsu obconf.glade. Prawdopodobnie ObConf nie jest prawidłowo zainstalowany."
+
+#: src/main.c:234
+msgid "Failed to load an rc.xml. You have probably failed to install Openbox properly."
+msgstr "Nie udało się wczytać pliku rc.xml. Prawdopodobnie Openbox nie jest prawidłowo zainstalowany."
+
+#: src/main.c:243
+#, c-format
+msgid ""
+"Error while parsing the Openbox configuration file.  Your configuration file is not valid XML.\n"
+"\n"
+"Message: %s"
+msgstr ""
+"Błąd parsowania pliku konfiguracji Openboksa.  Twój plik konfiguracji nie jest prawidłowym plikiem XML.\n"
+"\n"
+"Wiadomość: %s"
+
+#: src/desktops.c:134
+#: src/desktops.c:165
+#: src/desktops.c:181
+msgid "(Unnamed desktop)"
+msgstr "(Nienazwany pulpit)"
+
+#: src/theme.c:109
+#: src/theme.c:141
+msgid "Choose an Openbox theme"
+msgstr "Wybierz motyw Openboksa"
+
+#: src/theme.c:118
+msgid "Openbox theme archives"
+msgstr "Archiwa motywów Openboksa"
+
+#: src/archive.c:40
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was installed to %s"
+msgstr "\"%s\" został zainstalowany do %s"
+
+#: src/archive.c:65
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was successfully created"
+msgstr "\"%s\" został pomyślnie utworzony"
+
+#: src/archive.c:101
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
+"The following errors were reported:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nie można utworzyć archiwum motywu \"%s\".\n"
+"Zostały zgłoszone następujące błędy:\n"
+"%s"
+
+#: src/archive.c:106
+#: src/archive.c:190
+#, c-format
+msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
+msgstr "Nie można uruchomić polecenia \"tar\": %s"
+
+#: src/archive.c:126
+#, c-format
+msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
+msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
+
+#: src/archive.c:148
+#, c-format
+msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
+msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym katalogiem motywu Openboksa"
+
+#: src/archive.c:158
+#, c-format
+msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
+msgstr "Nie można przesunąć do katalogu \"%s\": %s"
+
+#: src/archive.c:197
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to extract the file \"%s\".\n"
+"Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox theme archive.\n"
+"The following errors were reported:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Nie można wypakować pliku \"%s\".\n"
+"Upewnij się, że \"%s\" jest dostępny do zapisu i że plik jest prawidłowym archiwum motywu Openboksa.\n"
+"Zostały zgłoszone następujące błędy:\n"
+"%s"
+
+#: src/mouse.c:72
+msgid "Custom actions"
+msgstr "Akcje użytkownika"
+