remove fuzzy translations
[dana/obconf.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for ObConf
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the ObConf package.
4 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-01-24 21:55-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-07-21 00:15+0200\n"
12 "Last-Translator: tezlo <tezlo@gmx.net>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: src/strings.c:7
19 msgid "Openbox Configuration Manager"
20 msgstr "Manažer Konfigurace Openbox"
21
22 #: src/strings.c:8
23 msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
24 msgstr "<span weight=\"bold\">Motiv</span>"
25
26 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
27 #: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:62
28 #: src/strings.c:71 src/strings.c:79 src/strings.c:84 src/strings.c:97
29 #: src/strings.c:99 src/strings.c:106 src/strings.c:112 src/strings.c:115
30 #: src/strings.c:117 src/strings.c:124 src/strings.c:136 src/strings.c:147
31 #: src/strings.c:150 src/strings.c:156 src/strings.c:161 src/strings.c:163
32 #: src/strings.c:166
33 msgid "    "
34 msgstr "    "
35
36 #: src/strings.c:10
37 msgid "_Install a new theme..."
38 msgstr "_Instalovat nový motiv..."
39
40 #: src/strings.c:11
41 msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
42 msgstr "Vytvořit nový _archiv (.obt)..."
43
44 #: src/strings.c:12
45 msgid "Theme"
46 msgstr "Motiv"
47
48 #: src/strings.c:13
49 msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
50 msgstr "<span weight=\"bold\">Okna</span>"
51
52 #: src/strings.c:15
53 msgid "_Windows retain a border when undecorated"
54 msgstr "Neo_zdobeným oknům ponechat okraj"
55
56 #: src/strings.c:16
57 msgid "A_nimate iconify and restore"
58 msgstr "A_nimovat minimalizaci a obnovení"
59
60 #: src/strings.c:17
61 msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
62 msgstr "<span weight=\"bold\">Lišta</span>"
63
64 #: src/strings.c:19
65 msgid "_Button order:"
66 msgstr "Pořadí _tlačítek:"
67
68 #: src/strings.c:20
69 msgid ""
70 "N - The window's icon\n"
71 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
72 "S - The shade (roll up) button\n"
73 "L - The label (window title)\n"
74 "I - The iconify (minimize) button\n"
75 "M - The maximize button\n"
76 "C - The close button"
77 msgstr ""
78 "N - Ikona okna\n"
79 "D - Tlačítko všech ploch\n"
80 "S - Tlačítko rolování\n"
81 "L - Titulek okna\n"
82 "I - Tlačítko minimalizace\n"
83 "M - Tlačítko maximializace\n"
84 "C - Tlačítko zavření"
85
86 #: src/strings.c:28
87 msgid ""
88 "N:\n"
89 "L:\n"
90 "I:\n"
91 "M:"
92 msgstr ""
93
94 #: src/strings.c:32
95 msgid ""
96 "Window icon\n"
97 "Window label (Title)\n"
98 "Iconify (Minimize)\n"
99 "Maximize"
100 msgstr ""
101
102 #: src/strings.c:36
103 msgid ""
104 "C:\n"
105 "S:\n"
106 "D:"
107 msgstr ""
108
109 #: src/strings.c:39
110 msgid ""
111 "Close\n"
112 "Shade (Roll up)\n"
113 "Omnipresent (On all desktops)"
114 msgstr ""
115
116 #: src/strings.c:42
117 msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
118 msgstr "<span weight=\"bold\">Fonty</span>"
119
120 #: src/strings.c:44
121 msgid "_Active window title: "
122 msgstr "Titulek _aktivního okna: "
123
124 #: src/strings.c:45
125 msgid "_Inactive window title: "
126 msgstr "Titulek _inaktivního okna: "
127
128 #: src/strings.c:46
129 msgid "Menu _header: "
130 msgstr "_Hlavička menu: "
131
132 #: src/strings.c:47
133 msgid "_Menu Item: "
134 msgstr "_Položka menu: "
135
136 # XXX
137 #: src/strings.c:48
138 msgid "_On-screen display: "
139 msgstr "_OSD text: "
140
141 #: src/strings.c:49
142 msgid "Appearance"
143 msgstr "Vzhled"
144
145 #: src/strings.c:50 src/strings.c:96
146 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
147 msgstr "<span weight=\"bold\">Správa Oken</span>"
148
149 #: src/strings.c:52
150 msgid "Focus _new windows when they appear"
151 msgstr "Aktivovat _nová okna když se objeví"
152
153 #: src/strings.c:53
154 msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
155 msgstr "<span weight=\"bold\">Umístění Oken</span>"
156
157 #: src/strings.c:55
158 msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
159 msgstr "_Umístit nová okna pod kurzor myši"
160
161 #: src/strings.c:56
162 msgid "_Center new windows when they are placed"
163 msgstr "_Centrovat nová okna při umístění"
164
165 #: src/strings.c:57
166 msgid "Prefer to place new windows _on:"
167 msgstr ""
168
169 #: src/strings.c:58
170 msgid "All monitors"
171 msgstr ""
172
173 #: src/strings.c:59
174 msgid "The active monitor"
175 msgstr ""
176
177 #: src/strings.c:60
178 msgid "Windows"
179 msgstr "Okna"
180
181 # XXX
182 #: src/strings.c:61
183 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
184 msgstr "<span weight=\"bold\">Změna Pozice a Velikosti Oken</span>"
185
186 #: src/strings.c:63
187 msgid "Update the window contents while _resizing"
188 msgstr "Aktualizovat obsah okna při změně _velikosti"
189
190 # XXX
191 #: src/strings.c:64
192 msgid "Drag _threshold distance:"
193 msgstr "Citlivost _tahu:"
194
195 #: src/strings.c:65 src/strings.c:67 src/strings.c:69 src/strings.c:89
196 #: src/strings.c:94 src/strings.c:127 src/strings.c:129 src/strings.c:131
197 #: src/strings.c:133
198 msgid "px"
199 msgstr "px"
200
201 #: src/strings.c:66
202 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
203 msgstr "Míra odporu k ostatním _oknům:"
204
205 #: src/strings.c:68
206 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
207 msgstr "Míra odporu ke _krajům obrazovky:"
208
209 #: src/strings.c:70
210 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
211 msgstr ""
212
213 #: src/strings.c:72
214 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
215 msgstr ""
216
217 #: src/strings.c:73 src/strings.c:104 src/strings.c:111 src/strings.c:119
218 #: src/strings.c:165 src/strings.c:168
219 msgid "ms"
220 msgstr "ms"
221
222 #: src/strings.c:74
223 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
224 msgstr ""
225
226 #: src/strings.c:75
227 msgid "Show _information dialog:"
228 msgstr ""
229
230 #: src/strings.c:76
231 msgid "When resizing terminal windows"
232 msgstr "Pouze pro okna terminálu"
233
234 #: src/strings.c:77
235 msgid "Always"
236 msgstr "Vždy"
237
238 #: src/strings.c:78
239 msgid "Never"
240 msgstr "Nikdy"
241
242 #: src/strings.c:80
243 msgid "Information dialog's _position:"
244 msgstr ""
245
246 #: src/strings.c:81
247 msgid "Centered on the window"
248 msgstr "Uprostřed okna"
249
250 #: src/strings.c:82
251 msgid "Above the window"
252 msgstr "Nad oknem"
253
254 #: src/strings.c:83
255 msgid "Fixed position on screen"
256 msgstr ""
257
258 #: src/strings.c:85
259 msgid "Fixed _x position:"
260 msgstr ""
261
262 #: src/strings.c:86 src/strings.c:91
263 msgid "Centered"
264 msgstr ""
265
266 #: src/strings.c:87 src/strings.c:92
267 msgid "From left edge"
268 msgstr ""
269
270 #: src/strings.c:88 src/strings.c:93
271 msgid "From right edge"
272 msgstr ""
273
274 #: src/strings.c:90
275 msgid "Fixed _y position:"
276 msgstr ""
277
278 #: src/strings.c:95
279 msgid "Move & Resize"
280 msgstr ""
281
282 # XXX
283 #: src/strings.c:98
284 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
285 msgstr "_Aktivovat okno pod kurzorem myši"
286
287 #: src/strings.c:100
288 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
289 msgstr "Aktivovat okno pod kurzorem při změně _plochy"
290
291 #: src/strings.c:101
292 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
293 msgstr "Aktivovat okno pod kurzorem když se _myš nehýbe"
294
295 # XXX
296 #: src/strings.c:102
297 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
298 msgstr "_Zvednout okno při přejezdu kurzorem myši"
299
300 #: src/strings.c:103
301 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
302 msgstr "P_rodleva před aktivací a zvedáním oken:"
303
304 #: src/strings.c:105
305 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
306 msgstr "<span weight=\"bold\">Lišta</span>"
307
308 #: src/strings.c:107
309 msgid "Double click on the _titlebar:"
310 msgstr "Dvojitý klik na _lištu:"
311
312 #: src/strings.c:108
313 msgid "Maximizes the window"
314 msgstr "Maximalizuje okno"
315
316 #: src/strings.c:109
317 msgid "Shades the window"
318 msgstr "Sroluje okno"
319
320 #: src/strings.c:110
321 msgid "Double click ti_me:"
322 msgstr "Čas na dvojitý _klik:"
323
324 #: src/strings.c:113
325 msgid "Mouse"
326 msgstr "Myš"
327
328 #: src/strings.c:114
329 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
330 msgstr "<span weight=\"bold\">Plochy</span>"
331
332 #: src/strings.c:116
333 msgid "_Show a notification when switching desktops"
334 msgstr ""
335
336 #: src/strings.c:118
337 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
338 msgstr ""
339
340 #: src/strings.c:120
341 msgid "_Number of desktops: "
342 msgstr "_Počet ploch: "
343
344 #: src/strings.c:121
345 msgid "_Desktop names:"
346 msgstr "_Jména ploch:"
347
348 #: src/strings.c:122
349 msgid "Desktops"
350 msgstr "Plochy"
351
352 #: src/strings.c:123
353 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
354 msgstr "<span weight=\"bold\">Okraje Plochy</span>"
355
356 # XXX
357 #: src/strings.c:125
358 msgid ""
359 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
360 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
361 "them."
362 msgstr ""
363 "Okraje plochy je možné vyhranit jiným účelům. Nová okna budou umístěna mimo "
364 "rámec okrajů a maximalizovaná okna je nebudou krýt."
365
366 #: src/strings.c:126
367 msgid "_Top"
368 msgstr "_Horní"
369
370 #: src/strings.c:128
371 msgid "_Left"
372 msgstr "_Levý"
373
374 #: src/strings.c:130
375 msgid "_Right"
376 msgstr "_Pravý"
377
378 #: src/strings.c:132
379 msgid "_Bottom"
380 msgstr "_Dolní"
381
382 #: src/strings.c:134
383 msgid "Margins"
384 msgstr "Okraje"
385
386 #: src/strings.c:135
387 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
388 msgstr "<span weight=\"bold\">Pozice</span>"
389
390 #: src/strings.c:137
391 msgid "_Position:"
392 msgstr "_Pozice:"
393
394 #: src/strings.c:138
395 msgid "Top Left"
396 msgstr "Vlevo Nahoře"
397
398 #: src/strings.c:139
399 msgid "Top"
400 msgstr "Nahoře"
401
402 #: src/strings.c:140
403 msgid "Top Right"
404 msgstr "Vpravo Nahoře"
405
406 #: src/strings.c:141
407 msgid "Left"
408 msgstr "Vlevo"
409
410 #: src/strings.c:142
411 msgid "Right"
412 msgstr "Vpravo"
413
414 #: src/strings.c:143
415 msgid "Bottom Left"
416 msgstr "Vlevo Dole"
417
418 #: src/strings.c:144
419 msgid "Bottom"
420 msgstr "Dole"
421
422 #: src/strings.c:145
423 msgid "Bottom Right"
424 msgstr "Vpravo Dole"
425
426 #: src/strings.c:146
427 msgid "Floating"
428 msgstr "Plovoucí"
429
430 #: src/strings.c:148
431 msgid "_Floating position:"
432 msgstr "P_lovoucí pozice:"
433
434 #: src/strings.c:149
435 msgid "x"
436 msgstr "x"
437
438 #: src/strings.c:151
439 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
440 msgstr "Povolit _umístění oken v prostoru doku"
441
442 #: src/strings.c:152
443 msgid "_Orientation: "
444 msgstr "_Orientace: "
445
446 #: src/strings.c:153
447 msgid "Vertical"
448 msgstr "Vertikální"
449
450 #: src/strings.c:154
451 msgid "Horizontal"
452 msgstr "Horizontální"
453
454 #: src/strings.c:155
455 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
456 msgstr "<span weight=\"bold\">Vrstvení</span>"
457
458 #: src/strings.c:157
459 msgid "Keep dock _above other windows"
460 msgstr "Udržovat dok _nad ostatními okny"
461
462 #: src/strings.c:158
463 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
464 msgstr "Povolit dok pod _i nad okny"
465
466 #: src/strings.c:159
467 msgid "Keep dock _below other windows"
468 msgstr "Udržovat dok po_d ostatními okny"
469
470 #: src/strings.c:160
471 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
472 msgstr "<span weight=\"bold\">Schovávání</span>"
473
474 #: src/strings.c:162
475 msgid "_Hide off screen"
476 msgstr "_Schovat z obrazovky"
477
478 #: src/strings.c:164
479 msgid "_Delay before hiding:"
480 msgstr "Prodleva před s_chováním:"
481
482 #: src/strings.c:167
483 msgid "Delay before _showing:"
484 msgstr "Prodleva před _zobrazením:"
485
486 #: src/strings.c:169
487 msgid "Dock"
488 msgstr "Dok"
489
490 #: src/strings.c:170
491 msgid "Abo_ut"
492 msgstr "_O programu"
493
494 #: src/strings.c:171
495 msgid "About ObConf"
496 msgstr "O ObConf"
497
498 #: src/strings.c:172
499 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
500 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
501
502 #: src/strings.c:173
503 msgid "A preferences manager for Openbox"
504 msgstr "Manažer preferencí pro Openbox"
505
506 #: src/strings.c:174
507 msgid ""
508 "Copyright (c) 2003-2008\n"
509 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
510 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
511 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
512 msgstr ""
513
514 #: src/strings.c:178
515 msgid "window1"
516 msgstr ""
517
518 #: src/strings.c:179
519 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
520 msgstr "<span weight=\"bold\">Stiskni kýženou klávesu...</span>"
521
522 #: src/main.c:66 src/main.c:68 src/main.c:70
523 msgid "Copyright (c)"
524 msgstr "Copyright (c)"
525
526 #: src/main.c:81
527 msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
528 msgstr "Syntaxe: obconf [přepínače] [ARCHIV.obt]\n"
529
530 #: src/main.c:82
531 msgid ""
532 "\n"
533 "Options:\n"
534 msgstr ""
535 "\n"
536 "Přepínače:\n"
537
538 #: src/main.c:83
539 msgid "  --help                Display this help and exit\n"
540 msgstr "  --help                Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
541
542 #: src/main.c:84
543 msgid "  --version             Display the version and exit\n"
544 msgstr "  --version             Zobrazit verzi a skončit\n"
545
546 #: src/main.c:85
547 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
548 msgstr "  --install ARCHIV.obt  Instalovat daný archiv a vybrat ho\n"
549
550 #: src/main.c:86
551 msgid ""
552 "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme "
553 "directory\n"
554 msgstr "  --archive MOTIV       Vytvořit archiv z daného motivu\n"
555
556 #: src/main.c:87
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "\n"
560 "Please report bugs at %s\n"
561 "\n"
562 msgstr ""
563 "\n"
564 "Prosím hlašte chyby na %s\n"
565 "\n"
566
567 #: src/main.c:103
568 msgid "--install requires an argument\n"
569 msgstr "--install vyžaduje argument\n"
570
571 #: src/main.c:109
572 msgid "--archive requires an argument\n"
573 msgstr "--archive vyžaduje argument\n"
574
575 #: src/desktops.c:134 src/desktops.c:165 src/desktops.c:181
576 msgid "(Unnamed desktop)"
577 msgstr "(Bezejmenná plocha)"
578
579 #: src/theme.c:109 src/theme.c:141
580 msgid "Choose an Openbox theme"
581 msgstr "Vyber motiv Openbox"
582
583 #: src/theme.c:118
584 msgid "Openbox theme archives"
585 msgstr "Archiv openbox motivů"
586
587 #: src/archive.c:40
588 #, c-format
589 msgid "\"%s\" was installed to %s"
590 msgstr "\"%s\" nainstalován do %s"
591
592 #: src/archive.c:65
593 #, c-format
594 msgid "\"%s\" was successfully created"
595 msgstr "\"%s\" úspěšně vytvořen"
596
597 #: src/archive.c:101
598 #, c-format
599 msgid ""
600 "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
601 "The following errors were reported:\n"
602 "%s"
603 msgstr ""
604 "Nepodařilo se vytvořit archiv motivu \"%s\".\n"
605 "Nahlášeny byly následující chyby:\n"
606 "%s"
607
608 #: src/archive.c:106 src/archive.c:190
609 #, c-format
610 msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
611 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz \"tar\": %s"
612
613 #: src/archive.c:126
614 #, c-format
615 msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
616 msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář \"%s\": %s"
617
618 #: src/archive.c:148
619 #, c-format
620 msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
621 msgstr "\"%s\" nevypadá jako XXX adresář motivu Openbox"
622
623 #: src/archive.c:158
624 #, c-format
625 msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
626 msgstr "Nepodařilo se přesunout do adresáře \"%s\": %s"
627
628 #: src/archive.c:197
629 #, c-format
630 msgid ""
631 "Unable to extract the file \"%s\".\n"
632 "Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox "
633 "theme archive.\n"
634 "The following errors were reported:\n"
635 "%s"
636 msgstr ""
637 "Nepodařilo se rozbalit soubor \"%s\".\n"
638 "Prosím ověřte, že \"%s\" má povolen zápis a že soubor je archiv motivu pro "
639 "Openbox.\n"
640 "Nahlášeny byly následující chyby:\n"
641 "%s"
642
643 #: src/mouse.c:72
644 msgid "Custom actions"
645 msgstr "Uživatelské akce"
646
647 #~ msgid ""
648 #~ "Unable to determine the theme's name from \"%s\".  File name should be "
649 #~ "ThemeName.obt."
650 #~ msgstr ""
651 #~ "Kunde inte avgöra temats namn från \"%s\". Filnamnet borde vara TemaNamn."
652 #~ "obt."