Polish translation for ObConf (Fix bug 5371)
[dana/obconf.git] / po / sv.po
1 # Swedish translations for obconf package.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the obconf package.
4 #  <mikachu@icculus.org>, 2008.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-02 19:36-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-02-11 13:36+0100\n"
12 "Last-Translator:  <mikachu@icculus.org>\n"
13 "Language-Team: Swedish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 #: src/strings.c:7
20 msgid "Openbox Configuration Manager"
21 msgstr "Openbox Konfigurationshanterare"
22
23 #: src/strings.c:8
24 msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
25 msgstr "<span weight=\"bold\">Tema</span>"
26
27 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
28 #: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
29 #: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
30 #: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
31 #: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:140
32 #: src/strings.c:151 src/strings.c:154 src/strings.c:160 src/strings.c:165
33 #: src/strings.c:167 src/strings.c:170
34 msgid "    "
35 msgstr "    "
36
37 #: src/strings.c:10
38 msgid "_Install a new theme..."
39 msgstr "_Installera ett nytt tema..."
40
41 #: src/strings.c:11
42 msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
43 msgstr "Skapa ett tema_arkiv (.obt)..."
44
45 #: src/strings.c:12
46 msgid "Theme"
47 msgstr "Tema"
48
49 #: src/strings.c:13
50 msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
51 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönster</span>"
52
53 #: src/strings.c:15
54 msgid "_Windows retain a border when undecorated"
55 msgstr "_Fönster behåller en ram när de är odekorerade"
56
57 #: src/strings.c:16
58 msgid "A_nimate iconify and restore"
59 msgstr "A_nimera minimering och återställning"
60
61 #: src/strings.c:17
62 msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
63 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönstertitlar</span>"
64
65 #: src/strings.c:19
66 msgid "_Button order:"
67 msgstr "_Knappordning:"
68
69 #: src/strings.c:20
70 msgid ""
71 "N - The window's icon\n"
72 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
73 "S - The shade (roll up) button\n"
74 "L - The label (window title)\n"
75 "I - The iconify (minimize) button\n"
76 "M - The maximize button\n"
77 "C - The close button"
78 msgstr ""
79 "N - Fönstrets ikon\n"
80 "D - Knapp för alla skrivbord\n"
81 "S - Knapp för att rulla upp\n"
82 "L - Fönstertiteln\n"
83 "I - Knapp för att minimera\n"
84 "M - Knapp för att maximera\n"
85 "C - Knapp för att stänga"
86
87 #: src/strings.c:28
88 msgid ""
89 "N:\n"
90 "L:\n"
91 "I:\n"
92 "M:"
93 msgstr ""
94
95 #: src/strings.c:32
96 msgid ""
97 "Window icon\n"
98 "Window label (Title)\n"
99 "Iconify (Minimize)\n"
100 "Maximize"
101 msgstr ""
102 "Fönsterikon\n"
103 "Fönstertitel\n"
104 "Minimera\n"
105 "Maximera"
106
107 #: src/strings.c:36
108 msgid ""
109 "C:\n"
110 "S:\n"
111 "D:"
112 msgstr ""
113
114 #: src/strings.c:39
115 msgid ""
116 "Close\n"
117 "Shade (Roll up)\n"
118 "Omnipresent (On all desktops)"
119 msgstr ""
120 "Stäng\n"
121 "Rulla upp\n"
122 "På alla skrivbord"
123
124 #: src/strings.c:42
125 msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
126 msgstr "<span weight=\"bold\">Fonter</span>"
127
128 #: src/strings.c:44
129 msgid "_Active window title: "
130 msgstr "_Aktiv fönstertitel: "
131
132 #: src/strings.c:45
133 msgid "_Inactive window title: "
134 msgstr "_Inaktiv fönstertitel: "
135
136 #: src/strings.c:46
137 msgid "Menu _header: "
138 msgstr "Meny_rubrik: "
139
140 #: src/strings.c:47
141 msgid "_Menu Item: "
142 msgstr "_Menyalternativ: "
143
144 #: src/strings.c:48
145 msgid "_On-screen display: "
146 msgstr "_Popupfönster"
147
148 #: src/strings.c:49
149 msgid "Appearance"
150 msgstr "Utseende"
151
152 #: src/strings.c:50 src/strings.c:97
153 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
154 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterfokus</span>"
155
156 #: src/strings.c:52
157 msgid "Focus _new windows when they appear"
158 msgstr "Fokusera _nya fönster när de skapas"
159
160 #: src/strings.c:53
161 msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
162 msgstr "<span weight=\"bold\">Fönsterplacering</span>"
163
164 #: src/strings.c:55
165 msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
166 msgstr "_Placera nya fönster under muspekaren"
167
168 #: src/strings.c:56
169 msgid "_Center new windows when they are placed"
170 msgstr "Centrera _nya fönster"
171
172 #: src/strings.c:57
173 msgid "Prefer to place new windows _on:"
174 msgstr "Föredra att placera nya fönster _på:"
175
176 #: src/strings.c:58
177 msgid "All monitors"
178 msgstr "Alla skärmar"
179
180 #: src/strings.c:59
181 msgid "The active monitor"
182 msgstr "Den aktiva skärmen"
183
184 #: src/strings.c:60
185 msgid "The monitor with the mouse"
186 msgstr "Skärmen med muspekaren"
187
188 #: src/strings.c:61
189 msgid "Windows"
190 msgstr "Fönster"
191
192 #: src/strings.c:62
193 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
194 msgstr ""
195 "<span weight=\"bold\">Förflyttning och Storleksändring av Fönster</span>"
196
197 #: src/strings.c:64
198 msgid "Update the window contents while _resizing"
199 msgstr "Uppdate_ra fönsterinnehållet under pågående storleksändring"
200
201 #: src/strings.c:65
202 msgid "Drag _threshold distance:"
203 msgstr "Dra_gtröskel:"
204
205 #: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
206 #: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
207 #: src/strings.c:134
208 msgid "px"
209 msgstr "px"
210
211 #: src/strings.c:67
212 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
213 msgstr "Motstånd mot andra _fönster:"
214
215 #: src/strings.c:69
216 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
217 msgstr "Motstånd mot s_kärmkanten"
218
219 #: src/strings.c:71
220 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
221 msgstr "_Byt skrivbord när ett fönster flyttas förbi fönsterkanten"
222
223 #: src/strings.c:73
224 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
225 msgstr "_Fördröjning innan byte:"
226
227 #: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
228 #: src/strings.c:169 src/strings.c:172
229 msgid "ms"
230 msgstr "ms"
231
232 #: src/strings.c:75
233 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
234 msgstr "<span weight=\"bold\">Informationsdialog</span>"
235
236 #: src/strings.c:76
237 msgid "Show _information dialog:"
238 msgstr "Visa _informationsdialog:"
239
240 #: src/strings.c:77
241 msgid "When resizing terminal windows"
242 msgstr "För terminalfönster"
243
244 #: src/strings.c:78
245 msgid "Always"
246 msgstr "Alltid"
247
248 #: src/strings.c:79
249 msgid "Never"
250 msgstr "Aldrig"
251
252 #: src/strings.c:81
253 msgid "Information dialog's _position:"
254 msgstr "Position för informations_dialog:"
255
256 #: src/strings.c:82
257 msgid "Centered on the window"
258 msgstr "Centrerat på fönstret"
259
260 #: src/strings.c:83
261 msgid "Above the window"
262 msgstr "Ovanför fönstret"
263
264 #: src/strings.c:84
265 msgid "Fixed position on screen"
266 msgstr "Fix position på skärmen"
267
268 #: src/strings.c:86
269 msgid "Fixed _x position:"
270 msgstr "_Fix position:"
271
272 #: src/strings.c:87 src/strings.c:92
273 msgid "Centered"
274 msgstr "Centrerad"
275
276 #: src/strings.c:88
277 msgid "From left edge"
278 msgstr "Från vänsterkanten"
279
280 #: src/strings.c:89
281 msgid "From right edge"
282 msgstr "Från högerkanten"
283
284 #: src/strings.c:91
285 msgid "Fixed _y position:"
286 msgstr "_Fix position:"
287
288 #: src/strings.c:93
289 msgid "From top edge"
290 msgstr "Från överkanten"
291
292 #: src/strings.c:94
293 msgid "From bottom edge"
294 msgstr "Från underkanten"
295
296 #: src/strings.c:96
297 msgid "Move & Resize"
298 msgstr "Flytta & Ändra Storlek"
299
300 #: src/strings.c:99
301 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
302 msgstr "_Fokusera fönster när muspekaren flyttas in över dem"
303
304 #: src/strings.c:101
305 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
306 msgstr "_Ge fokus till fönstret under muspekaren vid skrivbordsändring"
307
308 #: src/strings.c:102
309 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
310 msgstr "Lägg fokus _under muspekaren när musen inte flyttas"
311
312 #: src/strings.c:103
313 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
314 msgstr "Lägg fönste_r överst när muspekaren flyttas in över dem"
315
316 #: src/strings.c:104
317 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
318 msgstr "För_dröjning innan fönster fokuseras och läggs överst"
319
320 #: src/strings.c:106
321 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
322 msgstr "<span weight=\"bold\">Titelrad</span>"
323
324 #: src/strings.c:108
325 msgid "Double click on the _titlebar:"
326 msgstr "Dubbelklick på t_itelraden:"
327
328 #: src/strings.c:109
329 msgid "Maximizes the window"
330 msgstr "Maximerar fönstret"
331
332 #: src/strings.c:110
333 msgid "Shades the window"
334 msgstr "Rullar upp fönstret"
335
336 #: src/strings.c:111
337 msgid "Double click ti_me:"
338 msgstr "Dubbelkli_cktid:"
339
340 #: src/strings.c:114
341 msgid "Mouse"
342 msgstr "Mus"
343
344 #: src/strings.c:115
345 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
346 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbord</span>"
347
348 #: src/strings.c:117
349 msgid "_Show a notification when switching desktops"
350 msgstr "_Visa en notifikation vid skrivbordsbyte"
351
352 #: src/strings.c:119
353 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
354 msgstr "_Tid att visa notifikationen:"
355
356 #: src/strings.c:121
357 msgid "_Number of desktops: "
358 msgstr "_Antal skrivbord: "
359
360 #: src/strings.c:122
361 msgid "_Desktop names:"
362 msgstr "_Skrivbordsnamn:"
363
364 #: src/strings.c:123
365 msgid "Desktops"
366 msgstr "Skrivbord"
367
368 #: src/strings.c:124
369 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
370 msgstr "<span weight=\"bold\">Skrivbordsmarginaler</span>"
371
372 #: src/strings.c:126
373 msgid ""
374 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
375 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
376 "them."
377 msgstr ""
378 "Skrivbordsmarginaler är reserverade områden utmed kanten av skärmen. Nya "
379 "fönster placeras inte i en marginal och maximerade fönster täcker dem inte."
380
381 #: src/strings.c:127
382 msgid "_Top"
383 msgstr "_Topp"
384
385 #: src/strings.c:129
386 msgid "_Left"
387 msgstr "_Vänster"
388
389 #: src/strings.c:131
390 msgid "_Right"
391 msgstr "_Höger"
392
393 #: src/strings.c:133
394 msgid "_Bottom"
395 msgstr "_Botten"
396
397 #: src/strings.c:135
398 msgid "Margins"
399 msgstr "Marginaler"
400
401 #: src/strings.c:136
402 msgid "<span weight=\"bold\">Dock</span>"
403 msgstr ""
404
405 #: src/strings.c:138
406 msgid ""
407 "The dock is a special container for \"dockapps\", or dock applications.  It "
408 "is not visible on screen until a dockapp is run.  Dockapps can be used to "
409 "show things like a clock, or to provide you with a system tray."
410 msgstr ""
411
412 #: src/strings.c:139
413 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
414 msgstr "<span weight=\"bold\">Position</span>"
415
416 #: src/strings.c:141
417 msgid "_Position:"
418 msgstr "_Position:"
419
420 #: src/strings.c:142
421 msgid "Top Left"
422 msgstr "Överst till vänster"
423
424 #: src/strings.c:143
425 msgid "Top"
426 msgstr "Överst"
427
428 #: src/strings.c:144
429 msgid "Top Right"
430 msgstr "Överst till höger"
431
432 #: src/strings.c:145
433 msgid "Left"
434 msgstr "Till vänster"
435
436 #: src/strings.c:146
437 msgid "Right"
438 msgstr "Till höger"
439
440 #: src/strings.c:147
441 msgid "Bottom Left"
442 msgstr "Nederst till vänster"
443
444 #: src/strings.c:148
445 msgid "Bottom"
446 msgstr "Nederst"
447
448 #: src/strings.c:149
449 msgid "Bottom Right"
450 msgstr "Nederst till höger"
451
452 #: src/strings.c:150
453 msgid "Floating"
454 msgstr "Svävande"
455
456 #: src/strings.c:152
457 msgid "_Floating position:"
458 msgstr "_Svävande position:"
459
460 #: src/strings.c:153
461 msgid "x"
462 msgstr "x"
463
464 #: src/strings.c:155
465 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
466 msgstr "Tillåt att _fönster placeras ovanför dockans område"
467
468 #: src/strings.c:156
469 msgid "_Orientation: "
470 msgstr "Or_ientering: "
471
472 #: src/strings.c:157
473 msgid "Vertical"
474 msgstr "Vertikal"
475
476 #: src/strings.c:158
477 msgid "Horizontal"
478 msgstr "Horisontell"
479
480 #: src/strings.c:159
481 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
482 msgstr "<span weight=\"bold\">Lager</span>"
483
484 #: src/strings.c:161
485 msgid "Keep dock _above other windows"
486 msgstr "Håll dock_an ovanför andra fönster"
487
488 #: src/strings.c:162
489 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
490 msgstr "_Låt dockan vara både över och under fönster"
491
492 #: src/strings.c:163
493 msgid "Keep dock _below other windows"
494 msgstr "Håll dockan under andra fönst_er"
495
496 #: src/strings.c:164
497 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
498 msgstr "<span weight=\"bold\">Döljande</span>"
499
500 #: src/strings.c:166
501 msgid "_Hide off screen"
502 msgstr "_Dölj utanför skärmen"
503
504 #: src/strings.c:168
505 msgid "_Delay before hiding:"
506 msgstr "Fördröj_ning innan döljande:"
507
508 #: src/strings.c:171
509 msgid "Delay before _showing:"
510 msgstr "Fördröjning innan _visande:"
511
512 #: src/strings.c:173
513 msgid "Dock"
514 msgstr "Docka"
515
516 #: src/strings.c:174
517 msgid "Abo_ut"
518 msgstr "_Om"
519
520 #: src/strings.c:175
521 msgid "About ObConf"
522 msgstr "Om ObConf"
523
524 #: src/strings.c:176
525 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
526 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
527
528 #: src/strings.c:177
529 msgid "A preferences manager for Openbox"
530 msgstr "En inställningshanterare för Openbox"
531
532 #: src/strings.c:178
533 msgid ""
534 "Copyright (c) 2003-2008\n"
535 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
536 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
537 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
538 msgstr ""
539
540 #: src/strings.c:182
541 msgid "window1"
542 msgstr ""
543
544 #: src/strings.c:183
545 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
546 msgstr "<span weight=\"bold\">Tryck på tangenten du vill använda...</span>"
547
548 #: src/main.c:72 src/main.c:74 src/main.c:76
549 msgid "Copyright (c)"
550 msgstr "Copyright (c)"
551
552 #: src/main.c:87
553 msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
554 msgstr "Syntax: obconf [alternativ] [ARKIV.obt]\n"
555
556 #: src/main.c:88
557 msgid ""
558 "\n"
559 "Options:\n"
560 msgstr ""
561 "\n"
562 "Alternativ:\n"
563
564 #: src/main.c:89
565 msgid "  --help                Display this help and exit\n"
566 msgstr "  --help                Visa den här hjälpen och avsluta\n"
567
568 #: src/main.c:90
569 msgid "  --version             Display the version and exit\n"
570 msgstr "  --version             Visa version och avsluta\n"
571
572 #: src/main.c:91
573 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
574 msgstr ""
575 "  --install ARKIV.obt   Installera det givna temaarkivet och välj det\n"
576
577 #: src/main.c:92
578 msgid ""
579 "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme "
580 "directory\n"
581 msgstr ""
582 "  --archive TEMA        Skapa ett temaarkiv från den givna temakatalogen\n"
583
584 #: src/main.c:93
585 msgid "  --config-file FILE    Specify the path to the config file to use\n"
586 msgstr ""
587 "  --config-file FIL     Ange sökväg till konfigurationsfil att använda\n"
588
589 #: src/main.c:94
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "\n"
593 "Please report bugs at %s\n"
594 "\n"
595 msgstr ""
596 "\n"
597 "Rapportera buggar till %s\n"
598 "\n"
599
600 #: src/main.c:110
601 msgid "--install requires an argument\n"
602 msgstr "--install kräver ett argument\n"
603
604 #: src/main.c:116
605 msgid "--archive requires an argument\n"
606 msgstr "--archive kräver ett argument\n"
607
608 #: src/main.c:122
609 msgid "--config-file requires an argument\n"
610 msgstr "--config-file kräver ett argument\n"
611
612 #: src/main.c:213
613 msgid ""
614 "Failed to load the obconf.glade interface file. You have probably failed to "
615 "install ObConf properly."
616 msgstr ""
617 "Kunde inte ladda gränssnittsfilen obconf.glade. Du har antagligen inte "
618 "installerat ObConf korrekt."
619
620 #: src/main.c:234
621 msgid ""
622 "Failed to load an rc.xml. You have probably failed to install Openbox "
623 "properly."
624 msgstr ""
625 "Kunde inte ladda en rc.xml. Du har antagligen inte installerat Openbox "
626 "korrekt."
627
628 #: src/main.c:243
629 #, c-format
630 msgid ""
631 "Error while parsing the Openbox configuration file.  Your configuration file "
632 "is not valid XML.\n"
633 "\n"
634 "Message: %s"
635 msgstr ""
636 "Fel vid tolkning av Openbox konfigurationsfil. Din konfigurationsfil är inte "
637 "korrekt XML.\n"
638 "\n"
639 "Meddelande: %s"
640
641 #: src/desktops.c:134 src/desktops.c:165 src/desktops.c:181
642 msgid "(Unnamed desktop)"
643 msgstr "(Namnlöst skrivbord)"
644
645 #: src/theme.c:109 src/theme.c:141
646 msgid "Choose an Openbox theme"
647 msgstr "Välj ett Openboxtema"
648
649 #: src/theme.c:118
650 msgid "Openbox theme archives"
651 msgstr "Openboxtema-arkiv"
652
653 #: src/archive.c:40
654 #, c-format
655 msgid "\"%s\" was installed to %s"
656 msgstr "\"%s\" installerades till %s"
657
658 #: src/archive.c:65
659 #, c-format
660 msgid "\"%s\" was successfully created"
661 msgstr "\"%s\" installerades framgångsrikt"
662
663 #: src/archive.c:101
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
667 "The following errors were reported:\n"
668 "%s"
669 msgstr ""
670 "Kunde inte skapa temaarkivet \"%s\".\n"
671 "Följande fel rapporterades:\n"
672 "%s"
673
674 #: src/archive.c:106 src/archive.c:190
675 #, c-format
676 msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
677 msgstr "Kunde inte köra tarkommandot: %s"
678
679 #: src/archive.c:126
680 #, c-format
681 msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
682 msgstr "Kunde inte skapa katalog \"%s\": %s"
683
684 #: src/archive.c:148
685 #, c-format
686 msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
687 msgstr "\"%s\" verkar inte vara en giltig Openboxtema-katalog"
688
689 #: src/archive.c:158
690 #, c-format
691 msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
692 msgstr "Kunde inte flytta till katalog \"%s\": %s"
693
694 #: src/archive.c:197
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "Unable to extract the file \"%s\".\n"
698 "Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox "
699 "theme archive.\n"
700 "The following errors were reported:\n"
701 "%s"
702 msgstr ""
703 "Kunde inte extrahera filen \"%s\".\n"
704 "Verifiera att \"%s\" är skrivbar och att filen är ett giltigt Openboxtema-"
705 "arkiv.\n"
706 "Följande fel rapporterades:\n"
707 "%s"
708
709 #: src/mouse.c:72
710 msgid "Custom actions"
711 msgstr "Användardefinierad handling"
712
713 #~ msgid ""
714 #~ "Unable to determine the theme's name from \"%s\".  File name should be "
715 #~ "ThemeName.obt."
716 #~ msgstr ""
717 #~ "Kunde inte avgöra temats namn från \"%s\". Filnamnet borde vara TemaNamn."
718 #~ "obt."