Polish translation for ObConf (Fix bug 5371)
[dana/obconf.git] / po / pl.po
1 # Polish translation for ObConf.
2 # Copyright (C) 2012 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the ObConf package.
4 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: obconf 2.0.3\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-02 19:36-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-12-18 23:38+0100\n"
12 "Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <LL@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: src/strings.c:7
19 msgid "Openbox Configuration Manager"
20 msgstr "Manager konfiguracji Openboksa"
21
22 #: src/strings.c:8
23 msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
24 msgstr "<span weight=\"bold\">Motyw</span>"
25
26 #: src/strings.c:9
27 #: src/strings.c:14
28 #: src/strings.c:18
29 #: src/strings.c:27
30 #: src/strings.c:43
31 #: src/strings.c:51
32 #: src/strings.c:54
33 #: src/strings.c:63
34 #: src/strings.c:72
35 #: src/strings.c:80
36 #: src/strings.c:85
37 #: src/strings.c:98
38 #: src/strings.c:100
39 #: src/strings.c:107
40 #: src/strings.c:113
41 #: src/strings.c:116
42 #: src/strings.c:118
43 #: src/strings.c:125
44 #: src/strings.c:137
45 #: src/strings.c:140
46 #: src/strings.c:151
47 #: src/strings.c:154
48 #: src/strings.c:160
49 #: src/strings.c:165
50 #: src/strings.c:167
51 #: src/strings.c:170
52 msgid "    "
53 msgstr "    "
54
55 #: src/strings.c:10
56 msgid "_Install a new theme..."
57 msgstr "_Instaluj nowy motyw"
58
59 #: src/strings.c:11
60 msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
61 msgstr "Utwórz archiwum z motywem (.obt)..."
62
63 #: src/strings.c:12
64 msgid "Theme"
65 msgstr "Motyw"
66
67 #: src/strings.c:13
68 msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
69 msgstr "<span weight=\"bold\">Okna</span>"
70
71 #: src/strings.c:15
72 msgid "_Windows retain a border when undecorated"
73 msgstr "Okna _zachowują obramowanie, gdy bez dekoracji"
74
75 #: src/strings.c:16
76 msgid "A_nimate iconify and restore"
77 msgstr "A_nimuj minimalizację i maksymalizację"
78
79 #: src/strings.c:17
80 msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
81 msgstr "<span weight=\"bold\">Tytuły okien</span>"
82
83 #: src/strings.c:19
84 msgid "_Button order:"
85 msgstr "_Kolejność przycisków:"
86
87 #: src/strings.c:20
88 msgid ""
89 "N - The window's icon\n"
90 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
91 "S - The shade (roll up) button\n"
92 "L - The label (window title)\n"
93 "I - The iconify (minimize) button\n"
94 "M - The maximize button\n"
95 "C - The close button"
96 msgstr ""
97 "N - Ikona okna\n"
98 "D - Przycisk na wszystkie pulpity (przyklejony)\n"
99 "S - Przycisk zwijania (rolowania)\n"
100 "L - Etykieta (tytuł okna)\n"
101 "I - Przycisk zwijania do ikony (minimalizacji) button\n"
102 "M - Przycisk maksymalizacji\n"
103 "C - Przycisk zamknięcia"
104
105 #: src/strings.c:28
106 msgid ""
107 "N:\n"
108 "L:\n"
109 "I:\n"
110 "M:"
111 msgstr ""
112 "N:\n"
113 "L:\n"
114 "I:\n"
115 "M:"
116
117 #: src/strings.c:32
118 msgid ""
119 "Window icon\n"
120 "Window label (Title)\n"
121 "Iconify (Minimize)\n"
122 "Maximize"
123 msgstr ""
124 "Ikona okna\n"
125 "Etykieta okna (tytuł)\n"
126 "Zwiń do ikony (minimalizuj)\n"
127 "Maksymalizuj"
128
129 #: src/strings.c:36
130 msgid ""
131 "C:\n"
132 "S:\n"
133 "D:"
134 msgstr ""
135 "C:\n"
136 "S:\n"
137 "D:"
138
139 #: src/strings.c:39
140 msgid ""
141 "Close\n"
142 "Shade (Roll up)\n"
143 "Omnipresent (On all desktops)"
144 msgstr ""
145 "Zamknij\n"
146 "Zwiń (zroluj)\n"
147 "Wszechobecne (na wszystkich pulpitach)"
148
149 #: src/strings.c:42
150 msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
151 msgstr "<span weight=\"bold\">Czcionki</span>"
152
153 #: src/strings.c:44
154 msgid "_Active window title: "
155 msgstr "Tytuł _aktywnego okna:"
156
157 #: src/strings.c:45
158 msgid "_Inactive window title: "
159 msgstr "_Tytuł nieaktywnego okna:"
160
161 #: src/strings.c:46
162 msgid "Menu _header: "
163 msgstr "Nagłówek _menu:"
164
165 #: src/strings.c:47
166 msgid "_Menu Item: "
167 msgstr "_Pozycja menu:"
168
169 #: src/strings.c:48
170 msgid "_On-screen display: "
171 msgstr "_On-screen display: "
172
173 #: src/strings.c:49
174 msgid "Appearance"
175 msgstr "Wygląd"
176
177 #: src/strings.c:50
178 #: src/strings.c:97
179 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
180 msgstr "<span weight=\"bold\">Aktywacja okien</span>"
181
182 #: src/strings.c:52
183 msgid "Focus _new windows when they appear"
184 msgstr "Nowe okna aktywne"
185
186 #: src/strings.c:53
187 msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
188 msgstr "<span weight=\"bold\">Rozmieszczenie okien</span>"
189
190 #: src/strings.c:55
191 msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
192 msgstr "_Umieszczaj nowe okna pod wskaźnikiem myszy"
193
194 #: src/strings.c:56
195 msgid "_Center new windows when they are placed"
196 msgstr "_Centruj nowe okna"
197
198 #: src/strings.c:57
199 msgid "Prefer to place new windows _on:"
200 msgstr "Umieszczaj nowe okna _na:"
201
202 #: src/strings.c:58
203 msgid "All monitors"
204 msgstr "Wszystkie monitory"
205
206 #: src/strings.c:59
207 msgid "The active monitor"
208 msgstr "Aktywny monitor"
209
210 #: src/strings.c:60
211 msgid "The monitor with the mouse"
212 msgstr "Monitor z myszą"
213
214 #: src/strings.c:61
215 msgid "Windows"
216 msgstr "Okna"
217
218 #: src/strings.c:62
219 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
220 msgstr "<span weight=\"bold\">Przesuwanie i zmiana rozmiaru okien</span>"
221
222 #: src/strings.c:64
223 msgid "Update the window contents while _resizing"
224 msgstr "Odświeżaj zawartość okna podczas zmiany rozmiaru "
225
226 #: src/strings.c:65
227 msgid "Drag _threshold distance:"
228 msgstr "Minimalne przesunięcie:"
229
230 #: src/strings.c:66
231 #: src/strings.c:68
232 #: src/strings.c:70
233 #: src/strings.c:90
234 #: src/strings.c:95
235 #: src/strings.c:128
236 #: src/strings.c:130
237 #: src/strings.c:132
238 #: src/strings.c:134
239 msgid "px"
240 msgstr "px"
241
242 #: src/strings.c:67
243 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
244 msgstr "Obszar przyciągania do innych _okien:"
245
246 #: src/strings.c:69
247 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
248 msgstr "Obszar przyciągania do brzegów _ekranu:"
249
250 #: src/strings.c:71
251 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
252 msgstr "Zmieniaj pulpit, gdy _okno zostanie przesunięte poza brzeg ekranu"
253
254 #: src/strings.c:73
255 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
256 msgstr "_Czas, po którym nastąpi zmiana pulpitu:"
257
258 #: src/strings.c:74
259 #: src/strings.c:105
260 #: src/strings.c:112
261 #: src/strings.c:120
262 #: src/strings.c:169
263 #: src/strings.c:172
264 msgid "ms"
265 msgstr "ms"
266
267 #: src/strings.c:75
268 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
269 msgstr "<span weight=\"bold\">Okno informacji</span>"
270
271 #: src/strings.c:76
272 msgid "Show _information dialog:"
273 msgstr "Pokaż okno z _informacją:"
274
275 #: src/strings.c:77
276 msgid "When resizing terminal windows"
277 msgstr "Podczas zmian rozmiaru terminala"
278
279 #: src/strings.c:78
280 msgid "Always"
281 msgstr "Zawsze"
282
283 #: src/strings.c:79
284 msgid "Never"
285 msgstr "Nigdy"
286
287 #: src/strings.c:81
288 msgid "Information dialog's _position:"
289 msgstr "Pozycja okna z informacją:"
290
291 #: src/strings.c:82
292 msgid "Centered on the window"
293 msgstr "Centralnie na oknie"
294
295 #: src/strings.c:83
296 msgid "Above the window"
297 msgstr "Nad oknem"
298
299 #: src/strings.c:84
300 msgid "Fixed position on screen"
301 msgstr "Określona pozycja na ekranie"
302
303 #: src/strings.c:86
304 msgid "Fixed _x position:"
305 msgstr "Pozycja _x:"
306
307 #: src/strings.c:87
308 #: src/strings.c:92
309 msgid "Centered"
310 msgstr "Centralnie"
311
312 #: src/strings.c:88
313 msgid "From left edge"
314 msgstr "Od lewego rogu"
315
316 #: src/strings.c:89
317 msgid "From right edge"
318 msgstr "Od prawego rogu"
319
320 #: src/strings.c:91
321 msgid "Fixed _y position:"
322 msgstr "Pozycja _y:"
323
324 #: src/strings.c:93
325 msgid "From top edge"
326 msgstr "Od górnej krawędzi"
327
328 #: src/strings.c:94
329 msgid "From bottom edge"
330 msgstr "Od dolnej krawędzi"
331
332 #: src/strings.c:96
333 msgid "Move & Resize"
334 msgstr "Przesuń & zmień rozmiar"
335
336 #: src/strings.c:99
337 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
338 msgstr "A_ktywuj okna, gdy kursor przesuwa się nad nimi"
339
340 #: src/strings.c:101
341 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
342 msgstr "Aktywuj okna pod kursorem _myszy podczas zmiany pulpitów"
343
344 #: src/strings.c:102
345 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
346 msgstr "Aktywuj okna pod kursorem myszy, gdy _nieruchomy"
347
348 #: src/strings.c:103
349 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
350 msgstr "_Wywołaj na wierzch okno, gdy będzie nad nim kursor myszy"
351
352 #: src/strings.c:104
353 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
354 msgstr "_Opóźnienie przed aktywacją i wywołaniem na wierzch okien:"
355
356 #: src/strings.c:106
357 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
358 msgstr "<span weight=\"bold\">Pasek tytułu</span>"
359
360 #: src/strings.c:108
361 msgid "Double click on the _titlebar:"
362 msgstr "Dwuklik na pasku _tytułu:"
363
364 #: src/strings.c:109
365 msgid "Maximizes the window"
366 msgstr "Maksymalizuje okno"
367
368 #: src/strings.c:110
369 msgid "Shades the window"
370 msgstr "Zwija okno"
371
372 #: src/strings.c:111
373 msgid "Double click ti_me:"
374 msgstr "Czas po_dwójnego kliknięcia:"
375
376 #: src/strings.c:114
377 msgid "Mouse"
378 msgstr "Mysz"
379
380 #: src/strings.c:115
381 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
382 msgstr "<span weight=\"bold\">Pulpity</span>"
383
384 #: src/strings.c:117
385 msgid "_Show a notification when switching desktops"
386 msgstr "Pokaż powiadomienie podczas _zmiany pulpitu"
387
388 #: src/strings.c:119
389 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
390 msgstr "_Przez ile czasu ma być pokazywane powiadomienie:"
391
392 #: src/strings.c:121
393 msgid "_Number of desktops: "
394 msgstr "_Liczba pulpitów"
395
396 #: src/strings.c:122
397 msgid "_Desktop names:"
398 msgstr "_Nazwy pulpitów:"
399
400 #: src/strings.c:123
401 msgid "Desktops"
402 msgstr "Pulpity"
403
404 #: src/strings.c:124
405 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
406 msgstr "<span weight=\"bold\">Marginesy pulpitów</span>"
407
408 #: src/strings.c:126
409 msgid "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover them."
410 msgstr "Marginesy pulpitu to obszary zarezerwowane na brzegach twojego ekranu.  Nowe okna nie będą umieszczane w obszarze marginesu, a okna zmaksymalizowane nie zakryją go."
411
412 #: src/strings.c:127
413 msgid "_Top"
414 msgstr "_Góra"
415
416 #: src/strings.c:129
417 msgid "_Left"
418 msgstr "_Lewo"
419
420 #: src/strings.c:131
421 msgid "_Right"
422 msgstr "_Prawo"
423
424 #: src/strings.c:133
425 msgid "_Bottom"
426 msgstr "_Dół"
427
428 #: src/strings.c:135
429 msgid "Margins"
430 msgstr "Marginesy"
431
432 #: src/strings.c:136
433 msgid "<span weight=\"bold\">Dock</span>"
434 msgstr "<span weight=\"bold\">Dok</span>"
435
436 #: src/strings.c:138
437 msgid "The dock is a special container for \"dockapps\", or dock applications.  It is not visible on screen until a dockapp is run.  Dockapps can be used to show things like a clock, or to provide you with a system tray."
438 msgstr "Dok to specjalne miejsce na programy dokowane.  Nie jest widoczny na ekranie, dopóki program dokowany nie zostanie uruchomiony.  Programy dokowane mogą być użyte do pokazywania rzeczy takich jak zegar, lub do udostępniania funkcjonalności zasobnika systemowego."
439
440 #: src/strings.c:139
441 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
442 msgstr "<span weight=\"bold\">Pozycja</span>"
443
444 #: src/strings.c:141
445 msgid "_Position:"
446 msgstr "_Pozycja"
447
448 #: src/strings.c:142
449 msgid "Top Left"
450 msgstr "Góra lewo"
451
452 #: src/strings.c:143
453 msgid "Top"
454 msgstr "Góra"
455
456 #: src/strings.c:144
457 msgid "Top Right"
458 msgstr "Dół prawo"
459
460 #: src/strings.c:145
461 msgid "Left"
462 msgstr "Lewo"
463
464 #: src/strings.c:146
465 msgid "Right"
466 msgstr "Prawo"
467
468 #: src/strings.c:147
469 msgid "Bottom Left"
470 msgstr "Dół lewo"
471
472 #: src/strings.c:148
473 msgid "Bottom"
474 msgstr "Dół"
475
476 #: src/strings.c:149
477 msgid "Bottom Right"
478 msgstr "Dół prawo"
479
480 #: src/strings.c:150
481 msgid "Floating"
482 msgstr "Swobodnie"
483
484 #: src/strings.c:152
485 msgid "_Floating position:"
486 msgstr "Pozycja _swobodna:"
487
488 #: src/strings.c:153
489 msgid "x"
490 msgstr "x"
491
492 #: src/strings.c:155
493 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
494 msgstr "Pozwalaj _oknom zakrywać obszar dokowania"
495
496 #: src/strings.c:156
497 msgid "_Orientation: "
498 msgstr "_Orientacja:"
499
500 #: src/strings.c:157
501 msgid "Vertical"
502 msgstr "Pionowo"
503
504 #: src/strings.c:158
505 msgid "Horizontal"
506 msgstr "Poziomo"
507
508 #: src/strings.c:159
509 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
510 msgstr "<span weight=\"bold\">Położenie</span>"
511
512 #: src/strings.c:161
513 msgid "Keep dock _above other windows"
514 msgstr "Obszar dokowania _ponad innymi oknami"
515
516 #: src/strings.c:162
517 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
518 msgstr "Zezwalaj na obszar dokowania zarówno nad, jak i pod oknami"
519
520 #: src/strings.c:163
521 msgid "Keep dock _below other windows"
522 msgstr "Obszar dokowania pod innymi oknami"
523
524 #: src/strings.c:164
525 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
526 msgstr "<span weight=\"bold\">Ukrywanie</span>"
527
528 #: src/strings.c:166
529 msgid "_Hide off screen"
530 msgstr "_Ukryj poza ekranem"
531
532 #: src/strings.c:168
533 msgid "_Delay before hiding:"
534 msgstr "_Opóźnienie ukrywania:"
535
536 #: src/strings.c:171
537 msgid "Delay before _showing:"
538 msgstr "Opóźnienie _pokazania:"
539
540 #: src/strings.c:173
541 msgid "Dock"
542 msgstr "Dokowanie"
543
544 #: src/strings.c:174
545 msgid "Abo_ut"
546 msgstr "O programie"
547
548 #: src/strings.c:175
549 msgid "About ObConf"
550 msgstr "O programie ObConf"
551
552 #: src/strings.c:176
553 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
554 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
555
556 #: src/strings.c:177
557 msgid "A preferences manager for Openbox"
558 msgstr "Manager preferencji Openboksa"
559
560 #: src/strings.c:178
561 msgid ""
562 "Copyright (c) 2003-2008\n"
563 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
564 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
565 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
566 msgstr ""
567 "Copyright (c) 2003-2008\n"
568 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
569 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
570 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
571
572 #: src/strings.c:182
573 msgid "window1"
574 msgstr "okno1"
575
576 #: src/strings.c:183
577 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
578 msgstr "<span weight=\"bold\">Wciśnij klawisz do powiązania...</span>"
579
580 #: src/main.c:72
581 #: src/main.c:74
582 #: src/main.c:76
583 msgid "Copyright (c)"
584 msgstr "Copyright (c)"
585
586 #: src/main.c:87
587 msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
588 msgstr "Składnia: obconf [opcje] [ARCHIVE.obt]\n"
589
590 #: src/main.c:88
591 msgid ""
592 "\n"
593 "Options:\n"
594 msgstr ""
595 "\n"
596 "Opcje:\n"
597
598 #: src/main.c:89
599 msgid "  --help                Display this help and exit\n"
600 msgstr "  --help                Pokazuje tę pomoc i kończy działanie\n"
601
602 #: src/main.c:90
603 msgid "  --version             Display the version and exit\n"
604 msgstr "  --version             Pokazuje numer wersji i kończy działanie\n"
605
606 #: src/main.c:91
607 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
608 msgstr "  --install ARCHIVE.obt Instaluje dany plik motywu i wybiera go\n"
609
610 #: src/main.c:92
611 msgid "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme directory\n"
612 msgstr "  --archive THEME       Tworzy plik motywu z danego katalogu motywu\n"
613
614 #: src/main.c:93
615 msgid "  --config-file FILE    Specify the path to the config file to use\n"
616 msgstr "  --config-file FILE    Wskazuje ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
617
618 #: src/main.c:94
619 #, c-format
620 msgid ""
621 "\n"
622 "Please report bugs at %s\n"
623 "\n"
624 msgstr ""
625 "\n"
626 "Proszę zgłaszać błędy na adres %s\n"
627 "\n"
628
629 #: src/main.c:110
630 msgid "--install requires an argument\n"
631 msgstr "--install wymaga argumentu\n"
632
633 #: src/main.c:116
634 msgid "--archive requires an argument\n"
635 msgstr "--archive wymaga argumentu\n"
636
637 #: src/main.c:122
638 msgid "--config-file requires an argument\n"
639 msgstr "--config-file wymaga argumentu\n"
640
641 #: src/main.c:213
642 msgid "Failed to load the obconf.glade interface file. You have probably failed to install ObConf properly."
643 msgstr "Nie udało się wczytać pliku interfejsu obconf.glade. Prawdopodobnie ObConf nie jest prawidłowo zainstalowany."
644
645 #: src/main.c:234
646 msgid "Failed to load an rc.xml. You have probably failed to install Openbox properly."
647 msgstr "Nie udało się wczytać pliku rc.xml. Prawdopodobnie Openbox nie jest prawidłowo zainstalowany."
648
649 #: src/main.c:243
650 #, c-format
651 msgid ""
652 "Error while parsing the Openbox configuration file.  Your configuration file is not valid XML.\n"
653 "\n"
654 "Message: %s"
655 msgstr ""
656 "Błąd parsowania pliku konfiguracji Openboksa.  Twój plik konfiguracji nie jest prawidłowym plikiem XML.\n"
657 "\n"
658 "Wiadomość: %s"
659
660 #: src/desktops.c:134
661 #: src/desktops.c:165
662 #: src/desktops.c:181
663 msgid "(Unnamed desktop)"
664 msgstr "(Nienazwany pulpit)"
665
666 #: src/theme.c:109
667 #: src/theme.c:141
668 msgid "Choose an Openbox theme"
669 msgstr "Wybierz motyw Openboksa"
670
671 #: src/theme.c:118
672 msgid "Openbox theme archives"
673 msgstr "Archiwa motywów Openboksa"
674
675 #: src/archive.c:40
676 #, c-format
677 msgid "\"%s\" was installed to %s"
678 msgstr "\"%s\" został zainstalowany do %s"
679
680 #: src/archive.c:65
681 #, c-format
682 msgid "\"%s\" was successfully created"
683 msgstr "\"%s\" został pomyślnie utworzony"
684
685 #: src/archive.c:101
686 #, c-format
687 msgid ""
688 "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
689 "The following errors were reported:\n"
690 "%s"
691 msgstr ""
692 "Nie można utworzyć archiwum motywu \"%s\".\n"
693 "Zostały zgłoszone następujące błędy:\n"
694 "%s"
695
696 #: src/archive.c:106
697 #: src/archive.c:190
698 #, c-format
699 msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
700 msgstr "Nie można uruchomić polecenia \"tar\": %s"
701
702 #: src/archive.c:126
703 #, c-format
704 msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
705 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
706
707 #: src/archive.c:148
708 #, c-format
709 msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
710 msgstr "\"%s\" nie jest prawidłowym katalogiem motywu Openboksa"
711
712 #: src/archive.c:158
713 #, c-format
714 msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
715 msgstr "Nie można przesunąć do katalogu \"%s\": %s"
716
717 #: src/archive.c:197
718 #, c-format
719 msgid ""
720 "Unable to extract the file \"%s\".\n"
721 "Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox theme archive.\n"
722 "The following errors were reported:\n"
723 "%s"
724 msgstr ""
725 "Nie można wypakować pliku \"%s\".\n"
726 "Upewnij się, że \"%s\" jest dostępny do zapisu i że plik jest prawidłowym archiwum motywu Openboksa.\n"
727 "Zostały zgłoszone następujące błędy:\n"
728 "%s"
729
730 #: src/mouse.c:72
731 msgid "Custom actions"
732 msgstr "Akcje użytkownika"
733