add new strings to the po files
[dana/obconf.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for ObConf
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the ObConf package.
4 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: obconf 2.0.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-02 19:36-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-01-24 04:20+0100\n"
12 "Last-Translator: tezlo <tezlo@gmx.net>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: src/strings.c:7
19 msgid "Openbox Configuration Manager"
20 msgstr "Manažer Konfigurace Openbox"
21
22 #: src/strings.c:8
23 msgid "<span weight=\"bold\">Theme</span>"
24 msgstr "<span weight=\"bold\">Motiv</span>"
25
26 #: src/strings.c:9 src/strings.c:14 src/strings.c:18 src/strings.c:27
27 #: src/strings.c:43 src/strings.c:51 src/strings.c:54 src/strings.c:63
28 #: src/strings.c:72 src/strings.c:80 src/strings.c:85 src/strings.c:98
29 #: src/strings.c:100 src/strings.c:107 src/strings.c:113 src/strings.c:116
30 #: src/strings.c:118 src/strings.c:125 src/strings.c:137 src/strings.c:140
31 #: src/strings.c:151 src/strings.c:154 src/strings.c:160 src/strings.c:165
32 #: src/strings.c:167 src/strings.c:170
33 msgid "    "
34 msgstr "    "
35
36 #: src/strings.c:10
37 msgid "_Install a new theme..."
38 msgstr "_Instalovat nový motiv..."
39
40 #: src/strings.c:11
41 msgid "Create a theme _archive (.obt)..."
42 msgstr "Vytvořit nový _archiv (.obt)..."
43
44 #: src/strings.c:12
45 msgid "Theme"
46 msgstr "Motiv"
47
48 #: src/strings.c:13
49 msgid "<span weight=\"bold\">Windows</span>"
50 msgstr "<span weight=\"bold\">Okna</span>"
51
52 #: src/strings.c:15
53 msgid "_Windows retain a border when undecorated"
54 msgstr "Neo_zdobeným oknům ponechat okraj"
55
56 #: src/strings.c:16
57 msgid "A_nimate iconify and restore"
58 msgstr "A_nimovat minimalizaci a obnovení"
59
60 #: src/strings.c:17
61 msgid "<span weight=\"bold\">Window Titles</span>"
62 msgstr "<span weight=\"bold\">Lišta</span>"
63
64 #: src/strings.c:19
65 msgid "_Button order:"
66 msgstr "Pořadí _tlačítek:"
67
68 #: src/strings.c:20
69 msgid ""
70 "N - The window's icon\n"
71 "D - The all-desktops (sticky) button\n"
72 "S - The shade (roll up) button\n"
73 "L - The label (window title)\n"
74 "I - The iconify (minimize) button\n"
75 "M - The maximize button\n"
76 "C - The close button"
77 msgstr ""
78 "N - Ikona okna\n"
79 "D - Tlačítko omnipresence\n"
80 "S - Tlačítko rolování\n"
81 "L - Titulek okna\n"
82 "I - Tlačítko minimalizace\n"
83 "M - Tlačítko maximializace\n"
84 "C - Tlačítko zavření"
85
86 #: src/strings.c:28
87 msgid ""
88 "N:\n"
89 "L:\n"
90 "I:\n"
91 "M:"
92 msgstr ""
93 "N:\n"
94 "L:\n"
95 "I:\n"
96 "M:"
97
98 #: src/strings.c:32
99 msgid ""
100 "Window icon\n"
101 "Window label (Title)\n"
102 "Iconify (Minimize)\n"
103 "Maximize"
104 msgstr ""
105 "Ikona okna\n"
106 "Titulek okna\n"
107 "Minimalizovat\n"
108 "Maximalizovat"
109
110 #: src/strings.c:36
111 msgid ""
112 "C:\n"
113 "S:\n"
114 "D:"
115 msgstr ""
116 "C:\n"
117 "S:\n"
118 "D:"
119
120 #: src/strings.c:39
121 msgid ""
122 "Close\n"
123 "Shade (Roll up)\n"
124 "Omnipresent (On all desktops)"
125 msgstr ""
126 "Zavřít\n"
127 "Srolovat\n"
128 "Omnipresence (Na všech plochách)"
129
130 #: src/strings.c:42
131 msgid "<span weight=\"bold\">Fonts</span>"
132 msgstr "<span weight=\"bold\">Fonty</span>"
133
134 #: src/strings.c:44
135 msgid "_Active window title: "
136 msgstr "Titulek _aktivního okna: "
137
138 #: src/strings.c:45
139 msgid "_Inactive window title: "
140 msgstr "Titulek _inaktivního okna: "
141
142 #: src/strings.c:46
143 msgid "Menu _header: "
144 msgstr "_Hlavička menu: "
145
146 #: src/strings.c:47
147 msgid "_Menu Item: "
148 msgstr "_Položka menu: "
149
150 # XXX
151 #: src/strings.c:48
152 msgid "_On-screen display: "
153 msgstr "_OSD text: "
154
155 #: src/strings.c:49
156 msgid "Appearance"
157 msgstr "Vzhled"
158
159 #: src/strings.c:50 src/strings.c:97
160 msgid "<span weight=\"bold\">Focusing Windows</span>"
161 msgstr "<span weight=\"bold\">Správa Oken</span>"
162
163 #: src/strings.c:52
164 msgid "Focus _new windows when they appear"
165 msgstr "Aktivovat _nová okna když se objeví"
166
167 #: src/strings.c:53
168 msgid "<span weight=\"bold\">Placing Windows</span>"
169 msgstr "<span weight=\"bold\">Umístění Oken</span>"
170
171 #: src/strings.c:55
172 msgid "_Place new windows under the mouse pointer"
173 msgstr "_Umísťovat nová okna pod kurzor myši"
174
175 #: src/strings.c:56
176 msgid "_Center new windows when they are placed"
177 msgstr "_Centrovat nová okna při umístění"
178
179 #: src/strings.c:57
180 msgid "Prefer to place new windows _on:"
181 msgstr "Přednostně umisťovat nová _okna na:"
182
183 #: src/strings.c:58
184 msgid "All monitors"
185 msgstr "Všechny monitory"
186
187 #: src/strings.c:59
188 msgid "The active monitor"
189 msgstr "Aktivní monitor"
190
191 #: src/strings.c:60
192 msgid "The monitor with the mouse"
193 msgstr "Monitor s myší"
194
195 #: src/strings.c:61
196 msgid "Windows"
197 msgstr "Okna"
198
199 # XXX
200 #: src/strings.c:62
201 msgid "<span weight=\"bold\">Moving and Resizing Windows</span>"
202 msgstr "<span weight=\"bold\">Změna Pozice a Velikosti Oken</span>"
203
204 #: src/strings.c:64
205 msgid "Update the window contents while _resizing"
206 msgstr "Aktualizovat obsah okna při změně _velikosti"
207
208 # XXX
209 #: src/strings.c:65
210 msgid "Drag _threshold distance:"
211 msgstr "Citlivost _tahu:"
212
213 #: src/strings.c:66 src/strings.c:68 src/strings.c:70 src/strings.c:90
214 #: src/strings.c:95 src/strings.c:128 src/strings.c:130 src/strings.c:132
215 #: src/strings.c:134
216 msgid "px"
217 msgstr "px"
218
219 #: src/strings.c:67
220 msgid "Amount of resistance against other _windows:"
221 msgstr "Míra odporu k ostatním _oknům:"
222
223 #: src/strings.c:69
224 msgid "Amount of resistance against screen _edges:"
225 msgstr "Míra odporu ke _krajům obrazovky:"
226
227 #: src/strings.c:71
228 msgid "_Switch desktops when moving a window past the screen edge"
229 msgstr "_Změnit plochu při tažení okna přes okraj obrazovky"
230
231 #: src/strings.c:73
232 msgid "_Amount of time to wait before switching:"
233 msgstr "Prodleva _před změnou plochy:"
234
235 #: src/strings.c:74 src/strings.c:105 src/strings.c:112 src/strings.c:120
236 #: src/strings.c:169 src/strings.c:172
237 msgid "ms"
238 msgstr "ms"
239
240 #: src/strings.c:75
241 msgid "<span weight=\"bold\">Information Dialog</span>"
242 msgstr ""
243
244 #: src/strings.c:76
245 #, fuzzy
246 msgid "Show _information dialog:"
247 msgstr "_Zobrazit informační dialog:"
248
249 #: src/strings.c:77
250 msgid "When resizing terminal windows"
251 msgstr "Pouze pro okna terminálu"
252
253 #: src/strings.c:78
254 msgid "Always"
255 msgstr "Vždy"
256
257 #: src/strings.c:79
258 msgid "Never"
259 msgstr "Nikdy"
260
261 #: src/strings.c:81
262 #, fuzzy
263 msgid "Information dialog's _position:"
264 msgstr "_Pozice informačního dialogu:"
265
266 #: src/strings.c:82
267 msgid "Centered on the window"
268 msgstr "Uprostřed okna"
269
270 #: src/strings.c:83
271 msgid "Above the window"
272 msgstr "Nad oknem"
273
274 #: src/strings.c:84
275 msgid "Fixed position on screen"
276 msgstr "Fixní pozice na obrazovce"
277
278 #: src/strings.c:86
279 #, fuzzy
280 msgid "Fixed _x position:"
281 msgstr "Fixní _x pozice:"
282
283 #: src/strings.c:87 src/strings.c:92
284 msgid "Centered"
285 msgstr "Centrováno"
286
287 #: src/strings.c:88
288 msgid "From left edge"
289 msgstr "Z levého okraje"
290
291 #: src/strings.c:89
292 msgid "From right edge"
293 msgstr "Z praváho okraje"
294
295 #: src/strings.c:91
296 #, fuzzy
297 msgid "Fixed _y position:"
298 msgstr "Fixní _y pozice:"
299
300 #: src/strings.c:93
301 #, fuzzy
302 msgid "From top edge"
303 msgstr "Z levého okraje"
304
305 #: src/strings.c:94
306 #, fuzzy
307 msgid "From bottom edge"
308 msgstr "Z levého okraje"
309
310 #: src/strings.c:96
311 msgid "Move & Resize"
312 msgstr "Pohyb & Velikost"
313
314 # XXX
315 #: src/strings.c:99
316 msgid "_Focus windows when the mouse pointer moves over them"
317 msgstr "_Aktivovat okno pod kurzorem myši"
318
319 #: src/strings.c:101
320 msgid "Move focus under the mouse when _switching desktops"
321 msgstr "Aktivovat okno pod kurzorem při změně _plochy"
322
323 #: src/strings.c:102
324 msgid "Move focus _under the mouse when the mouse is not moving"
325 msgstr "Aktivovat okno pod kurzorem když se _myš nehýbe"
326
327 # XXX
328 #: src/strings.c:103
329 msgid "_Raise windows when the mouse pointer moves over them"
330 msgstr "_Zvednout okno při přejezdu kurzorem myši"
331
332 #: src/strings.c:104
333 msgid "_Delay before focusing and raising windows:"
334 msgstr "P_rodleva před aktivací a zvedáním oken:"
335
336 #: src/strings.c:106
337 msgid "<span weight=\"bold\">Titlebar</span>"
338 msgstr "<span weight=\"bold\">Lišta</span>"
339
340 #: src/strings.c:108
341 msgid "Double click on the _titlebar:"
342 msgstr "Dvojitý klik na _lištu:"
343
344 #: src/strings.c:109
345 msgid "Maximizes the window"
346 msgstr "Maximalizuje okno"
347
348 #: src/strings.c:110
349 msgid "Shades the window"
350 msgstr "Sroluje okno"
351
352 #: src/strings.c:111
353 msgid "Double click ti_me:"
354 msgstr "Čas na dvojitý _klik:"
355
356 #: src/strings.c:114
357 msgid "Mouse"
358 msgstr "Myš"
359
360 #: src/strings.c:115
361 msgid "<span weight=\"bold\">Desktops</span>"
362 msgstr "<span weight=\"bold\">Plochy</span>"
363
364 #: src/strings.c:117
365 msgid "_Show a notification when switching desktops"
366 msgstr "Upozornit při _změně plochy"
367
368 #: src/strings.c:119
369 msgid "_Amount of time to show the notification for:"
370 msgstr "Prodleva před _upozorněním:"
371
372 #: src/strings.c:121
373 msgid "_Number of desktops: "
374 msgstr "_Počet ploch: "
375
376 #: src/strings.c:122
377 msgid "_Desktop names:"
378 msgstr "_Jména ploch:"
379
380 #: src/strings.c:123
381 msgid "Desktops"
382 msgstr "Plochy"
383
384 #: src/strings.c:124
385 msgid "<span weight=\"bold\">Desktop Margins</span>"
386 msgstr "<span weight=\"bold\">Okraje Plochy</span>"
387
388 # XXX
389 #: src/strings.c:126
390 msgid ""
391 "Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen.  New windows "
392 "will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover "
393 "them."
394 msgstr ""
395 "Okraje plochy je možné vyhranit jiným účelům. Nová okna budou umístěna mimo "
396 "rámec okrajů a maximalizovaná okna je nebudou krýt."
397
398 #: src/strings.c:127
399 msgid "_Top"
400 msgstr "_Horní"
401
402 #: src/strings.c:129
403 msgid "_Left"
404 msgstr "_Levý"
405
406 #: src/strings.c:131
407 msgid "_Right"
408 msgstr "_Pravý"
409
410 #: src/strings.c:133
411 msgid "_Bottom"
412 msgstr "_Dolní"
413
414 #: src/strings.c:135
415 msgid "Margins"
416 msgstr "Okraje"
417
418 #: src/strings.c:136
419 #, fuzzy
420 msgid "<span weight=\"bold\">Dock</span>"
421 msgstr "<span weight=\"bold\">Fonty</span>"
422
423 #: src/strings.c:138
424 msgid ""
425 "The dock is a special container for \"dockapps\", or dock applications.  It "
426 "is not visible on screen until a dockapp is run.  Dockapps can be used to "
427 "show things like a clock, or to provide you with a system tray."
428 msgstr ""
429
430 #: src/strings.c:139
431 msgid "<span weight=\"bold\">Position</span>"
432 msgstr "<span weight=\"bold\">Pozice</span>"
433
434 #: src/strings.c:141
435 msgid "_Position:"
436 msgstr "_Pozice:"
437
438 #: src/strings.c:142
439 msgid "Top Left"
440 msgstr "Vlevo Nahoře"
441
442 #: src/strings.c:143
443 msgid "Top"
444 msgstr "Nahoře"
445
446 #: src/strings.c:144
447 msgid "Top Right"
448 msgstr "Vpravo Nahoře"
449
450 #: src/strings.c:145
451 msgid "Left"
452 msgstr "Vlevo"
453
454 #: src/strings.c:146
455 msgid "Right"
456 msgstr "Vpravo"
457
458 #: src/strings.c:147
459 msgid "Bottom Left"
460 msgstr "Vlevo Dole"
461
462 #: src/strings.c:148
463 msgid "Bottom"
464 msgstr "Dole"
465
466 #: src/strings.c:149
467 msgid "Bottom Right"
468 msgstr "Vpravo Dole"
469
470 #: src/strings.c:150
471 msgid "Floating"
472 msgstr "Plovoucí"
473
474 #: src/strings.c:152
475 msgid "_Floating position:"
476 msgstr "P_lovoucí pozice:"
477
478 #: src/strings.c:153
479 msgid "x"
480 msgstr "x"
481
482 #: src/strings.c:155
483 msgid "Allow _windows to be placed within the dock's area"
484 msgstr "Povolit _umístění oken v prostoru doku"
485
486 #: src/strings.c:156
487 msgid "_Orientation: "
488 msgstr "_Orientace: "
489
490 #: src/strings.c:157
491 msgid "Vertical"
492 msgstr "Vertikální"
493
494 #: src/strings.c:158
495 msgid "Horizontal"
496 msgstr "Horizontální"
497
498 #: src/strings.c:159
499 msgid "<span weight=\"bold\">Stacking</span>"
500 msgstr "<span weight=\"bold\">Vrstvení</span>"
501
502 #: src/strings.c:161
503 msgid "Keep dock _above other windows"
504 msgstr "Udržovat dok _nad ostatními okny"
505
506 #: src/strings.c:162
507 msgid "A_llow dock to be both above and below windows"
508 msgstr "Povolit dok pod _i nad okny"
509
510 #: src/strings.c:163
511 msgid "Keep dock _below other windows"
512 msgstr "Udržovat dok po_d ostatními okny"
513
514 #: src/strings.c:164
515 msgid "<span weight=\"bold\">Hiding</span>"
516 msgstr "<span weight=\"bold\">Schovávání</span>"
517
518 #: src/strings.c:166
519 msgid "_Hide off screen"
520 msgstr "_Schovat z obrazovky"
521
522 #: src/strings.c:168
523 msgid "_Delay before hiding:"
524 msgstr "Prodleva před s_chováním:"
525
526 #: src/strings.c:171
527 msgid "Delay before _showing:"
528 msgstr "Prodleva před _zobrazením:"
529
530 #: src/strings.c:173
531 msgid "Dock"
532 msgstr "Dok"
533
534 #: src/strings.c:174
535 msgid "Abo_ut"
536 msgstr "_O programu"
537
538 #: src/strings.c:175
539 msgid "About ObConf"
540 msgstr "O ObConf"
541
542 #: src/strings.c:176
543 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
544 msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"xx-large\">ObConf VERSION</span>"
545
546 #: src/strings.c:177
547 msgid "A preferences manager for Openbox"
548 msgstr "Manažer preferencí pro Openbox"
549
550 #: src/strings.c:178
551 msgid ""
552 "Copyright (c) 2003-2008\n"
553 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
554 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
555 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
556 msgstr ""
557 "Copyright (c) 2003-2008\n"
558 "Dana Jansens <danakj@orodu.net>\n"
559 "Tim Riley <tr@slackzone.org>\n"
560 "Javeed Shaikh <syscrash2k@gmail.com>"
561
562 #: src/strings.c:182
563 msgid "window1"
564 msgstr "window1"
565
566 #: src/strings.c:183
567 msgid "<span weight=\"bold\">Press the key you wish to bind...</span>"
568 msgstr "<span weight=\"bold\">Stiskni kýženou klávesu...</span>"
569
570 #: src/main.c:72 src/main.c:74 src/main.c:76
571 msgid "Copyright (c)"
572 msgstr "Copyright (c)"
573
574 #: src/main.c:87
575 msgid "Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]\n"
576 msgstr "Syntaxe: obconf [přepínače] [ARCHIV.obt]\n"
577
578 #: src/main.c:88
579 msgid ""
580 "\n"
581 "Options:\n"
582 msgstr ""
583 "\n"
584 "Přepínače:\n"
585
586 #: src/main.c:89
587 msgid "  --help                Display this help and exit\n"
588 msgstr "  --help                Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
589
590 #: src/main.c:90
591 msgid "  --version             Display the version and exit\n"
592 msgstr "  --version             Zobrazit verzi a skončit\n"
593
594 #: src/main.c:91
595 msgid "  --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it\n"
596 msgstr "  --install ARCHIV.obt  Instalovat daný archiv a vybrat ho\n"
597
598 #: src/main.c:92
599 msgid ""
600 "  --archive THEME       Create a theme archive from the given theme "
601 "directory\n"
602 msgstr "  --archive MOTIV       Vytvořit archiv z daného motivu\n"
603
604 #: src/main.c:93
605 msgid "  --config-file FILE    Specify the path to the config file to use\n"
606 msgstr ""
607
608 #: src/main.c:94
609 #, c-format
610 msgid ""
611 "\n"
612 "Please report bugs at %s\n"
613 "\n"
614 msgstr ""
615 "\n"
616 "Prosím hlašte chyby na %s\n"
617 "\n"
618
619 #: src/main.c:110
620 msgid "--install requires an argument\n"
621 msgstr "--install vyžaduje argument\n"
622
623 #: src/main.c:116
624 msgid "--archive requires an argument\n"
625 msgstr "--archive vyžaduje argument\n"
626
627 #: src/main.c:122
628 #, fuzzy
629 msgid "--config-file requires an argument\n"
630 msgstr "--archive vyžaduje argument\n"
631
632 #: src/main.c:213
633 msgid ""
634 "Failed to load the obconf.glade interface file. You have probably failed to "
635 "install ObConf properly."
636 msgstr ""
637
638 #: src/main.c:234
639 msgid ""
640 "Failed to load an rc.xml. You have probably failed to install Openbox "
641 "properly."
642 msgstr ""
643
644 #: src/main.c:243
645 #, c-format
646 msgid ""
647 "Error while parsing the Openbox configuration file.  Your configuration file "
648 "is not valid XML.\n"
649 "\n"
650 "Message: %s"
651 msgstr ""
652
653 #: src/desktops.c:134 src/desktops.c:165 src/desktops.c:181
654 msgid "(Unnamed desktop)"
655 msgstr "(Bezejmenná plocha)"
656
657 #: src/theme.c:109 src/theme.c:141
658 msgid "Choose an Openbox theme"
659 msgstr "Vyber motiv Openbox"
660
661 #: src/theme.c:118
662 msgid "Openbox theme archives"
663 msgstr "Archiv openbox motivů"
664
665 #: src/archive.c:40
666 #, c-format
667 msgid "\"%s\" was installed to %s"
668 msgstr "\"%s\" nainstalován do %s"
669
670 #: src/archive.c:65
671 #, c-format
672 msgid "\"%s\" was successfully created"
673 msgstr "\"%s\" úspěšně vytvořen"
674
675 #: src/archive.c:101
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Unable to create the theme archive \"%s\".\n"
679 "The following errors were reported:\n"
680 "%s"
681 msgstr ""
682 "Nepodařilo se vytvořit archiv motivu \"%s\".\n"
683 "Nahlášeny byly následující chyby:\n"
684 "%s"
685
686 #: src/archive.c:106 src/archive.c:190
687 #, c-format
688 msgid "Unable to run the \"tar\" command: %s"
689 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz \"tar\": %s"
690
691 #: src/archive.c:126
692 #, c-format
693 msgid "Unable to create directory \"%s\": %s"
694 msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář \"%s\": %s"
695
696 #: src/archive.c:148
697 #, c-format
698 msgid "\"%s\" does not appear to be a valid Openbox theme directory"
699 msgstr "\"%s\" nevypadá jako adresář motivu Openbox"
700
701 #: src/archive.c:158
702 #, c-format
703 msgid "Unable to move to directory \"%s\": %s"
704 msgstr "Nepodařilo se přesunout do adresáře \"%s\": %s"
705
706 #: src/archive.c:197
707 #, c-format
708 msgid ""
709 "Unable to extract the file \"%s\".\n"
710 "Please ensure that \"%s\" is writable and that the file is a valid Openbox "
711 "theme archive.\n"
712 "The following errors were reported:\n"
713 "%s"
714 msgstr ""
715 "Nepodařilo se rozbalit soubor \"%s\".\n"
716 "Prosím ověřte, že \"%s\" má povolen zápis a že soubor je archiv motivu pro "
717 "Openbox.\n"
718 "Nahlášeny byly následující chyby:\n"
719 "%s"
720
721 #: src/mouse.c:72
722 msgid "Custom actions"
723 msgstr "Uživatelské akce"
724
725 #~ msgid ""
726 #~ "Unable to determine the theme's name from \"%s\".  File name should be "
727 #~ "ThemeName.obt."
728 #~ msgstr ""
729 #~ "Kunde inte avgöra temats namn från \"%s\". Filnamnet borde vara TemaNamn."
730 #~ "obt."