Add Serbian translations
[dana/obconf.git] / po / pl.po
1 # Polish translation for ObConf.
2 # Copyright (C) 2012 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the ObConf package.
4 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-02 19:36-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-06-13 20:52+0100\n"
12 "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
18
19 #: src/strings.c:7
20 msgid "Openbox Configuration Manager"
21 msgstr "Menedżer konfiguracji Openboksa"
22
23 #: src/strings.c:8
24 msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
25 msgstr "<span weight=\"bold\">Motyw</span>"
26
27 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
28 #: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
29 #: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
30 #: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
31 #: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:140
32 #: src/strings.c:151 src/strings.c:154 src/strings.c:160 src/strings.c:165
33 #: src/strings.c:167 src/strings.c:170
34 msgid "    "
35 msgstr "    "
36
37 #: src/strings.c:10
38 msgid "_Install a new theme..."
39 msgstr "_Instaluj nowy motyw"
40
41 #: src/strings.c:11
42 msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
43 msgstr "Utwórz archiwum z motywem (.obt)..."
44
45 #: src/strings.c:12
46 msgid "Theme"
47 msgstr "Motyw"
48
49 #: src/strings.c:13
50 msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
51 msgstr "<span weight=\"bold\">Okna</span>"
52
53 #: src/strings.c:15
54 msgid "_Windows retain a border when undecorated"
55 msgstr "Okna _zachowują obramowanie, gdy bez dekoracji"
56
57 #: src/strings.c:16
58 msgid "A_nimate iconify and restore"
59 msgstr "A_nimuj minimalizację i maksymalizację"
60
61 #: src/strings.c:17
62 msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
63 msgstr "<span weight=\"bold\">Tytuły okien</span>"
64
65 #: src/strings.c:19
66 msgid "_Button order:"
67 msgstr "_Kolejność przycisków:"
68
69 #: src/strings.c:20
70 msgid ""
71 "N - The window's icon\n"
72 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
73 "S - The shade (roll up) button\n"
74 "L - The label (window title)\n"
75 "I - The iconify (minimize) button\n"
76 "M - The maximize button\n"
77 "C - The close button"
78 msgstr ""
79 "N - Ikona okna\n"
80 "D - Przycisk na wszystkie pulpity (przyklejony)\n"
81 "S - Przycisk zwijania (rolowania)\n"
82 "L - Etykieta (tytuł okna)\n"
83 "I - Przycisk zwijania do ikony (minimalizacji) button\n"
84 "M - Przycisk maksymalizacji\n"
85 "C - Przycisk zamknięcia"
86
87 #: src/strings.c:28
88 msgid ""
89 "N:\n"
90 "L:\n"
91 "I:\n"
92 "M:"
93 msgstr ""
94 "N:\n"
95 "L:\n"
96 "I:\n"
97 "M:"
98
99 #: src/strings.c:32
100 msgid ""
101 "Window icon\n"
102 "Window label (Title)\n"
103 "Iconify (Minimize)\n"
104 "Maximize"
105 msgstr ""
106 "Ikona okna\n"
107 "Etykieta okna (tytuł)\n"
108 "Zwiń do ikony (minimalizuj)\n"
109 "Maksymalizuj"
110
111 #: src/strings.c:36
112 msgid ""
113 "C:\n"
114 "S:\n"
115 "D:"
116 msgstr ""
117 "C:\n"
118 "S:\n"
119 "D:"
120
121 #: src/strings.c:39
122 msgid ""
123 "Close\n"
124 "Shade (Roll up)\n"
125 "Omnipresent (On all desktops)"
126 msgstr ""
127 "Zamknij\n"
128 "Zwiń (zroluj)\n"
129 "Wszechobecne (na wszystkich pulpitach)"
130
131 #: src/strings.c:42
132 msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
133 msgstr "<span weight=\"bold\">Czcionki</span>"
134
135 #: src/strings.c:44
136 msgid "_Active window title: "
137 msgstr "Tytuł _aktywnego okna:"
138
139 #: src/strings.c:45
140 msgid "_Inactive window title: "
141 msgstr "_Tytuł nieaktywnego okna:"
142
143 #: src/strings.c:46
144 msgid "Menu _header: "
145 msgstr "Nagłówek _menu:"
146
147 #: src/strings.c:47
148 msgid "_Menu Item: "
149 msgstr "_Pozycja menu:"
150
151 #: src/strings.c:48
152 msgid "_On-screen display: "
153 msgstr "_On-screen display: "
154
155 #: src/strings.c:49
156 msgid "Appearance"
157 msgstr "Wygląd"
158
159 #: src/strings.c:50 src/strings.c:97
160 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
161 msgstr "<span weight=\"bold\">Aktywacja okien</span>"
162
163 #: src/strings.c:52
164 msgid "Focus _new windows when they appear"
165 msgstr "Nowe okna aktywne"
166
167 #: src/strings.c:53
168 msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
169 msgstr "<span weight=\"bold\">Rozmieszczenie okien</span>"
170
171 #: src/strings.c:55
172 msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
173 msgstr "_Umieszczaj nowe okna pod wskaźnikiem myszy"
174
175 #: src/strings.c:56
176 msgid "_Center new windows when they are placed"
177 msgstr "_Centruj nowe okna"
178
179 #: src/strings.c:57
180 msgid "Prefer to place new windows _on:"
181 msgstr "Umieszczaj nowe okna _na:"
182
183 #: src/strings.c:58
184 msgid "All monitors"
185 msgstr "Wszystkie monitory"
186
187 #: src/strings.c:59
188 msgid "The active monitor"
189 msgstr "Aktywny monitor"
190
191 #: src/strings.c:60
192 msgid "The monitor with the mouse"
193 msgstr "Monitor z myszą"
194
195 #: src/strings.c:61
196 msgid "Windows"
197 msgstr "Okna"
198
199 #: src/strings.c:62
200 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
201 msgstr "<span weight=\"bold\">Przesuwanie i zmiana rozmiaru okien</span>"
202
203 #: src/strings.c:64
204 msgid "Update the window contents while _resizing"
205 msgstr "Odświeżaj zawartość okna podczas zmiany rozmiaru "
206
207 #: src/strings.c:65
208 msgid "Drag _threshold distance:"
209 msgstr "Minimalne przesunięcie:"
210
211 #: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
212 #: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
213 #: src/strings.c:134
214 msgid "px"
215 msgstr "px"
216
217 #: src/strings.c:67
218 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
219 msgstr "Obszar przyciągania do innych _okien:"
220
221 #: src/strings.c:69
222 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
223 msgstr "Obszar przyciągania do brzegów _ekranu:"
224
225 #: src/strings.c:71
226 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
227 msgstr "Zmieniaj pulpit, gdy _okno zostanie przesunięte poza brzeg ekranu"
228
229 #: src/strings.c:73
230 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
231 msgstr "_Czas, po którym nastąpi zmiana pulpitu:"
232
233 #: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
234 #: src/strings.c:169 src/strings.c:172
235 msgid "ms"
236 msgstr "ms"
237
238 #: src/strings.c:75
239 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
240 msgstr "<span weight=\"bold\">Okno informacji</span>"
241
242 #: src/strings.c:76
243 msgid "Show _information dialog:"
244 msgstr "Pokaż okno z _informacją:"
245
246 #: src/strings.c:77
247 msgid "When resizing terminal windows"
248 msgstr "Podczas zmian rozmiaru terminala"
249
250 #: src/strings.c:78
251 msgid "Always"
252 msgstr "Zawsze"
253
254 #: src/strings.c:79
255 msgid "Never"
256 msgstr "Nigdy"
257
258 #: src/strings.c:81
259 msgid "Information dialog's _position:"
260 msgstr "Pozycja okna z informacją:"
261
262 #: src/strings.c:82
263 msgid "Centered on the window"
264 msgstr "Centralnie na oknie"
265
266 #: src/strings.c:83
267 msgid "Above the window"
268 msgstr "Nad oknem"
269
270 #: src/strings.c:84
271 msgid "Fixed position on screen"
272 msgstr "Określona pozycja na ekranie"
273
274 #: src/strings.c:86
275 msgid "Fixed _x position:"
276 msgstr "Pozycja _x:"
277
278 #: src/strings.c:87 src/strings.c:92
279 msgid "Centered"
280 msgstr "Centralnie"
281
282 #: src/strings.c:88
283 msgid "From left edge"
284 msgstr "Od lewego rogu"
285
286 #: src/strings.c:89
287 msgid "From right edge"
288 msgstr "Od prawego rogu"
289
290 #: src/strings.c:91
291 msgid "Fixed _y position:"
292 msgstr "Pozycja _y:"
293
294 #: src/strings.c:93
295 msgid "From top edge"
296 msgstr "Od górnej krawędzi"
297
298 #: src/strings.c:94
299 msgid "From bottom edge"
300 msgstr "Od dolnej krawędzi"
301
302 #: src/strings.c:96
303 msgid "Move & Resize"
304 msgstr "Przesuń i zmień rozmiar"
305
306 #: src/strings.c:99
307 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
308 msgstr "A_ktywuj okna, gdy kursor przesuwa się nad nimi"
309
310 #: src/strings.c:101
311 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
312 msgstr "Aktywuj okna pod kursorem _myszy podczas zmiany pulpitów"
313
314 #: src/strings.c:102
315 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
316 msgstr "Aktywuj okna pod kursorem myszy, gdy _nieruchomy"
317
318 #: src/strings.c:103
319 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
320 msgstr "_Wywołaj na wierzch okno, gdy będzie nad nim kursor myszy"
321
322 #: src/strings.c:104
323 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
324 msgstr "_Opóźnienie przed aktywacją i wywołaniem na wierzch okien:"
325
326 #: src/strings.c:106
327 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
328 msgstr "<span weight=\"bold\">Pasek tytułu</span>"
329
330 #: src/strings.c:108
331 msgid "Double click on the _titlebar:"
332 msgstr "Podwójne kliknięcie na pasku _tytułu:"
333
334 #: src/strings.c:109
335 msgid "Maximizes the window"
336 msgstr "Maksymalizuje okno"
337
338 #: src/strings.c:110
339 msgid "Shades the window"
340 msgstr "Zwija okno"
341
342 #: src/strings.c:111
343 msgid "Double click ti_me:"
344 msgstr "Czas po_dwójnego kliknięcia:"
345
346 #: src/strings.c:114
347 msgid "Mouse"
348 msgstr "Mysz"
349
350 #: src/strings.c:115
351 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
352 msgstr "<span weight=\"bold\">Pulpity</span>"
353
354 #: src/strings.c:117
355 msgid "_Show a notification when switching desktops"
356 msgstr "Pokaż powiadomienie podczas _zmiany pulpitu"
357
358 #: src/strings.c:119
359 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
360 msgstr "_Przez ile czasu ma być pokazywane powiadomienie:"
361
362 #: src/strings.c:121
363 msgid "_Number of desktops: "
364 msgstr "_Liczba pulpitów"
365
366 #: src/strings.c:122
367 msgid "_Desktop names:"
368 msgstr "_Nazwy pulpitów:"
369
370 #: src/strings.c:123
371 msgid "Desktops"
372 msgstr "Pulpity"
373
374 #: src/strings.c:124
375 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
376 msgstr "<span weight=\"bold\">Marginesy pulpitów</span>"
377
378 #: src/strings.c:126
379 msgid ""
380 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
381 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
382 "them."
383 msgstr ""
384 "Marginesy pulpitu to obszary zarezerwowane na brzegach Twojego ekranu.  Nowe "
385 "okna nie będą umieszczane w obszarze marginesu, a okna zmaksymalizowane nie "
386 "zakryją go."
387
388 #: src/strings.c:127
389 msgid "_Top"
390 msgstr "_Góra"
391
392 #: src/strings.c:129
393 msgid "_Left"
394 msgstr "_Lewo"
395
396 #: src/strings.c:131
397 msgid "_Right"
398 msgstr "_Prawo"
399
400 #: src/strings.c:133
401 msgid "_Bottom"
402 msgstr "_Dół"
403
404 #: src/strings.c:135
405 msgid "Margins"
406 msgstr "Marginesy"
407
408 #: src/strings.c:136
409 msgid "<span weight=\"bold\">Dock</span>"
410 msgstr "<span weight=\"bold\">Dok</span>"
411
412 #: src/strings.c:138
413 msgid ""
414 "The dock is a special container for \"dockapps\", or dock applications.  It "
415 "is not visible on screen until a dockapp is run.  Dockapps can be used to "
416 "show things like a clock, or to provide you with a system tray."
417 msgstr ""
418 "Dok to specjalne miejsce na programy dokowane.  Nie jest widoczny na "
419 "ekranie, dopóki program dokowany nie zostanie uruchomiony.  Programy "
420 "dokowane mogą być użyte do pokazywania rzeczy takich jak zegar, lub do "
421 "udostępniania funkcjonalności zasobnika systemowego."
422
423 #: src/strings.c:139
424 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
425 msgstr "<span weight=\"bold\">Pozycja</span>"
426
427 #: src/strings.c:141
428 msgid "_Position:"
429 msgstr "_Pozycja"
430
431 #: src/strings.c:142
432 msgid "Top Left"
433 msgstr "Góra lewo"
434
435 #: src/strings.c:143
436 msgid "Top"
437 msgstr "Góra"
438
439 #: src/strings.c:144
440 msgid "Top Right"
441 msgstr "Dół prawo"
442
443 #: src/strings.c:145
444 msgid "Left"
445 msgstr "Lewo"
446
447 #: src/strings.c:146
448 msgid "Right"
449 msgstr "Prawo"
450
451 #: src/strings.c:147
452 msgid "Bottom Left"
453 msgstr "Dół lewo"
454
455 #: src/strings.c:148
456 msgid "Bottom"
457 msgstr "Dół"
458
459 #: src/strings.c:149
460 msgid "Bottom Right"
461 msgstr "Dół prawo"
462
463 #: src/strings.c:150
464 msgid "Floating"
465 msgstr "Swobodnie"
466
467 #: src/strings.c:152
468 msgid "_Floating position:"
469 msgstr "Pozycja _swobodna:"
470
471 #: src/strings.c:153
472 msgid "x"
473 msgstr "x"
474
475 #: src/strings.c:155
476 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
477 msgstr "Pozwalaj _oknom zakrywać obszar dokowania"
478
479 #: src/strings.c:156
480 msgid "_Orientation: "
481 msgstr "_Orientacja:"
482
483 #: src/strings.c:157
484 msgid "Vertical"
485 msgstr "Pionowo"
486
487 #: src/strings.c:158
488 msgid "Horizontal"
489 msgstr "Poziomo"
490
491 #: src/strings.c:159
492 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
493 msgstr "<span weight=\"bold\">Położenie</span>"
494
495 #: src/strings.c:161
496 msgid "Keep dock _above other windows"
497 msgstr "Obszar dokowania _ponad innymi oknami"
498
499 #: src/strings.c:162
500 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
501 msgstr "Zezwalaj na obszar dokowania zarówno nad, jak i pod oknami"
502
503 #: src/strings.c:163
504 msgid "Keep dock _below other windows"
505 msgstr "Obszar dokowania pod innymi oknami"
506
507 #: src/strings.c:164
508 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
509 msgstr "<span weight=\"bold\">Ukrywanie</span>"
510
511 #: src/strings.c:166
512 msgid "_Hide off screen"
513 msgstr "_Ukryj poza ekranem"
514
515 #: src/strings.c:168
516 msgid "_Delay before hiding:"
517 msgstr "_Opóźnienie ukrywania:"
518
519 #: src/strings.c:171
520 msgid "Delay before _showing:"
521 msgstr "Opóźnienie _pokazania:"
522
523 #: src/strings.c:173
524 msgid "Dock"
525 msgstr "Dokowanie"
526
527 #: src/strings.c:174
528 msgid "Abo_ut"
529 msgstr "O programie"
530
531 #: src/strings.c:175
532 msgid "About ObConf"
533 msgstr "O programie ObConf"
534
535 #: src/strings.c:176
536 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
537 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
538
539 #: src/strings.c:177
540 msgid "A preferences manager for Openbox"
541 msgstr "Menedżer preferencji Openboksa"
542
543 #: src/strings.c:178
544 msgid ""
545 "Copyright (c) 2003-2008\n"
546 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
547 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
548 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
549 msgstr ""
550 "Prawa autorskie (c) 2003-2008\n"
551 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
552 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
553 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
554
555 #: src/strings.c:182
556 msgid "window1"
557 msgstr "okno1"
558
559 #: src/strings.c:183
560 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
561 msgstr "<span weight=\"bold\">Wciśnij klawisz do powiązania...</span>"
562
563 #: src/main.c:72 src/main.c:74 src/main.c:76
564 msgid "Copyright (c)"
565 msgstr "Prawa autorskie (c)"
566
567 #: src/main.c:87
568 msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
569 msgstr "Składnia: obconf [opcje] [ARCHIVE.obt]\n"
570
571 #: src/main.c:88
572 msgid ""
573 "\n"
574 "Options:\n"
575 msgstr ""
576 "\n"
577 "Opcje:\n"
578
579 #: src/main.c:89
580 msgid "  --help                Display this help and exit\n"
581 msgstr "  --help                Pokazuje tę pomoc i kończy działanie\n"
582
583 #: src/main.c:90
584 msgid "  --version             Display the version and exit\n"
585 msgstr "  --version             Pokazuje numer wersji i kończy działanie\n"
586
587 #: src/main.c:91
588 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
589 msgstr ""
590 "  --install ARCHIWUM.obt Instaluje dany plik archiwum motywu i wybiera go\n"
591
592 #: src/main.c:92
593 msgid ""
594 "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme "
595 "directory\n"
596 msgstr "  --archive MOTYW       Tworzy plik motywu z danego katalogu motywu\n"
597
598 #: src/main.c:93
599 msgid "  --config-file FILE    Specify the path to the config file to use\n"
600 msgstr "  --config-file PLIK    Wskazuje ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
601
602 #: src/main.c:94
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "\n"
606 "Please report bugs at %s\n"
607 "\n"
608 msgstr ""
609 "\n"
610 "Proszę zgłaszać błędy na adres %s\n"
611 "\n"
612
613 #: src/main.c:110
614 msgid "--install requires an argument\n"
615 msgstr "--install wymaga argumentu\n"
616
617 #: src/main.c:116
618 msgid "--archive requires an argument\n"
619 msgstr "--archive wymaga argumentu\n"
620
621 #: src/main.c:122
622 msgid "--config-file requires an argument\n"
623 msgstr "--config-file wymaga argumentu\n"
624
625 #: src/main.c:213
626 msgid ""
627 "Failed to load the obconf.glade interface file. You have probably failed to "
628 "install ObConf properly."
629 msgstr ""
630 "Nie udało się wczytać pliku interfejsu obconf.glade. Prawdopodobnie ObConf "
631 "nie jest prawidłowo zainstalowany."
632
633 #: src/main.c:234
634 msgid ""
635 "Failed to load an rc.xml. You have probably failed to install Openbox "
636 "properly."
637 msgstr ""
638 "Nie udało się wczytać pliku rc.xml. Prawdopodobnie Openbox nie jest "
639 "prawidłowo zainstalowany."
640
641 #: src/main.c:243
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Error while parsing the Openbox configuration file.  Your configuration file "
645 "is not valid XML.\n"
646 "\n"
647 "Message: %s"
648 msgstr ""
649 "Błąd parsowania pliku konfiguracji Openboksa.  Twój plik konfiguracji nie "
650 "jest prawidłowym plikiem XML.\n"
651 "\n"
652 "Wiadomość: %s"
653
654 #: src/desktops.c:134 src/desktops.c:165 src/desktops.c:181
655 msgid "(Unnamed desktop)"
656 msgstr "(Nienazwany pulpit)"
657
658 #: src/theme.c:109 src/theme.c:141
659 msgid "Choose an Openbox theme"
660 msgstr "Wybierz motyw Openboksa"
661
662 #: src/theme.c:118
663 msgid "Openbox theme archives"
664 msgstr "Archiwa motywów Openboksa"
665
666 #: src/archive.c:40
667 #, c-format
668 msgid "\"%s\" was installed to %s"
669 msgstr "\"%s\" został zainstalowany do %s"
670
671 #: src/archive.c:65
672 #, c-format
673 msgid "\"%s\" was successfully created"
674 msgstr "\"%s\" został pomyślnie utworzony"
675
676 #: src/archive.c:101
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
680 "The following errors were reported:\n"
681 "%s"
682 msgstr ""
683 "Nie można utworzyć archiwum motywu \"%s\".\n"
684 "Zostały zgłoszone następujące błędy:\n"
685 "%s"
686
687 #: src/archive.c:106 src/archive.c:190
688 #, c-format
689 msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
690 msgstr "Nie można uruchomić polecenia \"tar\": %s"
691
692 #: src/archive.c:126
693 #, c-format
694 msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
695 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
696
697 #: src/archive.c:148
698 #, c-format
699 msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
700 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym katalogiem motywu Openboksa"
701
702 #: src/archive.c:158
703 #, c-format
704 msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
705 msgstr "Nie można przenieść do katalogu \"%s\": %s"
706
707 #: src/archive.c:197
708 #, c-format
709 msgid ""
710 "Unable to extract the file \"%s\".\n"
711 "Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox "
712 "theme archive.\n"
713 "The following errors were reported:\n"
714 "%s"
715 msgstr ""
716 "Nie można rozpakować pliku \"%s\".\n"
717 "Upewnij się, że \"%s\" jest dostępny do zapisu i że plik jest prawidłowym "
718 "archiwum motywu Openboksa.\n"
719 "Zostały zgłoszone następujące błędy:\n"
720 "%s"
721
722 #: src/mouse.c:72
723 msgid "Custom actions"
724 msgstr "Działania użytkownika"